Kawasaki Hastalığı Doç.Dr. Zülal ÜLGER

67 %
33 %
Information about Kawasaki Hastalığı Doç.Dr. Zülal ÜLGER

Published on March 21, 2009

Author: aulger

Source: slideshare.net

Description

http://drzulalulger.blogspot.com/

KAWASAKİ HASTALIĞI Dr. Z. ÜLGER

Kawasaki Hastalığı 1967 Tomisaku Kawasaki, Japonya Ateş, döküntü, konjunktivit, el ve ayaklarda şişlik, servikal LAP: Mukokutenöz lenf sendromu Çocuklarda ikinci en sık vaskülitik hastalık Koroner ve periferal arterlerde anevrizma, MI ile komplike olabilir. Gelişmiş ülkelerde en sık edinsel kalp hastalığı

1967 Tomisaku Kawasaki, Japonya

Ateş, döküntü, konjunktivit, el ve ayaklarda şişlik, servikal LAP: Mukokutenöz lenf sendromu

Çocuklarda ikinci en sık vaskülitik hastalık

Koroner ve periferal arterlerde anevrizma, MI ile komplike olabilir.

Gelişmiş ülkelerde en sık edinsel kalp hastalığı

Epidemiyoloji Yıllık insidans 67/100 000 (Japonya) 5.6/100 000 (ABD) %90------ <5 yaş Pik insidans----- 9-11 ay <6 ay, yetişkinlerde nadir. Kış-ilkbahar daha sık

Yıllık insidans 67/100 000 (Japonya) 5.6/100 000 (ABD)

%90------ <5 yaş

Pik insidans----- 9-11 ay

<6 ay, yetişkinlerde nadir.

Kış-ilkbahar daha sık

Etiyoloji ????? Genetik olarak duyarlı kişilerde süper antijenlerin tetiklediği immün yanıt. Streptococci, Staphylococci, Mycoplasma-------- Süper antijenler

?????

Genetik olarak duyarlı kişilerde süper antijenlerin tetiklediği immün yanıt.

Streptococci, Staphylococci, Mycoplasma-------- Süper antijenler

 

Tanı Tanı klinik kriterlere ve diğer hastalıkların dışlanmasına bağlı. Ayırıcı tanı: Toksik şok sendromu Haşlanmış deri sendromu Kızıl, Viral hastalıklar(Kızamık, Adenovirus, EBV, Leptospirozis IVIG dirençli ise-----PAN, Sistemik JRA, lenfoma

Tanı klinik kriterlere ve diğer hastalıkların dışlanmasına bağlı.

Ayırıcı tanı: Toksik şok sendromu Haşlanmış deri sendromu Kızıl, Viral hastalıklar(Kızamık, Adenovirus, EBV, Leptospirozis IVIG dirençli ise-----PAN, Sistemik JRA, lenfoma

Kawasaki hastalığı: Tanı Kriterleri Kriter Ateş 5 gün veya daha uzun süreli + aşağıdakilerinden 4‘ü: 1 Konjunktuvit Bilateral, bulbar, non-suppuratif 2 Lenfadenopati Servikal, >1.5 cm 3 Rash Polymorfik, vesikül yok 4 Dudak ve oral mukoza değiş. Kırmızı çatlak dudak, çilek dili; veya yaygın orofarengial eritem 5 Ekstremite değişiklikleri Başlangıç evresi: El ve avuç içinde eritem ve ödem İyileşme dönemi: Parmak uçlarından soyulma

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

KH- Diğer bulgular İrritabilite BCG skarı üzerinde eritem, endurasyon, nekroz Aseptik menenjit, sensonöronal işitme kaybı Artrit, üretrit, üveit, pnömoni Nadiren---safra kesesi hidropsu, GIS iskemisi, sarılık, ataksi, ensefalopati

İrritabilite

BCG skarı üzerinde eritem, endurasyon, nekroz

Aseptik menenjit, sensonöronal işitme kaybı

Artrit, üretrit, üveit, pnömoni

Nadiren---safra kesesi hidropsu, GIS iskemisi, sarılık, ataksi, ensefalopati

 

KH-Kardiyak bulgular Koroner arter anomalisi--%25-40 Miyokardit KKY—akut dönemde miyokardite, subakut dönemde iskemi ve enfarkta bağlı miyokard disfonksiyonu Valvulit, papiler kas disfonksiyonu, MI nedeni ile AY/MY. Kardiyak aritmiler Koroner arter anomalisi ile birlikte brakial, renal, iliak arter anevrizması

Koroner arter anomalisi--%25-40

Miyokardit

KKY—akut dönemde miyokardite, subakut dönemde iskemi ve enfarkta bağlı miyokard disfonksiyonu

Valvulit, papiler kas disfonksiyonu, MI nedeni ile AY/MY.

Kardiyak aritmiler

Koroner arter anomalisi ile birlikte brakial, renal, iliak arter anevrizması

KH-anevrizma Koroner arter anevr. %25-40 %50, 5 yıl içinde geriler 3-4 mm---2 yıl içinde geriler >8 mm---Kötü prognoz(stenoza bağlı koroner tromboz, MI, ölüm) Erken koroner arter atheroskleroz gelişimi

Koroner arter anevr. %25-40

%50, 5 yıl içinde geriler

3-4 mm---2 yıl içinde geriler

>8 mm---Kötü prognoz(stenoza bağlı koroner tromboz, MI, ölüm)

Erken koroner arter atheroskleroz gelişimi

KH- Lab. Bulguları Hemogramda---Lökositoz, anemi, trombositoz KCFT’de bozulma Üretrite bağlı steril piüri(%25) CRP, ESR artar ANA, Anti-DNA, RF:- Endotel hücre antijenlerine, kardiyak miyozine karşı antikor+ EKG:PR uzaması, ventriküler aritmi, ST-T değ. EKO:Ventriküler-Valvüler disfonksiyon, koroner arter anevrizması, perikardiyal eff.

Hemogramda---Lökositoz, anemi, trombositoz

KCFT’de bozulma

Üretrite bağlı steril piüri(%25)

CRP, ESR artar

ANA, Anti-DNA, RF:-

Endotel hücre antijenlerine, kardiyak miyozine karşı antikor+

EKG:PR uzaması, ventriküler aritmi, ST-T değ.

EKO:Ventriküler-Valvüler disfonksiyon, koroner arter anevrizması, perikardiyal eff.

KH-Tedavi Akut faz IVIG, 2gr/kg tek doz 10-12 saat IV inf. ASA, 80-100mg/kg/gün, 4 dozda-10 gün Komplike olmayan olgularda konvelasan evrede ASA, 3-5mg/kg tek doz(6-8 hafta) Koroner arter hastalığı+ ise ASA, 3-5 mg/kg tek doz(yaşam boyu) Dipyridamole, 1 mg/kg/gün Arterial tromboz varsa antikoagulan/fibrinolitik Miyokard iskemisi varsa Koroner arter bypass graft Transluminal koroner anjioplasti Kardiyak transplant.

Akut faz IVIG, 2gr/kg tek doz 10-12 saat IV inf. ASA, 80-100mg/kg/gün, 4 dozda-10 gün

Komplike olmayan olgularda konvelasan evrede ASA, 3-5mg/kg tek doz(6-8 hafta)

Koroner arter hastalığı+ ise ASA, 3-5 mg/kg tek doz(yaşam boyu) Dipyridamole, 1 mg/kg/gün Arterial tromboz varsa antikoagulan/fibrinolitik

Miyokard iskemisi varsa Koroner arter bypass graft Transluminal koroner anjioplasti Kardiyak transplant.

IVIG Antienflamatuar etki Nötralizan antikorlar T hücre yanıtını inhibe eder. ASA ile birlikte ilk 10 gün verilirse koroner arter anevrizması <%3 Tek doz etkinlik>multiple doz IVIG’den birkaç saat sonra ateş düşer. %15---Ateş devam---%10 anevr.—2. Kür IVIG

Antienflamatuar etki

Nötralizan antikorlar T hücre yanıtını inhibe eder.

ASA ile birlikte ilk 10 gün verilirse koroner arter anevrizması <%3

Tek doz etkinlik>multiple doz

IVIG’den birkaç saat sonra ateş düşer.

%15---Ateş devam---%10 anevr.—2. Kür IVIG

Steroid Süperantijenle uyarılmış T hücre aktivasyonu steroidin immunsupresif etkisine dirençli Tek/ASA ile birlikte----Koroner arter anevrizma, MI, ölüm riski artar. IVIG sonrası febril olanlara---PMP(30mg/kg/gün) etkili

Süperantijenle uyarılmış T hücre aktivasyonu steroidin immunsupresif etkisine dirençli

Tek/ASA ile birlikte----Koroner arter anevrizma, MI, ölüm riski artar.

IVIG sonrası febril olanlara---PMP(30mg/kg/gün) etkili

İzlem-I Tanı sırasında ECHO Hastalığın 14. Gününde ECHO Başlangıçtan 6-8 hafta sonra ECHO Anevrizma + ise---akut fazda 48 saatte bir ECHO( büyüme?, tromboz?) ECHO’da anevrizma + ise ASA devam 6-12 ayda bir ECHO

Tanı sırasında ECHO

Hastalığın 14. Gününde ECHO

Başlangıçtan 6-8 hafta sonra ECHO

Anevrizma + ise---akut fazda 48 saatte bir ECHO( büyüme?, tromboz?)

ECHO’da anevrizma + ise ASA devam

6-12 ayda bir ECHO

İzlem-II Anevrizma>8 mm ise---stress testi, koroner anjiografi( stenoz?), + warfarin Zorlu egzersizden kısıtlanmalı Koroner arter stenozu varsa---revaskülarizasyon Periferal arter anevrizmaları---periferal iskemi, gangren---trombolitik tedavi, antikoagulan

Anevrizma>8 mm ise---stress testi, koroner anjiografi( stenoz?), + warfarin

Zorlu egzersizden kısıtlanmalı

Koroner arter stenozu varsa---revaskülarizasyon

Periferal arter anevrizmaları---periferal iskemi, gangren---trombolitik tedavi, antikoagulan

Add a comment

Related pages

Doç. Dr. Zülal ÜLGER | Tıbbi Bilgiler

Search "Kawasaki Hastalığı Doç.Dr. Zülal ÜLGER" (343 documents ...
Read more

Doktor Doç.Dr.Zülal ÜLGER - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ...

Doç.Dr.Zülal ÜLGER için yazılmış bir tavsiye yazısı henüz yok. ... AR., Z. Ülger, Levent, E. ve D. Gürses, “Kawasaki Hastalığı: ...
Read more

Kawasaki Hastalığı - drzulalulger.blogspot.com

Ege Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı Doç.Dr.Zülal ÜLGER Çocuk Kardiyoloji Uzmanı
Read more

Doç. Dr. Zülal ÜLGER - birdoktorbul.com

Zülal ÜLGER: Unvan: Doç. Dr. Bölüm: Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar ... Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı) Kilo Alamama (Zayıflık)
Read more

Doç. Dr. Zülal ÜLGER - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ...

Doç. Dr. Zülal ÜLGER İzmir ilimizde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Zülal ülger hakkında daha ...
Read more

KAWASAKİ HASTALIĞI - kawasaki hastalığı ile İlgili ...

Kawasaki Hastalığı Kawasaki Hastal ... Doç.Dr.Zülal ÜLGER. İzmir. Doktor Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar ...
Read more

Ege Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı

Doç.Dr.Zülal ÜLGER Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Anasayfa; ... EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. Pediatrik Kardiyoloji Bölümü Öğretim ...
Read more

Çocuklarda Kalp YetmezliğI - slidesearch.net

Kawasaki Hastalığı Doç.Dr. Zülal ÜLGER. Tweet. 24. 03. 2009 0 views Radiation Protection in Paediatric Interventional Cardiology. Health & Medicine ...
Read more