Kesimpulan Report Latihan Industri

0 %
100 %
Information about Kesimpulan Report Latihan Industri
Education

Published on March 4, 2014

Author: simatacoklat

Source: slideshare.net

BAB 6 KESIMPULAN Selepas menjalani 20 minggu latihan industri di Mokhnar & Associates, terdapat banyak pengetahuan baru yang boleh dipelajari dan saya dapat memahami sama sekali bagaimana firma ini memainkan peranan yang penting dalam bidang industri, terutamanya dalam bidang Ukur Bahan. Mendedahkan yang telah diberikan kepada saya oleh kakitangan Mokhnar mengenai aspek kerja dan teknikal adalah pengetahuan yang sangat bermakna kepada saya untuk menyediakan diri saya sebelum melangkah ke alam kerja sebenar pada hari-hari akan datang. Saya harap dengan implikasi Latihan Perindustrian, tidak akan ada perasaan yang lebih ganjil apabila pelajar mula bekerja selepas mereka telah selesai kursus mereka kemudian. Kakitangan di Mokhnar & Associates sangat membantu saya. Mereka memberikan saya banyak pendedahan kepada terma rujukan dan prosedur yang berkaitan dengan proses penyediaan tender, dokumen kontrak, arahan perubahan (“variation order”) dan lain-lain. Selain daripada itu, pendedahan pada lawatan tapak, mesyuarat tapak dan sebagainya juga memberi pengetahuan yang berguna kepada saya. Pendedahan yang telah diberikan kepada saya di firma ini boleh memberikan gambaran mengenai keadaan kehidupan sebenar, tugas dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan oleh beberapa orang dalam bidang ini. Akhir sekali, penglibatan pelajar dalam latihan industri seperti ini dapat membuktikan dan mengukuhkan lagi indentiti pelajar dalam menjalani latihan dalam bidang teknikal, dalam masa yang sama membuatkan Politeknik sebagai platform praktikal pendidikan. Selain daripada itu, laporan format yang perlu dilakukan oleh pelajar-pelajar selepas menjalani latihan industri juga boleh melatih setiap pelajar dalam menyediakan laporan teknikal yang lengkap, padat dan dalam keadaan yang betul yang boleh membuat sebagai pengetahuan yang penting apabila mereka menghadapi keadaan sebenar kemudian. Ini sesuai dengan objektif politeknik iaitu untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualiti tinggi dan sebahagiannya profesional di negara ini.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Laporan Latihan Industri: Kesimpulan

Sepanjang saya menjalani latihan industri, terdapat banyak perubahan daripada sudut pembelajaran, persekitaran dan pergaulan sesama rakan sekerja.
Read more

life: Report Latihan Industri

Report Latihan Industri Di atas permintaan ramai penulis mengeluarkan report sebagai rujukan ... 2.4 Kesimpulan Melalui program latihan industri ini, ...
Read more

Laporan Latihan Industri: Bab 6: Kesimpulan

KESIMPULAN Latihan Industri merupakan salah satu syarat wajib untuk penganugerahan Sijil Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
Read more

KESIMPULAN - Scribd

KESIMPULAN. Kesimpulan yang dapat saya buat di sini ialah latihan industri ini adalah satu perkara yang penting kerana ia dapat melatih kemahiran yang ...
Read more

Laporan Akhir Latihan Industri

KESIMPULAN Latihan Industri merupakan salah satu syarat wajib untuk penganugerahan Sijil Diploma Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
Read more

Kesimpulan Report Latihan Industri - Education

Report latihan industri 1.1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Latihan Industri merupakan salah satu syarat utama yang diwajibkan ke atas setiap pelajar yang ...
Read more

FORMAT LAPORAN LATIHAN INDUSTRI 1 .1 PENGENALAN

Format Laporan Latihan Industri ini adalah bertujuan untuk memberikan panduan lengkap dan ... - Bab 6 : Kesimpulan . UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI
Read more