Johanna Berg Uppsala Universitet 2013-12-05

50 %
50 %
Information about Johanna Berg Uppsala Universitet 2013-12-05
Technology

Published on February 20, 2014

Author: Digisam

Source: slideshare.net

Öppet kulturarv eller digital samhällsglömska Johanna Berg Uppsala universitet 5 december 2013

Digitalt kultur@rv Regeringsuppdrag 2011-2015

Många parter för dialog och samarbete

Mer digitalisering - Mer tillgängliggörande - Mer bevarande

digisam.se

Add a comment

Related presentations