Kadri Kuusmik- Virumaa Koostöökogu tegevjuht: "Senised edulood julgustavad"

50 %
50 %
Information about Kadri Kuusmik- Virumaa Koostöökogu tegevjuht: "Senised edulood julgustavad"
Travel

Published on March 8, 2014

Author: TerjeBrkland

Source: slideshare.net

Description

07.03.14 turismiettevõtluse arenguseminar

SENISED EDULOOD JULGUSTAVAD MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU KADRI KUUSMIK 07.03.2014 MAIDLA RAHVAMAJAS

MTÜ Virumaa Koostöökogu, üks LEADER tegevusgrupp 26st LEADER on ELi algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas, kus kohalike inimeste algatusel ja koostööna koostatakse strateegiad oma piirkonnale ning viiakse neid ellu. Kohalik tegevusgrupp tekib kogukonna enda algatusel, kogukond ise määratleb kohaliku arengu prioriteedid ning otsustab, milliste projektide elluviimine aitab kõige paremini kaasa kohalikule arengule.

PROJEKTITAOTLUSED Perioodil 2009-2013 on MTÜ Virumaa Koostöökogul olnud kokku 10 taotlusvooru. PRIA poolt on määratud Virumaa Koostöökogu projektitoetustele kokku 1 736 401 € Kokku on vastuvõetud 136 projekti, rahastatud 98 Toimub järjepidev projektide seire Käimas on uue programmperioodi ettevalmistused strateegia 2014-2020 koostamine

VÕRGUSTIKUTÖÖ SüdameTee võrgustik aktiivsed turismiasjalised piirkonnas . SüdameTee turismitoote kontseptisoon Eesmärk: atraktiivse ja mitmekülgse turismiteenuse osutamine Virumaa Koostöökogu piirkonnas aastaks 2020 ning üheks prioriteediks on SüdameTee turismimarsruudi väljatöötamine Virumaa Südames.

VÕRGUSTIKUTÖÖ SüdameTee turismitoote visioon: Aastaks 2020 pakub SüdameTee turismivõrgustik Virumaa Koostöökogu piirkonnas aktiivsele tegevusele suunatud turismiteenuseid. Põhinedes tööstusmaastike ning loodusmaastike põimunud kooslusel, välja on kujunenud Eesti tuntuim ja hinnatuim seiklusliku turismi taristu. Turismiasjaliste ühine otsus tutvustada piirkonda Virumaa Süda nimega. NB! Uusi ettevõtlikke tegijaid on vaja piirkonda!

UUS PROGRAMMPERIOOD 2014-2020  Strateegia Euroopa 2020 on suunatud aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu soodustamisele  Selleks on vajalik edendada kohalikku algatust, suunata seda kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisel kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevate lahenduste leidmisele.  Lisaks koostööle on LEADERis väga oluline võrgustikutöö soodustamine.  Eraldi põhielemendiks on uuendused.

PROGRAMMPERIOOD 2014-2020 Üldeesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine läbi LEADERi põhielementide rakendamise. Spetsiifilised eesmärgid: • • • • Ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine Sotsiaalse kaasatuse edendamine. Piirkondlike eripärade parem rakendamine. Uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine sh kogukonnateenuste arendamisel. • Kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate osapoolte kaasamise. • Igal kohaliku tegevusgrupi strateegial on oma eesmärgid, mis panustavad spetsiifiliste eesmärkide saavutamisse.

OLULISED MÕTTED II STRATEEGIASEMINARILT JÄRGMISEKS PROGRAMMPERIOODIKS  Ettevõtlus ja turism – mikroettevõtluse tasandil kohaliku tooraine väärindamine, uute teenuste arendamine, innovatsioon ettevõtluses rohujuuretasandil, võrgustikutöö, turundus, tootearendus, teenuste kvaliteedi seiramine, kultuuri ja sporditegevuse sulandamine turismivaldkonda  Taristu – muudatuste juhtimine läbi planeeringute, energiasääst ja taastuvenergia turismisektoris, juurdepääsuteed, uute majutusvõimaluste väljaarendamine  Haridus - ettevõtlikkushoiakute kujundamine alates koolist, noorte ja alustavate ettevõtjate mentorlus

JULGUS TEGUTSEDA !! TUHAMÄE HOSTEL – TARISTU, SISUSTUS, ARVUTISÜSTEEMID

MÕEDAKU SPORDIBAAS – DISCGOLFI VÄLJAKU RAJAMINE, VÄLIKÖÖK JA INVENTAAR, MATKA-JA TERVISERADADE HOOLDUSMASINA SOETAMINE

KOGUKONNALE – SONDA JA LÜGANUSE KÕLAKODA, LÜGANUSE KIRIKU PÕRANDA RESTAUREERIMISE I JA II ETTAPP

RÄGAVERE VALLA HUVIKLUBI PIIRKONNA SEIKLUSTURISMI VÕIMALUSTE ARENDAMINE – ATV-d, BAGI-d

MEREOJA KÄMPING – KARAVANTURISTIDE PUHKEALA, INFOPUNKT, KALDTREPI RAJAMINE, JUURDEPÄÄSUTEE

KÕRTSIALUSE KÜLA SELTS – KÜLASTUSKESKUSE RAJAMINE, PARKIMISPLATSI LOOMINE

MAIDLA MÕISA ARENDUS – INFOKESKUSE VÄLJAARENDAMINE NING EKSPOSITSIOONI RAJAMINE, MÕISA PARGI TAASTAMINE

OJASAARE – GOLFI KOOLITUS, TEENINDUSHOONE EHITUS

MIILA HIIEMÄE – KÜLA SELTSIMAJA REKONSTRUEERIMINE, SISUSTUS JA ESITLUSTEHNIKA

KALVI KÜLASELTS - RIB TÜÜPI PAAT JA PAADIHAAGISE SOETAMINE

JÕEFESTIVAL PURFEST, AIDU VEEFESTIVAL PÄIKESETÕUSUKONTSERT SOOSAAREL

TEGUTSEMA TULEB HAKATA!

AITÄH KUULAMAST KONTAKTID MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU www.viko.ee https://www.facebook.com/pages/MTÜ-VirumaaKoostöökogu/ KADRI KUUSMIK +372 5822 2877, 335 7677 kadri.kuusmik@viko.ee

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...

Related pages

UUDISED - MTÜ Virumaa Koostöökogu

Virumaa Koostöökogu tegevjuht Kadri ... MTÜ Virumaa Koostöökogu ja ... et registreerumine toimuks hiljemalt 27.01.2014 aadressile kadri.kuusmik@ ...
Read more

Arenguseminar 07.03.14 | Tertur

... Pria/ Leader, Virumaa Koostöökogu, Aidu ... tegevjuht Kadri Kuusmik: “Senised edulood julgustavad ... Loov Eesti tegevjuht Eva ...
Read more

Metoodiline Materjal Loplik Kadri Allikmae - Documents

Kadri Kuusmik- Virumaa Koostöökogu tegevjuht: "Senised edulood julgustavad" 07.03.14 turismiettevõtluse arenguseminar Kadri Jalonen- Ida- Viru ...
Read more

Terje Rattur - HubSlide

HubSlide is the easiest way to upload & share PowerPoint & PDF presentations online; embed in Blogs, Slideshows, Transcript & more
Read more