Johanna Berg SUNET 2013-03-13

50 %
50 %
Information about Johanna Berg SUNET 2013-03-13
Education

Published on February 20, 2014

Author: Digisam

Source: slideshare.net

SUNET 2013-03-13

Digisam - ett nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, 2011-2015

Digitalisera mera - Bevara bättre - Gör (mera) nytta

Övrig offentligt driven verksamhet Styrgrupp 24 myndigheter Privata & ideella organisationer

IT i människans tjänst Digitala Norden EU-kommissionen Europeana Google, Flickr m fl Wikipedia

Mer data i systemet

Effektiv spridning

Långsiktigt tryggat bevarande

Ansvarsfördelning nfrastruktur Samarbete

Gemensamma standarder

Semantik & auktoriteter

Tydlig märkning

Generös/öppen märkning

Tack för idag! Följ gärna vårt arbete på Digisam-bloggen: http://digisam.se QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Mer info finns även på www.riksarkivet.se/digisam johanna.berg@riksarkivet.se

Add a comment

Related presentations

Related pages

Johanna Berg SUNET 2013-03-13 - Education

1. SUNET 2013-03-13. 2. Digisam - ett nationellt sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, 2011 ...
Read more

Scenariul Ultimul Sunet - Documents

Ultimul sunet de clopoţel Ultimul sunet de clopoţel……. ... Johanna Berg SUNET 2013-03-13 Amotizorul de Sunet Esapamentul TEMA ...
Read more

⭐SUNET:s verksamhetsplan 2012 2011-12-07 - docplayer.se

SUNET: s styrelse har ... ordförande Karin Bengtsson Johanna Berg Anna Brunström David Höjenberg Susanne Kristensson ... f Datum/Date 2013-03-13 1 (8) ...
Read more

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade ...

... Ordförande Karin Bengtsson Marie Fryklöf Johanna Berg Ingela ... föreståndare för SUNET Börje ... Beslutad vid styrelsemöte 2013-03-13 ...
Read more

Justerat protokoll Sunets styrelsemo¨te 13 mars 2013

2013-03-13 Protokoll fört vid ... Johanna Berg Ingela Nyström David Höjenberg Peter Parnes Tony Ottosson ... Eftersom SUNET haft lägre kostnader än ...
Read more