Juhatuse liikme vastutus.Konkurentsipiirang.Konfidentsiaalsuskohustus.

50 %
50 %
Information about Juhatuse liikme vastutus.Konkurentsipiirang.Konfidentsiaalsuskohustus.
Business & Mgmt

Published on March 6, 2014

Author: VDonoway

Source: slideshare.net

Description

Milline on juhatuse liikme vastutus ja kuidas seda lepingus määratleda? Milles seisneb konkurentsipiirang ja kellele see laieneb? Mida kujutab endast konfidentsiaalsuskohustus ja millele tuleks seda rakendades tähelepanu pöörata?

Juhatuse liikme vastutus. Konkurentsipiirang ja konfidentsiaalsuskohustus Annika Soom Villems Donoway OÜ Member Crowe Horwath International Audit | Tax | Advisory 1

Juhatuse liikme leping Ei allu töölepingu seaduse regulatsioonile Tasud ja hüved juhatuse liikme lepingust Korraga saab juhtimisfunktsiooni täita vaid ühe lepingu alusel  töölepingu automaatne lõppemine  kokkulepped töölepingu peatumiseks ja staaži arvestamiseks Audit | Tax | Advisory 2

Juhatuse liikme leping  Kohustused ka väljastpoolt lepingut  lojaalsuskohustus  hoolsuskohustus  konkurentsikeeld  Õigusi võib piirata nii seadus kui ka leping  kehtib ainult sisesuhtes  kehtib ka kolmandate isikute suhetes Audit | Tax | Advisory 3

Juhatuse liikme leping  Mida tuleks lepingus kajastada?  tasud ja muud hüved;  kulude hüvitamine;  hüvitis lepingu lõpetamisel;  täiendavad tööülesanded;  kasutamata puhkuse kompenseerimine;  aruandluskohustus, oluliste majandustehingute vastuvõtmise kord, konsulteerimiskohustus;  leppetrahv lepingu rikkumise korral. Audit | Tax | Advisory 4

Juhatuse liikme vastutus  Äriseadustik  Et saaks rääkida vastutusest:  kohustust on rikutud  on tekkinud kahju  põhjuslik seos rikkumise ja tekkinud kahju vahel  rikkumine ei ole vabandatav Audit | Tax | Advisory 5

Juhatuse liikme vastutus  Kahte liiki vastutust:  sisesuhtes  võlausaldaja ees nõue sisesuhtes Äriühing Juhatuse liige Võlausaldaja võlausaldaja nõue  Eesmärgiks kahju hüvitamine Audit | Tax | Advisory 6

Konkurentsipiirang  Juhatuse liikme konkurentsipiirang äriseadustikust  Võimalikult vähe koormav  Töölepingu alusel – alati kokkuleppeline  piirata saab konkurendi juures töötamist  kõigi töötajatega sõlmimine pole õigustatud  Piirang peab olema täpselt määratletud  konkureeriv tegevus  konkurent  tähtaeg  ruumiline kehtivusala Audit | Tax | Advisory 7

Konkurentsipiirang  Kellele laieneb?  juhatuse liige  kokkuleppe osapool – töötaja  Ei saa kohaldada perekonnaliikmetele Audit | Tax | Advisory 8

Konkurentsipiirang  Piirangu kehtivus pärast töösuhte lõppu  ainult hüvitise maksmisel  sõlmitud kuni üheks aastaks – proportsionaalne  kirjalikus vormis  Kõlvatu konkurentsi osutamine  keelatud ka ilma kokkuleppeta Audit | Tax | Advisory 9

Konkurentsipiirang Õiguskaitsevahendid  korraline ülesütlemine – 15 päeva etteteatamist  erakorraline ülesütlemine Nõuete maksmapanek  kohtus  töövaidluskomisjonis Aegumine  3 aastat Audit | Tax | Advisory 10

Konfidentsiaalsuskohustus  Töölepingulises suhtes kui ka käsundussuhtes  Ärisaladuse kaitse  informatsioon, mis pole üldteada  teabel väärtus seetõttu, et on salajane  äriühing ise püüdnud kaitsta  Töötaja kogemus ei ole käsitletav ärisaladusena  Automaatne konfidentsiaalsuskohustus Audit | Tax | Advisory 11

Konfidentsiaalsuskohustus  Millal avaldamine lubatud?  Eestis reguleerimata  võimalik tugineda avalikule huvile  Õiguskaitsevahendid  võlaõigusseadusest Audit | Tax | Advisory 12

Tänan tähelepanu eest! Audit | Tax | Advisory 13

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Juhatuse liikme vastutus. Konfidentsiaalsuskohustus ja ...

Milline on juhatuse liikme vastutus ja kuidas seda lepingus määratleda? Milles seisneb konkurentsipiirang ja kellele see laieneb? Mida kujutab endast ...
Read more

Juhatuse liikme vastutus. Konfidentsiaalsuskohustus ja ...

Juhatuse liikme vastutus.Konkurentsipiirang.Konfidentsiaalsuskohustus. from ... Donoway jurist Annika Soom oma ettekandes "Juhatuse liikme ...
Read more

Donoway Assurance - HubSlide

HubSlide is the easiest way to upload & share PowerPoint & PDF presentations online; embed in Blogs, Slideshows, Transcript & more
Read more