K. Krolak Wyszynska Innovatika - eSangathan International Conference

100 %
0 %
Information about K. Krolak Wyszynska Innovatika - eSangathan International Conference
Business & Mgmt

Published on September 18, 2008

Author: esangathan

Source: slideshare.net

KATARZYNA KRÓLAK-WYSZYŃSKA SENIORS – SECRET WEAPON OF KNOWLEDGE ERA INTELLECTUAL CAPITAL OF POLAND BRUSSELS, SEPTEMBER 18, 2008 INNOVATIKA SP. Z O.O. • UL. FILTROWA 39, 02-057 WARSZAWA • TEL. +48 22 825 81 54 • WWW.INNOVATIKA.COM

PIONEERING KNOWLEDGE WORKER „ Lyrist”, Teodor Axentowicz

PIONEERING MENTOR „ Racławice Panorama” Wojciech Kossak

SPEED OF INFORMATION FLOW – XVII century „ Team of four horses” Józef Chełmoński

SPEED OF INFORMATION FLOW – XXI century

NO NEW … WITHOUT OLD …

KNOWLEDGE WORKER – XXI century

INTELLECTUAL CAPITAL – ROOTS OF FUTURE GROWTH Source: IC Sweden AB, Leif Edvinsson

NATIONAL INTELLECTUAL CAPITAL – VALUE THAT CANNOT BE TOUCHED All intangible assets owned by people, enterprises, communities, regions, and institutions that, when properly used, may be come the source of today’s and tomorrow’s well-being of Poland . THE INTELLECTUAL CAPITAL OF POLAND

THERE ARE IDEAS THAT CHANGE THE WORLD

ASK POWERFUL QUESTIONS

Influence future policies – make Poland one of the most competitive knowledge societies/economies in the world Influence opinion makers , media Bring IC into focus – stimulate a public debate about the sources of future growth of Poland Build political consensus around key IC issues that require political action Create awareness that regular monitoring of IC is needed PROJECT OBJECTIVES

Influence future policies – make Poland one of the most competitive knowledge societies/economies in the world

Influence opinion makers , media

Bring IC into focus – stimulate a public debate about the sources of future growth of Poland

Build political consensus around key IC issues that require political action

Create awareness that regular monitoring of IC is needed

DOCUMENTS ARE DEAD KNOWLEDGE

How do we increase the IMPACT of our IC report ?

WE HAVE PERFORMED A STAKEHOLDER ANALYSIS DEVISED APPROPRIATE GENERIC COMMUNICATION STRATEGIES TAKING ADVANTAGE OF DIFFERENT COMMUNICATION MEDIA Interest in IC of Poland Impact on our objectives Politicians Public admin EU and int’l institutions Rating agencies Foreign Investors Employers, managers Youth (<25) Consulting firms Students Parents NGOs Media Think Tanks Employer organizations Assure satisfaction Monitor Engage Provide comprehensive information Internet Domestic media Foreign media Domestic media Domestic media Government media Polish diaspora Education pros Science

DRINKING FROM A FIREHOSE

GENERATIONAL MODEL OF INTELLECTUAL CAPITAL ALLOWS TO FOLLOW A PERSON’S LIFE AND MAKE THE REPORT A HUMAN STORY

The experience as much important as the report

PROCESS IS AS MUCH IMPORTANT AS THE CONTENT Engaging the decision makers to go out of their boxes CHANGE MINDSETS

What will make Poland special in the future?

CHANLLENGES QUALITY OF LIFE POLAND IN 2030 POLAND TODAY INTELLECTUAL CAPITAL OF POLAND: GETTING READY FOR THE RACE! SENIOR ADULT CHALLENGES ACTIONS VISION INDICATORS 1 2 4 3 Jak przezwyciężyć problemy z nieświadomością i brakiem wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i zdrowotnych dziecka? Jak zapewnić większą trwałość rodzinie? Jak zwiększyć „opłacalność” inwestycji w dzieci? Jak poprawić dostępność usług medycznych i edukacyjnych dla dzieci, szczególnie na wsi? Kompleksowa opieka medyczna zapewniona od poczęcia; Brak różnic pomiędzy dziećmi na starcie szkoły; Brak dramatycznych sytuacji życiowych dzieci w kontekście ubóstwa; Wyrównywanie szans (30% w ubóstwie) przez edukację, zdrowie, stymulowanie zatrudnienia (prymat pracy nad zasiłkiem); Upowszechnienie dobrej jakości wczesnej edukacji; Zwiększenie jakości/dostępności opieki zdrowotnej i profilaktyki; Spadek odsetka dzieci do lat 17 żyjących w ubóstwie; Zwiększenie odsetka dzieci we wczesnej edukacji na wsi i w mieście; Obniżenie wskaźnika umieralności noworodków Obniżenie wskaźnika umieralności do 5 roku życia Spadek odsetka dzieci wychowujących się w rodzinach niepełnych Jak zmieniać wizerunek i budować autorytet? Jak zmniejszyć skalę wykluczenia w różnych obszarach? Jak zwiększyć wskaźniki aktywności zawodowej? Jak zwiększyć wskaźniki aktywności społecznej? Jak przygotować „do emerytur”? Jak upowszechniać dostęp do edukacji i nowych technologii; Pakt ponad przedziałami dla „godnej starości” Kampania i bezpośrednie działania edukacyjne; „ Poczuj się seniorem” „ Place zabaw” dla seniorów Dostęp do infrastruktury publicznej Rozwój inicjatyw typu łączymy pokolenia Wsparcie liderów – „aktywny senior” Senior-bus Zmiany prawne; Oferta edukacyjna na różnym poziomie; Pakt na rzecz godnej/ciekawej starości; Odsetek osób, które są ekspertami po zakończeniu pracy; Odsetek osób, które nie rozstają się z macierzystym pracodawcom Wskaźnik wykluczenia społecznego; Odsetek seniorów uczestniczących w systemie edukacji; Wskaźnik zatrudnienia Wskaźnik wolontariatu Dochody rozporządzalne per capita w stosunku do dochodów rozporządzanych osób w wieku produkcyjnych Kapłani wiedzy współpracują z firmami, uczelniami po zakończeniu pracy Mistrzowie życia – doświadczenie życiowe – kultura, tradycje, rodzina, społeczność lokalna, e-społeczność Nowe życie po pracy, nie tylko jako konsument Uczymy jak starzeć się godnie/ ciekawie; Możliwość pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych, pełen udział w obiegu informacji Seniorzy budują kapitał społeczny (rola babci, dziadka) – klub babci i dziadka

IC index for seniors The Intellectual Capital Index for senior s places Poland 16 th in the group of 16 EU member countries covered by this comparison. It is the following statistical data that have had significant repercussions on Poland’s ranking so low : low level of participation of the Polish senior s in the labour market; strong sense of alienation in the senior population; poor access to health services measured as the number of physicians per 1,000 inhabitants .

The Intellectual Capital Index for senior s places Poland 16 th in the group of 16 EU member countries covered by this comparison.

It is the following statistical data that have had significant repercussions on Poland’s ranking so low :

low level of participation of the Polish senior s in the labour market;

strong sense of alienation in the senior population;

poor access to health services measured as the number of physicians per 1,000 inhabitants .

Percentage of persons aged 50+ who are socially inactive (sport, cultural life, activities run on behalf of local communities) How to increase the social participation of senior s?

Percentage of persons aged 50+ participating in any form of education How to increase the participation of senior s in education?

YOU CAN START RIGHT NOW! SUMMARY The currently high degree of passiveness, a rather poor health condition, and the social marginalization of our senior citizens make their huge potential underutilized in the processes of the economic and social development of our country , while they themselves become a burden on the public finance system and on the working population. This seriously affects the social and economic development of our country. Without taking complex measures aimed at increasing the degree of senior s’ activeness and without negotiating a special social pact aimed at increasing it, Poland will not be able to keep its current pace of economic growth, which will lead to its systematic marginalization in Europe.

RECOMMENDATIONS SHOULD GIVE RIGHT DIRECTIONS AND INSPIRATIONS How to take Poland forward? What are the key opportunities? How to take advantage of the opportunities? What will make Poland competitive? TODAY 2030 + scenario - scenario What are the key risks? How to overcome systemic weaknesses? How to manage risks? How to maintain focus despite political change?

How to take Poland forward?

What are the key opportunities?

How to take advantage of the opportunities?

What will make Poland competitive?

What are the key risks?

How to overcome systemic weaknesses?

How to manage risks?

How to maintain focus despite political change?

„ To change the mass, focus on the extremes – people, acts and activities that exercise a disproportionate influence on performance to achieve a strategic shift fast at low cost” WHAT TO FOCUS ON

WHERE TO INVEST PUBLIC MONEY? HOT SPOTS COLD SPOTS Where to increase spending? Areas where we can expect above-average returns Where to spend less? Areas where additional spending will bring low returns

More complex and more effective family policies Increased quality of education Educational system focused on the needs of the labour market Intellectual capital indicators measured regularly Improved q uality of the business legal environment, procedures and infrastructure increased Synergy of science, business and culture. Creation of value-added jobs Senior s’ potential activated 1 2 3 4 5 6 7 High quality of the human capital ensured Environment for best use of human capital potential in building the country’s competitive advantage , growth and wel l-being Building Polish social capital: more trust in inter personal relations and State – Citizen relations , as well as fostering greater social activities

Senior s’ potential activated Sunny, warm and active time in the autumn of life higher indicator of participation in the labour market for the group of 50+; and higher average age of retirement; and higher indicator of participation in continuous life-long education programs for the population aged over 40 years; and higher life expectancy for persons aged 50/60; and higher healthy life expectancy for persons aged 50/60; and higher percentage of elderly persons (over-50-year-olds) assessing their health as good or very good; and higher percentage of persons aged over 50 years becoming involved in voluntary work programs; and higher percentage of persons aged 50+ becoming involved in cultural and social life. SUCCESS INDICATORS

higher indicator of participation in the labour market for the group of 50+; and

higher average age of retirement; and

higher indicator of participation in continuous life-long education programs for the population aged over 40 years; and

higher life expectancy for persons aged 50/60; and

higher healthy life expectancy for persons aged 50/60; and

higher percentage of elderly persons (over-50-year-olds) assessing their health as good or very good; and

higher percentage of persons aged over 50 years becoming involved in voluntary work programs; and

higher percentage of persons aged 50+ becoming involved in cultural and social life.

A PUBLIC DEBATE IS OUR GOAL AS A MEANS OF STIMULATING AWARENESS AND ACTION PLANS

SPREAD THE WORD…

… WE ARE JOINING THE IC RACE!

… USING OUR SECRET WEAPON SENIORS

INNOVATIKA Sp. z o.o. ul. Filtrowa 39 02-057 Warszawa Tel. (22) 825 81 54 www.innovatika.com KATARZYNA KRÓLAK-WYSZYŃSKA [email_address] CONTACT

INNOVATIKA Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 39

02-057 Warszawa

Tel. (22) 825 81 54

www.innovatika.com

CONTACT

Add a comment

Related presentations

Related pages

Top 19 Kasia Wyszynska profiles | LinkedIn

View the profiles of professionals named Kasia Wyszynska on LinkedIn. There are 19 professionals named Kasia Wyszynska, who use LinkedIn to exchange ...
Read more

Katarzyna Królak | LinkedIn

Wyświetl profesjonalny profil użytkownika Katarzyna Królak na LinkedIn. LinkedIn to największa na świecie sieć biznesowa, która pomaga specjalistom ...
Read more

Top 20 Katarzyna Wyszynska profiles | LinkedIn

View the profiles of professionals named Katarzyna Wyszynska ... Krolak-Wyszynska Location Poland Industry Management Consulting. Current: Partner at ...
Read more

Top 21 Katarzyna Wyszynska profiles | LinkedIn

View the profiles of professionals named Katarzyna Wyszynska ... Krolak-Wyszynska Location Poland Industry Management Consulting. Current: Partner at ...
Read more

Krzysztof Reński | LinkedIn

Wyświetl profesjonalny profil użytkownika Krzysztof Reński na LinkedIn. LinkedIn to największa na świecie sieć biznesowa, która pomaga specjalistom ...
Read more

Nela Figlarz | LinkedIn

Junior Consultant w INNOVATIKA. Locatie Warsaw, ... International Business; ... Katarzyna Krolak-Wyszynska.
Read more

Participants: INTELLECTUAL CAPITAL FOR COMMUNITIES

International President Koningin ... 30 Mitkova Liliana UMLV Maitre de Conférences ... 59 Krolak-Wyszynska Katarzyna Narodowy
Read more

Katarzyna Królak-Wyszyńska - Informacje o osobie wraz ze ...

... Innovatika, Warszawa, Opinie, Partner, ... Katarzyna Krolak-Wyszynska. Facebook: Katarzyna Krolak. ... 6TH HOTEL INVESTMENT CONFERENCE.
Read more