Jak promować własne badania 
w Internecie?

25 %
75 %
Information about Jak promować własne badania 
w Internecie?
Education

Published on March 14, 2014

Author: EwaRozkosz

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja przygotowana na szkolenie "Jak promować własne badania w Internecie?" - realizowane w ramach cyklu "Wiosenne Warsztaty dla Badaczy"

Jak promować własne badania 
 w Internecie? Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Wiosenne Warsztaty dla Badaczy

I część szkolenia ! 1. Budowanie naukowego portfolio w serwisach społecznościowych dla naukowców (SSN).

Budowanie naukowego portfolio w serwisach społecznościowych dla naukowców (SSN) Wiosenne Warsztaty dla Badaczy

Czym jest serwis społecznościowy dla naukowców (SSN)? To serwis społecznościowy stworzony z myślą o ludziach nauki. !

Termin „społecznościowy” obrazuje podstawowe funkcjonalności serwisu: ! • udostępnianie treści innym użytkownikom, • tworzenie połączeń między użytkownikami, • przesyłanie wiadomości publicznych i „prywatnych”, • subskrybowanie treści. !

Przykłady SSN

Academia.edu

Academia.edu 2008 ok. 7 mln. Multidyscyplinarny ! ! Globalny USA Otwarty Start: Zarejestrowani użytkownicy: Dyscypliny: ! ! Zasięg: Właściciel: Dostęp: @academia

ResearchGATE

ResearchGATE 2008 ok. 3 mln. Multidyscyplinarny ! ! Globalny Niemcy Po zalogowaniu Start: Zarejestrowani użytkownicy: Dyscypliny: ! ! Zasięg: Kraj: Dostęp: @researchgate

ResearcherID

ResearcherID 2008 ok. 300 tys. Multidyscyplinarny ! ! Globalny USA Po zalogowaniu / Licencja Start: Zarejestrowani użytkownicy: Dyscypliny: ! ! Zasięg: Kraj: Dostęp: @researcherID

Google Scholar Citations

Google Scholar Citations 2011 ? Multidyscyplinarny ! ! Globalny USA Otwarty (konta udostępnione publicznie) Start: Zarejestrowani użytkownicy: Dyscypliny: ! ! Zasięg: Kraj: Dostęp: —

iProfesor Researchin.eu (?)

iProfesor Researchin.eu (?) 2010-2012? ? Multidyscyplinarny ! ! Lokalny Polska Po zalogowaniu (w okresie funkcjonowania serwisu) Start i koniec: Zarejestrowani użytkownicy: Dyscypliny: ! ! Zasięg: Kraj: Dostęp: —

Academicon.pl

Academicon.pl 2013 ok. 500 Humanistyczne i społeczne ! ! Lokalny Polska Otwarty Start i koniec: Zarejestrowani użytkownicy: Dyscypliny: ! ! Zasięg: Kraj: Dostęp: @academicon

Anatomia SSN

Academia.edu ResearchGATE poprawna identyfikacja autora publikacji indeksowanych w WoS = Web of Science), integracja z serwisem WoS, integracja z ORCID (w ramach tego przedsięwzięcia możliwe jest wygenerowanie oraz przechowywanie unikalnego identyfikatora badacza i uczelni), dodatkowe informacje o badaczu (np. biogram, publikacje poza WoS). rejestracja aktywności badacza 
 i wokół badacza (Altmetrics), wyszukiwanie informacji o autorach, publikacjach, wydarzeniach, stażach itp., dostęp do publikacji innych autorów, deponowanie własnych prac budowanie nieformalnej sieci kontaktów, tworzenie i dołączanie do grup tematycznych, inicjowanie i uczestniczenie 
 w dyskusjach. ResearcherID

Konto badacza w SSN Konto w SSN to wizytówka badacza, rozbudowany biogram wraz z afiliacją i listą zainteresowań naukowych. Nie aktualizowane konto staje się „martwe”, nie pracuje na korzyść badacza!

W którym serwisie założyć konto (AE vs. RG) ?

Zarejestruj się, a następnie rozwijaj konto w tym serwisie, w którym znajdziesz osoby o podobnych zainteresowaniach naukowych.

Konto badacza w AE Imię i nazwisko Afiliacja ! Zainteresowania naukowe (dodając nowe zainteresowania właściciel konta subskrybuje aktywności innych użytkowników oznaczonych tym tagiem)

Rejstrowanie aktywności badacza (w tym liczba udostępnionych publikacji) Konto badacza w AE

Autor może dodawać w SSN same dane bibliograficzne z abstraktem lub deponować pełne teksty. ! Udostępnione publikacje są indeksowane przez wyszukiwarkę Google. Konto badacza w AE

Liczba odsłon jednej publikacji Łączna liczba wejść na profil / odsłon publikacji Konto badacza w AE

Łączna liczba odsłon publikacji Odsłony publikacji w okresie 30 dni Konto badacza w AE

Konto badacza w RG

Łączna liczba odsłon / pobrań publikacji Konto badacza w RG

RG Score pełni funkcję parametru mierzącego tzw. reputację (wpływ) autora. Uwzględnia różne aktywności autora. Konto badacza w RG

O wymiernych korzyściach posiadania konta w SSN

Altmetrics alternatywne parametry 
 do mierzenia wpływu autora Parametry SSN = ReTweety Cytowania publikacji Linki / Zakładki Inne rejestrowane aktywności sieciowe świadczące 
 o recepcji prac danego autora


Wybrane opcje wyszukiwania i subkrypcji w SSN

Wyszukiwanie i przeglądanie kont innych badaczy (RG) Wystarczy wpisać imię i nazwisko badacza, aby sprawdzić czy posiada konto 
 w serwisie

Wybierając z górnego menu opcję Researchers możemy przeglądać konta innych badaczy o podobnych zainteresowaniach Wyszukiwanie i przeglądanie kont innych badaczy (RG) Serwis dopasowuje wyniki na podstawie analizy naszych aktywności, zainteresowań, oznaczonych kompetencji, publikacji i dotychczasowych kontaktów.

Budowanie nieformalnej sieci kontaktów (AE) Mechanizm 
 subskrypcji informacji o aktywnościach autora 
 (kliknij w Follow) Przy domyślnych ustawieniach system informuje użytkownika o nowych „śledzących”.Taki monit stanowi często zachętę do zapoznania się drugiego badacza z naszym profilem.

Grupy tematyczne (AE) Dodanie nowej pozycji 
 do listy zainteresowań naukowych wiąże się 
 z subskrypcją wiadomości 
 o nowych publikacjach 
 i dyskusjach. Po dodaniu Bibliometrics do listy zainteresowań na głównej stronie serwisu (stanowiącej odpowiednik tablicy z serwisu Facebook) pojawiły się informacje oznaczone tagiem (nazwą zainteresowania) Bibliometrics.

Wyszukiwanie i przeglądanie publikacji (RG) Wybierając z górnego menu opcję Publications możemy przeglądać publikacje „śledzonych” użytkowników

Wyszukiwanie i przeglądanie publikacji (RG) Wyszukiwanie publikacji jest „ukryte” na stronie Publications. Warto wykorzystać opcję wyszukiwania zaawansowanego (Advanced Search)

Wyszukiwanie i przeglądanie publikacji (RG) Wyszukiwanie zaawansowane (Advanced Search)

Budowanie nieformalnej sieci kontaktów Subskrypcja: Śledzenie aktywności autorów zajmujących się podobnymi tematami. Otrzymywanie informacji o ich nowych publikacjach 
 
 (szczególnie cenne w przypadku humanistyki i nauk społecznych, gdzie znaczna część tekstów nie jest indeksowana / widoczna w bazach). ! Współpraca: Zapraszanie osób z „listy kontaktów” do redakcji czasopism (np. w roli recenzentów). Budowanie sieci badawczych. Wyjazdy naukowe. Realizacja wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń.

SSN jako portfolio

SSN - dwa podejścia do portfolio 1. SSN jako autoprezentacja lub życiorys naukowy (CV). 2. SSN jako narzędzie wspierania rozwoju.

Portfolio jako wizytówka analiza i refleksja nad dorobkiem 
 i innymi aktywnościami związanymi z obszarem zainteresowań naukowych, budowanie planu działań w oparciu o obraz wcześniejszych zdarzeń, realizowanych projektów i osiągnięć (np. dyskusji i publikacji). zgromadzenie w jednym miejscu różnych artefaktów związanych 
 z działalnością naukową (publikacji, prezentacji, plików z surowymi danymi), na potrzeby autoprezentacji, konto pełni funkcję CV, niektóre SSN (np. ResearchGATE) pozwalają wygenerować na podstawie danych (w tym alternatywnych metryk) CV i zapisać je w zewnętrznym pliku. ! Portfolio jako narzędzie wspierania rozwoju

SSN - dwa podejścia do portfolio 1. SSN jako autoprezentacja lub życiorys naukowy (CV). 2. SSN jako narzędzie wspierania rozwoju.

SSN jako repozytorium publikacji

Udostępnianie publikacji SSN, które umożliwiają samodzielne udostępnianie publikacji przez autorów (ang. self-archiving), stanowią szczególnego rodzaju repozytoria, wpisując się tym samym w założenia tzw. zielonej drogi otwartego dostępu (ang. open access). ! ! ! !

Udostępnianie publikacji Autorzy będący użytkownikami SSN mogą zamieszczać 
 w nich m.in.: opublikowane artykuły/rozdziały za zgodą wydawcy lub bez zgody, jeżeli autor nie przeniósł na wydawcę autorskich praw majątkowych i nie ograniczył swoich praw poprzez podpisanie licencji wyłącznej, raporty z badań (o ile posiada autorskie prawa majątkowe), surowe dane (o ile ich publikację nie zastrzegają określone umowy/ustalenia, np. ustalenia pomiędzy uczelnią a dostawcą odczynników do eksperymentu, wrażliwość danych).

Udostępnianie publikacji a polityka wydawcy. Elsevier vs. academia.edu http://svpow.com/2013/12/06/elsevier-is-taking-down-papers-from-academia-edu/ W grudniu 2013 r. Elsevier zażądał usunięcia wszystkich artykułów (wydanych w tym wydawnictwie) z serwisu Academia.edu.

Udostępnianie publikacji Jako autorzy chcący udostępniać swoje publikacje w SSN, mamy dwa wyjścia: wybierać dobre czasopisma, o mniej restrykcyjnej polityce prawno-autorskiej (zasady obowiązujące 
 w danym czasopiśmie mogą być udostępnione 
 w serwisie Sherpa/Romeo), negocjować zakres umów prawno-autorskich.

Dobre konto w SSN, czyli jakie? ! ! przede wszystkim 1) Zawierające treści naukowe ! 2) Regularnie aktualizowane !

Spirng byYannick Bammert (CC BY) ! Zamieszczone w prezentacji zrzuty ekranu wykonane zostały 
 25 stycznia 2014 r. ! Wykorzystane ilustracje

ewa@rozkosz.info Dziękuję za uwagę

Add a comment

Related presentations

Related pages

Jak promować własne badania w Internecie?

Jak promować własne badania w Internecie? Ewa A. Rozkosz! Dolnośląska Szkoła Wyższa Wiosenne Warsztaty dla Badaczy
Read more

⭐Jak promować własne badania w Internecie? - docplayer.pl

Wiosenne Warsztaty dla Badaczy Jak promować własne badania w Internecie? Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa I część szkolenia 1. Budowanie ...
Read more

Jak promować własne badania w Internecie - dsw.edu.pl

Jak promować własne badania w Internecie wydrukuj artykuł Informacja Naukowa DSW zaprasza do uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach cyklu ...
Read more

Jak promować własne badania w Internecie? - Education

1. Jak promować własne badania w Internecie? Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Wiosenne Warsztaty dla Badaczy . 2. I część szkolenia !
Read more

Aktualności - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji ...

Jak promować własne badania w Internecie wydrukuj artykuł Informacja Naukowa DSW zaprasza do uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach cyklu ...
Read more

Aktualności - Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku ...

Jak promować własne badania w Internecie wydrukuj artykuł Informacja Naukowa DSW zaprasza do uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach cyklu ...
Read more

Dla pracownika - Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jak promować własne badania w Internecie wydrukuj artykuł Informacja Naukowa DSW zaprasza do uczestnictwa w warsztatach organizowanych w ramach cyklu ...
Read more

Jak promować usługi medyczne w internecie? – Turystyka ...

Jak promować usługi medyczne w internecie? ... organizację PEW w USA badania zachowań ... w oparciu o własne koncepcje ...
Read more

Jak promować stronę w Internecie - Technology

Jak promować własne badania w Internecie? ... Social Media Dla Artystów, czyli jak promować swoją sztukę w internecie
Read more