K to 12 MATHEMATICS Grade 2 (4th Quarter 2nd Summative Test)

29 %
71 %
Information about K to 12 MATHEMATICS Grade 2 (4th Quarter 2nd Summative Test)
Education

Published on March 4, 2014

Author: lhoralight

Source: slideshare.net

Description

This is the second sample summative test in Mathematics grade II for the fourth quarter.

IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT MATEMATIKA - GRADE TWO 4RTH QUARTER S.Y. 2013 – 2014 PANGALAN: ________________ BAITANG: _______________ PETSA: ___________ I. Pag-aralan ang kalendaryo at sagutin ang mga katanungan. 1. Ilang buwan mayroon sa loob ng isang taon? ______________ 2. Kung ang Araw ng mga Ina ay ipinagdiriwang tuwing ikalawang linggo ng Mayo, anong petsa natin ito ipagdiriwang ngayong taon na ito? _____________ 3. Anong buwan ang mayroong pinakakaunting araw? _____________ 4. Ilang Linggo mayroon ang buwan ng Setyembre? _____________ 5. Ilang buwan ang mayroong 31 araw sa loob ng isang taon? _____________ 6. Anong buwan ang mayroong 28 0 29? _____________ 7. Ano ang ikasampung buwan? _____________ 8. Ano ang huling buwan ng taon? _____________ 1

9. Ano ang susunod na buwan pagkatapos ng marso? _____________ 10. Anong buwan bago ang Hulyo? _____________ II. Hanapin sa kalendaryo ang araw na tinutukoy. ______________ 11. Abril 8 ______________ 12. Agosto 10 ______________ 13. Hulyo 28 ______________ 14. Marso 8 ______________ 15. Enero 5 III. Tukuyin kung anong buwan ipinagdiriwang ang mga sumusunod. 16. ______________ 17. ______________ 19. ______________ 18. ______________ 20. ______________ IV. Basahin ang mga sumusunod na talata at sagutin ang mga tanong. Si Liza ay nagsimulang magturo sa ikalawang baitang noong Hunyo, 2002. Pagkatapos ng 2 taon, siya ay inilipat sa ika-anim na baitang. Noong 2009, siya ay umalis sa pagtuturo upang pamunuan ang itinayong negosyo ng kanilang pamilya. 21. Anong buwan at taon nagsimulang magturo si Liza? __________________ 22. Ilang taon siyang nagturo sa ikalawang baitang? __________________ 23. Sa ikaanim na baitang, ilang taon siyang nagturo? __________________ 24. Anong taon siya umalis sa pagtuturo? __________________ 25. Kung pagsasamahin ang taon ng kanyang pagtuturo sa ikalawa at ikaanim na baitang, ilang taon siya nagturo bago siya umalis? __________________ 2

Add a comment

Related presentations