Javantura Zagreb 2014 - Vert.x 1.3 - Mihovil Rister

50 %
50 %
Information about Javantura Zagreb 2014 - Vert.x 1.3 - Mihovil Rister
Technology

Published on March 2, 2014

Author: hujak

Source: slideshare.net

Description

Konferencija Javantura Zagreb 2014 by HUJAK

Vert.x – asinkroni, skalabilni i poliglotni framework nove generacije by Mihovil Rister

Vert.x (vertx.io) je relativno novi, asinkroni, poliglotni framework uvjetovan događajima te baziran na JVM-u, a svojevremeno jedan od najpraćenijih projekata na GitHubu. Također, bio je i razlog ozbiljnih napetosti između Red Hata i VMwarea, koje su umalo zaustavile projekt. Cilj ovog predavanja je predstaviti Vert.x svijet, pokazati osnove, te ponuditi najbolja iskustva, prakse i preporuke pri njegovoj uporabi.

Vert.x – asinkroni, skalabilni i poliglotni framework nove generacije Mihovil Rister Razvojni inženjer @ Pet Minuta d.o.o.

Sadržaj predavanja • • • • • • • • Vert.x – što je to? Karakteristike Osnovne komponente Arhitektura Uporaba Usporedba Najbolje prakse Zaključak

Vert.x – što je to ? • • • • • • • Zapravo i nije framework, više kao platforma na JVM Prva verzija u svibnju 2012. g. (Node.js, 2009. g.) Inicijalno projekt zaposlenika VMwarea 8. 2013 - Eclipse Foundation (Incubating) JDK 1.7 + Jedan od najzanimljivijih projekata na GitHubu Skalabilan, poliglotan, modularan, asinkron, jednostavan

Vert.x – tko je to ? Tim Fox http://vertx.io/

Vert.x – što je to ? • Koji problem rješava? • C10K ! • „It's time for web servers to handle ten thousand clients simultaneously, don't you think? After all, the web is a big place now.” Dan Kegel (2003.) • Upravljanje i optimiranje resursima pri velikom broju simultanih korisnika (konekcija). • Thread po konekciji? Blokirajuće operacije? • Vert.x - asnikrona i event driven arhitektura

Vert.x – Karakteristike • Poliglotan (JS, Java, Python, Groovy, Ruby – Scala i Clojure dolaze) • Asinkron (zapravo event driven) • Modularan (koristi module i može biti modul) • Jednostavan (bez puno konfiguracije) • Skalabilan (koristi sabirnicu za komunikaciju) • Jednostavan model višenitnosti (multithreading, Reactor pattern) • Embedabilan i koristi sve prednosti JVM-a

Vert.x – Osnovne komponente • Vertica (Verticle) • Vert.x instanca • (Distribuirana) sabirnica događaja (Event bus) • Modul

Vert.x – Osnovne komponente - Vertica • • • • Osnovna jedinica upravljanja (deploymenta) Kod koji Vert.x izvršava Izolirani ClassLoader Ne mogu globalno dijeliti stanje (static, globalne varijable,...) • 2 tipa vertica: 1. Logička vertica - single threading – non blocking code 2. Radna vertica (Worker verticle) – može korisiti multithreading i kod koji blokira (nije asinkron)

Vert.x – Vertica u Javi import org.vertx.java.core.Handler; import org.vertx.java.core.http.HttpServerRequest; import org.vertx.java.platform.Verticle; public class Server extends Verticle { public void start() { vertx.createHttpServer().requestHandler(new Handler<HttpServerRequest>() { public void handle(HttpServerRequest req) { String file = req.path().equals("/") ? "index.html" : req.path(); req.response().sendFile("webroot/" + file); } }).listen(8080); } } $vertx run Server.java

Vert.x – Vertica u Javi 8 + Lambda import org.vertx.java.core.http.HttpServerRequest; import org.vertx.java.deploy.Verticle; public class Server extends Verticle { @Override public void start() throws Exception { vertx.createHttpServer().requestHandler((HttpServerRequest req) -> { String file = req.path.equals("/") ? "index.html" : req.path; req.response().sendFile(file); }).listen(8086); } } $vertx run Server.java

Vert.x – Osnovne komponente - Vert.x instanca • Jedna ili više vertica • Radi u vlastitoj JVM instanci • Više instanci na istom hostu (više hostova koji komuniciraju putem distribuiranog Event busa) • Garantirano: Vert.x instancu izvršava samo jedan thread (singlethreading programiranje) • Održava set threadova za: – Event (Run) Loop (1 po CPU jezgri) – thread pool za izvršavanje radnih vertica

Vert.x – Osnovne komponente -Vert.x instanca Event Loops Quad Core CPU $vertx run Server.java –instances 4

Vert.x – Osnovne komponente – Event Bus • • • • • • • Živčani sustav Vert.x-a Komunikacija između vertica (među procesna) Zbilja jednostavan API Pub/Sub, Req/Resp, PtoP načini prosljeđivanja poruka JSON poruke za strukturirane podatke Distribuirani: spaja Vert.x JVM instance Do klijentske strane (npr. Browser + SocksJS ili Web Socket) • Nije perzistentan (in memory)

Vert.x – Osnovne komponente – Event Bus import org.vertx.java.core.Handler; import org.vertx.java.core.eventbus.EventBus; ... Handler<Message<String>> myHandler = new Handler<Message<String>>() { public void handle(Message<String> message) { System.out.println("Primih poruku: " + message.body); // izvrši neophodne radnje message.reply(„Odgovor"); } }; //----------------------------------------------------------------------------------------------------------------eb.registerHandler("test.address", myHandler); eb.send("test.address", "Ovo je poruka", new Handler<Message<String>>() { public void handle(Message<String> message) { System.out.println("Primih odgovor: " + message.body); } });

Vert.x – Osnovne komponente - Modul • Mod – upakirana Vert.x aplikacija • Module koriste druge aplikacije ili drugi Vert.x sustavi • Idealno za distribuciju putem Mavena (Nexus) • Vert.x javni registar modula - http://modulereg.vertx.io/ • Busmod – modul koji komunicira preko EventBusa s verticama putem JSON poruka. • Moduli su preferiran način korištenja i embedanja Vert.x aplikacija

Vert.x – Osnovne komponente - Modul • Primjeri: – mod-mongo-peristor, mod-redis, mod-jdbc-persistor, modpostresql,... – mod-mailer, mod-session-manager, mod-auth-mgr – mod-guice, mod-spring-appcontext – mod-kafka, mod-jersey, mod-socketio – mod-zip, mod-unzip, mod-ampq • Jezici koje vert.x podržava su također moduli: – mod-lang-rhino, mod-lang-groovy, mod-lang-jython, mod-langjruby, mod-lang-scala, mod-lang-coljure, ...

Vert.x – Arhitektura

Vert.x – Arhitektura (distribuirana sab.)

Vert.x – Arhitektura • Dijeljenje podataka između vertica (Shared state): • Vertice mogu djeliti nepromjenjive podatke (Immutabe) • Sesija po Vert.x instanci • Vert.x daje pristup Shared Map i Shared Set • Samo jednostavni tipovi: brojevi, boolean, String i Buffer • Bitno za npr. Cache, sinkronizacijsku logiku, otvorene konekcije i sl.

Vert.x – Arhitektura • Primjer dijeljene mape ConcurrentMap<String, Integer> map = vertx.sharedData().getMap("app.my-data"); map.put("key1", 123); map.putIfAbsent("key1", 123); map.replace("key1", 123, 124); map.get("key1"); map.remove("key1");

Vert.x – Arhitektura • Primjer dijeljenog seta Set<String> set = vertx.sharedData().getSet("app.may-set"); set.add("Mihovil"); set.contains("Mihovil"); vertx.removeSet("app.may-set");

Vert.x – Arhitektura • Concurrency model: – – – – – Multi-reactor pattern Synchronised, volatile, locking Single threaded kod po vertici Hibridni multithreading (logička i worker vertica) Izolirani ClassLoader i jedan thread/event loop za egzekuciju • Asinkroni model programiranja: – Event handleri – Asinkroni API za filesystem i streamove – Izmjena poruka putem sabirnice

Vert.x – Arhitektura Vert.x interno koristi ove open source projekte: • Netty 4.0 -> network IO • JRuby -> Ruby engine • Jython -> Python engine • Mozilla Rhino -> JavaScript engine • Hazelcast -> upravljanje grupama i klasterom • Jackson -> za JSON • ...

Vert.x – Uporaba • Maven: <dependency> <dependency> <groupId>io.vertx</groupId> <groupId>io.vertx</groupId> <artifactId>vertx-core</artifactId> <artifactId>mod-mongo-persistor</artifactId> <version>2.0.2-final</version> <version>2.0.0-final</version> </dependency> </dependency> <dependency> <groupId>io.vertx</groupId> <artifactId>vertx-platform</artifactId> <version>2.0.2-final</version> </dependency> mvn archetype:generate -Dfilter=io.vertx: -DgroupId=com.mycompany -DartifactId=my-module -Dversion=0.1

Vert.x – Usporedba Vert.x Node.js Polyglot JavaScript Lakoća skaliranja i klasteriranja Nije tako lako skalirati Skromniji broj modula Velik broj modula Dobra dokumentacija Dobra dokumentacija Bolje perfromanse Ne tako dobre performanse (u odnosu na Java vert.x) Malo primjera uporabe Puno primjera uporabe Mali community Velik community Lakše uključivanje u Java projekte i iskorištavanje Java ekosustava Nije često korišten za enterprise sustave

Vert.x – Usporedba • Programerska perspektiva : – Dobre stvari: • • • • • JAVA ! Jednostavan i neopširan API Timovi za razvoj u raznim jezicima Zero conf. debugiranje i testiranje (podrška za integracijske testove) Container API (programsko deplojanje i undeplojanje te logiranje) – Ne tako dobre: • Dosta anonimnih unutarnjih klasa (Lambdas to the rescue!) • Nativne extenzije na drugim platformama na koje su ljudi navikli • Nezgodno debugiranje busmoda (stack trace završava kod izmjene poruka) • Nema (out of the box) MVC podršku • JDK7+ pa nema Androida

Vert.x – Najbolje prakse • • • • • • • • • Don’t block the event loop! Java za razvoj (najbolje performanse) Dobar alat za određene vrste poslova, ne sve. Poštedno korištenje worker vertica. Koristiti asinkrone java biblioteke (ako je moguće) JCA adapter za integraciju s J2EE Koristiti i dijeliti module (javni registar) Autodeploy kod razvoja, no možda ne i u produkciji  Pratiti mrežni promet na hostu (tuniranje performansi)

Vert.x – Nabolje preporuke • Koristiti za: – „Real time” aplikacije (gdje biste i Node.js) – Integraciju sa sustavima baziranim na messaging arhitekturi (AMPQ, ZeroMQ, ...) – Dashboardi i vezani API (big data) – Message brokeri – Push sustavi (push notifikacije za mobile) – Veliki, particionirani cache sustavi – Nadgledanje i upravljanje jobovima (Quartz, Jenkins, Hadoop) – RPC sustavi, ad-hoc upiti nad velikim datasetovima – Streaming podataka, audio-video, on the fly transformacije pod.

Vert.x – Zaključak • Open source governance je bitan ! • Projekt je još mlad i u razvitku • Nedostaje pravih, kompleksnih primjera primjene u produkciji • I u Java svijet dolaze nove vrste platforma, za moderne izazove • Poliglotnost: izrada kompleksnih modernih enterprise sustava

Kontakt Mihovil Rister gsm +385 91 5865 907 Razvojni inženjer, mail mihovil.rister@fiveminutes.eu Pet Minuta d.o.o. skype mihovil.rister web http://www.fiveminutes.eu

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Javantura Zagreb 2014 - Vert.x 1.3 - Mihovil Rister - YouTube

Javantura Zagreb 2014 - Vert.x 1.3 - Mihovil Rister Javantura conference. Subscribe Subscribed Unsubscribe 16 16. Loading... ... Javantura ...
Read more

Javantura Zagreb 2014 - WildFly 8 - Tomaž Cerar - YouTube

Javantura Zagreb 2014 - WildFly 8 - Tomaž Cerar Javantura conference. ... Javantura Zagreb 2014 - Vert.x 1.3 - Mihovil Rister - Duration: 32:01.
Read more

Program - Javantura | Java conference – Zagreb, Croatia ...

Program predavanja na konferenciji Javantura Zagreb 2014. 09 ... Vert.x – asinkroni, skalabilni i poliglotni framework nove generacije Mihovil Rister: ...
Read more

Predavači - Javantura | Java conference – Zagreb ...

... na konferenciji Javantura Zagreb 2014 Tomaž Cerar Tomaž Cerar je softverski ... Mihovil Rister. Mihovil Rister je diplomirao ... > Vert.x ...
Read more

Mihovil Rister | LinkedIn

Mihovil Rister. Computer software professional, developer, engineer and architect. Industry Computer Software
Read more

Mihovil Rister | LinkedIn

Mihovil Rister. Computer software professional, developer, ... university of Zagreb; Recommendations: 8 people have recommended Mihovil; Websites: Brand;
Read more

Veljača | 2014 | HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika

Java konferencija Javantura Zagreb 2014 je okupila 150 Java developera i ... predstavljanje frameworka Vert.x, ... Planirani početak rada je 1.3.2014.
Read more

Lipanj | 2012 | HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika

Konferencija “Javantura ... Zagreb (5. kat, Parentium). ... Predavanje – NoSQL (Mihovil Rister) Predavanje – SmartGWT ...
Read more