Katedra matematiky, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

50 %
50 %
Information about Katedra matematiky, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
Education

Published on March 20, 2014

Author: fhvuniza2

Source: slideshare.net

Katedra matematiky učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov matematika + anglický jazyk a literatúra hudobné umenie, výchova k občianstvu = učitelia v základných a stredných školách

Možnosti: • ŠVOUČ • ERASMUS štúdium v zahraničí (1-2 semestre) zahraničné stáže

Práca s nadanou mládežou

Matematika všade okolo nás

Add a comment

Related presentations

Related pages

Fakulta humanitných vied | Portál VŠ

Žilinská univerzita v Žiline. ... Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline má v súčasnosti šesť katedier, ... Katedra hudby; Katedra matematiky;
Read more

Aktuality

Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline. ... Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila na prvom mieste v skupine ...
Read more

Katedra matematiky

Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline. ... Katedra pedagogických štúdi ... Odkazy; Domov Katedry Katedra matematiky. Katedra matematiky
Read more

Žilinská univerzita v Žiline | Portál VŠ

Elektrotechnická fakulta; Fakulta humanitných vied; ... "Žilinská univerzita v Žiline" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému ...
Read more

Žilinská univerzita v Žiline - Wikipédia

Žilinská univerzita v Žiline ... Fakulta prírodných vied, ktorá je v súčasnosti ... vzdelávanie v oblasti matematiky, prírodných a humanitných vied a ...
Read more

Katedra naboženských štúdií, Fakulta humanitných ...

Katedra naboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v ... Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline by ...
Read more

Žilinská univerzita

Za prvým "ERA Chair" projektom na Slovensku stojí Žilinská univerzita v Žiline
Read more

Žilinská univerzita v Žiline - Univerzita.net

Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 010 26 Žilina. Založenie školy: 01.10.1953. Kontakty: ... Elektrotechnická fakulta; Fakulta humanitných vied;
Read more