Julkisuusanalyysi viestinnän mittaamisen välineenä -webinaarin esitys 31.5.2016

50 %
50 %
Information about Julkisuusanalyysi viestinnän mittaamisen välineenä -webinaarin esitys...

Published on May 31, 2016

Author: STTViestintapalvelut

Source: slideshare.net

1. W E B I N A A R I : J U L K I S U U S A N A L Y Y S I V I E S T I N N Ä N M I T T A A M I S E N V Ä L I N E E N Ä 31.5.2016 Keskustelijat: Viestintäjohtaja Anna Jokela, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Media-analyytikko Heidi Ekdahl, STT Viestintäpalvelut Liiketoimintajohtaja Mika Roman, STT Viestintäpalvelut

2. Webinaarin puhujat STT Viestintäpalvelut Mika Roman Liiketoimintajohtaja Heidi Ekdahl Media-analyytikko Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Anna Jokela Viestintäjohtaja 31.5.2016 2

3. Osallistuminen webinaariin • Kysy ja kommentoi webinaarinäkymän chättiboksiin • Vastaamme kysymyksiin lopuksi • Twitterissä hashtag #javm • Kaikki osallistujat saavat esitysmateriaalin sähköpostitse webinaarin jälkeen! 31.5.2016 3

4. Agenda • Mikä on julkisuusanalyysi ja miksi johdon pitäisi olla siitä kiinnostunut? • Mistä liikkeelle julkisuusanalyysiä tehtäessä? Viestinnän tavoitteet & Case Trafi • Mistä julkisuusanalyysi koostuu? Case Trafin tulosten läpikäynti • Julkisuusanalyysin tulosten hyödyntäminen 31.5.2016 4

5. Julkisuusanalyysi & miksi johdon pitäisi olla siitä kiinnostunut? • Yksi viestinnän mittaamisen keino • Julkisuusanalyysin mittaustulokset kertovat viestinnän vaikutuksesta organisaation tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen • Työkalu maineenhallintaan, vertailutietoa omasta ja kilpailijoiden maineesta • Analyysi voi paljastaa nousevia teemoja ja mahdollisia kriisin aiheuttajia 31.5.2016 5

6. Mistä liikkeelle? Tavoitteet • Liiketoiminnan/ organisaation tavoitteet -> viestinnän tavoitteet • Julkisuusanalyysi yksi keino mitata tavoitteiden toteutumista • Trafin viestinnän tavoitteet 31.5.2016 6

7. J U L K I S U U S A N A L Y Y S I 1 . 1 . – 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

8. Analysoitavat aiheet • Trafin julkisuuden määrä ja kattavuus suomalaisella mediakentällä (printti ja verkko) • TOP 10 mediaa näkyvyyden perusteella • Painopisteet eli toimialojen näkyvyydessä, eli tie-, meri- ja junaliikenteen sekä ilmailun väliset näkyvyyserot julkisuudessa • Keskeisten pääaiheiden määrällinen näkyvyys suomenkielisessä mediassa • Tieliikenteen keskeisten aiheiden näkyvyyserot suomenkielisessä mediassa viime vuonna siltä osin kuin Trafi uutisissa esiintyy • Vertailu keskeisten avainhenkilöiden näkyvyydestä mediassa • Määrällinen näkyvyys mediassa verrattuna keskeisiin sidosorganisaatioihin

9. Trafin julkisuuden jakautuminen (N=5764) Sanomalehdet 62% Verkkomedia 38% Trafin julkisuuden painopiste uutismediassa keskittyy painettuihin sanomalehtiin. Verkkomedia kattaa koko suomalaisen journalistisen mediakentän verkkosivut. Sosiaalinen media on tarkastelun ulkopuolella.

10. Tulokset aikajanalla 1.1.–30.6.2015 1.7.–31.12.2015

11. Suosituimmat uutiskärjet Germanwingsin lentoturma 26.3.2015 ” – Germanwingsin lentoturma johtaa suuriin muutoksiin ilmailuturvallisuudessa, arvioi liikenteen turvallisuusviraston Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu. Hän pitää ranskalaistutkijoiden arviota ranskan lentoturmaan johtaneiden tapahtumien kulusta uskottavana. Peräm iehen epäillään lentäneen koneen tahallaan päin vuorta Ranskan Alpeilla. Ilmailualalla joudutaan Hentun mukaan nyt pohtimaan monenl aisia keinoja tällaisten tapausten estämiseksi.” (Lapin Kansa 26.3.2015) Volkswagen-kohu 29.9.2015 ” – Huijausohjelmistolla varustettuja autoja liikkuu myös Suomen teillä. Näin sanoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin osastopäällikkö Toni Pallaspuro. Toistaiseksi asiasta on esitetty vain eriasteisia arvioita. Trafi laskee parhaillaan kuinka paljon autoja on. Pallaspuron mukaan tiistaina aamupäivän kuluessa on tarkoitus saada viitteellisiä arvioita siitä, miten suuria määriä autoja Suomessa on.” (Helsingin Sanomat 29.9.2015) Romutuspalkkio, katsastuskustannukset ja sähköiset palvelut 4.11.2015 ”Liikenteen turvallisuusvirastolta Trafilta on alkanut tulla mielenkiintoisia keskustelunavauksia lähes viikoittain. Eilen tieliikennejohtaja Marko Sillanpää ehdotti autojen katsastuksen siirtämistä huollon yhteyteen ja katsastusvälin harventamista. Kaksi viikkoa sit ten Trafi esitti harjoitteluajokorttia jo 16-vuotiaille. (…) Autoalan keskusliitto ei Trafin ideasta oikopäätä innostu. Uusia avauksia pitäisi kypsytellä ensin ammattipiireissä. Kuluttajalle kelpaavat kaikki kustannuksia vähentävät ideat.” (Ilkka 4.11.2015)

12. Suosituimmat lähteet, TOP 10 0 50 100 150 200 250 UutisAalto Ilta-Sanomat YLE Uutiset Helsingin Sanomat Iltalehti MTV.fi Talous Sanomat Keskisuomalainen Savon Sanomat Aamuset Trafin näkyvyys oli erittäin runsasta maan johtavissa kärkimedioissa. Verkkonäkyvyys painottui UutisAalto-sivustoon, joka nyt on poistunut mediakentältä. Maakuntalehdistä näkyvyys oli suurinta Jyväskylässä julkaistavassa Keskisuomalaisessa ja Kuopion Savon Sanomissa.

13. Liikennemuodot julkisuudessa (n=5424) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Tieliikenne Meriliikenne Rautatieliikenne Ilmailu ja lennokit Tieliikenne painottuu odotetun vahvasti Trafin julkisuudessa verrattuna muihin liikennemuotoihin.

14. Tieliikenteen aiheet (n= 4209) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Ajokortti Sähköiset palvelut Katsastus Liikenneturvallisuus Rekisteröinti Tilastot Älyliikenne tai älyautot Romutuspalkkiokokeilu Ajokortti, liikenneturvallisuus ja tilastot ovat keskeisimmät aiheet Trafin yhteydessä mediassa. Tieliikenteen aiheet -tilaston kokonaisotos on 4209 uutista. Osassa uutisista on saattanut esiintyä useampi eri aihe. Tilasto kuvaa silti hyvin eri aihealueiden välisiä painopisteitä Trafin julkisuudessa.

15. Asiantuntijat (n=868) 45 246 197 1 353 4 6 16 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Kari Wihlman Marko Sillanpää Juha Kenraali Mia Nykopp Pekka Henttu Tuomas Routa Olli Lindroos Hanna Hakanen • Pääjohtaja Kari Wihlman esiintyi julkisuudessa 45 kertaa Trafia koskevan uutisoinnin yhteydessä suomalaisessa lehdistössä tai verkkomediassa. Eniten julkisuudessa näkyvät henkilöt olivat ilmailujohtaja Pekka Henttu, tieliikennejohtaja Marko Sillanpää ja tietojohtaja Juha Kenraali omilla vastuualueillaan. Muita avainhenkilöitä siteerattiin satunnaisemmin.

16. Julkisuusanalyysin hyödyt • Viestinnän systemaattinen ja puolueeton mittaaminen • Mittaamalla parempaa viestintää: tulosten hyödyntäminen viestinnän suunnitteluun ja kehittämiseen • Selkeä raportointi ja keino osoittaa johdolle viestinnän vaikutus • Viestinnän profiilin nostaminen mittaamalla 31.5.2016 16

17. 31.5.2016 17 YLEISÖN KYSYMYKSIÄ

18. Kiitos! Yhteystiedot: Heidi Ekdahl Media-analytikko heidi.ekdahl@stt.fi @heidiekdahl 050 3540088 www.viestintapalvelut.fi 31.5.2016 18

19. STT | (09) 6958 11 | MALMINKATU 16 A, 00100 HELSINKI | WWW.STT.FI

Add a comment