Kaczy Potok

50 %
50 %
Information about Kaczy Potok
Education

Published on March 12, 2008

Author: dorcus

Source: authorstream.com

Kaczy Potok i Dolina Kaczego Potoku: Kaczy Potok i Dolina Kaczego Potoku Anna Bojanowska Kacza (kaszub. Kaczô lub Kaczô Strëga): Kacza (kaszub. Kaczô lub Kaczô Strëga) Najdłuższy ciek wodny przepływający przez Gdynię Wysokość położenia źródła - 157 m n.p.m. Długość - 14,8 km Średni spadek - 10,6%o Szerokość koryta (odcinek środkowy) - ok. 1m Głębokość (odcinek środkowy) - 0,5m Powierzchnia zlewni - 53,8km2 Najstarsze wzmianki o Potoku pochodzą z XIII w.- Niemcy pisali o nim Koci Potok Slide 4: W górnym odcinku biegu rzeka płynie powoli i leniwie Slide 5: Na odcinku środkowym, gdzie spadki są znaczne, przybiera charakter potoku górskiego Źródło rzeki : Źródło rzeki Obszar źródliskowy Kaczej znajduje się we wsi Bojano nieopodal osiedla Czarna Góra. Wypływa z mokradeł na wysokości 157 do 190 m n.p.m. Jedna jej odnoga, na zachód od Bojana, wypływa z zalewu, powstałego w wyniku spiętrzenia wypływającej ze źródła wody, która wpada następnie do głębiej położonego koryta rzeczki. Tam również doprowadzana jest woda drenami i spływem grawitacyjnym z okolicznych terenów. W odległości 700 m od tego źródła na północ znajduje swój początek druga odnoga rzeczki, która przepływa przez wieś Czarna Góra i kieruje się na wschód, aby połączyć się w jeden wspólny ciek, który od tego miejsca płynie w kierunku Zatoki Gdańskiej. Kacza Rzeka i jej dopływ: Kacza Rzeka i jej dopływ W większości swej długości Kacza płynie wśród lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przepływa przez rezerwat leśno-florystyczny Kacze Łęgi. Największy dopływ Źródło Marii- Zasila on Kaczą na tyle, że w przeszłości była wykorzystywana do poruszania turbin młynów. Największe wartości przepływu –początek wiosny. Uchodzi nieopodal rezerwatu przyrody Kępa Redłowska. Rzeka Kacza: Rzeka Kacza Tereny leśne- rzeka swobodnie meandruje Mały Kack -koryto rzeki uregulowane Potok przepływa przez rozległą Dolinę Kaczej, gdyńskie ujęć wody – „Sieradzka”. rzeka przecina Obniżenie Redłowskie przepływa przez willową dzielnicę Orłowo uchodzi do Zatoki Gdańskiej. Jakość wody w Kaczej : Jakość wody w Kaczej Dzięki skanalizowaniu w ostatnich latach dzielnic Orłowo i Mały Kack stan wody w Kaczej nieznacznie się poprawił. Miało to bezpośredni wpływ na czystość wód przybrzeżnych Zatoki Puckiej. Fizyko-chemiczna jakość wód rzeki w 2001 roku w odpowiadała III klasie czystości Dolina Kaczego Potoku: Dolina Kaczego Potoku Dolina rzeczna położona na Wysoczyźnie Gdańskiej Największą dolina erozyjna w granicach Gdyni Jedna z większych dolin rozwiniętych na krawędzi wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego Bierze swój początek wśród zagłębień wytopiskowych w okolicach dzielnic gdyńskich Wiczlina i Wielkiego Kacka, kilkanaście kilometrów na zachód od brzegów Zatoki Gdańskiej Pochodzenia polodowcowego - powstała w czasie ostatniego zlodowacenia Geneza Doliny Kaczego Potoku: Geneza Doliny Kaczego Potoku Geneza Doliny Kaczego Potoku, jak i większości innych dolin strefy krawędziowej, związana jest z działalnością rzeźbotwórczą wód roztopowych u schyłku plejstocenu, oraz późniejszych i wilgotniejszych epok geologicznych. Obecnie niewielki ciek płynący dnem doliny nie ma istotnego znaczenia rzeźbotwórczego. Dolina, a zwłaszcza jej część przy korycie rzeki Kaczej, tworzy pewnego rodzaju korytarz ekologiczny łączący strefę wysoczyzny z pasem brzegowym zatoki. Dolina Kaczego Potoku: Dolina Kaczego Potoku Szerokość doliny w górnym i środkowym odcinku liczy około 100m. W okolicach dzielnicy Mały Kack dolina rozszerza się i dochodzi do 500 m. Dolina Kaczego Potoku zagłębia się w powierzchnię wysoczyzny na głębokość 50 – 60 m. nachylenie jej zboczy mieści się w granicach 27 – 40 stopni. Dno doliny w górnym odcinku ma charakter typowo erozyjny, w dolnym natomiast wypełnione jest utworami naniesionymi tu przez cieki wodne. Dolina uchodzi do Obniżenia Rełowskiego w gdyńskiej dzielnicy Redłowo. Charakterystyka doliny: Charakterystyka doliny Zbocza doliny są porozcinane mniejszymi dolinkami. Są to przeważnie niewielkie „V” kształtne rozcięcia wykorzystywane okresowo przez spływające wody opadowe. Największa z nich dochodzi do Doliny Kaczej w rejonie rezerwatu „Kacze Łęgi” i jest to „Źródło Marii” Podział Doliny Kaczego Potoku: Podział Doliny Kaczego Potoku Dolina ma 16 km długość -składa się z 3 części: Cz. Górna między Bojanem a Wiczlinem 6km przebiega przez pola uprawne Cz. Środkowa- między Wiczlinem a Obniżeniem Redłowskim zagrożona wpływami cywilizacji-obwodnica i zabudowa w okolicach Źródła Marii Cz. Dolna- wąwóz u podnóża Kępy Redłowskiej- ujście do Bałtyku Część Środkowa Doliny Kaczego Potoku: Część ŚrodkowaDoliny Kaczego Potoku Długość ok. 8 km Dość strome zbocza+ wartki potok o dużym spadku Wchodzi w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Na podmokłym terenie doliny-niewielkie skupiska boru bagiennego i lasu mieszanego Kacze Łęgi (kaszb. Kaczé Łãdżi): Kacze Łęgi (kaszb. Kaczé Łãdżi) Kacze Łęgi- najciekawsza pod względem przyrodniczym środkowa część doliny. Rezerwat przyrody Kacze Łęgi leśno-florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 8,97 ha utworzony w 1983 roku, znajdujący się w dolinie rzeki Kaczej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Rośliny chronione tego obszaru: Pod ochroną jest Łęg wiązowy typ starego drzewostanu z dużą ilością drzew-olsza i jesion- i bogatym runem leśnym W rezerwacie rosną rośliny typowe dla obszarów górskich i podgórskich Wśród roślin chronionych-6 z obszaru Pomorza zagrożonych wyginięciem: Przetacznik górski Kozłek bzowy Szczaw gajowy Wiechlina Odległokłosa Wyka leśna Żywiec cebulkowy Rośliny chronione tego obszaru Przetacznik górski: Przetacznik górski Kozłek bzowy: Kozłek bzowy Szczaw gajowy: Szczaw gajowy Wiechlina Odległokłosa: Wiechlina Odległokłosa Wyka leśna: Wyka leśna Żywiec cebulkowy: Żywiec cebulkowy Kaczy Potok i jego Dolina: Kaczy Potok i jego Dolina Do Doliny Kaczego Potoku można dojechać na rowerze lub konno albo dojść szlakami turystycznymi z Wejherowa, Gdańska lub Gdyni Centrum.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Kaczy Potok – Wikipedia, wolna encyklopedia

Kaczy Potok (słow. Kačí potok, Kačací potok, Zelený potok, niem. Grünseebach, węg. Zöld-tavi-patak) – nazwa stosowana w polskich publikacjach ...
Read more

Kaczy Potok

Temat: Odpoczynek dla stopy Dolinie - potok Strzyza Ponadto kilka lesnych oczek wodnych i stawow zasilanych zrodlami. Źródło: tanto.com.pl/recon ...
Read more

Kaczy Potok

Kaczy Potok; Wypływa z Zielonego Stawu Kaczego , rozcina środkową część rygla zamykającego Kaczą Dolinę i spada z jej progu Kaczą Siklawą .
Read more

Kaczy Potok - gwiazdki

Kaczy Potok. Katalog wyszukanych fraz. Strona startowa; Karwia Miła; Kabura TT; Strona startowa; gwiazdki; gwiazdki. Temat: Wspólny przebieg" />Sobotnia ...
Read more

Kadcza - Wikipedia, the free encyclopedia

Kadcza [ˈkatt͡ʂa] is a village in the administrative district of Gmina Łącko, within Nowy Sącz County, ... Czarny Potok; Czerniec; Jazowsko; Kadcza ...
Read more

Fotoblog flog.pl - Twój blog fotograficzny

Fotoblog to blog fotograficzny. Publikuj zdjęcia, komentuj, oceniaj i poznawaj ciekawych ludzi. Darmowe fotoblogi tylko na flog.pl
Read more

Kaczy Potok - eduteka.pl

"Czarny potok” Czarny potok można przeczytać i odebrać tak, jak na to zasługuje, pod warunkiem nastawienia się na współuczestnictwo, pod warunkiem ...
Read more

Gdynia turystyczna

Created in 1983 on the area of 8.97 ha, it covers a part of a wooded valley of Kaczy Potok (Kaczy Stream), which cuts through moraine hills around Gdynia.
Read more

a góry nade mną jak niebo ...

Kaczy Potok ... Jesteśmy znów na Polanie pod Wysoką ... pytam; Anuś zadowolona ? W odpowiedzi słyszę, "No pewnie" ... Autor: nekst 58 o
Read more