Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

50 %
50 %
Information about Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská...
Education

Published on March 20, 2014

Author: fhvuniza2

Source: slideshare.net

POĎ TO ZAŽIŤ SPOLU S NAMI Katedra náboženských štúdií http://fhv.uniza.sk

Misijná práca s deťmi a mládežou (MPDM) MPDM

Učiteľstvo akademických predmetov Náboženská výchova v kombinácii s anglickým jazykom alebo matematikou UČITEĽSTVO

Misijná práca s deťmi a mládežou Študent programu MPDM je pripravovaný na kresťansky zameranú výchovnú a vzdelávaciu činnosť Je kvalifikovaným misijným pracovníkom  v cirkevnom zbore ako tzv. Koordinátor práce s deťmi alebo mládežou  v organizáciách zameraných na voľnočasové aktivity detí a mládeže – CVČ, ŠKD a iné. MPDM

 Študent je pripravovaný na prácu učiteľa náboženskej výchovy, angličtiny alebo matematiky na základných a stredných školách  Teoretická príprava učiteľa v oblasti náboženstva, pedagogiky, psychológie a sociológie  Bakalársky a magisterský program, denná forma UČITEĽSTVO Učiteľstvo akademických predmetov

Dôležitou súčasťou štúdia MPDM je praktické vzdelávanie – v prostredí detských a mládežníckych kolektívov Čo znamená PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE?  škola v prírode  letné tábory  školská družina  letná biblická škola  tábor pre deti na Ukrajine  možnosť letných zahraničných stáží  atď. MPDM

Dôležitou súčasťou štúdia je praktické vzdelávanie v prostredí detských a mládežníckych kolektívov Čo znamená PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE? UČITEĽSTVO Učiteľstvo akademických predmetov  letné zahraničné stáže  výmenné študijné pobyty na partnerských univerzitách  letné tábory  tábor pre deti na Ukrajine  atď.

Dôležitou súčasťou štúdia je praktické vzdelávanie v prostredí detských a mládežníckych kolektívov Čo znamená PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE? UČITEĽSTVO Učiteľstvo akademických predmetov  letné zahraničné stáže  výmenné študijné pobyty na partnerských univerzitách  letné tábory  tábor pre deti na Ukrajine  atď.

Dôležitou súčasťou štúdia je praktické vzdelávanie v prostredí detských a mládežníckych kolektívov Čo znamená PRAKTICKÉ VZDELÁVANIE? UČITEĽSTVO Učiteľstvo akademických predmetov  letné zahraničné stáže  výmenné študijné pobyty na partnerských univerzitách  letné tábory  tábor pre deti na Ukrajine  atď.

Študenti majú možnosť  absolvovať časť štúdia na partnerských univerzitách v zahraničí (USA, Švajčiarsko, Fínsko, ...).  absolvovať letnú praktickú stáž v partnerských cirkevných zboroch v USA  participovať na misijných programoch na Slovensku, v Rusku, na Ukrajine OBA PROGRAMY

POĎ TO ZAŽIŤ SPOLU S NAMI misijná práca s deťmi a mládežou (MPDM) a učiteľstvo akademických predmetov http://fhv.uniza.sk Facebook: Katedra náboženských štúdií

Add a comment

Related presentations

Related pages

Katedra naboženských štúdií, Fakulta humanitných ...

... Fakulta humanitných vied, Žilinská ... fakulta Žilinská univerzita 2014 ... vied, Žilinská univerzita v Žiline ...
Read more

Katedra náboženských štúdií - Aktuality

Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v ... Katedra pedagogických štúdií; ... náboženských štúdií. Katedra náboženských štúdií
Read more

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline ...

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied: ... Katedra náboženských štúdií ... Žilinská univerzita v Žiline
Read more

Katedra anglického jazyka, Fakulta humanitných vied ...

Katedra anglického jazyka, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline ... Promócie Stavebná fakulta Žilinská univerzita ...
Read more

Katedry - Aktuality

Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline. ... Katedra náboženských štúdií; ... Katedra pedagogických štúdií ...
Read more

Fakulta humanitných vied | Portál VŠ

Žilinská univerzita v Žiline. ... Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline má v súčasnosti ... Katedra pedagogických štúdií; Katedra anglického ...
Read more

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline ...

štúdií Žilinská univerzita v Žiline ... Katedra Katedra Katedra ... Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline,
Read more

Žilinská univerzita

... Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline ... Katedra anglického ... a literatúry, Fakulta humanitných vied, Žilinská ...
Read more