Johan van der Leeuw workshop businesscase ambient inteligent technology

11 %
89 %
Information about Johan van der Leeuw workshop businesscase ambient inteligent technology
Healthcare

Published on October 1, 2014

Author: IvzCommunicatie

Source: slideshare.net

Description

Presentatie van de workshop Stappenplan succesvol technologie implementeren en bouwen aan een business case door Johan van der Leeuw tijdens de In voor zorg-bijeenkomst Verslag bijeenkomst 'Business case technologie: maatschappelijk én financieel'

Stappenplan Businesscase Ambient Intelligent Technology / slimme zorgtechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur Vilans Kenniscentrum voor de Langdurende Zorg Kenniscirkel Domotica voor Wonen en Zorg

Stappenplan 1 Compleet uitgewerkt online stappenplan realisatie zorgtechnologie is: Toolkit Zorg met ICT van ActiZ, TNO en Vilans -> te vinden op: www.kcwz.nl (Aedes-Actiz Kenniscetrum Wonen-Zorg)-> dossier Zorg en Technologie Of via: www.domoticawonenzorg.nl van Vilans

Stappenplan 2 0. Planvoorbereiding 1. (Zorg)dienst ontwerpen -> hier al start opstellen maatschappelijke business case 2. (Zorg)dienst uitwerken 3. Functies technologie uitwerken 4. Afronden (maatschappelijke) business case en besluitvorming 5. Voorbereiden en uitvoeren implementatie 6. Realisatie 7. Gebruiksfase View slide

Voorbeeld mBC • Als voorbeeld: toepassing van ambient intelligent technology -> een nieuwe vorm van zorg op afstand in de thuissituatie voor kwetsbare ouderen View slide

Ambient Intelligent Technology • Software (algoritmes) die signalen van sensoren verspreid door een woning of kamer interpreteert en analyseert • Functioneert op een centraal ICT-platform in de woning of locatie • En/of: deze software functioneert in een sensor zelf • Overal plaatsbaar en verplaatsbare door draadloze technologie (thuis, 3 systemen)

Ambient? • Staat voor omringende, niet zichtbare technologie • Vanaf eind jaren ‘90 ontstaan in de VS; o.a. Quiet Care systeem • Vanaf 2002 in Europa/Nederland • Vanaf 2008 de Europese regeling Ambient Assisted Living, AAL • Ontwikkeltijd: 10 jaar. Eerste ‘’rijpe’’ systemen zijn op de markt en in gebruik

Functies voor thuis • Leefstijl – of leefpatroonmonitoring • Bewaking op acute noodsituaties - Zonder op enig moment op een knop te hoeven drukken - Zonder technologie te hoeven dragen

Doelgroepen • Kwetsbare ouderen • Voornamelijk mensen met dementie en/of de ziekte van Parkinson • Bij leefstijlmonotoring: alleenwonenden met een progressief ziektebeeld • Bij bewaking: mensen die geen actieve personenalarmering meer kunnen gebruiken.

Op de markt • Drie systemen beschikbaar met de status van bewezen technologie: • Twee systemen voor leefpatroonmonitoring + ‘’lichte bewaking’’: - Tunstall ADLife - Livind -> Proteion, Zorggroep & Land van Horne -> 120 systemen in uitrol • Eén voor bewaking: UAS-systeem ontwikkeld door TNO en op de markt gebracht door Dutch Domotics -> van de markt gehaald -> wordt vervangen Q4-2014 door SENSARA-systeem: leefstijlmonitoring + lichte bewaking

Leefpatroonmonitoring • Bij alleenwonende mensen met dementie (bij twee persoons huishoudens werkt het niet) • Het door de casemanager dementie of de Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige en/of de mantelzorger kunnen volgen van het dagelijks leefpatroon. • En geattendeerd worden op belangrijke afwijkingen in dit dagelijks leefpatroon. • Functie: vroege waarschuwing op mogelijke crisissituaties

Leefpatroonmonitoring 2 • Door middel van sensoren die op strategische plaatsen in de woning worden opgehangen • Plus computerprogramma die de signalen interpreteert en analyseert

Leefpatroonmonitoring 3 Bijvoorbeeld Livind:  Informatie over het wel of niet in bed liggen  Informatie over het dwaalgedrag  Detectie of iemand gevallen is -> maar ‘’lichte’’ vorm -> melding na 2 of 3 uur  Keukenactiviteit  Badkameractiviteit  Toiletbezoek

Leefpatroonmonitoring 4 Waar hangen de sensoren?  Woonkamer  Keuken  Slaapkamer  Voordeur (en indien aanwezig de achterdeur)  Toilet  Badkamer

Scherm 1

Verschillende sensoren op strategische locaties in de woning: Paarse lijn = Registratie aanwezigheid in de woning Rode lijn = Registratie activiteit in de woning

Trend ‘’in bed’’ over langere periode Inclusief trendlijn:

Opzet per cliënt

Video • Livind in gebruik bij Proteion

Businesscase Leefstijlmonitoring & bewaking • Mogelijke gebruikscenario’s: -> Gebaseerd op maatschappelijke businesscase voor ketenzorg dementie (Prof. R. Huisman, Erasmus Universiteit)

Effecten leefstijlmonitoring • Uit evaluatieonderzoeken Hogeschool Zuyd en Technische Universiteit Twente: • Verbetering van de kwaliteit van zorg door het sneller kunnen inspelen op de actuele situatie. • Vroege waarschuwing crisissituatie • Aangetoonde verminderde subjectieve stress bij de mantelzorger

Gebruiksscenario’s • Inzet bij een persoon met dementie vanaf het milde stadium en vlak na de diagnose • Inzet bij een persoon met dementie in de overgang van het milde stadium naar het middenstadium • Inzet bij een persoon met dementie als men op enig moment een indicatie voor zorg thuis krijgt.

Businesscase 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ketenzorg huidige zorg 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 halve jaren

Principe van het aanbod & gebruik • Door een zorgorganisatie met centrale rol in de ketenzorg dementie • Gebruiker: eerst casemanager dementie (& mantelzorg) en later Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige • Afschrijving 7 jaar • Overal plaatsbaar en verplaatsbaar • Gedurende 7 jaar geplaatst bij 2 cliënten: kosten van deïnstallatie en tweede installatie

Kostenkant • Livind: 75,- per maand ‘’lease’’-constructie • Maar gaat om Total Cost of Ownership (TCO) • Dus ook: - Kosten van installatie en deïnstallatie gedurende 7 jaar - En: Kosten van de uren die het casemanagement per cliënt besteed aan het 1 keer per week kijken naar de weergave schermen, inclusief het incidenteel kijken na een ‘’rode’’ melding en inclusief de tijd besteed aan instructie - Kosten van een zorgcentrale in de keten voor de ‘’rode’’ meldingen

Maatschappelijke opbrengsten 1. Uitstel verpleeghuis opname 2. Anticipatie op een crisissituatie 3. Een minder aantal huisbezoeken 4. Minder inzet onplanbare zorg door de ‘’lichte’’ bewaking

1. Uitstel verpleeghuisopname • Voor de leefstijlmonitoring: Evidence based: onderzoek Hogeschool Zuyd + proefschrift Nienke Nijhof , TU Twente -> indirecte indicatie uitstel verpleeghuisopname -> vermindering druk op de mantelzorg • Voor de bewaking: Vilans-onderzoek UAS-technologie pilot 2007 – 2009 -> directe indicatie

1. Uitstel verpleeghuisopname • Uitgangspunt: gemiddeld 2 maanden korter verblijf in VP-huis • 2 maanden minder ZZP 5 • MAAR: er zijn ook kosten voor zorg en diensten aan huis -> BC casemanagement dementie in jaar 5 na de diagnose

2. Anticipatie op een crisissituatie • N.Nijhof, TU Twente: ‘’The Adlife preventive technology system is a commercial available monitoring technology, designed as an early warning system for older people with dementia living at home to detect problems before the required crisis intervention’’ • Hogeschool Zuyd: verbetering van de kwaliteit van zorg door beter op de hoogte van de actuele situatie

2. Anticipatie op een crisissituatie 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ketenzorg huidige zorg 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 halve jaren

2. Anticipatie op een crisissituatie Uiteengerafeld in een aantal detail opbrengsten op kosten in de zorg: • Minder dagverzorging in jaar 4 • Minder dagverzorging in jaar 5 • Minder dagbehandeling in jaar 5 • Minder noodzaak tot crisisopname in jaar 5

3. Een minder aantal huisbezoeken • De casemanager dementie en vervolgens de Eerst Verantwoordelijk Verpleegkundige hoeft minder op huisbezoek door de monitoring op afstand -> onderzoek Hogeschool Zuyd • Berekend als: één huisbezoek minder per 3 maanden per cliënt, met als uitgangspunt bij een caseload van 50 cliënten voor 1 FTE casemanagement

4. Minder inzet onplanbare zorg • Veronderstelling: vervanging van de klassieke personenalarmering bij de cliënten met dementie door de ‘’lichte’’ bewaking heeft tot gevolg dat ambulant zorgpersoneel minder hoeft te worden ingezet bij opvolging van een melding • Berekend als: besparing 1 uur per maand, 12 uur per jaar in jaar 4 en 5 van het dementieproces

maatschappelijke BC • Vervolgens: Kosten gedurende 7 jaar TCO afgezet tegen opbrengsten gedurende 7 jaar • Deze maatschappelijke Businesscase is positief, maar dan ???

Nadere informatie • www.domoticawonenzorg.nl Kenniscirkel Domotica voor Wonen en Zorg, Zorg op Afstand Website alleen toegankelijk voor leden: Uitgangspunt: bewezen technologie o.a. systeemvergelijkingen en benoemen aandachtspunten, (complete) businesscases

Add a comment

Related presentations

Trabajo de democracia

Trabajo de democracia

October 23, 2014

TRABAJO DE DEMOCRACIA

Confrontando mitos mari

Confrontando mitos mari

November 6, 2014

CONFRONTANDO MITOS

Mitos y realidades de las sustancias psicoactivas

Mitos y realidades de las sustancias psicoactivas.

Confrontando mitos

Confrontando mitos

November 6, 2014

Confrontando mitos

Related pages

Verslag workshop 'Business case Ambient Intelligent ...

Johan van der Leeuw verzorgde een workshop over Ambient Intelligent Technology, ofwel slimme omringende zorgtechnologie.
Read more

PowerPoint-presentatie

... mogelijkheden van Ambient Intelligent Technology Johan van ... Nieuwe generatie sensor Businesscase UAS 1 Principe van ... Leeuw, Johan van ...
Read more

Verslag bijeenkomst 'Business case technologie ...

Workshop Johan van der Leeuw 'Business case Ambient Intelligent Technology' ... Johan van der Leeuw: Businesscase ambient inteligent technology ...
Read more

Nicole Jorna en Menny Landman 'Samenwerken in een alliantie'

Presentatie van Nicole Jorna en Menny Landman over 'Samenwerken in een alliantie' tijdens de In voor zorg-bijeenkomst 'Bundelen van krachten' op 6 ...
Read more

Constructing ambient intelligence : AmI 2011 Workshops ...

Constructing ambient intelligence : AmI 2011 Workshops, ... Johan Koolwaaij and Arjan Peddemors --Kinect ... J. van Hoof, J. van der Leeuw and L. de ...
Read more

Ageing-in-place with the use of ambient intelligence ...

... an example of ambient intelligence technology, ... van Hoof et al. and Demiris and ... Proceedings of the 18th IEEE International Workshops on Enabling ...
Read more

IK BEN LEANDER - Blog lessen maandag

  Johan van der Leeuw is ... Wat is Ambient intelligent Technology ... Over het gekozen onderwerp moet een 40 min workshop gegeven worden die ...
Read more