K to 12 Mathematics Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)

83 %
17 %
Information about K to 12 Mathematics Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
Education

Published on February 27, 2014

Author: lhoralight

Source: slideshare.net

Description

Sample Summative test in Mathematics for the fourth quarter

Unang LAGUMANG PAGSUSULIT MATEMATIKA - GRADE TWO 4RTH QUARTER S.Y. 2013 – 2014 PANGALAN: ________________ BAITANG: _______________ PETSA: ___________ I. Isulat ang tamang oras. 1. ________ 2. ________ 7. ________ 3. ________ 8. ________ 9. ________ 10. ________ 4. 5. 6. ________ ________ 1 ________

II. Alamin kung ilang oras at minuto ang nakalipas sa dalawang orasan. 11. ________________ 12. 06:50 08:25 ________________ 13. 4:20 08:20 ________________ 14. ________________ 15. ________________ III. Isulat sa patlang ang tamang sagot. 16. Si Jean ay natulog ng ika 2:00 ng hapon. Gumising siya pagkalipas ng 30 minuto. Anong oras nagising si Jean? ________________ 17. Ang bibingka ay sinimulang lutuin ng ika 9:30 at naluto ito ng ika 9:50. Ilang minuto bago naluto ang bibingka? ________________ 18. Si Nena ay umalis ng bahay patungong paaralan ng ika 6:30 ng umaga. Nakarating siya sa paaralan ng 6:45. Gaano siya katagal naglakad? ________________ 19. Sinimulang sagutin ni Mark ang takdang aralin ng ika 7:00 ng gabi. Natapos niya ito sa loob ng 45 minuto. Anong oras natapos ni Mark ang kanyang takdang aralin? ________________ 2

20. Nagsimulang maglaba si Lola Noring ng ika 8:00 ng umaga. Natapos siya ng 11:25 ng umaga. Ilang oras at minuto natapos ni Lola Noring ang kanyang labahin? ________________ 21. Si Niña ay natulog ng ika 8:00 ng gabi. Nagising siya ng ika 6:00 ng umaga. Ilang oras nakatulog si Niña? ________________ 22. Nakauwi ng bahay mula paaralan si Rene ng ika 5:30 ng hapon. Ang kanyang kapatid ay nakauwi ng ika 7_30 ng gabi. Ilang oras ang pagitan ng pag-uwi ni Rene at ng kanyang kapatid? ________________ 23. Si Jiro ay nagpraktis ng basketbol ng ika 4:00 ng hapon. Natapos siya ng ika 8:30 ng gabi. Ilang oras nagpraktis ng basketbol si Jiro? ________________ 24. Ang pangkat nila Nora ang tagapaglinis ng silid-aralan ngayong araw na ito. Ika 6:15 ng sila ay nagsimulang maglinis. Natapos sila ng ika 6:55. Ilang minuto bago natapos ng pangkat ni Nora ang paglilinis ng silid-aralan? ________________ 25. Nanood ng TV si Thea ng ika 6:30 ng gabi. Pagkatapos ay kumain siya ng hapunan ng ika 8:00 ng gabi. Makalipas ang 45 minuto siya ay nagsimulang gumawa ng kanyang takdang aralin. Anong oras nagsimulang gumawa ng takdang aralin si Thea? ________________ 3

Add a comment

Related presentations

Related pages

K to 12 ENGLISH Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test ...

K to 12 ENGLISH Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test ... K to 12 ENGLISH Grade 2 ... K To 12 Mathematics Grade 2 4th Quarter 1st Summative Test .....
Read more

K to 12 Grade 2 DLL MATHEMATICS (Q1 – Q4) - Education

K to 12 Mathematics Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test) ... This is the second sample summative test in Mathematics grade II for the fourth quarter.
Read more

K TO 12 GRADE 4 PRE TEST IN MATHEMATICS (Q1) - Education

of 2 × Close Share K TO 12 GRADE 4 PRE TEST IN MATHEMATICS ...
Read more

4th grade mathematics test - Bing - Free PDF Links Blog ...

4th grade mathematics test.pdf ... K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st ... www.slideshare.net/.../k-to...grade-2-4th-quarter-1st-summative-test
Read more

Mathematics K–12 Learning Standards

Mathematics K–12 Learning Standards ... Achieve the Core – a collection of PDFs detailing the mathematical content emphasized in the standards by grade ...
Read more

Introduction - Grade 2 Mathematics - California Department ...

CALIFORNIA STANDARDS TEST GRADE Released Test Questions Math 2 The following nine California content standards are included in the Multiplication, Division ...
Read more

GRADES K–12

Arts Purple Activity Books 1 and 2; K 12 Language Arts Purple ... or students in grade 2 who are new to the K 12 ... K12 Intermediate Mathematics C, ...
Read more