Je online strategie op 1 A4

100 %
0 %
Information about Je online strategie op 1 A4
Education

Published on March 12, 2014

Author: ISMeCompany

Source: slideshare.net

Full Service e-commerce bureau ISM eCompany ♥ e-commerce 200 ecommerce professionals +20 jaar e-Commerce ervaring

Wat we doen

VISION WITHOUT ACTION IS MERELY A DREAM ACTION WITHOUT VISION JUST PASSES THE TIME VISION COMBINED WITH ACTION CAN CHANGE THE WORLD JOEL BARKER

PLAYFUL ABOUT WORK, SERIOUS ABOUT RESULTS

We creëren een verbinding tussen mensen en merken met verrassende platformen, high-end websites, converterende webshops, rake social content en prikkelende campagnes. Hiermee realiseren we conversie en interactie. GuiltyPeople is HET bureau dat de marktstrategie van een organisatie vertaalt naar de juiste, merk-waardige online oplossing. ONLINE BRANDING & E-COMMERCE.

MEEST RECENTE AWARDS Esprix Award 2012 - Categorie Retail HEMA Broodje, brons Webby Award 2012 - Categorie online platform HEMA Broodje, nominatie San Accent 2011 - Categorie Retail HEMA Bonkies, nominatie Esprix Award 2011 - Categorie Retail HEMA Bonkies, goud Dutch Interactive Award 2011 - Beste campagnesite HEMA Spieken, goud Spinawards 2011 - Best gaming concept HEMA Bonkies, zilver Spinawards 2011 - Best website concept HEMA Bonkies, nominatie Spinawards 2011 - Best online concept HEMA Bonkies, nominatie San Accent 2011 - Categorie Retail HEMA Bonkies, nominatie Dutch Interactive Award 2011 - Best recuitmentsite Werkenbijheineken.nl, nominatie

OGSM pagina 11

v Positionering Internal Branding Strategie

v

ACHTERGROND OGSM

OBJECTIVE: kwalitatieve doelstelling GOALS STRATEGIES Kwantitatieve vertaling van elementen uit de objective Keuzes over hoe middelen in te zetten om de objective te bereiken MEASURES DASH BOARD ACTION PLAN WHO WHEN Meet- instrument m.b.t strategies Uitgewerkte actieplannen / - stappen

CASCADEREN NAAR LAGERE NIVEAUS

AAN DE SLAG!

Doel Doendoor HET DOEL-DOOR-DOEN-MODEL

IF YOU DO NOT KNOW WHERE YOU ARE GOING, YOU WILL PROBABLY END UP SOMEWHERE ELSE LAWRENCE J. PETER

WAT IS HET? Het beschrijft WAT we bereikt willen hebben na een bepaalde tijd CRITERIA • Ambitieus maar haalbaar • Intellectueel kloppen EN het hart raken • Objective behalen = volledige tevredenheid • Alle belangrijke elementen zijn aanwezig (‘need to have’) • Geen elementen waar zonder ook tevredenheid ontstaat (‘nice to have’) • Richtinggevend (‘Doel door Doen’) OBJECTIVE: KWALITATIEVE DOELSTELLING

GOALS: KWANTITATIEVE DOELSTELLING Wat is het? Goals zijn de kwantitatieve vertaling van alle belangrijke elementen van de Objective. Er is altijd een financiële goal. Criteria 1. Specifiek 2. Meetbaar 3. Acceptabel 4. Resultaatgericht 5. Tijdgebonden Prestatie indicatoren Hebben we bereikt wat we wilden? (doel) Hebben we het op de manier bereikt die we wilden? (doen)

STRATEGIES Wat is het? ‘Strategies’ zijn specifieke keuzes over de inzet en verdeling van middelen die moeten leiden tot het behalen van de Objective. Ze beschrijven HOE we de objective (& goals) gaan bereiken. Criteria 1. Specific 2. Selective 3. Sustainable 4. Sufficient 5. Synchronized

CRITERIA Zoals de objective: 1. Specific: Opbouw specifiek (Doel-door-Doen) Duidelijk wat beoogd wordt te bereiken Duidelijk de manier waarop dat bereikt gaat worden 2. Selective: Wat wordt er niet gedaan als gevolg van deze strategie? 3. Sustainable: Gaat de strategie uit van eigen kracht en is hij houdbaar ondanks omstandigheden? En de set van strategieën is: Sufficient: gaan we de goals bereiken met deze strategieën? Synchronized: zijn de strategieën samen sterker dan de losse strategieën?

•  Interne borging van social media: richtlijnen, taakverdeling etc •  Online/offline integratie •  Bepalen van de boodschap (wat en hoe) •  Vindbaarheid •  Meten/leren •  Bestaande klanten fan maken/houden (ambassadeurs) •  Medewerkers vinden •  Online contact/ klantenservice •  Merkvoorkeur creëren •  Feedback/ ideeën van klanten over je bedrijf, merk, product •  Crisiscommunicatie kunnen toepassen ONLINE STRATEGIES

Measures bestaan uit een ‘Dashboard’ en een Action Plan •  Het Dashboard geeft aan of een strategie op koers ligt •  Het Action Plan geeft concreet aan hoe, door wie en wanneer een strategie in de praktijk wordt uitgevoerd MEASURES

Wat is het? • Een ‘Dashboard’ is een meetinstrument dat vertelt of je goed op weg bent de strategie te realiseren • Geeft je objectieve criteria voor go/no go beslissingen en/of correctieve maatregelen op weg naar de volgende uitvoeringsfase van de strategie • Meet zowel de doelstelling als de uitvoering van de actie (input/output) Criteria •  Smart •  Praktisch MEASURES: HET DASHBOARD

Wat is het? Het Action Plan vertaalt de Strategies in concrete actiestappen, met duidelijke verantwoordelijke personen en tijdsplanning Criteria •  Doel-door-Doen •  Verantwoordelijke •  Deadline MEASURES: ACTION PLAN

Objective 2014-2016: Consumenten en dealers voelen zich betrokken bij het merk door de merkbelofte zowel online als offline waar te maken. GOALS STRATEGIES DASHBOARD ACTIONPLAN (What, Who, When) Consumenten voelen zich betrokken bij het merk •  40% van consumenten geeft aan dat offline activiteiten van hebben bijgedragen aan het besluit tot koop •  40% van consumenten geeft aan dat online activiteiten van hebben bijgedragen aan het besluit tot koop •  Merkvoorkeur stijgt met 15% Dealers voelen zich betrokken bij het merk •  ≥ 40% stijging verkoop bij dealers die actief zijn in community •  Merkvoorkeur stijgt met 19% Merkbelofte online en offline waarmaken: •  De merkwaarden zijn volgens MT, panel van consumenten en panel van dealers online functioneel en emotioneel aantoonbaar aanwezig Community We hebben een (online) community van fans (consumenten, mede- werkers en dealers) door hen mee te laten praten, mee te laten doen en denken over ons merk •  # bezoekers > 500 p/d, waarvan > 10% dealers •  NPS community +10 •  Maandelijkse IPM score Facebook/Platform ≥ 5 •  65% actieve deelnemers aan community (ambassadeurs) •  Bepalen customer journey van zowel consument als dealer •  Bepalen rol van de community in de customer journey: consument, dealer, medewerkers •  Definiëren naam, look & feel community en ideale lid: persona consument en criteria (premium) dealer •  Bepalen welke op-merkelijke ervaringen/besluiten/inzichten we willen realiseren en deze doseren adhv content kalender (mening/hulp vragen , merk-waardige content, kijkje in de keuken , reviews, ontwerpwedstrijden, testpanel ) Communicatie Consumenten en dealers ervaren een consistente merkbeleving door online aan te sluiten op offline op basis van de customer journey •  70% consumenten en 90% dealers geeft aan dat de merkbelofte consistent waarmaakt •  Online en offline aantoon - baar ingericht obv klant- contactmomenten en merk •  Praktisch doorvertalen van customer journey naar concrete en gewenste online en offline ervaring per contactmoment (oriëntatie/verleiding, selectie, aankoop, gebruik, after sales) voor consument en dealer •  (Online) communicatiecampagne (merk imago & guerilla marketing) •  Merk-waardige campagnes en acties rondom geselecteerde modellen (persona’s), ook online •  OGSM maken voor gerichte inzet social media; bepalen welke kanalen, hoe en waar mogelijk leiden naar community Consumenten service We geven (online) altijd antwoord op vragen door opzetten van proces waarin persoonlijk contact met een medewerker wordt gefaciliteerd •  100% van de vragenstellers geeft aan dat vraag goed en tijdig beantwoord is •  Iedere medewerker in proces weet wat zijn/haar taak en deadline van antwoorden is •  Definiëren van ‘goed’ en ‘tijdig’ in samenwerking met klant en dealer •  Maken protocol welke medewerker, wanneer en via welk kanaal antwoord geeft en binnen welke tijd •  Medewerkers trainen in het juist en merk-waardig beantwoorden van vragen via verschillende kanalen •  Maken interne conversatie gids met antwoorden en algemene do’s en dont’s •  Intern bewustzijn creëren van nut en noodzaak van online aanwezigheid van door het geven van presentaties hierover aan onze medewerkers Traffic Meer (toekomstige) fans online door hen op basis van beschikbare data via owned, earned en paid media naar site en community te verleiden •  ≥ 1500 bezoekers p/d op community, website en webshop •  ≥ 40% van bezoekers komt indirect naar de community, website en webshop •  Bepalen waar de persona’s nog meer interesse in hebben (b.v. sportkleding, Linda lezers etc) •  Bepalen waar we op basis daarvan online aanwezig moeten zijn (Zoekmachineoptimalisatie SEO/ SEA (inclusief verleidelijke content), social media, Google Adwords, emailmarketing, vergelijkingssites) •  Bepalen wat we communiceren en hoe (banners etc) •  CRM inzetten om consumenten en dealers naar de community, website (en consumenten naar webshop) te laten gaan (toestemming voor gebruik vragen) •  Consumenten database laten groeien door waar mogelijk in communicatie naar mailadressen te vragen Website Website verleidt tot koop door deze intuïtief en op- merkelijk in te richten op basis van geconstateerde quick wins en merkwaarden •  NPS  website  +15   •  Quick  wins     geïmplementeerd   •  Uitwerken  van  customer  journey  en  quick  wins  in  prakBsche,  intuïBeve  funcBonaliteiten  en  (funcBoneel)   design       •  10  best  verkochte  producten   •  Reviews   •  Gebruikservaringen   •  Consumenten  service  buLon/  contacNormulier   Webshop Wij zijn de snelst groeiende webshop in onze branche door onze •  Online marktaandeel groeit 10 % •  NPS webshop +8 •  Onderzoeken hoe andere merken nu online aan de slag zijn: functioneel en emotioneel •  Bepalen wat bij het merk past (webshop moet merkimago bevorderen of los staan) •  Top 3 learnings van andere sites/eigen ervaringen implementeren in webshop •  Besluiten hoe samen te werken met dealers

Objective 2014-2016: Consumenten en dealers voelen zich betrokken bij het merk door de merkbelofte zowel online als offline waar te maken. GOALS STRATEGIES DASHBOARD ACTIONPLAN (What, Who, When) Consumenten voelen zich betrokken bij het merk •  40% van consumenten geeft aan dat offline activiteiten van hebben bijgedragen aan het besluit tot koop •  40% van consumenten geeft aan dat online activiteiten van hebben bijgedragen aan het besluit tot koop •  Merkvoorkeur stijgt met 15% Dealers voelen zich betrokken bij het merk •  ≥ 40% stijging verkoop bij dealers die actief zijn in community Merkbelofte online en offline waarmaken: •  De merkwaarden zijn volgens MT, panel van consumenten en panel van dealers online functioneel en emotioneel aantoonbaar aanwezig Community We hebben een (online) community van fans (consumenten, mede- werkers en dealers) door hen mee te laten praten, mee te laten doen en denken over ons merk •  # bezoekers > 500 p/d, waarvan > 10% dealers •  NPS community +10 •  Maandelijkse IPM score Facebook/Platform ≥ 5 •  65% actieve deelnemers aan community (ambassadeurs) •  Bepalen customer journey van zowel consument als dealer •  Bepalen rol van de community in de customer journey: consument, dealer, medewerkers •  Definiëren naam, look & feel community en ideale lid: persona consument en criteria (premium) dealer •  Bepalen welke op-merkelijke ervaringen/besluiten/inzichten we willen realiseren en deze doseren adhv content kalender (mening/hulp vragen , merk-waardige content, kijkje in de keuken , reviews, ontwerpwedstrijden, testpanel ) Communicatie Consumenten en dealers ervaren een consistente merkbeleving door online aan te sluiten op offline op basis van de customer journey •  70% consumenten en 90% dealers geeft aan dat de merkbelofte consistent waarmaakt •  Online en offline aantoon - baar ingericht obv klant- contactmomenten en merk •  Praktisch doorvertalen van customer journey naar concrete en gewenste online en offline ervaring per contactmoment (oriëntatie/verleiding, selectie, aankoop, gebruik, after sales) voor consument en dealer •  (Online) communicatiecampagne (merk imago & guerilla marketing) •  Merk-waardige campagnes en acties rondom geselecteerde modellen (persona’s), ook online •  OGSM maken voor gerichte inzet social media; bepalen welke kanalen, hoe en waar mogelijk leiden naar community Consumenten service We geven (online) altijd antwoord op vragen door opzetten van proces waarin persoonlijk contact met een medewerker wordt gefaciliteerd •  100% van de vragenstellers geeft aan dat vraag goed en tijdig beantwoord is •  Iedere medewerker in proces weet wat zijn/haar taak en deadline van antwoorden is •  Definiëren van ‘goed’ en ‘tijdig’ in samenwerking met klant en dealer •  Maken protocol welke medewerker, wanneer en via welk kanaal antwoord geeft en binnen welke tijd •  Medewerkers trainen in het juist en merk-waardig beantwoorden van vragen via verschillende kanalen •  Maken interne conversatie gids met antwoorden en algemene do’s en dont’s •  Intern bewustzijn creëren van nut en noodzaak van online aanwezigheid van door het geven van presentaties hierover aan onze medewerkers Traffic Meer (toekomstige) fans online door hen op basis van beschikbare data via owned, earned en paid media naar site en community te verleiden •  ≥ 1500 bezoekers p/d op community, website en webshop •  ≥ 40% van bezoekers komt indirect naar de community, website en webshop •  Bepalen waar de persona’s nog meer interesse in hebben (b.v. sportkleding, Linda lezers etc) •  Bepalen waar we op basis daarvan online aanwezig moeten zijn (Zoekmachineoptimalisatie SEO/ SEA (inclusief verleidelijke content), social media, Google Adwords, emailmarketing, vergelijkingssites) •  Bepalen wat we communiceren en hoe (banners etc) •  CRM inzetten om consumenten en dealers naar de community, website (en consumenten naar webshop) te laten gaan (toestemming voor gebruik vragen) •  Consumenten database laten groeien door waar mogelijk in communicatie naar mailadressen te vragen Website Website verleidt tot koop door deze intuïtief en op- merkelijk in te richten op basis van geconstateerde quick wins en merkwaarden •  NPS  website  +15   •  Quick  wins     geïmplementeerd   •  Uitwerken  van  customer  journey  en  quick  wins  in  prakBsche,  intuïBeve  funcBonaliteiten  en  (funcBoneel)   design       •  10  best  verkochte  producten   •  Reviews   •  Gebruikservaringen   •  Consumenten  service  buLon/  contacNormulier   Webshop Wij zijn de snelst groeiende webshop in onze branche door onze •  Online marktaandeel groeit 10 % •  NPS webshop +8 •  Onderzoeken hoe andere merken nu online aan de slag zijn: functioneel en emotioneel •  Bepalen wat bij het merk past (webshop moet merkimago bevorderen of los staan) •  Top 3 learnings van andere sites/eigen ervaringen implementeren in webshop •  Besluiten hoe samen te werken met dealers

‘GUN JEZELF JE EIGEN ONLINE BUSINESSPLAN OP 1 A4’ NEEM CONTACT OP MET ONS: ELLEN.LEENHOUTS@BUSINESSOPENERS.NL GIDEON@GUILTYPEOPLE.NL

OBJECTIVE: GOALS STRATEGIES MEASURES DASH BOARD ACTION PLAN WHO WHEN

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mindbiz - waardepropositie uw strategie op 1 A4 - YouTube

... waardepropositie uw strategie op 1 A4 ... hoe bouw je een waardepropositie ... InCC Online Sales Academy 535 views. 2:21 Loading ...
Read more

Op een A4'tje | Joost van der Heijden | LinkedIn

... Tilburg een inspirerende boostsessie "zelf je visie, strategie of project ... Op een A4'tje. Sep ... strategie of project leren tekenen op 1 A4!"
Read more

Gta 5 Online Geld Verdienen Nach Update - jackpot city ...

Wat ik denk dat te doen als ik heb een A4 en de Dealer een zes toont? gta 5 online geld ... 1,8 miljoen dollar een ... meer op die machine. gta 5 online ...
Read more

Ides Ticket | LinkedIn

View Ides Ticket’s professional ... Zo zorgen we dat je visie met ... helder positioneren, (2) internal branding & (3) strategie op 1 A4 dmv ...
Read more

Hoe stel ik een business plan op? Ondernemingsidee - YouTube

Hoe een business plan opstellen? Lees onze tips op https://ondernemen.kbc.be/artikel/zel... Ondernemen start met een idee. Je werkt je idee ...
Read more

Audi MMI connect - Android-apps op Google Play

Audi MMI connect enables you to expand your local Media sources with a number of online ... Via myAudi moet je je km stand invoeren maar ...
Read more

Strategyzer | Business Model Canvas

Learn Online. Can't travel to a masterclass? No problem, take it online. Get the Web App. Do more online with Strategyzer, Business Model Toolbox's big ...
Read more