Jornada estudiants Medicina Bellvitge. UB. Comunicació: males noticies

50 %
50 %
Information about Jornada estudiants Medicina Bellvitge. UB. Comunicació: males noticies
Health & Medicine

Published on March 21, 2014

Author: MireiaSansC

Source: slideshare.net

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC TALLER COMUNICACIÓ VI JEMB Jornada d’estudiants de medicina de Bellvitge 21 Març 2014 Dra. Mireia Sans msans@ambitcp.catsalut.net TW:@MireiaSansC Algunas imágenes de esta presentación, han sido obtenidas de diferentes recursos online. Dada la gran diversidad de sitios que existen es difícil saber la autoría de las mismas. No obstante, si los autores desean su reconocimiento o eliminación, no tienen más que indicarlo.

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC CONTINGUT • MARC GENERAL DE LA COMUNICACIÓ • COMUNICACIÓ NO VERBAL • CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTREVISTADOR • DONAR MALES NOTICIES

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC • Pasar-ho bé. • Sensibilitzar sobre la importància de la comunicació. • Reflexionar conjuntament. • Oferir tècniques per sistematitzar conductes, “crear hàbits”. • Fer conscient la comunicació OBJECTIUS

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC • Fer clases magistrals. • Donar receptes màgiques – ¡no n’hi ha! • Arreglar el sistema sanitari (ejem) • Cobrir tot tipus de situacions... NO PRETENEM

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC • Intercanvi d’informació dintre d’un context. Tota interacció social implica comunicació. Contínuament hi ha intercanvi d’informació. • No existeix la no comunicació. • La conducta no verbal, te un important paper; davant la discordança, creiem la informació no verbal. COMUNICACIÓ: MARC GENERAL

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Elements comunicació Font: esquema bàsic de la comunicació de Shannon-Weaver (1949)

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Nou paradigma comunicació Procés bidireccional Emisor i receptor: intercanviables Actitud digital Intel·ligencia col·lectiva Font: relaciones públicas 2.0.Como gestionar la comunicación corporativa en entorno digital.C. Aced

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Lleis bàsiques comunicació 1ª llei:  L’únic missatge que val és el que es rep, no el que s’emet 2ª llei:  La responsabilitat de la comunicació correcta és de l'emissor 3ª llei:  El que no es comunica, no existeix Tot és comunicació. Sempre comuniquem

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC ROLE-PLAYING • Dos-tres participants fan una escenificació d’una situació (metge, pacient, familiar) • Posada en comú del visualitzat. APRENDRE... PRACTICANT!

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC • Permet conèixer la disposició bàsica del pacient: cooperació, evitació, ira, indiferència... • O si presenta algún tipus de malestar psicològic: ansietat, depresió. • Conèixer l’existència de contradiccions. • Confirmar la fiabilitat del missatge verbal. COMUNICACIÓ NO VERBAL

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC • APARIÈNCIA FÍSICA • PROXÈMICA • QUINÈSIA: – expresions facials, gestos*, posició corporal... • PARALLENGUATGE: – to, timbre, intensitat, velocitat. COMUNICACIÓ NO VERBAL

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE L’ENTREVISTADOR • Manera d’acollir el pacient: – CALIDESA, COORDIALITAT. • Manera d’escoltar-lo: – EMPATIA, CONCRECIÓ i RESPECTE. • Manera de parlar: – ASSERTIVITAT, REACTIVITAT i COMUNICACIÓ EFICAÇ.

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC ¡BENVINGUT SIGUI! MIRADA TO DE LA VEU COORDIALITAT ACTES: DONAR LA MÀ

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC ENTENC COMENTENC COM SE SENT VOSTÈSE SENT VOSTÈ MARCADORS D’EMPATÍAMARCADORS D’EMPATÍA CABECEIG PARAULES DE RECOLZAMENT EMPATIA OFERIMENT

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC TEMPS TRANSCORREGUT ENTRE L’ÚLTIMA INTERVENCIÓ DEL PACIENT I LA NOSTRA MARCADORS DE REACTIVITATMARCADORS DE REACTIVITAT INTERRUPCIONS DIÀLEG FLUID SILENCIS REACTIVITAT

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC CONDUCTA CONSISTENT AMB EL NOSTRE ROL SOCIAL Conèixer els propis drets i defensar-los, Respectant els dels altres MARCADORS ASSERTIVITATMARCADORS ASSERTIVITAT RESPOSTA AGRESSIVA RESPOSTA TRANQUIL.LA RESPOSTA PASSIVA ASSERTIVITAT PERQUÈ SABEM EL QUE HEM DE FER! PERQUÈ SABEM EL QUE HEM DE FER!

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Senyors passatgers, els parla el comandant: tinc una bona i una mala noticia MALES NOTICIES

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC La mala noticia és que estem completament perduts. MALES NOTICIES

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC La bona noticia és que anem tant ràpids que arribarem molt aviat MALES NOTICIES

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC - Un professor donava cursos a pares sobre com ser bons pares. El curs es deia: “10 manaments per pares”. EXPERIENCIA - Va conèixer la dona de la seva vida, es va casar I va tenir un fill. A l’any, li va canviar el nom al curs: “5 suggerències per pares”. - Va tenir un 2n fill i li va dir: “3 pistes provisionals per pares” - A l’any següent va tenir un 3r fill I va deixar de donar-los.

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC DONAR MALES NOTICIES QUALSEVOL INFORMACIÓ QUE SUPOSA UN IMPACTE PSICOLÒGIC NEGATIU.

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC PERQUÈ HEM D’APENDRE? • No podem evitar donar-les. • Si les donem malament, el seu impacte sobre pacient/família pot ser molt negatiu. • Al donar-les correctament, el professional se sent més satisfet. • El saber com donar-les, augmenta la nostra tranquil·litat i assertivitat. • El maneig inadequat propicia demandes.

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Existeixen 3 tipus de pacients: • Els que demanen la informació directament (50-75%) DESIG DE SER INFORMAT • Els que la demanen indirectament, sense voler sentir realment el que els passa • Els que no volen ser informats

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC  Mínim impacte necessari  Disminuir l’ansietat del professional i pacient  Preparar la relació posterior  Recolzament professional i humà QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Exercici Video Diagnòstic

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC - Quina és la finalitat d’aquesta entrevista des de la perspectiva del Dr. Kelekian? I des de la perspectiva de la pacient? - Quina estratègia sembla seguir el Dr. Kelekian? - Analitza detalladament l’entrevista (tots dos personatges): hi veus trets o detalls d’empatia? Coordialitat? D’assertivitat? - Quina relació estableix la Dra Bearing amb el Dr Kelekian? - Estudieu la comunicació no verbal dels personatges: proxèmica, gestualitat facial, cinèsica corporal, parallenguatge, adaptadors… - El Dr. Kelekian demana un Consentiment Informat per tal que la pacient entri en un assaig clínic… Creieu que es pot millorar? Reflexionem sobre aquest video!

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC  Planificar context: Què? Com? A qui? On?  Explorar pacient: Quant sap? Quant vol saber?  Informar en petites dosis (pauses, CNV)  Facilitar emocions  Acompanyar (Planificar el futur) Estratègia per donar males noticies (buckman 1992)

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Donar males notícies Preparació entrevista On? Quan? Sol o acompanyat? Què li diré? Què sap? Que t’han dit a l’hospital?, com ha sortit el TAC?, què t’ha explicat l’oncòleg? Perquè s’ha aplaçat la quimioteràpia? Què vol saber? Vols que parlem de la malaltia o millor del tractament? Per què creus que no millores? Hi ha quelcom del què vulguis parlar? Compartir informació Sembla que la QMT no ha fet l’efecte que esperava? Sembla que les coses no van bé A tu què et sembla? Facilitar emocions Com et sents? Que et preocupa avui? Et noto trist, preocupat… de què tens por? Acompanyar Què necessitaries avui per estar millor? Et noto cansat¿vols quelcom per dormir? Si no sabem què dir, acompanyem amb el nostre silenci.

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Donar males notícies Comunicació verbal Pocs conceptes cada vegada Llenguatge neutre, sense tecnicismes Comunicació no verbal proximitat física, posició comode. Mirada a la mateixa alçada, directa, càlida i serena Veu pausada i suau Empatia “ha de ser dur, que et passi això” “entenc que estiguis abatut amb això” Escolta activa Assentir amb el cap i dir: “segueix”; “a què et refereixes, quan dius...”; et noto trist, cansat, enfadat... Assertivitat “Estàs en bones mans”; “ho estudiarem amb l’equip i després estaré amb tu” Baixa reactivitat No interrompre silenci El silenci permet reflexionar, confirma informació, acompanya... Si no sabem què dir, és millor callar i el pacient ho agrairà Habilitats comunicacionals L’esperança present en tot el procés

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Existeix evidencia de Mala Noticia o alta probabilitat PREPARAR LA MALA NOTICIA ¿què diré? ¿On ho diré? ¿Quan és el millor moment? ¿Ho he de dir jo? ¿Sol o amb algú de l’equip? ¿A qui ho he de dir? SI NO Preparar totes les respostes ¿Sap algo? NO ¿Sospita algo? ¿Demana més informació? Confirmar?SI SI No aportar més informació NO SI Aportar un mica D’informació i esperar assimilació ¿Ho ha assimilat? SI Repetir els tres últims pasos fins com- pletar informació NO NO ¿Vol saber-ho? SI NO Esperar mentres no doni mostres de voler saber-ho

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Exercici Video La gran ronda 30:14

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC  Seguretats prematures  Silencis disfuncionals  Alta reactivitat (no tolerar silencis)  Evitacions  Tecnicismes  Us de paraules d’alt contingut emocional ERRORS A EVITAR

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC Abans que res… estar SEGURS COMPTE! Si no saps què dir ... NO DIGUIS RES El silenci és, a vegades, més eloquent que les mateixes paraules

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC • Saber escoltar • Deixar portar la iniciativa al pacient • No tenir pressa • No treure esperança • Acceptar la pèrdua de poder i no voler sempre actuar • Intentar no projectar els propis desitjos al malalt • Respectar els seus mecanismes de defensa SUGGERIMENTS PER LES ENTREVISTES:

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC 1. Difícilment es te una 2ª oportunitat. 2. Important primer minut; la imatge i la rebuda 3. Rebuda cordial, identificant-nos i pregunta oberta. 4. Somriure, sempre que puguis. 5. Calla, escolta i mira atentament. Mostra interès. 6. Resumeix: comprova que ho has entès. 7. Informa adaptant-te als coneixements del pacient i d’acord amb ell. 8. Excel·lència professional: competència científic- tècnica + bon comunicador + valors. KIT DE SUPERVIVENCIA COMUNICACIONAL

Jornada d’estudiants: taller de comunicació. Donar males noticies Dra. Mireia Sans TW: @MireiaSansC MOLTES GRÀCIES! msans@ambitcp.catsalut.cat @MireiaSansC slideshare: Mireia Sans Corrales Agraiment Dr Borrell, Dr Prados per compartir documentació

Add a comment

Related presentations

Related pages

Campus de Bellvitge - Universitat de Barcelona - Home

Jornada 'Diabetis, ... diada castellera d'estudiants universitaris al Campus : ... La nova imatge de la UB al Campus de Bellvitge :
Read more

Universitat de Barcelona - Facultat de Medicina

Cerca UB: Directori UB: ... Jornada Fòrum Vives sobre la intercomprensió lingüística ... Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Medicina ...
Read more

Facultat de Ciències de la Comunicació - UAB Barcelona

Tres estudiants de la UAB són premiats al Festival Drac Novell Internacional [] Els treballs de Mercedes Torres, Israel Padilla i Lucas Drobnitzky ...
Read more

CRAI UB

Els continguts del web CRAI UB estan subjectes a la llicència de Reconeixement de Creative Commons 4.0, llevat que s'hi indiqui el contrari.
Read more

Facultat de Medicina - UAB Barcelona

[Facultat de Medicina] ... Jornada: Epigenètica i ... extern automatitzats Proposta per l'organització d'estudiants de la Facultat de Medicina Medicina ...
Read more

II Jornadas de Estudiantes de Medicina Bellvitge

La semana pasada se celebraron en mi campus las segunas jornadas de estudiantes de Medicina, ... a pesar del mal ... de Medicina Bellvitge
Read more