Kertas kerja kursus asas tani

100 %
0 %
Information about Kertas kerja kursus asas tani
Education

Published on March 9, 2014

Author: rosediibrahim

Source: slideshare.net

KERTAS KERJA PROGRAM KEUSAHAWANAN KURSUS KEUSAHAWANAN ASAS TANI KOLEJ KOMUNITI WILAYAH JOHOR 2012 KOLABORASI STRATEGIK DENGAN :

1.0 TUJUAN Kertas kerja ini di buat adalah untuk memohon kelulusan daripada pihak Pengurusan Kolej Komuniti Batu Pahat dari aspek kewangan dan kebenaran menggunakan dewan kuliah untuk menjalankan kursus ini. 2.0 PENGENALAN Program ini merupakan program anjuran bersama antara e-Tech Center Kolej Komuniti Batu Pahat dengan Jabatan Pertanian Daerah Batu Pahat. Ia melibatkan pelajar-pelajar Kolej Komuniti Wilayah Johor. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Ia bertujuan untuk memberi persiapan diri kepada para pelajar untuk menyediakan kertas kerja yang lengkap untuk menjalankan perniagaan mereka. Dengan mengikuti kursus ini juga pelajar dapat didedahkan secara terus dengan situasi perniagaan sebenar hasil perkongsian pengalaman bersama penceramahpenceramah. Selain dari mengutip pengalaman berharga dari penceramah, peserta juga berpeluang mendapatkan pinjaman yang disediakan oleh pihak MARA bagi menjalankan perniagaan sepertimana yang terdapat dalam syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak MARA. Kursus akan dijalankan secara hands-on untuk memastikan peserta benar-benar mahir dari segi teknikal pengeluaran produk yang bermutu, komersil dan menepati standard GMP (Amalan Pengilangan Yang Baik). Di samping itu, peserta akan didedahkan dengan kaedah menjalankan perniagaan yang profesional terutama dalam aspek keusahawanan, pengurusan kewangan, pengurusan pemasaran dan penyediaan Rancangan Perniagaan. 3.0 OBJEKTIF i. Membangunkan sebuah mini inkubator usahawan tani yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu bahagian pertanian, bahagian perternakan dan bahagian lanskap. ii. Memberi bimbingan dan latihan kepada para pelajar untuk menjadi usahawan tani yang berjaya. iii. Melahirkan usahawan tani yang berjaya dan berdaya saing 4.0 ANJURAN e-Tech Center Kolej Komuniti Batu Pahat berkolaborasi strategik dengan

Jabatan Pertanian Daerah Batu Pahat 5.0 TARIKH Program ini dicadangkan untuk bermula pada : 01 Ogos 2012 6.0 TEMPAT Ketiga-tiga bahagian ini dicadangkan untuk dibina di sekitar bangunan Kolej Komuniti Batu Pahat Johor 7.0 KUMPULAN SASARAN Pelajar – pelajar yang berminat 8.0 CARTA GANTT Sila lihat LAMPIRAN 1 9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Sila lihat LAMPIRAN 2 10.0 PENUTUP Semoga program ini dapat dijalankan dengan sempurna dan mencapai objektif yang digariskan. Kerjasama diperlukan dari semua pihak amatlah diharapkan untuk menjayakan program ini. Semoga semua mendapat ilmu dan manfaat yang berguna dari program ini. Disediakan oleh : ................................... (ROSEDI BIN IBRAHIM)

Pegawai Keusahawanan, Kolej Komuniti Batu Pahat, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tarikh : Disemak oleh, ....................................... (SITI NORMAH BTE SUIB ) Ketua Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat Kolej Komuniti Batu Pahat, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tarikh : Diluluskan oleh : ....................................... (RADZUAN BIN OTHMAN) Penngarah Kolej Komuniti Batu Pahat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tarikh : LAMPIRAN 1 CARTA GANTT Aktiviti Ogos Sept Okt Nov Dis

Membeli dan memasang barang kelengkapan Kursus asas tani (Jabatan Pertanian Batu Pahat) Kursus membuat produk lanskap (simen ferro dan fiber glass) Menanam sayuran dan mengisi benih ikan keli ke dalam kolam Penjagaan pertanian & perternakan Membina produk lanskap Menuai dan menjual

LAMPIRAN 2 ANGGARAN PERBELANJAAN

Bil 1. Perkara Pembiayaan Duit peruntukan untuk program keusahawanan Jumlah Pembiayaan Jumlah(RM) 11590 00 11590 00 Perbelanjaan bahagian sayuran a. Kos tapak semaian dan tanaman b. Bahan Mentah (Tanah, sabut kelapa, baja, poli bag) c. Reinforced Garden Hose with hose reel d. Pam air 1000 1000 300 500 200 00 00 00 00 00 e. Tong plastik 200L (RM100 X 2 unit) f. Gutter g. PVC pipe 3” with fitting 500 00 100 00 Perbelanjaan bahagian perternakan ikan keli h. Tangki Fiber glass (RM1000 X 3 unit) i. Benih ikan keli ( RM0.20 X 1000 ekor) j. Makanan ikan keli ( RM40 X 5 bag) k. Bahan rawatan l. Penyauk 3000 200 200 100 30 60 00 00 00 00 00 00 m. Bekas plastik 10L (RM20 X 3 unit) Perbelanjaan bahagian Lanskap (simen ferro dan fiberglass) n. Bahan Mentah ( BLC, simen, pasir, cat ) 500 00 o. Peralatan (cutter,Scoop, kayu pelaras, sudik, span, baldi, berus 250 00 dan bekas cat) p. Serat Fiber dan resin q. Peralatan (gunting, berus dan bekas resin) Papan tanda projek Kursus Asas Tani (RM30 X 20 pelajar) Kursus Simen Ferro (RM50 X 20 pelajar) Kursus Fiberglass (RM50 X 20 pelajar) Jumlah Perbelanjaan 500 00 50 00 500 00 600 1000 1000 11590 00 00 00 00

Add a comment

Related presentations

Related pages

Portal Rasmi Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani ...

» Industri Asas Tani » Penternakan » Perikanan ... Tujuan Rancangan Perniagaan/kertas kerja; Latarbelakang perniagaan; Latarbelakang ahli kongsi;
Read more

kertas kerja, kertas cadangan yang efektif: kertas kerja ...

kertas kerja, kertas ... permintaan oleh pemborong dari luar dan tempatan.Untuk menghasilkan pendapatan yang baik pengusaha perlu menitikberat asas ...
Read more

Kertas kerja kursus bina rumah hijau - Education

1. kertas kerja program keusahawanan asas tani kursus membina tapak pertanian auto agro dan rumah hijau kolej komuniti batu pahat johorkolaborasi strategik ...
Read more

SEMINAR DAN KURSUS LEBAH KELULUT | Usahawan Tani Kelantan

... Industri Asas Tani, ... Tajuk-tajuk menarik dan pakar-pakar pembentang kertas kerja; 1. ... Hubungi Admin jika berminat untuk hadiri Kursus ...
Read more

Kerja Kursus Bahasa Melayu Penggal 2 - Blog Budak STPM

... Kerja Kursus Bahasa ... Sebagai seorang pegawai kanan di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, ... kertas cadangan untuk mengadakan ...
Read more