JTI Team Relasjoner og Kommunikasjon

0 %
100 %
Information about JTI Team Relasjoner og Kommunikasjon
Business & Mgmt

Published on February 20, 2014

Author: IngfridLandsnes

Source: slideshare.net

Description

Bruk JTI som verktøy for å utvikle individ, team, relasjoner & kommunikasjonsferdigheter
Bygg trygghet, tillit, samarbeid & en god arbeidskultur

UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE "Suksess er bygget som Trappetrinn og ikke en Åpen Dør" Jungiansk Type Index - JTI Selvutvikling - Lederutvikling - Teamutvikling ! Problemløsning & konflikthåndtering ! Kommunikasjons & Relasjon Organisasjonsrådgiveren @landsnes

Jungianske Type Index Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i "bra" eller "mindre bra". JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Psykologene Ringstad og Ødegård publisert i 2001 i Norge. JTI gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt "finner tonen" med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med. Preferanse • • • Det du ønsker å gjøre hvis du selv fikk anledning til å velge! ! Det som faller lett og naturlig! ! Det som gir energi! Organisasjonsrådgiveren @landsnes

Jungianske Type Index Innsikt i egne og kollegaers sterke og svake sider og hvordan mennesker er ulike ! Bevissthet og forståelse av egne og andres måte å formidle, beslutte og la seg begeistre på. ! Rollefordeling ! Kommunikasjonsforståelse ! Forståelse av verdien i menneskelige ulikheter ! Samarbeid - tillit - relasjonsbygging Organisasjonsrådgiveren @landsnes

Når vi kjenner hverandre ….. …er det enklere å ta de rette beslutningene

Kommunikasjon

Kommunikasjon «Der skal ikke stor skarpsindighet til for å innse, at når to mennesker drøfter en ting sammen, må der komme mer ut derav enn om hver tenkte alene for seg» - Alexander Kielland

«Kommunikasjonsanalyse» - eksempel Hvorfor er det enklere for Inger å forstå Lise, enn å forstå Tor og Per? Per ISTJ 8 STJ Mari ESTJ 11 Inger ENTP 7 Lise ENTJ 10 ETJ ESJ ET TJ ENT SJ T E EJ Tor ESFJ 8

Teamkompasset Roller og Typer «Den eneste sanne realist» «Den ene inspirasjonen etter den andre» «La meg styre med det» «Plikten kaller» Organisasjonsrådgiveren @landsnes «Noen må passe på, som regel er det meg»

Teamkompasset Bevisstgjøring av teamets styrke, de mellommenneskelige forholdene (teamroller), hvordan vi kommuniserer og best kan jobbe sammen for å oppnå mål. Medlemmene må stole på hverandre og erkjenne at de er avhengig av hverandre. ! Medlemmene må til sammen bidra med de ferdigheter som trengs for å løse den aktuelle oppgaven. ! Medlemmene med sine ferdigheter må utfylle og komplettere hverandre.

Teamkompasset Målsetting Erfaring Tyngde Styrke Kommunikasjon Samarbeid og tillit Rollefordeling

Jungianske Type Index Bruk JTI som verktøy for å utvikle individ, team, relasjoner & kommunikasjonsferdigheter ! Bygg trygghet, tillit, samarbeid & en god arbeidskultur

Jungianske Type Index Oppgavene er ulike ! Vi trenger ulike personer ! Vi trenger DEG

UTVIKLING AV ORGANISASJONER & LEDERE Jungiansk Type Index - JTI Selvutvikling - Lederutvikling - Teamutvikling Problemløsning & konflikthåndtering Kommunikasjons & Relasjon https://www.ingfridlandsnes.com https://www.facebook.com/organisasjonsraadgiveren https://twitter.com/landsnes http://www.linkedin.com/company/organisasjonsraadgiveren JTI: Optimas Organisasjonspsykologene Aktuelt for deg og din organisasjon? Ta kontakt Ingfrid Landsnes www.organisasjonsraadgiveren.no Mail: ingfrid.landsnes@me.com Mobil: +47 952 45 649

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Kommunikasjon - EKY kompetanse

JTI - Jungs typeforståelse - inngang til økt selvinnsikt, tydeligere kommunikasjon og bedre trivsel. Optimas.no. I utviklingen av relasjoner og team ...
Read more

Fuelbertene I Relasjoner og kommunikasjon

Relasjoner og Kommunikasjon . Menu. Hjem ... mangfold nærvær parforhold relasjoner samarbeidspartnere snakkestilfrokost team utvikling valentines ...
Read more

Hvordan Utvikle Gode Relasjoner? - garneng.com

Kommunikasjon og kontakt henger nøye sammen. ... hørt og verdsatt. Relasjoner handler om å gi hverandre selvtillit, ... JTI, Jungiansk typeindeks ...
Read more

Teamutvikling - Kao-s

Skap et arbeidsmiljø preget av åpenhet og god kommunikasjon; Ulikheter og ... I utviklingen av relasjoner og team ... «Spennende foredrag om JTI og team ...
Read more

Kommunikasjon - EG Consult

I relasjoner enten på jobb eller hjemme handler mye om ... Grunnleggende egenskaper i tosidig kommunikasjon; Egen og andres holdninger til aktiv ...
Read more

Kommunikasjon i organisasjoner - Forside | BI

Kommunikasjon og læring - The mutual learning model; Organisasjonsteori, organisasjonsstruktur og organisasjonskommunikasjon ; Kommunikasjon i nettverk og ...
Read more

Jungiansk Type Index JTI - Ingfrid Landsnes

Når vi forstår de spennende mekanismene i relasjoner, blir vi rause, fleksible og profesjonelle ... videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel ...
Read more