advertisement

Jak założyć baze_danych_my_sql

50 %
50 %
advertisement
Information about Jak założyć baze_danych_my_sql

Published on May 12, 2016

Author: TRUSTNET

Source: slideshare.net

advertisement

1. • Jak założyć nową bazę danych mySQL? Aby założyć nową bazę danych MySQL, klikamy na ekranie głównym cPanel w przycisk „Bazy danych MySQL”.

2. Następnie wpisujemy nazwę bazy danych, którą chcemy utworzyć (pole 1, nazwa jest dowolna) i klikamy w przycisk „Utwórz bazę danych” (pole 2). Po utworzeniu bazy danych pojawi się ekran potwierdzający pomyślne utworzenie. Na ekranie tym klikamy w przycisk „Wróć”, aby powrócić do ekranu zarządzania bazami danych.

3. Aby utworzyć nowego użytkownika w panelu zarządzania bazami danych wpisujemy w polu „Nazwa użytkownika” pożądaną nazwę (pole 1). Pole „Hasło” uzupełniamy wybranym hasłem, bądź klikamy w przycisk „Generuj hasło”. Dzięki niemu uzyskamy automatyczne wygenerowanie bezpiecznego hasła, które następnie możemy skopiować. Po uzupełnieniu tych pól klikamy w przycisk „Utwórz użytkownika” (pole 2). Następnym krokiem jest przypisanie utworzonego użytkownika do odpowiedniej bazy danych. Robimy to w panelu zarządzania bazami danych pod „Dodaj użytkownika do bazy danych”. W polu „Użytkownik” wybieramy użytkownika, którego chcemy przypisać do bazy danych, natomiast w polu „Baza danych” wybieramy bazę, do której ma być przypisany użytkownik. Następnie klikamy w przycisk „Dodaj”.

4. W kolejnym kroku przypisywania użytkownika do bazy danych, wybieramy uprawnienia, jakie powinien on posiadać. Robimy to za pomocą zaznaczania odpowiednich pól typu checkbox. Po wybraniu pożądanych uprawnień klikamy w przycisk „Wprowadź zmiany”. W panelu sterowania bazami danych w paragrafie „Bieżące bazy danych” możemy zobaczyć utworzone przez nas bazy danych oraz użytkowników, którzy są do nich przypisani.

Add a comment