Katedra hudby, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

50 %
50 %
Information about Katedra hudby, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
Education

Published on March 20, 2014

Author: fhvuniza2

Source: slideshare.net

Katedra hudby Študijný odbor: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Program: Učiteľstvo hudobného umenia Nástroje: klavír, organ, gitara, spev Študijný odbor: Učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov Program: 1) Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia 2) Učiteľstvo matematiky a hudobného umenia

Fakultný miešaný spevácky zbor OMNIA Úspechy Canti veris Praga Sviatky piesní IFAS Akademická Banská Bystrica Zbor úspešne reprezentoval Slovensko na festivaloch v Poľsku, San Marine, Španielsku, Taliansku, Francúzsku a Holandsku

Vedecká a umelecká činnosť • Workshopy o Odborné hudobné vzdelávanie pre ZUŠ o Oddelenie klavírnej interpretácie • Koncerty o starej hudby o akademické o pedagógov o známych osobností na Slovensku i v zahraničí o Večer populárnych melódií

Profil absolventa Mgr. Učiteľstvo hudobného umenia Absolvent magisterského študijného programu sa vo sfére učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov uplatní ako samostatný učiteľ odborných predmetov na ZUŠ so špeciálnym zameraním na odborné vyučovanie nástrojovej hry: hra na klavíri, hra na organe, hra na gitare a spevu. Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia Učiteľstvo matematiky a hudobného umenia Absolvent magisterského študijného programu sa vo sfére učiteľstva akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov uplatní ako samostatný učiteľ odborných predmetov na ZŠ a SŠ so špeciálnym zameraním na odborné vyučovanie.

Miestnosti na cvičenie Nahrávacie štúdio Technické podmienky na katedre hudby

Veľká a malá koncertná sála Možnosť cvičiť počas večerných hodín Nové priestory Technické podmienky na katedre hudby

Tešíme sa na Vás

Add a comment

Related presentations

Related pages

Aktuality

Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v ... univerzity v Žiline ... humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline skončila ...
Read more

Katedry - Aktuality

Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline. ... Katedra hudby; ... Katedra pedagogických štúdi ...
Read more

Katedra anglického jazyka, Fakulta humanitných vied ...

Katedra anglického jazyka, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline ... Fakulta humanitných vied / Faculty of Humanities ...
Read more

Katedra hudby, Fakulta humanitných vied, Žilinská ...

Information about Katedra hudby, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
Read more

Žilinská univerzita

Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, ... Strojnícka fakulta ŽU, Katedra priemyselného inžinierstva www.priemyselneinzinierstvo.sk
Read more

Fakulta humanitných vied | Portál VŠ

Žilinská univerzita v Žiline. ... Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline má v súčasnosti šesť katedier, ... Katedra hudby; Katedra matematiky;
Read more

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED, ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

fakulta prÍrodnÝch vied, ŽilinskÁ univerzita v Žiline ... katedra hudby semester: letný ... fakulta prÍrodnÝch vied, ŽilinskÁ univerzita v Žiline
Read more

Žilinská univerzita v Žiline - YouTube

by Prešovská univerzita v Prešove 1,476 views. ... Katedra anglického jazyka, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline ...
Read more