Johdatus yhteisömanagerin/Community Managerin työhön

33 %
67 %
Information about Johdatus yhteisömanagerin/Community Managerin työhön
Education

Published on February 25, 2014

Author: PauliinaMakela

Source: slideshare.net

Description

Johdatus yhteisömanagerin/ Community Managerin työhön

Verkostojen johtajan tai omistajan toimenkuvat, tehtävät ja tittelit odottavat vielä selkeytymistään. Yhä yleisemmin käytössä oleva nimike on Community Manager / yhteisömanageri. Koulutuksessa oli tarjolla kattavan tietopaketin siitä, kuinka hyödyntää seuraavia asioita yhteisömanagerin työssä:
* oma verkkopersoona,
* oman osaamisen näkyväksi tekeminen,
* verkkoon rakennettu henkilökohtainen oppimisympäristö,
* verkkokäyttäytymisen kymmenen kultaista sääntöä,
* erilaisten sosiaalisen median palveluiden käyttö sisällöntuotannossa,
* jaettu asiantuntijuus ja joukkoistaminen sekä
* yhteisomanagerien verkostot ja tapahtumat.

Lisäksi:
* tietoa siitä, miten sosiaalisen median suunnitelma luodaan,
* tietoa, kuinka sosiaalisen median toimintaa mitataan,
* käydä muiden koulutuksen osallistujien kanssa avointa keskustelua, mitä ajatuksia päivän aihe herättää ja kuinka edetä koulutuksen jälkeen,
* vastauksia päivän aiheesta nouseviin kysymyksiin sekä
* koulutuksen materiaalit sähköisesti.

Yhteisömanagerikoulutuspäivän ohjelma sisälsi innostavan ja aktivoivan asiantuntijaluennon, ohjattua keskustelua ja ryhmätöitä.

08.45-09.00 Ilmoittautuminen, aamukahvi
09.00-09.10 Tervetuloa! Laura Kaustinen, johtaja, viestintä ja koulutus, ProCom Oy
09.10-09.30 Tutustuminen päivän teemaan ja osallistujiin
09.30-11.30 Yhteisömanagerin taidot ja verkkopersoona sekä työskentely ja oppiminen verkossa
11.30-12.30 Lounas
12.30-14.00 Työskentely yhteisössä, verkostot sekä tapahtumat
14.00-14.15 Kahvitauko
14.15-15.30 Somesuunnitelma sekä käytettävät työkalut
15.30-16.15 Case: Yhteisömanagerin työ Finnairilla/Aku Varamäki, Social media manager, Finnair Oyj
16.15-16.30 Yhteenveto

Päivän innostajana toimi Kinda Oy:n sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs ja Suomen ensimmäinen Twitter-kuningatar, Pauliina Mäkelä. Hän on erikoistunut sosiaalisen median, viestinnän, osaamisen hallinnan, robotiikan, tapahtumajärjestämisen sekä yhteisömanageroinnin alueisiin. Hän on kouluttanut ja konsultoinut vuodesta 2010 lähtien yli 3000 henkilöä yli 100 koulutustilaisuudessa ympäri Suomen. Hän toimii useiden verkostojen yhteisömanagerina, jonka työtehtäviin kuuluu mm. järjestää tapahtumia, opastaa uusia jäseniä, osallistaa verkoston toimijoita, tehdä sisällöntuotantoa sekä antaa vierihoitoa sosiaalisen median käyttöön. Aiemmin Pauliina työskenteli 11 vuotta Nokia Networksin/Nokia Siemens Networks Oy:n palveluksessa. Viimeisin työnimike oli maailmanlaajuisen kommunikoinnin ja muutoksenhallinnan asiantuntija. Pauliina Mäkelä on sosiaalisen median innovatiivinen käyttäjä ja erilaisten verkostojen aktiivinen jäsen. Hänen päivittäisiin työrutiineihinsa kuuluvat sosiaalisen median palveluiden käyttäminen jaetun asiantuntijuuden näkyväksi tekemiseen ja nettifasilitointi.

Johdatus yhteisömanagerin/ Community Managerin työhön ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry Helsinki 25.2.2014 1 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Päivän ohjelma • 08.45-09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi • 09.00-09.10 Tervetuloa! Laura Kaustinen, johtaja, viestintä ja koulutus, ProCom Oy • 09.10-09.30 Tutustuminen päivän teemaan ja osallistujiin • 09.30-11.30 Yhteisömanagerin taidot ja verkkopersoona sekä työskentely ja oppiminen verkossa • 11.30-12.30 Lounas • 12.30-14.00 Työskentely yhteisössä, verkostot sekä tapahtumat • 14.00-14.15 Kahvitauko • 14.15-15.30 Somesuunnitelma sekä käytettävät työkalut • 15.30-16.15 Case: Yhteisömanagerin työ Finnairilla/Aku Varamäki, Social media manager, Finnair Oyj • 16.15-16.30 Yhteenveto, päivä päättyy 2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

@PauliinaMakela Hei! Olen sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä, Kinda Oy:stä. Verkosta minut löydät tunnuksella PauliinaMakela. Hauska tutustua! 3 Pauliina. Kuva: Antti Keskitalo Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Kinda Oy •Suomen kiltein yritys, nettisivut kinda.fi •Perustettu heinäkuussa 2010 •Yli 100 koulutustilaisuudessa yli 3000 osallistujaa Taskuneuloosi. Kuva: Antti Keskitalo 4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Kinda Oy verkossa •Aineistot kinda.purot.net •Facebook-sivu http://www.facebook.com/ KindaOy •Twitter-profiili @Kindafi •Vinkit Twitterissä #kindasome •LinkedIn-yrityssivu http:// www.linkedin.com/company/kinda-oy-ltd 5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Koska kuulit yhteisömanagerin työstä ja mitä se sinulle tarkoittaa? SomeTime2012 KISS -tapahtuma. Kuva: Pauliina Mäkelä 6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Yhteisömanagerin taidot Yhdessä tehden. Kuva: Pauliina Mäkelä 7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Uusi aika luo uusia ammatteja Sanapilvi on luotu http:// www.wordle.net/ -palvelulla 8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Matkalla yhteisömanageriksi •Ei ole yhtä polkua yhteisömanageriksi, eikä valmista toimenkuvaa. Toimintamallit ovat vasta kehittymässä, kun tuetaan yhteisöä sekä sisältä että ulkoa. •Ammattitaito, persoonallisuus, kiinnostuksen kohteet ja sattumat vaikuttavat ammattiuran kehittymiseen. •Uudet työhaasteet vahvistavat ammattitaitoa, itseluottamusta ja kuljettavat uusille urille. 9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Nettikätilöstä yhteisömanageriksi • Yhteisön syntymisen/rakentumisen aikana toimii ensin nettikätilö. Hän perehtyy johonkin ilmiöön tai asiaan, selvittää eri lähteistä erilaisia näkökulmia, joista muodostaa kokonaiskuvan ja kätilöi yhteisön alkuun. • Nettikätilö/yhteisömanageri - tiedon metsästämisen ja jäsentämisen ammattilainen. • Kun yhteisö on syntynyt, voi varsinainen nettifasilitointi (eli ohjaaminen ja osallistaminen netissä) alkaa. Toivotetaan jäsenet tervetulleiksi yhteisöön. Yhteisön jäsenet alkavat tuottaa sisältöä. Yhteisössä syntyy kiinnostusta, innostusta, tekemistä ja lopulta luottamusta. 10 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Yhteisömanageri •toimii verkossa organisaation viestinnän ja sen asiakkaiden sekä yleisöjen rajapinnassa. •tuottaa sisältöjä sekä itsenäisesti että yhdessä asiakkaiden tai asiasta kiinnostuneiden kanssa. •toimii organisaatiossa palkattuna, alihankittuna tai vapaaehtoisena henkilönä. 11 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Erilaisia taitoja • Persoona peliin: kyky läsnäoloon, karismaa, rohkeutta, empatiaa muita ihmisiä kohtaan, laaja tietopohja, lisäksi jonkin alan erityisosaaminen tai vahva harrastaneisuus, hyvät viestinnän/sosiaalisen median taidot, kyky selviytyä tilanteesta kuin tilanteesta ja harkintakykyä. • Muista, että on sekä ihmisten että asioiden johtamista. Kysele, ihmettele, kuuntele, kannusta, motivoi, kiitä ja keskustele. • Tarvitaan hyvää medialukutaitoa, että erottaa mielipiteet. • Tulee olla jatkuva halu oppia ja kehittyä. 12 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Viestintää •Verbaalinen eli kielellinen viesti - mitä sanotaan •Paralingvistinen viesti - miten sanotaan •Kasvotusten nonverbaalinen eli ei-kielellinen viesti - kehonkieli, tilankäyttö ja ihmisten välinen etäisyys ja kosketus •Olemme kulttuurista, jossa yleensä ollaan aika naama peruslukemilla. 13 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Tunneälyä •Tunneälyn kehittäminen vaatii elämänkokemusta, voimme oppia toimimaan asiallisesti ja ammatillisesti erilaisten ihmisten kanssa. •Palautetta on osattava suodattaa; keneltä se tulee, miksi, onko taustalla henkilökohtaista jne. •Teknologian/sosiaalisen median osaamisen rinnalla tulee ymmärtää myös psykologiaa, sosiologiaa ja viestintää. 14 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Omassa ja muiden toiminnassa huomioitavia asioita • Prof. Elam Nunnally: tietoisuuden kehä • 1. Havainnot - kuvaukset, esimerkit, tosiasiat, huomiot, tilastotiedot • 2. Tunne - turhautuminen, pettymys, epävarmuus, innostus, närkästys, ilo, suru • 3. Ajatus - arviot, uskomukset, tulkinnat, mielipiteet, pohdinnat, oletukset • 4. Tahto - toiveet, pyrkimykset, unelmat, tavoitteet, päämäärät • 5. Toiminta - käytös, ehdotukset, suunnitelmat, saavutukset 15 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Yhteisömanagerin verkkopersoona Minun valintani. Kuva: Pauliina Mäkelä 16 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Nimi vai nimimerkki? •Luodaan henkilökohtaisella sähköpostilla •Nimen pituus ja harvinaisuus, jääkö mieleen? •Anonyymi; nimettömyys, nimen säilyminen salassa •Omalla nimellä (läpinäkyvyys) vai tunnetulla nimimerkillä (Mika Tolvanen eli YleX:n Sippo)? •Onko verkossa henkilö oikeasti se henkilö, joka hän sanoo olevansa? Tarkista. 17 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Äänelle sävy Bitstrips 2.12.2013 •Profiilikuva kertoo henkilöstä ja auttaa tunnistamaan kasvotusten •Facebookissa profiilikuva vaihtuu useammin kuin Twitterissä, voi olla myös avatar 18 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Toimi verkkopersoonana •Kokemus, hiljainen tieto, omat tiedot ja taidot näkyviin •Oma kirjoitustyyli - tärkeätä mitä ja miten sanoo sekä mitä jättää sanomatta •Näkyy verkossa teksteinä, statuspäivityksinä, kuvina, videoina ja linkkeinä •Sisältöjen kiinnostavuus, ajankohtaisuus ja säännöllisyys sekä dialogi 19 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Kohtaamiset •Verkossa ja oikeassa elämässä - sama ihminen valmiina kohtaamaan muita •Auta ja anna apua, niin saat apua! •Maine, arvostus ja tunnettuus •Aitous ja osaamiseen pohjautuva •Päätä, kuka ja millainen olet. Luo sellainen verkkopersoona ja toimi sen mukaisesti. 20 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

360 asteen verkkoelämä Linkki: Aalto / Uusisaari 21 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Millainen verkkopersoona sinulla on? Auringonkukka. Kuva: Pauliina Mäkelä 22 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Työskentely ja oppiminen verkossa Ideointi, innovointi. Kuva: Pauliina Mäkelä 23 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Verkkopersoonasta henkilöbrändiksi • Sanat x Teot x Verkostot • Mitä sinä sanot, mitä sinä teet, kuka kuulee • Digimedia-alan asiantuntijoiden henkilöbrändejä - vertailu https://docs.google.com/document/d/ 1c905XjeU7pF8pJLfRPbHBMibu6L4IZcceatIWhrP6w/edit • Näin opastavat kirjassa Löydy - Brändää itsesi verkossa tekijät Tuija Aalto & Marylka Yoe Uusisaari • http://www.slideshare.net/Tuija/loydy-brandaaitsesiverkossa-koko-kirja 24 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Henkilöbrändin mittaus, visualisointi ja näkyväksi tekeminen 1/3 • Käytettäväksi kokonaisuudessaan: • Asiantuntijaroolissa yhteydenottojen määrä, kontaktien laatu ja reagointi, tunnettuus, “Miten kuulit meistä?” • Sosiaalisen median palveluiden, kuten Facebookin, Twitterin, LinkedInin ja GooglePlussan profiilien/ verkostojen/ryhmien/sivujen koko, aktiivisuus ja seuraajat sekä näihin liittyvät työkalut, kuten Facebook-sivujen tilastot • Nettisivu(je)n ja blogi(e)n kävijä/lukijamäärät • SlideShare-esitysten katselumäärät http:// www.slideshare.net/ 25 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Henkilöbrändin mittaus, visualisointi ja näkyväksi tekeminen 2/3 •LinkedInin suositukset sekä LinkedInLabsverkostokartta http:// inmaps.linkedinlabs.com/ •Social Mention http:// www.socialmention.com/ •Google Alerts http://www.google.com/alerts •Google-haku omalla/organisaation nimellä https://www.google.com/ •Bit.ly https://bitly.com/ •Delicious https://delicious.com 26 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Henkilöbrändin mittaus, visualisointi ja näkyväksi tekeminen 3/3 • Vizify https://www.vizify.com/ • Brewster https://www.brewster.com/ • Klout http://klout.com/ • Empire Avenue http://www.empireavenue.com/ • Lisäksi mobiilipeleissä voi käyttää tiettyä pelinimeä ja puhelimen Wi-Fin voi nimetä. • Lista kerätty Facebookissa joukkoistamalla. Kiitos lisäyksistä: Jukka Eklund, Juho Kauppi, Juha Kostiainen, Toni Nummela, Jaana Nyström, Harto Pönkä, Maria Rajakallio, Marko Sykkö, Hanna Takala :D 27 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

LinkedIn ammatilliseen verkostoitumiseen https://www.linkedin.com/in/pauliinamakela 28 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Taidot ja kokemus näkyville, saat suosituksia 29 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Työskentely- ja oppimistilat 1/3 30 Kuvakollaasi työtiloista. Kuva: Pauliina Mäkelä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Työskentely- ja oppimistilat 2/3 31 Kuvakollaasi työtiloista. Kuva: Pauliina Mäkelä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Työskentely- ja oppimistilat 3/3 Kuvakollaasi työtiloista. Kuva: Pauliina Mäkelä 32 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Kurkistusviestintää Osmo-kissa kurkistaa. Kuva: Pauliina Mäkelä 33 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Kiinnostunut - kokeilija - mukavuuskäyttäjä - aktiivinen käyttäjä - intohimosomettaja Väinö-kissa. Kuva: Pauliina Mäkelä Mopoilija. Kuva: Pauliina Mäkelä Kiikarit. Kuva: Pauliina Mäkelä 34 Vossikka. Kuva: Pauliina Mäkelä Somevälinekooste. Kuva: Pauliina Mäkelä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Digitaalinen jalanjälki näkyy ja säilyy Jälki lumessa. Kuva: Pauliina Mäkelä 35 Rannalla. Kuva: Pauliina Mäkelä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä 1. Ole aito ja kiltti 2. Kuuntele ensin, keskustele sitten 3. Hanki medialukutaito 4. Luo rajat, mieti roolisi, varaa aikaa, pidä tasapaino 5. Käyttäydy hyvin, älä provosoidu, tilannetaju 6. Harkitse, mitä jaat 7. Kunnioita tekijänoikeuksia 8. Jaa, verkostoidu ja käytä joukkoistamista 9. Siedä keskeneräisyyttä, tee näkyväksi 10. Tiedosta tietoturvariskit 36 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Oma, toisen, yhteinen? •Käytä omia materiaaleja. •Pyydä lupa toisen materiaalin käyttämiseen. •Käytä cc-lisenssoituja materiaaleja. Väinö-kollaasi. Kuvat: Pauliina Mäkelä 37 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Somesanasto •IAB Finland julkaisi 6.5.2013 somesanaston: http://www.iab.fi/iablogi/iab-julkaisisosiaalisen-median-sanaston.html •Osaatko likettää, kommata, tviitata, jakaa, pinnata, tägätä tai bannata? 38 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Somesanasto • likettää = Facebookissa tykkää-napin painallus • kommata = kommentoida • tviitata = Twitterissä livertää • jakaa = sisällön levittäminen sosiaalisessa mediassa • pinnata = Pinterestissä kuvan lisäys • tägätä = liittää sisältöön (esim. kuvaan) tunniste • bannata = julkaisuesto häirikölle • BYOD (bring your own device), DIY (do it yourself), FOMO (fear of missing out), MOOC (massive open online course), TL;DR (too long didn’t read) 39 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Sosiaalinen objekti Väinö-kissa. Kuva: Pauliina Mäkelä 40 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Sosiaalisen median ominaisuuksia Mainoskatukyltti 1. Kuva: Pauliina Mäkelä 41 Mainoskatukyltti 2. Kuva: Pauliina Mäkelä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Tiedotuskanavien suuri määrä ja pirstoutuminen 42 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Kaiken läpinäkyvyys eli avoimuus ja keskeneräisyys Tussit ja kynät. Kuva: Pauliina Mäkelä Mobiilityöskentelyä. Kuva: Pauliina Mäkelä 43 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Madaltaa kynnystä osallistua Art of Hosting -tapahtuma vuonna 2012. Kuva: Pauliina Mäkelä 44 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Kokeilemista ja omaaloitteisuutta Kokeilua Mobiilikesäkoulu -tapahtumassa vuonna 2013. Kuva: Pauliina Mäkelä 45 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Uudet tavat osallistua ja osallistaa Art of Hosting -tapahtuma vuonna 2012. Kuva: Pauliina Mäkelä 46 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Kaikkialla läsnäoleva, osallistuva kommunikaatio Kaikkialla läsnäolevaa viestintää. Kuva: Pauliina Mäkelä 47 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Työskentelytapamuutokset •Sähköpostista pikaviestimiin •Wikit intranetin tukena ja tallennuspaikkana •Blogit keskustelun herättäjinä •Verkkokokoukset verkkoprosessin tukena 48 Lukko pois. Kuva: Pauliina Mäkelä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Yhteisesti omistettu ja ylläpidetty tietovarasto •Tiedon säilöminen pelkästään sähköpostiin ja ihmisten omaan päähän on riski organisaation toiminnan jatkuvuudelle •Jokainen blogikirjoitus ja wikisivun muokkaus kartuttaa organisaation omaisuutta •Vähennetään sähköpostin käyttöä ja hyödynnetään verkkotyökaluja työn tekemisessä Varasto. Kuva: Pauliina Mäkelä 49 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Jaettu asiantuntijuus •Tiedon jakamista nykypäivän hajautuneissa organisaatioissa ja virtuaalitiimeissä •Tietojen ja taitojen yhdistämistä uudeksi tiedoksi Ikkuna korkealla. Kuva: Pauliina Mäkelä 50 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Jaettu asiantuntijuus •Voimavarat kootaan monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi •Jokainen ryhmän jäsen toimii oman osaamisensa asiantuntijana •Yksittäinen ryhmän jäsen tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja osaamisestaan, tämä tuodaan esiin ja hyödynnetään Vihanneslaatikko. Kuva: Pauliina Mäkelä 51 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Jaettu asiantuntijuus •Tiedoiltaan ja taidoiltaan jäsenet eritasoisia, mutta kaikkien osaamista voidaan käyttää hyödyksi •Jakavat ja kehittävät toistensa ideoita •Sekä työskentely- että oppimistilanne Taivas. Kuva: Pauliina Mäkelä 52 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Jaettu asiantuntijuus •Tykkääminen, peukutus sekä tiedon jakaminen eteenpäin isolla sydämellä •Sisäisen motivaation lisääntyminen työssä Peukkukyltti. Kuva: Pauliina Mäkelä 53 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Työkalupakki 10/2010 54 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Työkalupakki 2/2014 X=lopetettu/jäänyt käytöstä X X X X 55 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Oman osaamisen näkyväksi tekeminen •Millainen on sinun henkilökohtainen oppimisympäristösi? •Kuinka tuot omaa osaamistasi näkyväksi? •Kuinka paljon löytöjä jaat verkossa? •Hyödynnätkö osaamistasi? 56 Kirjoituskone. Kuva: Pauliina Mäkelä Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Työskentely yhteisössä Joulupukin pajan askartelupöytä. Kuva: Pauliina Mäkelä 57 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Yhteisön muodostuminen 1/2 •Asiakkaisiin liittyen; Finnair (274,000 tykkääjää) https://www.facebook.com/ finnairsuomi •Ammattialaan liittyen; CMF Community Managers in Finland (233 jäsentä) http:// www.linkedin.com/groups?gid=4266856 •Teknologiaan liittyen; Sosiaalinen media oppimisen tukena, Sometu (4,934 jäsentä) http://sometu.ning.com/ ja xTune Sometu (218 jäsentä) https://sometu.xtune.fi/ 58 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Yhteisön muodostuminen 2/2 •Harrastukseen liittyen; kamppailijoiden Potku.net (6,018 jäsentä) http:// www.potku.net/forum/ •Yhdistykseen/järjestöön liittyen; Tehy (28,305 tykkääjää) https://www.facebook.com/tehy.fi •Elämäntilanteeseen liittyen; Mamaonbis (53 jäsentä) http://www.linkedin.com/groups/ Mamaonbis-6539598 •Hankkeeseen liittyen; AVO-hanke (303 jäsentä) https://www.facebook.com/AVOhanke 59 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Vertaisena verkossa • Tiedon hankinta, jäsentely ja käsittely • Aineistojen kerääminen, esitysten luominen ja jakaminen • Uusien taitojen oppiminen ja reflektointi • Verkostoituminen, yhteistyön tekeminen, vertaispalautteen antaminen & parvityöskentely • Uudet ideat, ongelmanratkaisu, auttaminen, vertaistuki, innostuminen & innostaminen • Uudet mahdollisuudet, vaikuttaminen & luottamus 60 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Moderointi • Chatien, keskustelupalstojen ja verkkoyhteisöjen palvelujen viestien valvontaa, keskustelun ylläpitoa, neuvontaa ja ohjaamista sekä keskustelujen asiallisuuden varmistamista. • Etukäteen, jälkikäteen tai reaaliajassa. • Selkeät säännöt ja moderointi näkyväksi & avoimeksi. • Ei tehdä salaa viestien poistamista, vaan kerrotaan asiasta. Moderointiin liittyvät keskustelut käydään siihen varatulla kehityskeskustelualueella tai yksityisviesteillä eli ei häiritä varsinaista keskustelua metakeskustelulla. • Kerrotaan, mitä yhteisössä tapahtuu ja millä tolalla asiat ovat. 61 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Ajastus •Voit ajastaa viestejä viestivirtaan, esim. Bufferilla https://bufferapp.com/, Hootsuitella https://hootsuite.com/, TweetDeckillä https://tweetdeck.twitter.com/ 62 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Sisältöjen kuratointi Kysymykset. Kuva: Pauliina Mäkelä 63 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Sisältöjen kuraattori • Etsii, tutkii, osuu kohdalle, poimii talteen tietoa, suodattaa tietoa • Johdattaa oikealle polulle tietovirtojen keskellä • Tarjoilee sopivan koosteen erilaisia sisältöjä yhdistämällä • Kiteyttää, karsii ja kuvailee • Tuo oman näkymyksensä/tulkintansa esiin • Oppii ja luo uutta • Synnyttää digitaalista jalanjälkeä verkkoon • Käyttää välineinä esim. seuraavia: Storify, Scoop.it ja Pinterest 64 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Liveraportointi Heikki Mäenpää. Kuva: Pauliina Mäkelä 65 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Liveraportoija • Osallistuu tapahtumaan paikan päällä tai verkossa ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana, tapahtuman jälkeen • Raportoi verkossa tapahtuman etenemisestä, tunnelmista, osallistujista ja asiasisällöistä • Voi keskittyä raportoimaan vain yhteen välineeseen tai useampaan kerralla • Käyttää välineinä esim. seuraavia: taustakanavana Twitter, Todaysmeet, status-, kuva- ja linkkipäivityksiin Facebook, Google+, LinkedIn, tekstien tuottamiseen EtherPad, Google-dokumentti, blogi, wiki, valokuviin Instagram, Hipstamatic ja paikkatietoon Foursquare 66 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Joukkoistaminen • Yleisön/yhteisön osallistaminen, työn ulkoistaminen ennalta määrittelemättömälle ryhmälle ihmisiä • Crowdsourcing (joukkoistaminen, talkoistaminen) • Crowdfunding (joukkorahoitus) esim. Kickstarter, Mesenaatti ja FundedByMe • On niin paljon kaikkea, mitä pitäisi seurata ja missä olla mukana - tapaustutkimus ESRhankeverkoston kehitysvaiheista, Miikka Sipilä • http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/ 10024/94854/GRADU-1389946774.pdf 67 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Case Senja opettaa sinulle ruotsia Some Awards 2013 -ehdokas Someteko • Talkoohenkeä, yhteisöllisyyttä ja parviälyä parhaimmillaan • Editointiprosessi, konehuone, häiriköt, teemat, sosiaalisuuden säännöt • http://www.facebook.com/Senjaopettaa • http://senjaopettaa.fi/2012/01/03/12miljoonaa-mitense-tehtiin/ Senja Larsen. Kuva: Pauliina Mäkelä 68 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Case 875 g - Some Awards 2013 -voittaja Someteko 69 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Jatkuva kehittäminen ja työn muutos nykypäivää • Organisaation, prosessien, tuotteen/palvelun ja oman työn jatkuva kehittäminen erilaisilla menetelmillä • Suunnittele - toteuta - mittaa - analysoi - ideoi tee päätöksiä - suunnittele - jne. • Oman yhteisön alueen syvemmän tuntemuksen kerääminen • Mahdollista positiivisten asioiden kierre • Keskity enemmän mahdollisuuksiin kuin esteisiin • Kannusta, kiitä ja tue 70 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Kohti tulevaa • Digitalisoituminen, asioiden sähköistyminen - arjessa jo nyt: veroehdotus, pääsy/matkaliput, verkkopankki, lehdet, verkkokauppa, sähköinen asiointi viranomaisten kanssa, kartat, kalenterit, muistiinpanot jne. • Automatisoituminen - osa vakiintuneista ammateista, kuten tekniset piirtäjät, lasinasentajat, konepuusepät, painokonehuoltajat, on häviämässä työmarkkinoilta, http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/09/1611449/nama-ammatit-ovat-katoamassasuomesta • Robotisoituminen - älykkäitä ja oppivia järjestelmiä, mm. lääke-, hoiva-, puolustus-, opetus- ja palvelurobotteja, Korea, Japani ja Kiina edelläkävijämaita, Robottiviikko 25.11.-1.12.2013 http:// www.suomalainentyo.fi/tervetuloa-robottiviikolle 71 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Oletko kokeillut liveraportointia, kuratointia ja joukkoistamista? Valaisin. Kuva: Pauliina Mäkelä 72 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Verkostot Verkosto. Kuva: Pauliina Mäkelä 73 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Facebook-ryhmiäni 1/2 • • • • • • • • • • • • • • • • 74 Aikuisopiskelijat CMAD2015 Digitalist Network Developers Ennakointi Finnish Open Data Ecosystem Geek Women Unite! (Finland) iPad lasten kuntoutuksessa ja opetuksessa Läsnätyön kehittäminen Mobiili ammattilaisella Naisten johtajaverkosto nro 1 Naisyrittäjät Nettifasilitointi Open Democracy Finland Oppimispelit ja virtuaaliympäristöt Oppipullautin Quantified Self & Biohacking Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Facebook-ryhmiäni 2/2 • • • • • • • • • • • • • • • 75 Play Finland Robotics Finland Robottiliikenteen hyödyt, ratkaisut ja esteet SomeTime2014 Striimaus Tablet-laitteet opetuksessa Tampereen Yrittäjänaiset ry Tavoitteellinen bloggaaminen Tekemisen ilo Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Verkostoanalyysi Virkamiesten avoin verkosto Yrittäjäkerho Yrittäjänaiset sekä lukuisat eri verkostojen salaiset konehuoneet Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Facebook-listoja • Kiinnostuksen kohteet -listalle voi kerätä Facebooksivuja. Listan avulla on helppoa seurata listalle lisättyjen Facebook-sivujen päivityksiä ja oppia uutta. • Naisyrittäjiä 336 listalla, 98 seuraajaa: https:// www.facebook.com/lists/10202188546421366 • TNS Gallupin yritysmaine Top 10 listalla 14 yrityssivua https://www.facebook.com/lists/ 10203279470173778 • Kaverit-listalle voi listata Facebook-kavereita. Auttaa verkostoitumisessa, kun listaa henkilön sen mukaan, mistä hänet tuntee. 76 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

LinkedIn-ryhmäni 1/2 77 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

LinkedIn-ryhmäni 2/2 78 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Twitter-listoja • Suomalaisia järjestöjä, yhdistyksiä (207 listalla) https://twitter.com/PauliinaMakela/lists/ associations-in-finland • CMAD2014 (206 listalla) https://twitter.com/ markosuomi/lists/cmadfi2014 • Ylen #SuomiTop100 (96 listalla) https:// twitter.com/NikuHooli/lists/ylen-suomitop100lista • Suomalaisia digialan ihmisiä (70 listalla) https://twitter.com/vierityspalkki/lists/ suomalaisia-digialan-ihm 79 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Millaisia asiantuntijaverkostoja sinulla on? Verkostopilvi on luotu 11.2.2014 LinkedInLabs -palvelulla http:// inmaps.linkedinlabs.com/ 80 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Tapahtumat Kuvat: Antti Keskitalo ja Pauliina Mäkelä 81 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

SomeTime •Kerää sosiaalisesta mediasta kiinnostuneet yhteen. •Vuosina 2010, 2011 ja 2013 olemme olleet Espoossa Aalto Design Factorylla ja vuonna 2012 Helsingissä BRIIM Centerillä. Osallistujia vuosittain noin 100-250. Olen tapahtuman “äiti”. 82 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Community Manager Appreciation Day Finland •Yhteisömanagereiden arvostuspäivä Suomessa •Järjestetty vuosina 2012 (n. 10 osallistujaa) ja 2013 (n. 150 osallistujaa) Tampereella ja 2014 (n. 210 osallistujaa) Hämeenlinnassa. Olen osallistunut kaikkiin ja ollut järjestämässä kahta viimeistä tapahtumaa. 83 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

#taskulounas •Avoimesti Twitterissä ja Facebookissa koollekutsuttu omakustanteinen verkostoitumislounas vuodesta 2010 lähtien. Kokoaa 2-26 innokasta verkostoitumaan suurimpiin kaupunkeihin. 84 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

#taskuneuloosi •Avoimesti Twitterissä ja Facebookissa koollekutsuttu neulojien kokoontuminen, jonka aikana puhutaan neulomisesta ja sosiaalisesta mediasta. Järjestetty Järvenpäässä, Tampereella ja WÄRK:festin yhteydessä Helsingissä vuonna 2013. 85 Taskuneuloosissa puhumassa. Kuva: Antti Keskitalo Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Suomen Robottiviikko •Suomen ensimmäinen Robottiviikko järjestettiin vuonna 2013 Ylen tiloissa Helsingissä. Organisoin 400 koululaisen vierailut tapahtumaan. Olen myös mukana kansallisen robotisaatiostrategian laadinnassa. Pauliina, Paro ja Nao. Kuva: Antti Keskitalo 86 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Tekemisen ilo •Avoimesti ja yhteisöllisesti järjestettävä päivän teknologiatapahtuma lapsille (esikoululaisille ja 1.-2.luokkalaisille) Tampereella toukokuussa 2014 •Olen mukana järjestelyissä äitinä ja someosaajana. 87 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Jäsenenä yhdistyksissä • Lempäälän Yrittäjät ry • Open Knowledge Foundation Finland ry. perustajajäsen • Pirkanmaan Yrittäjät ry • Suomen eOppimiskeskus ry • Suomen Radio- ja TV-selostajat ry • Suomen Verkkodemokratia Seura - ainaisjäsen • Suomen Yrittäjänaiset ry • Suomen Yrittäjät ry • Tampereen kauppakamari • Ystäväyrittäjät 88 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Lehdistön edustajana •Olen ollut Suomen Radio- ja TV-selostajat ry:n jäsen vuodesta 2012 lähtien. •Olen liveraportoinut Twitteriin mm. ITKpäiviltä Hämeenlinnasta ja Slush-tapahtumasta Helsingistä. Pauliina Slushissa. Kuva: Pauliinan puhelimella Minna Valtari 89 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Mitkä tapahtumat ovat sinulle tärkeitä? Robotdalen. Kuva: Pauliina Mäkelä 90 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Sosiaalisen median suunnitelma 1/2 • Suunnitelma yhdistettynä hyvään sisältöön ja prosesseihin. • Innostus, oikea asenne ja fiksu toteutus. • Organisaatioon syntyy uusia ammatteja. Ken toimiikaan muutosagenttina? • Organisaatiolla tulee olla selkeä kuva sosiaalisen median suunnitelmastaan ja tavoitteistaan. • Sosiaalinen media otetaan osaksi organisaation toimintaa - sosiaalinen media ei siis ole esimerkiksi pelkästään markkinointia tai viestintää. • On huomioitava sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. 91 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Sosiaalisen median suunnitelma 2/2 •Miksi menemme? •Ketä tavoitamme? •Missä yhteisön jäsenet ovat? •Mistä yhteisön jäsenet ovat kiinnostuneet? •Mitä saavutamme? •Kuka tekee mitä ja milloin? •Onko meillä aikaa ja resursseja? •Miten priorisoidaan? 92 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 1/3 •Minkä asian yhteisön jäsenet haluavat saada hoidetuksi eli mitkä ovat jäsenistön tarpeet? •Miten organisaatio voi tässä auttaa? •Miten paljon aikaa organisaatio käyttää sosiaaliseen mediaan, ja kuinka kauan organisaatio on valmis jatkamaan? 93 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 2/3 •Missä sosiaalisen median kanavissa nykyiset ja mahdolliset uudet yhteisön jäsenet liikkuvat, ja miten niissä toimitaan? •Mihin kanavaan keskitytään? •Kuinka organisaatio osallistuu keskusteluihin? •Onko organisaation kriisiviestintä nopeaa, rehellistä ja henkilökohtaista? 94 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Suunnitelma sisältää vastauksia esim. seuraaviin pohdintoihin 3/3 •Millaisiin mielikuviin organisaatio tähtää ja miten niitä luodaan käyttäen kuvaa ja ääntä? •Onko organisaation tuottama sisältö mielenkiintoista, informatiivista, luettavaa, oikein kirjoitettua, henkilökohtaista, kohderyhmää puhuttelevaa, organisaation edun ja strategian mukaista ja valittuun kanavaan tai sovellukseen sopivaa? 95 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Yhteisömanagerin työkalut •Käydään keskustellen työpajassa yhdessä läpi työkaluja, joita tarvitaan yhteisömanagerin työssä. •Iltapäivällä kuulemme lisää yhteisömanagerin työstä, kun Finnair Oyj:n Social media manager Aku Varamäki kertoo työstään. 96 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

Kaunis kiitos aktiivisesta osallistumisesta! Metsätie. Kuva: Pauliina Mäkelä 97 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

#kindasome presentations

Add a comment

Related presentations

Related pages

Johdatus yhteisömanagerin/Community Managerin työhön ...

Verkostojen johtajan tai omistajan toimenkuvat, tehtävät ja tittelit odottavat vielä selkeytymistään. Yhä yleisemmin käytössä oleva nimike on ...
Read more

Toiveuusinta! Johdatus yhteisömanagerin / Community ...

Toiveuusinta! Johdatus yhteisömanagerin / Community Managerin työhön Millaisia tehtäviä hoitaa yhteisömanageri, Community Manager? Millaiseksi ...
Read more

Johdatus yhteisömanagerin työhön | Kinda.fi

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n järjesti 2.10.2014 Helsingissä koulutuspäivän aiheesta Johdatus yhteisömanagerin/Community Managerin ...
Read more

Anne Virtanen | LinkedIn

View Anne Virtanen's professional profile on LinkedIn. ... Johdatus yhteisömanagerin / Community Managerin työhön ...
Read more

Anne Virtanen | LinkedIn

Johdatus yhteisömanagerin / Community Managerin työhön - 2.10.2014, ProCom ; Volunteer Experience & Causes. Opportunities Anne is looking for:
Read more

Marika Malmi | LinkedIn

Johdatus yhteisömanagerin/Community Managerin työhön, ... Communications Manager at Länsirannikon koulutus Oy Winnova.
Read more

Koulutukset | kinda | Purot.net wiki

... kannattaa osallistua SoMe Studion ja Kindan Community Manager -koulutukseen. Koulutuksessa opit hyödyntämään sosiaalista mediaa markkinoinnin, ...
Read more

Puhe, puukko, pilleri : johdatusta ...

Puhe, puukko, pilleri : johdatusta terveyskeskuslääkärin työhön. ... Export to EndNote / Reference Manager ...
Read more