Jugadors de cartes (Cezanne)

0 %
100 %
Information about Jugadors de cartes (Cezanne)
Education

Published on April 26, 2014

Author: mmonter

Source: authorstream.com

PowerPoint Presentation: ELS JUGADORS DE CARTES PowerPoint Presentation: 1. IDENTIFICACIÓ 1.1. DADES GENERALS TÍTOL: Els jugadors de cartes AUTOR: Paul Cézanne (1839.1906) CRONOLOGIA: entre1890-1895 ESTIL: Postimpressionisme TÈCNICA: oli sobre tela TEMA: escena costumista o de gènere TIPOLOGIA: figurativa LOCALITZACIÓ : Museu d'Orsay , París (França) DESCRIPCIÓ: Representa dos homes de poble, de Provença, jugant a cartes, asseguts al voltant d'una taula. PowerPoint Presentation: 1.2. AUTOR: PAUL CÉZANNE (1839-1906) Pintor provençal, descendent d'un comerciant bastant ric per a viure del seu patrimoni, s'aïlla per tal de poder treballar sense interferències. El 1861 anà a estudiar pintura a París, on conegué a Picasso i el grup dels futurs impressionistes. Intentà d'ingressar a Belles Arts, però en fou bandejat pel seu "temperament colorista". El 1888 passà un any fructífer a París, on féu coneixença amb Van Gogh i Gauguin, i també amb Rodin. El 1904 accedí a exposar al Saló de Tardor: li havia arribat el triomf, però ell continuà sol a Provença, on el 1906, pintant a ple aire, li caigué un llamp, i morí poc temps després. Altres obres: Les grans banyistes (1906) i La muntanya de Sainte-Victoire (1890-1894) CÉZANNE (1890): Autoretrat CÉZANNE (1875): Retrat de l’artista amb fons rosa PowerPoint Presentation: Natura morta del calaix obert (1 877-1879) La taula de la cuina(1888-1890) Degut a la seva meticulosa manera de pintar Cézanne s'especialitza en “ natures morte s”. En aquestes assaja el seu nou concepte de pintura tot pretenent recuperar el volum perdut pels impressionistes. “ El pintor ha de buscar l’esfera, el con i el cilindre en la naturalesa ” “ La forma només aconsegueix la plenitud quan el color té la màxima riquesa ” PowerPoint Presentation: Pomes i taronges (1 899) Natura morta amb cebes (1896-1898) Natura morta amb sopera (1877) PowerPoint Presentation: Noi amb armilla vermella(1 890-1895) Dona amb cafetera (1890-1895) Els personatges de Cézanne pateixen una estilització geomètrica PowerPoint Presentation: La muntanya de Sainte-Victoire, des de Bibémus (1890-1906) Als voltants d’Aix s’aixeca majestuosament la muntanya de Sainte-Victoire. Els seus mil metres d’alçada es varen convertir en el protagonista principal dels últims treballs de Cézanne. PowerPoint Presentation: (1904) (1906) PowerPoint Presentation: Les grans banyistes (1906) En el última anys realitza la sèrie Els banyistes En aquests quadres mostra una progressiva abstracció mitjançant la simplificació geomètrica i la utilització de plans geomètrics de color. PowerPoint Presentation: Cinc grans banyistes (1900-1904) Banyistes (1890) Grans banyistes (1900-1905) PowerPoint Presentation: BRAQUE (1908): Cases de l’Estaque Antecessor directe del CUBISME. L'any 1907 una gran exposició retrospectiva de l'obra de Paul Cézanne al Salon d'Automne de París causà un gran impacte en els ambients artístics. Braque i Picasso queden impressionats per la qualitat estructural de la pintura de Cézanne i s’aventuren en la creació d’una nova línia pictòrica: el Cubisme . PICASSO (1909): La fàbrica d’horta d’Ebre CEZANNE (1905): Muntanye Saint-Victoire PowerPoint Presentation: Després del fracàs de la Comuna de París (1871) i la brutal repressió que sofriren les classes populars (més de 200.000 morts) en la III República, la burgesia francesa es consolida definitivament en el poder i prossegueix la transformació capitalista de França. La industrialització, el desenvolupament de mitjans de comunicació cada vegada més ràpids i fàcils (vapor, telègraf), els avanços científics (fotografia), l'extensió de la llum artificial (gas, querosè, electricitat), la colonització, el descobriment de nous mons, la importància de la vida urbana... tot això afectarà profundament a l'art i influirà en els diferents autors. Aquesta obra pertany a l’últim terç del segle XIX. 1.3. CONTEXT HISTÒRIC PowerPoint Presentation: Un fet destacable que va influenciar molt la pintura, sobretot l’impressionisme i el postimpressionisme va ser l'invent i desenvolupament de la fotografia. Per primera vegada apareix una eina que permet captar la realitat d’una manera més fidel que la pintura, si exceptuem el color (blanc i negre). PowerPoint Presentation: Els postimpressionistes són uns pintors de finals del segle XIX que s’havien iniciat en l’impressionisme i se n’anaren distanciant per obrir els nous camins de les avantguardes del segle XX. El postimpressionisme era tant una extensió de l'impressionisme com un rebuig a les seves limitacions. GAUGUIN: V isió després del sermó, 1888 VAN GOGH: Nit estelada , 1889 POSTIMPRESSIONISME PowerPoint Presentation: Els postimpressionistes són uns pintors de finals del segle XIX que s’havien iniciat en l’impressionisme i se n’anaren distanciant per obrir nous camins que marcaren les avantguardes del segle XX. El postimpressionisme era tant una extensió de l'impressionisme com un rebuig a les seves limitacions. Característiques: Els postimpressionistes van continuar fent servir colors vius. Experimentaren amb diferents formes d’aplicar la pintura, des de les pinzellades puntillistes (petits punts de color que es fonen a la retina) a les grans àrees de color. Representaven temes de la vida real, però amb emoció i expressió. Utilitzaven l’obra com a vehicle d’expressió dels sentiments i emocions de l'artista. GAUGUIN (1899): Pits amb flors roges SEURAT (1889): Torre Eiffel PowerPoint Presentation: Els postimpressionistes són uns pintors de finals del segle XIX que s’havien iniciat en l’impressionisme i se n’anaren distanciant per obrir nous camins que marcaren les avantguardes del segle XX. El postimpressionisme era tant una extensió de l'impressionisme com un rebuig a les seves limitacions. Característiques: Els postimpressionistes van continuar fent servir colors vius. Experimentaren amb diferents formes d’aplicar la pintura, des de les pinzellades puntillistes (petits punts de color que es fonen a la retina) a les grans àrees de color. Representaven temes de la vida real, però amb emoció i expressió. Utilitzaven l’obra com a vehicle d’expressió dels sentiments i emocions de l'artista. No es tracta d'un moviment cohesionat, tot i que sovint els pintors exposaren junts: Cézanne es va interessar per fer ressaltar les qualitats materials de la pintura, representant éssers vius i paisatges, volums i relacions entre superfícies; Gauguin, en un intent per aconseguir la capacitat comunicadora de l'art popular, es va centrar en la representació a base de superfícies planes i decoratives; Van Gogh es va aproximar a la naturalesa amb vigoroses pinzellades coloristes. VAN GOGH (1888): Terrasa de café a la nit.  Place du Forum, Arlés GAUGUIN (1888): Cafè de nit a Arlès PowerPoint Presentation: Cézanne es va iniciar en l’impressionisme i, més endavant, va decidir aventurar-se per un camí més personal: la recerca de les figures geomètriques, que per a ell eren l’essència de tots els objectes, i el tractament del color com a definidor de les formes. CÉZANNE: Una moderna Olímpia , 1873-1874 PowerPoint Presentation: Cézanne va continuar pintant directament del natural amb brillant colorit de tipus impressionista, però va anar simplificant de manera gradual l'aplicació de la pintura fins al punt que semblava expressar el volum amb només unes quantes pinzellades de color juxtaposades. Per a Cézanne la solució a tots els problemes tècnics de l'impressionisme radicava en utilitzar el color d'una manera més ordenada i expressiva que el dels seus companys impressionistes. CÉZANNE, Natura morta amb pomes i taronges , 1895-1900 CÉZANNE, Natura morta amb cebes , 1896-1898 CÉZANNE, La taula de la cuina , 1888-1890 PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL El quadre nostra dos homes asseguts davant per davant en una taula presidida per una ampolla de vi, jugant a cartes. PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS PLÀSTICS: LÍNIA I DIBUIX No és la línia del dibuix allò que ordena la composició i determina les formes, al contrari, és el color qui construeix les masses i els volums. No farà dibuixos previs amb llapis o carbó que després s’omplen de colors, sinó que directament utilitza el color. PowerPoint Presentation: “ No es pot aïllar el dibuix del color : és com si es volgués pensar sense paraules ”. Amb aquesta declaració de principis, el pintor mateix destacava la prioritat que donà al color a l'hora de definir les formes. 2.1. ELEMENTS PLÀSTICS: COLOR PowerPoint Presentation: Les jaquetes, les tovalles, els rostres no són superfícies d’un color base que s’enfosqueix en les zones d’ombra i s’aclareix en les zones de llum. Hi ha verds, vermells, grocs, violetes, blaus, distribuïts en pinzellades superposades. No es pot dir de quin color és el vestit de cada jugador, sinó quina tonalitat predomina. Del color dependran les formes, aplicat amb pinzellades vigoroses, constructores. PowerPoint Presentation: Cézanne pinta amb pinzellades fines, breus i superposades, de diferents tonalitats, que van modelant els volums i els objectes. PowerPoint Presentation: En aquest quadre predominen els colors càlids apagats (marrons, grocs). Els contrastos cromàtics tenen una gran importància ja que ajuden a intensificar la confrontació existent entre els dos personatges: el jugador de la pipa duu la jaqueta de tonalitats marronoses i els pantalons groguencs, a l'inrevés que el seu contrincant. PowerPoint Presentation: La llum és utilitzada com un element de configuració de l'espai, i no solament com un efecte realista, ja que no respon a criteris naturalistes sinó a funcions de contrast tonal. 2.1. ELEMENTS PLÀSTICS: LLUM PowerPoint Presentation: El quadre representa dos homes asseguts davant per davant en una taula, de manera que l'espectador només en veu el perfil. L'ampolla que hi ha damunt la taula marca l'eix compositiu, que està lleugerament desplaçat cap a la dreta. 2.2. COMPOSICIÓ: línies PowerPoint Presentation: D'aquesta manera, la figura de l'esquerra queda totalment dins del quadre mentre que la de la dreta està retallada. Malgrat això, la seva figura robusta compensa la part perduda pel fet que, amb el cos tirat endavant, ocupa un espai més gran a la taula. PowerPoint Presentation: El tors dreçat (vertical) del jugador de l'esquerra contrasta amb la línia horitzontal del darrera. PowerPoint Presentation: En aquesta composició cal destacar el triangle invers format a partir de les mirades dels jugadors fixades en les cartes. PowerPoint Presentation: L'ús de la geometria no solament es cenyeix a la composició, sinó que, en algunes parts, la forma de les figures s'estableix per mitjà de formes geomètriques. Només cal fixar-se en el jugador de l'esquerra: el seu cos és tractat com un cilindre acabat amb ogiva en el qual s'ha inserit un braç en forma de cilindre. PowerPoint Presentation: Cézanne creia que la natura no era dibuix i, per tant, prefereix els volums. És molt coneguda la síntesi del seu pensament: “ En la natura, tot està dibuixat segons tres mòduls fonamentals: l’esfera, el con i el cilindre. S’ha d’aprendre a pintar aquestes figures tan simples, després es podrà fer tot el que es vulgui”. PowerPoint Presentation: Estructura l'espai per mitjà de zones diferenciades de color amb la finalitat de fingir la sensació de profunditat, sense necessitat d'usar la perspectiva . 2.2. COMPOSICIÓ: perspectiva PowerPoint Presentation: Encara que el pintor ha prescindit de tota expressió en els rostres, les figures expressen la seva psicologia mitjançant la forma i el color. relaxació tensió 2.3. RITME PowerPoint Presentation: El tractament dels dos personatges és antagònic: el de l’esquerra és més veterà i sembla més segur, mentre que el seu contrari és més jove i corpulent. Tot un seguit d’elements caracteritzen psicològicament ambdós: els barrets, les jaquetes, les cartes, etc. PowerPoint Presentation: 3. INTERPRETACIÓ 3.1. Contingut i significació L'obra de Cézanne va ser el resultat d'una constant investigació, allunyada dels principis de l'impressionisme, encara que el pintor havia participat en la primera de les exposicions que va celebrar el grup el 1874, i en la tercera, del 1877. L'interès de Cézanne no anava dirigit a captar la realitat com a moment instantani, objectiu dels impressionistes, sinó la realitat estable i immutable. PowerPoint Presentation: Cézanne representa un fet quotidià: les partides de cartes eren una activitat de lleure molt corrent entre la classe treballadora de l'època. El jugador de la pipa és père Alexandre , el jardiner del pare de Cézanne, però desconeixem qui és l'altre. CÉZANNE (1892): Home amb pipa PowerPoint Presentation: El tractament dels dos personatges és antagònic: el de l'esquerra és més veterà i sembla més segur, mentre que el seu contrari és més jove i corpulent. Tot un seguit d'elements els caracteritzen psicològicament: PowerPoint Presentation:  el primer du un barret rodó i sense arrugues i l'altre el porta bonyegut i doblegat per la visera; les cartes d'un destaquen per la seva blancor i les de l'altre són més fosques; un només té les mans sobre la taula i l'altre es tira endavant. PowerPoint Presentation: Una interpretació afirma que l'enfrontament entre els dos jugadors podria simbolitzar la lluita que l'artista va mantenir amb el seu pare per la seva pintura i el seu estil de vida. Una altra suggereix la possibilitat que, en el fons, fos el mateix Cézanne qui s'enfrontava a si mateix, fent al·lusió a les seves pròpies contradiccions. CÉZANNE 1866: R etrat de Louis Cézanne PowerPoint Presentation: A part els nombrosos estudis preparatoris que realitzà, Cézanne dedicà al tema cinc teles, que difereixen entre elles pel format, el nombre de personatges i la importància atorgada al decorat. Hi apareixen 5 personatges, 4 o 2. 1890-1892 (Museu Metropolità de Nova York) 1890-1892 (Barnes Foundation, Pensilvània) 1892-1895 (The Courtauld Gallery, Londres) PowerPoint Presentation: Sembla que uns pagesos de Jas de Bouffan, que Cézanne havia observat mentre jugaven a cartes, van fer de models per a la sèrie. CÉZANNE: El bevedor, CÉZANNE: Fumador de pipa , 1891 PowerPoint Presentation: 3.2. Funció La funció d'aquesta obra és més la investigació plàstica que la funció decorativa. PowerPoint Presentation: 4. VALORACIÓ Cézanne és considerat un dels màxims exponents del post impressionisme per la seva concepció del color i per la reducció dels objectes representats a les formes geomètriques bàsiques. PowerPoint Presentation: COURBET (1849): L'enterrament d'Ornans Cézanne es va inspirar en els clàssics francesos, com Poussin, i també en el realistes com Courbet. Models i influències PowerPoint Presentation: Cézanne és considerat l'antecessor directe del Cubisme per la seva capacitat de representar la realitat per mitjà de formes geomètriques. BRAQUE (1908): Le viaducte a l'Estaque CÉZANNE: El golf de Marsella des de l'Estaque, 1886 Models i influències PowerPoint Presentation: També va influir en altres moviments com els Fauvisme i l'Expressionisme, gràcies al fet que en els seus quadres va prescindir de l'obligació de copiar amb precisió naturalista els colors i les formes dels objectes. MATISSE (1905): La ratlla verda Models i influències PowerPoint Presentation: http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/catalogo-de-obras/resultat-collection.html?no_cache=1&zsz=2&sf=0&zs_rf=mos_a http://www.wikipaintings.org/en/paul-cezanne/man-smoking-a-pipe#close http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/percepcions/perc95.html https://www.youtube.com/watch?v=8vL7FaW3izs

Add a comment

Related presentations

Related pages

Los jugadores de cartas - Wikipedia, la enciclopedia libre

Los jugadores de cartas (Les joueurs de cartes) Autor: Paul Cézanne, hacia 1894-1895 (quinta versión de una serie iniciada en 1890) Técnica: Óleo sobre ...
Read more

Jugadores de cartas - Obra - ARTEHISTORIA V2

Jugadores de cartas. Autor: Paul Cézanne Fecha: 1890-95 Museo: Museo de Orsay Características: 47 x 57 cm. Estilo: Neo-Impresionismo Material: Oleo sobre ...
Read more

Els jugadors de cartes - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Jugadors de cartes és un quadre del pintor de l'impressionisme francès Paul Cézanne, conegut en francès com Les Joueurs de cartes.
Read more

analisis de historia del arte: Els jugadors de cartes

1. DOCUMENTACIO GENERAL Títol: Els jugadors de cartes Autor: Cézanne, Paul Datació: 1890 – 1895 (va fer 5 versions i es creu que aquesta es ...
Read more

Els jugadors de Cartes

Els jugadors de Cartes Paul Cézanne Pintura segles XVIII-XIX 1.- Classificació 2.- Tema És un retrat figuratiu de dos homes jugant a cartes, asseguts al ...
Read more

Història de l'art: ELS JUGADORS DE CARTES

ELS JUGADORS DE CARTES TÍTOL: Els jugadors de cartes AUTOR: Paul Cézanne CRONOLOGIA: 1890-1892 LOCALITZACIÓ: Museu d'Orsay, París
Read more

Els jugadors de cartes (Cézanne) - Calaméo - Publishing ...

ELS JUGADORS DE CARTESELS JUGADORS DE CARTES . Features; Pricing; Publish; Dashboard; Publications; Favorites; Comments; Subscribers; Statistics; Settings ...
Read more