Kertas kerja kursus bina rumah hijau

67 %
33 %
Information about Kertas kerja kursus bina rumah hijau
Education

Published on March 9, 2014

Author: rosediibrahim

Source: slideshare.net

KERTAS KERJA PROGRAM KEUSAHAWANAN ASAS TANI KURSUS MEMBINA TAPAK PERTANIAN AUTO AGRO DAN RUMAH HIJAU KOLEJ KOMUNITI BATU PAHAT JOHOR KOLABORASI STRATEGIK DENGAN :

1.0 TUJUAN Kertas kerja ini di buat adalah untuk memohon kelulusan daripada pihak Pengurusan Kolej Komuniti Batu Pahat dari aspek kewangan dan kebenaran menggunakan kawasan untuk menjalankan kursus ini. 2.0 PENGENALAN Program ini merupakan program anjuran bersama antara e-Tech Center Kolej Komuniti Batu Pahat dengan Jabatan Pertanian Daerah Batu Pahat. Ia melibatkan pelajar-pelajar Kolej Komuniti Batu Pahat Johor. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Memasuki abad ke 21 ini, masyarakat dunia mulai sedar bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan kimia sintetis dalam pertanian. Pertanian organik adalah teknik yang mesra dengan menggunakan bahan-bahan semulajadi tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian yang mensyaratkan jaminan bahawa produk pertanian harus selamat untuk dimakan (food safety attributes), mempunyai kandungan nutrisi tinggi (nutritional attributes) dan mesra alam (eco-labelling attributes). Hal ini akan menyebabkan permintaan produk pertanian organik dunia meningkat pesat. Dalam menghebahkan Rancangan tentang Malaysia Kesembilan memperkasakan pertanian (RMK-9) baru. Ia kerajaan bukan telah sahaja merangkumi aspek pertanian komersial dan bioteknologi, malah turut menekankan aspek pertanian sebagai satu perniagaan. Merujuk kepada Teras 3 Pelan Pengukuhan keusahawanan Jabatan Pengajian Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 2010-2015 yang menyarankan agar setiap e-Tech Center Kolej Komuniti memantapkan program pembangunan dan pengukuhan keusahawan. Selaras dengan hasrat ini, e-Tech Center Kolej Komuniti Batu Pahat mencadangkan agar di anjurkan satu kursus yang melibatkan kemahiran membina kelengkapan pertanian sayur organik berserta rumah hijau. Program ini adalah jalinan kolaborasi strategik dengan Jabatan Pertanian Daerah Batu Pahat. Di harap cadangan ini dapat diluluskan dan seterusnya memberi impak yang positif di dalam rangka melahirkan usahawan tani. 3.0 OBJEKTIF

i. Memberi ilmu dan kemahiran membina tapak pertanian auto agro dan rumah hijau ii. Memberi bimbingan dan latihan kepada para pelajar untuk menjadi usahawan tani yang berjaya. iii. Melahirkan usahawan tani yang berjaya dan berdaya saing 4.0 ANJURAN e-Tech Center Kolej Komuniti Batu Pahat berkolaborasi strategik dengan Jabatan Pertanian Daerah Batu Pahat 5.0 TARIKH Program ini dicadangkan untuk bermula pada : 24 November 2012 6.0 TEMPAT Kolej Komuniti Batu Pahat 7.0 KUMPULAN SASARAN 20 peserta 8.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Sila lihat LAMPIRAN 1 9.0 PENUTUP Semoga program ini dapat dijalankan dengan sempurna dan mencapai objektif yang digariskan. Kerjasama diperlukan dari semua pihak amatlah diharapkan untuk menjayakan program ini. Semoga semua mendapat ilmu dan manfaat yang berguna dari program ini.

Disediakan oleh : Disemak oleh, ................................... ....................................... (SITI NORMAH BTE SUIB ) Ketua Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat Kolej Komuniti Batu Pahat, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. (ROSEDI BIN IBRAHIM) Pegawai Keusahawanan, Kolej Komuniti Batu Pahat, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tarikh : Tarikh : Diluluskan / Tidak diluluskan oleh : ....................................... (RADZUAN BIN OTHMAN) Penngarah Kolej Komuniti Batu Pahat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tarikh : ULASAN : .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ......

LAMPIRAN 1 ANGGARAN PERBELANJAAN Bil 1. Perkara Jumlah(RM) Pembiayaan 2300 00 Duit peruntukan untuk program keusahawanan asas tani Jumlah Pembiayaan 1. 2300 00 SENARAI BAHAN MENTAH Bil. Kuantiti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. Butiran 10’ X 3 " PVC pipe class O 3 " PVC pipe fitting elbow 10’ X 3 " X 2 " kayu 3 " Besi Pengikat 10’ X 1 " Galvani pipe 10 Batang 50 pcs 5 batang 50 pcs 10 Batang 50 pcs 20 meter 5 bag Galvanise clips Green House plastic cover 10kg Batu Mineral JUMLAH BAYARAN PENCERAMAH Bil. Butiran 1. Bayaran Penceramah JUMLAH Harga/ Jumlah Unit (RM) 30.00 300.00 5.00 250.00 30.00 150.00 3.00 150.00 40.00 400.00 2.00 100.00 20.00 400.00 50.00 250.00 2000.00 Kuantiti Harga/ Unit Jumlah (RM) 1 300.00 300.00 300.00 Jumlah Perbelanjaan 2300 00

LAMPIRAN 1 ANGGARAN PERBELANJAAN Bil 1. Perkara Jumlah(RM) Pembiayaan 2300 00 Duit peruntukan untuk program keusahawanan asas tani Jumlah Pembiayaan 1. 2300 00 SENARAI BAHAN MENTAH Bil. Kuantiti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. Butiran 10’ X 3 " PVC pipe class O 3 " PVC pipe fitting elbow 10’ X 3 " X 2 " kayu 3 " Besi Pengikat 10’ X 1 " Galvani pipe 10 Batang 50 pcs 5 batang 50 pcs 10 Batang 50 pcs 20 meter 5 bag Galvanise clips Green House plastic cover 10kg Batu Mineral JUMLAH BAYARAN PENCERAMAH Bil. Butiran 1. Bayaran Penceramah JUMLAH Harga/ Jumlah Unit (RM) 30.00 300.00 5.00 250.00 30.00 150.00 3.00 150.00 40.00 400.00 2.00 100.00 20.00 400.00 50.00 250.00 2000.00 Kuantiti Harga/ Unit Jumlah (RM) 1 300.00 300.00 300.00 Jumlah Perbelanjaan 2300 00

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kertas kerja kursus bina rumah hijau - Education

1. kertas kerja program keusahawanan asas tani kursus membina tapak pertanian auto agro dan rumah hijau kolej komuniti batu pahat johorkolaborasi strategik ...
Read more

Kertas Kerja Kursus Bina Rumah Hijau Share And Discover ...

Kertas Kerja Kursus Bina Rumah Hijau Share And Discover . Watch Box Office Movie Streaming Online Watch TV Shows Streaming Online
Read more

Kertas Kerja Bumi Hijau - Documents

Kertas kerja kursus bina rumah hijau 1. KERTAS KERJA PROGRAM KEUSAHAWANAN ASAS TANI KURSUS MEMBINA TAPAK PERTANIAN AUTO AGRO DAN RUMAH HIJAU KOLEJ KOMUNITI ...
Read more

Contoh Kertas Kerja - Rancangan Perniagaan Projek Tanaman ...

Kertas kerja ini juga disediakan untuk memberi gambaran projek ... cili hijau , cili, lada dan ... Pembinaan Struktur Rumah Pelindung Hujan Untuk memuatkan ...
Read more

Laporan Keseluruhan Projek Taman Sains Rumah Hijau Share

Kertas kerja kursus bina rumah hijau ... kebangsaan serian1.0 pendahuluanprojek taman sains rumah hijau satu ilham da…. Kertas kerja kursus bina ...
Read more

Kertas Kerja Pembinaan Kolam Ikan - scribd.com

Kertas Kerja Pembinaan Kolam ... tawar merupakan bahagian utama dalam Penilaian Kerja Kursus Elektif ... Kertas Kerja Projek Pembinaan Rumah Hijau ...
Read more

Kesan Rumah Hijau: Karangan STPM - bumigemilang.com

... Kesan Rumah Hijau. Kesan Rumah Hijau ... Untuk Kertas Soalan Peperiksaan STPM ...
Read more