khả năng hiện thực

28 %
72 %
Information about khả năng hiện thực
Education

Published on March 8, 2014

Author: bhtv28

Source: slideshare.net

Khả năng – hiện thực Khái niệm Khả năng cái chưa xuất hiện, chưa tồn tại trong thực tế, nhưng sẽ xuất hiện và tồn tại thực sự khi có các điều kiện tương ứng Hiện thực những cái đang tồn tại trong thực tế và trong tư duy 1

Ví dụ Mọi sinh viên đều có khả năng thi đủ điểm qua môn nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin phải có điều kiện thích hợp như chăm chỉ học bài hay may mắn lụi trúng hay được bạn chỉ bài. Mọi người đều có khả năng thành công chăm chỉ rèn luyện, may mắn, dũng cảm, biết nắm bắt cơ hội tốt. 2

Quan hệ biện chứng chuyển hóa Khả năng Hiện thực chứa đựng khả năng mới 3

Trong những điều kiện nhất định Sự vật Hiện tượng Khả năng thực tế Khả năng ngẫu nhiên Khả năng tất nhiên Khả năng gần Khả năng xa 4

Trong đời sống xã hội Điều kiện khách quan Hiện thực Khả năng Nhân tố chủ quan 5

Ví dụ Tính năng Tính năng 01 02 Xí nghiệp làm ra sản phẩm chất lượng tốt Có khả năng thành công nhờ cạnh tranh chất lượng Có khả năng bị cạnh tranh mẫu mã, giá cả dẫn đến thất bại Cây lúa khi chín Có khả năng được thu hoạch tạo ra sản phẩm mới thóc gạo Có khả năng được giữ lại làm giống cho mùa sau 6

Ý nghĩa phương pháp luận • Trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, cần phải dựa vào hiện thực để xác lập nhận thức và hành động. • Tuy nhiên, trong nhận thức và thực tiễn cũng cần phải nhận thức toàn diện các khả năng từ trong hiện thực để có được phương pháp hoạt động thực tiễn phù hợp với sự phát triển trong những hoàn cảnh nhất định; tích cực phát huy nhân tố chủ quan trong việc nhận thức và hoạt động thực tiễn để biến khả năng thành hiện thực theo mục đích nhất định. 7

Liên hệ Mỗi người sinh ra đều có khả năng riêng nếu từ nhỏ được tìm hiểu phát hiện ra tài năng sớm và được đầu tư và phát triển sẽ tạo ra nhân tài cho đất nước. Mỗi người đều có hoàn cảnh cuộc sống riêng phải đặt mình vào vị trí họ mới hiểu được suy nghĩ của họ 8

Add a comment

Related presentations

Related pages

Khả năng và hiện thực (Chủ nghĩa Marx-Lenin) – Wikipedia ...

Khả năng và hiện thực là một cặp phạm trù trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác-Lênin và là một trong những ...
Read more

triết!!!!!! trời ơi là trời!:(( - KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC ...

KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC. 1. Định nghĩa. Thế giới vật chất vận động và phát triển không ngừng chuyển từ dạng này sang ...
Read more

Khả năng và hiện thực - loigiaihay.com

Khả năng và hiện thực. Phạm trù khả năng dùng để chỉ cái chưa xuất hiện, chưa tồn tại trong thực tế, nhưng sẽ xuất
Read more

ý nghĩa phương pháp luận khả năng và hiện thực | Tài liệu ...

Vì hiện thực là cái tồn tại thực sự, còn khả năng là cái hiện chưa có, nên trong hoạt động thực tiễn cần dựa vào ...
Read more

KHA NANG _ HIEN THUC - Wattpad

1. Phân tích nội dung cơ bản của cặp phạm trù khả năng và hiện thực. a. Khái niệm: - Khả năng là phạm trù triết học ...
Read more

khả năng hiện thực - Education - documents.tips

1. Khả năng – hiện thực Khái niệmKhả năngcái chưa xuất hiện, chưa tồn tại…
Read more

Thảo luận:Khả năng và hiện thực (Chủ nghĩa Marx-Lenin ...

Đề nghị bạn PhươngHuy không tháo bảng cảnh báo cho bài này và những bài khác trong loạta ài Duy vậbt iện chứng của bạn.
Read more

Lê Ngọc Thống: Góc nhìn của lính.: Mỹ mất khả năng thực ...

Mỹ mất khả năng thực hiện thỏa thuận! Đã đến lúc cũng buộc phải hỏi “Ai là người chịu trách nhiệm ở Washington?
Read more

Tiểu luận Khả năng – Hiện thực, lý luận và thực tiễn quản ...

Mục lục Trang Phần 1: Đặt Vấn đề 2 Phần 2: Lý luận chung về cặp phạm trù khả năng hiện thực 4 I Các khái niệm 4 1 ...
Read more

Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực ...

Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực Khả năng và hiện thực là một cặp phạm trù trong phép biện chứng ...
Read more