Jocs florals escolars. Servei Educatiu Baix Llobregat-6

50 %
50 %
Information about Jocs florals escolars. Servei Educatiu Baix Llobregat-6
Education

Published on February 17, 2014

Author: reporteducacio

Source: slideshare.net

Description

Informacions sobre la participació dels centres de la demarcació del Servei Educatiu Baix Llobregat-6 als I Jocs florals escolars de Catalunya

El Departament d'Ensenyament convoca els I Jocs florals escolars de Catalunya amb l'objectiu de millorar la lectura i l'escriptura en l'alumnat i fomentar una tradició cultural pròpia i arrelada al país. Categories Els Jocs florals escolars de Catalunya s’obren a la participació dels centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, establint-se les categories següents: Educació primària: tres categories d’educació primària, una per a cada cicle, inicial, mitjà i superior una categoria d’educació especial (alumnat entre 6 i 12 anys). A. Alumnat del cicle inicial d’educació primària. B. Alumnat del cicle mitjà d’educació primària. C. Alumnat del cicle superior d’educació primària. D. Alumnat d’educació especial de primària. Educació secundària obligatòria: dues categories d’educació secundària obligatòria, una per a primer i segon i una altra per a tercer i quart una categoria d’educació especial (alumnat entre 12 i 18 anys). E. Alumnat de 1r i 2n d’educació secundària obligatòria. F. Alumnat de 3r i 4t d’educació secundària obligatòria. G. Alumnat d’educació especial d’educació secundària obligatòria. Participació La participació al certamen és voluntària i s’adreça a tot l’alumnat dels centres educatius de Catalunya (públics, concertats i privats) Els treballs que es presentin seran escollits pels centres (poden ser procedents dels certàmens literaris interns que s’organitzen al voltant de Sant Jordi). No s’acceptaran treballs presentats directament per l’alumnat. Les escoles i instituts que hi vulguin participar caldrà que enviïn un correu electrònic al Servei Educatiu Baix Llobregat-6 indicant que estan interessats en participar-hi abans de l’1 d’abril de 2014. Les fases Els I Jocs florals escolars de Catalunya s’estructuren en tres fases. 1. Primera fase: corresponent al Servei Educatiu Baix Llobregat-6 2. Segona fase: corresponent als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat 3. Fase final d’àmbit nacional.

Primera fase: Servei Educatiu Baix Llobregat-6 El Servei Educatiu Baix Llobregat-6 és l’encarregat de recollir els treballs dels centres educatius de la seva demarcació (Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i Vallirana) Els centres de la demarcació que desitgin participar en la primera edició dels Jocs florals escolars de Catalunya ho hauran de comunicar al Servei Educatiu Baix Llobregat6 per correu-e (a8870309@xtec.cat) abans de l’1 d’abril de 2014. A partir d’aquest dia el contacte del Servei Educatiu Baix Llobregat-6 per a la dinàmica posterior del certamen només serà amb els centres que hagin manifestat la seva intenció de participar-hi. El lliurament dels treballs escollits pel centre serà com a màxim el 28 d’abril de 2014. Entre el 28 d’abril i el 15 de maig de 2014 es reunirà el jurat per a seleccionat els 7 finalistes (un per categoria) que s’enviaran a la segona fase dels I Jocs florals escolars de Catalunya (la corresponent als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat). El 16 d’abril de 2014 es comunicarà als centres dels 7 finalistes el seu pas a la següent fase. La informació sobre les altres dues fases ja rebreu més endavant. Característiques dels treballs que es presentin. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Cada centre només en podrà presentar un per categoria Els treballs presentats poden ser individuals o col·lectius (màxim 6 alumnes). Han de ser sempre de creació pròpia. El tema serà lliure. Els treballs han de ser escrits en llengua catalana La modalitat només serà una i poden ser escrits en poesia o en prosa. Els treballs han de tenir un format que permeti la impressió en DIN A4. Tindran les següents característiques: a. Format digital (pdf). b. Escrits per una sola cara c. Interlineat a doble espai d. Extensió no superior a 3 fulls, amb un màxim de 35 línies per full e. Cos de la lletra: Arial 12. f. Els treballs, les escoles els han de presentar corregits i sense faltes d’ortografia (El jurat ho tindrà en compte). 8) Els treballs de l’alumnat de cicle inicial s’han de presentar en el mateix format especificat més amunt, és a dir, format digital, lletra Arial 12, escrit en una sola

cara a doble espai. La lletra en cap cas serà manuscrita. Si hom hi adjunta alguna il·lustració, aquesta no serà tinguda en compte pel jurat. Procediment de lliurament dels treballs al Servei Educatiu Baix Llobregat-6 Els treballs que es presentin es lliuraran en el termini establert, en format digital i per correu electrònic, al CRP del Servei Educatiu Baix Llobregat-6 (a8870309@xtec.cat). Els treballs que els centres lliuraran al Servei Educatiu Baix Llobregat-6 constaran de dos apartat: 1) Un full inicial només amb les següents dades: a. Títol del Treball b. Pseudònim. c. Nom i cognoms de l’autor o autors (en cas de treball col·lectiu) d. Categoria a la qual participa (A. Cicle Inicial – B. Cicle Mitjà – C. Cicle Superior – D. NEE Primària – E. 1r Cicle ESO – F. 2n Cicle ESO – G. NEE ESO) e. Codi i Nom del centre docent f. Adreça del centre. g. Població del centre h. Correu-e del centre i. Telèfon del centre j. Serveis Territorials on pertany el centre. Aquest full en el moment d’arribar al correu-e del Servei Educatiu Baix Llobregat-6 se separarà de la resta del treball per a preservar la confidencialitat de l’autor davant el treball 2) El treball pròpiament dit (com a màxim tres fulls) on hi constin aquestes dades: a. Títol del treball b. Pseudònim

Add a comment

Related presentations

Related pages

reporteducació | Servei Educatiu del Baix Llobregat–6

Jocs florals; Lectura en veu alta; Entorn social. ... Amb aquest títol el Grup de Mestres de Música del Servei Educatiu Baix Llobregat-6 (GMM) ...
Read more

III Jocs florals escolars de Catalunya | reporteducació

El Jocs florals escolars de Catalunya tenen com a objectiu potenciar i estimular l’expressió i la producció escrita dels nois i noies i al mateix temps ...
Read more

se-baixllobregat2 - Google Sites

Espai web del Servei Educatiu Baix Llobregat 2 a Gav ... Jocs Florals Escolars. Projectes (S. Comunitari, ... III Jocs Florals ...
Read more

Jocs Florals | Servei Educatiu Alt Maresme

Servei Educatiu Alt Maresme. ... el Departament d’Ensenyament convoca els III Jocs florals escolars de Catalunya. Jocs florals (XTEC) ...
Read more

Jocs Florals Escolars - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Jocs Florals Escolars ... Aprenentatge servei; ... Espai de Debat Educatiu; Cultura; Esports; Usos del Temps; Medi ambient i sostenibilitat;
Read more

Jocs Florals - servei educatiu de ciutat vella

Calendari del servei; ... de l'escola Àngels Baixeras, pels jocs escolars de Catalunya. ... Jocs Florals Escolars 2012.
Read more

SE Eixample - Google Sites

Jocs Florals. Mostra de recerca. ... (Carrer de Sant Pere Més Baix, 55, 08003 Barcelona) ... del Servei Educatiu Eixample.
Read more

Servei Educatiu Baix Llobregat 1 - Inici. XTEC - Xarxa ...

Alumnes i mestres de Sant Feliu debaten en el III Fòrum XESC del Baix ... Jocs Florals Escolars ... Servei ...
Read more