Kala ja kalatoodete tarbimise trendid Eestis

50 %
50 %
Information about Kala ja kalatoodete tarbimise trendid Eestis
News & Politics

Published on March 5, 2014

Author: pollumajandusministeerium

Source: slideshare.net

Description

Marje Josingu ettekanne kala turu-uuringu esitlusel Põllumajandusministeeriumis 5. märtsil 2014.

Eesti Konjunktuuriinstituut Kala ja kalatoodete tarbimise trendid Marje Josing

Eesti Konjunktuuriinstituut Eesti kalapüük, tuh. tonni 140 2012. aastal püük kokku 67 tuh tonni 120 100 80 60 Kalakasvatus 371 t Sisevetest 3 tuh t Läänemerest 52 tuh t Ookeanist 12 tuh t 40 20 12 20 10 20 08 20 06 20 04 20 02 20 00 20 98 19 96 19 94 19 19 92 0

Eesti Konjunktuuriinstituut Kalaturu bilanss Kalapüük Läänemerest - kilu ja räim Ookeanist Sisevetest Kalakasvatus Import Eksport Siseturu maht (2012, tuh. t) 67.2 52.2 49.8 11.9 2.8 0.4 60 122 15 tuh tonni

Eesti Konjunktuuriinstituut • Siseturu maht -15 tuh tonni kala s.o 70 milj eurot Kalatööstus ja kaubandus on orienteeritud ekspordile Isevarustatuse tase 450 %

Eesti Konjunktuuriinstituut Kala ja kalatoodete eksport-import 2004-2013, mln € 200 180 154 160 136 140 120 100 94 98 108 80 60 40 190 190 46 62 73 98 100 87 128 95 98 102 77 67 150 Eksport Import 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eesti Konjunktuuriinstituut Kala ja kalatoodete eksport-import 2004-2013, tuh tonni 160 140 128 120 100 115 121 131 119 122 110 97 Eksport Import 80 60 40 120 124 37 43 40 46 60 56 41 39 59 43 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eesti Konjunktuuriinstituut TOP 10 riigid kala ja kalatoodete ekspordis 2013(mln €) Soome 22.4 Saksamaa 22.2 21.0 Slovakkia Läti 18.9 Venemaa 16.4 Ukraina 13.8 Rootsi 13.6 Taani 8.0 Šveits 6.9 Island 6.9

Eesti Konjunktuuriinstituut Toiduainete tarbimiskogused (kg elaniku kohta aastas) 2007 (kg) 2012 (kg) Teraviljatooted* 66,7 57,3 Osakaal kulutustes(%) 15.9 Lihatooted* Piimatooted* Munad (tk) 64,7 299,4 160 58,2 277,2 135 22.2 17.1 1.7 Õlid, rasvad Kala ja kalatooted* Puuvili, marjad* Köögivili* Kartul* Maiustused Kohv, tee, kakao 9,2 13,4 93,3 69,7 69,6 5,9 4,2 7,0 11,0 75,6 56,6 46,8 6,3 3,5 3.3 4.6 8.5 6.4 1.8 6.3 3.6 SA leibkonnauuringute andmed, * Ümber arvestatud toorainele

Eesti Konjunktuuriinstituut Kala ja kalatoodete tarbimine (kg elaniku kohta, ilma HoReCa-ta) 18 16 16.1 16.8 15.5 16.3 14.4 14 13.2 13.4 13.9 12.4 12 11.6 10.3 11 10 8 6 4 2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Allikas: Statistikaamet, aastad 2008-2012: Eesti Konjunktuuriinstituut 2008 2009 2010 2011 2012

Eesti Konjunktuuriinstituut Rahalised kulutused kalale ja kalatoodetele (eurot elaniku kohta aastas) 45 40.9 40 36.6 34.3 35 29.9 30 25 40.7 21.0 22.3 25.1 31.8 34.0 26.9 20 15 10 5 0 2002 2003 2004 Allikas: SA, aastad 2008-2009 EKI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Eesti Konjunktuuriinstituut Kala ja kalatoodete ostukogused leibkonnaliikme kohta 2012. a tulukvintiilide lõikes, kg 14 12 10 8 5.5 5.6 5 kv in tii l 4.5 V kv in tii l IV vi nt iil Ik is el t Ke sk m vi nt iil 2.5 0 4.9 4.2 III k 4.1 vi nt iil 2 8.1 3.7 4 II k 6 6.1 6 Muud kalatooted Värske või külmutatud kala

Eesti Konjunktuuriinstituut Kala ja kalatoodete ostukogused leibkonnaliikme kohta 2012. a, kg 16 14 12 6.6 10 5.2 5.1 4 3.9 4.1 3.1 5.6 3.4 Kirde-Eestis 4.1 Kesk-Eestis 8.3 Põhja-Eestis 2 5.7 3.1 Värske ja külmutatud kala LääneEestis Keskmiselt 0 2.3 Muud kalatooted Lastega peredes 5.8 Lasteta peredes 6 5.6 LõunaEestis 8 7.2

Eesti Konjunktuuriinstituut Kala ja kalatoodete söömise sagedus 2003-2013 (% vastanutest) 0% 20% 2013 18 2011 16 2003 40% 60% 32 80% 27 32 14 27 21 36 100% 72 15 26 9 1 11 5 1 VANUS 18-29 9 23 30-49 17 50-64 18 65 ja vanemad 38 33 26 40 35 14 15 25 27 12 4 20 81 vähemalt paar korda nädalas umbes kord nädalas vähemalt paar korda kuus umbes kord kuus harvemini 13 4 11 61 ei söö kala ja kalatooteid üldse

Eesti Konjunktuuriinstituut Rahulolu kala ja kalatoodete söömise sagedusega 2003-2013 (% vastanutest) 0% 2013 2011 2003 täiesti rahul 20% 24 20 28 enam-vähem rahul 40% 60% 36 80% 100% 34 pigem ei ole rahul 12 2 30 37 26 12 1 25 11 2 ei ole üldse rahul ei oska öelda

Eesti Konjunktuuriinstituut Tarbimisega rahulolematuse põhjused 2013 (% vastanutest, kes polnud söömissagedusega rahul, n=421) 0% Liiga kallis 2013 2011 2003 Ei ole alati kättesaadavad, müügikohad kaugel 2013 2011 2003 Kalaroogade valik toitlustusasutustes on väike 2013 2011 2003 Valik kaupluses/turul on väike 2013 2011 2003 20% 40% 60% 69 71 58 80% 28 25 35 36 29 39 34 40 34 47 40 36 23 30 24 27 32 41 44 45 28 3 4 7 30 31 27 30 30 40 100% 29 23 31 seda kindlasti seda mõnevõrra seda mitte

Eesti Konjunktuuriinstituut Räime hind kauplustes ja turgudel, eurot/kg 4.0 3.5 3.39 3.0 2.5 2.0 1.90 1.61 1.5 1.0 0.5 Esmakokkuostuhind 0.23 0.0 2003 2004 2005 2006 Räimerümp kauplustes Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut 2007 2008 2009 2010 Räim kauplustes 2011 2012 2013 Räim turgudel

Eesti Konjunktuuriinstituut Ahvena hind kauplustes ja turgudel (eurot/kg) 25 20 20.00 15 10 7.30 5 0 4.25 Esmakokkuostuhind 1.82 2003 2004 2005 Ahven kauplustes 2006 2007 2008 2009 2010 Ahvenafilee kauplustes Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut 2011 2012 2013 Ahven turgudel

Eesti Konjunktuuriinstituut Lõhe hind kauplustes ja turgudel eurot/kg 16 14 13.61 12 10 8.64 8 6 4 2 Lõhe kauplustes Lõhefilee kauplustes Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0 2011 Esmakokkuostuhind 4.40 Lõhe turgudel

Eesti Konjunktuuriinstituut Koha hind kauplustes ja turgudel eurot/kg 30 25 24.67 20 15 13.95 10 10.14 5 Koha kauplustes Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut Kohafilee kauplustes 2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0 2011 Esmakokkuostuhind 3.15 Koha turgudel

Eesti Konjunktuuriinstituut Elanike hinnangud kala ja kalatoodete valikule ning kvaliteedile 2011-2013 (% vastanutest, keskmiselt) 0% 20% VALIK OSTUKOHAS 2013 29 2011 26 40% 60% 80% 52 100% 19 50 24 KVALITEET 2013 2011 48 46 51 44 hea rahuldav 6 5 halb

Eesti Konjunktuuriinstituut Miks süüakse kala ja kalatooteid praegu vähem kui 5 aastat tagasi? 1/3 tarbijatest sööb kala vähem (% vastanutest) 0 20 40 60 80 100 59 57 52 kala ja kalatooted on praegu kallimad kättesaadavus kehvem, müük kaugel 16 17 16 kalaroogade valmistamine on ajaja töömahukas 16 14 14 söön teadlikult rohkem köögivilju, taimetoitu 14 12 2013 2011 2003

Eesti Konjunktuuriinstituut Tarbijale on tähtis kala ostmisel (2013, % vastanutest, “väga tähtis”) 0 10 20 30 40 50 värskus 96 maitse 88 müügikoha puhtus 79 hind kala liik 77 51 60 70 80 90 100

Eesti Konjunktuuriinstituut Tarbijate ettepanekud kauplustele kala ja kalatoodete pakkumise/müügi suurendamiseks (% vastanutest, “väga oluline”) 0 10 20 30 40 pakkuda kalatooteid soodsama hinnaga 82 teha kalatoodetele sooduspakkumisi 80 hankida kvaliteetsemaid kalatooteid 69 suurendada värske kala valikut 68 märkida värske kala juurde kala püüdmise kuupäeva 68 parandada müügikoha puhtust 61 50 60 70 80 90 100

Eesti Konjunktuuriinstituut Suuremate sissetulekute eeldatav mõju värske kala ja kalafileede ostmisele (% vastanutest, “ostaksin rohkem”) 0% 20% 40% 60% 80% 100% VÄRSKE JA JAHUTATUD KALA Räim, kilu jt odavamad kalad 20 57 39 Lest, karpkala jt keskmise kallidusega kalad 5 3 39 63 Värske lõhe, forell jt kallimad kalad 18 19 22 2 13 KALAFILEED Räim, kilu jt odavamad kalad Lest, heik jt keskmise kallidusega kalad Lõhe, forelli jt kallimate kalade fileed ostaksin rohkem 24 43 41 6 34 59 ostaksin sama palju 27 5 20 ostaksin vähem 20 4 17 ei oska öelda

Eesti Konjunktuuriinstituut Elanike lemmikkalad 2013 - TOP 10 (% vastanutest) 0 lõhe forell räim heeringas ahven lest koha kilu haug heik, hõbeheik 10 20 30 45 27 26 26 17 16 15 15 14 13 40 50

Eesti Konjunktuuriinstituut http://www.ki.ee Marje@ki.ee Tänan kuulamast!

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Kala ja kalatoodete turg Eestis (2014) - TÄHTSAD TEATED ...

2.4. Kala ja kalatoodete tarbimise trendid ... Eestis kala ja kalatoodete ekspordis (196 mln € 2012. a) on koguselt esikohal külmutatud kala
Read more

Toidu tarbimise trendid Eestis — projekt ANEMOS

Toidu tarbimise trendid Eestis ... Leibkonna eelarve uuringu eesmärk on saada usaldusväärset informatsiooni leibkondade kulutuste ja tarbimise ...
Read more

Uuring kala ja kalatoodete tarbimise suurendamise ...

Uurimistöö "Uuring kala ja kalatoodete tarbimise suurendamise võimalustest Eestis ... Millised on kala ja kalatoodete tarbimisbarjäärid Eestis ...
Read more

Kalad ja kalatooted

... suitsutatud, vinnutatud ja kuivatatud kala. Lisaks kasutatakse kalatooteid ja pooltooteid ning kalakonserve ... Kalatoodete tootjad ja müüjad Eestis:
Read more

Uuringuaruanne PAKL-KÄMP Kalatarbimine - Avaleht ...

UURING KALA JA KALATOODETE TARBIMISE SUURENDAMISE VÕIMALUSTEST EESTIS ... Millised on kala ja kalatoodete tarbimisbarjäärid Eestis? 2.
Read more

Eestis tunnustatud ja teavitatud kalakäitlemisega ...

... hind, tarbimine, tarbimise trendid, ... kalatoodete valik ja kvaliteet ... teavitatud kala suitsutavate ettevõtjate arv Eestis, ...
Read more

Toidu tarbimise trendid Eestis — projekt ANEMOS Tagli ...

Toidu tarbimise trendid Eestis ... Suurema kala ja kalatoodete tarbimise põhjus võib olla ... et ligikaudu 75% inimestest Eestis sööb kala ...
Read more

Tag Archives: elanike tarbimine - Statistikablogi ...

Ülaltoodud andmed põhinevad põllumajandussaaduste ressursi ja tarbimise ... Endiselt tagasihoidlik on Eestis kala ... Toidu tarbimise trendid Eestis ...
Read more