Jadidiyat || Australian Islamic Library

50 %
50 %
Information about Jadidiyat || Australian Islamic Library

Published on January 19, 2016

Author: AustralianIslamicLib

Source: slideshare.net

1. A . :M| .4/ Ilia"! U. Km. .. ; f’a"S_l“x? ‘.'-1-'-‘“ was "'. ... ’-'-: *-__>"= - : -aaiixax-= ~¢3.. ..; "s. -;: z—r. ~ocav: x.. m:, ~a*; ;—: <~. ;:. :A. ~ 2 . :.§: ;;. ;=—; ;—x; ~;‘«_-—: a.. ;.»; :3—. e;a*sai9;-s; sr»_; :.' -. —-W »; -:JXi“'«h-ihm-; eal5>. r_, » 2 £, v!m. n.HaA. a.F . ¢x11r. » : .un. .E. _Iv«VA, s.. :.Jl. ».. ..Lru. .». ‘.i>. ._fl. fl. L~. R wanfliunpalm , ,x. my. m.. In. .dwflluw. J1. gvhxfiin sv%I. flq. uV. .a3.wy. u.Mfla! uflin»v».4nv'.4$HU. a». .la1u. ..u 1.45 uufi1.. l.. n.v >'Hu(« nu1u.2.r. . . .“h4 , . . l1,. ... WW. nu. uo VII. .. .1un. u.nlA1lu4.hxuinJHm«. k.. «t. n.l. vmfl. I1.uwA. ~N. .% . ... u«. _ . ,

2. J)7UFuV’. C)}. oJ‘)‘

3. J2‘? -W .1997 , ,;1’I was 1100 mi . -J Jyzflfll/1 {:1/Lu!

4. I6 20 ———-————-——-’(; ;I. '¢5’1-M'| ¢5'«5£. ,., ;_. _I 22 ; u&g 28 / ::du .31 Judfi: ¢f1#J' :59 ————-—-—---——--—-——; ‘|. 'aI"b’. :.«. ¢.. ,.: ,-'? fa; 't‘J' 47 1.0 ‘$49.16’ 56 '/ O’ ~. -"15’ so 15*’ U3!’-" 74 . ... .—__——————— 5» . ;_»«. = .05 __. ___: ... .__. __. ... .._. -.v, my' iii

5. ‘-¢! "”"’-rL«‘? :'= "”"$~. pJ~"~. 'yL{(J’/ ~.—-"Id/0 JVJJJI/ l£: JlZ_)’; lLvL§’: b’c; ,1""fi, ,l‘; , ‘of; /‘ u~F—_. -mi‘Lf. ,¢: al5Jufi; )'. _,—vI£. ;u, IL%LyV 451-. ‘3‘u"-'4:r: '$‘: ~1‘-7Jur’f‘dl/ '£ur'“’. ,r" . LIvI: G‘uc’. c.d-"y‘. J;, -;. y§"fL_p0T‘_; ,Jg. :-,4.‘-.4 (. "7._§; m.; _:L¢‘i. »1u: C1u'uG3’ui», L..2b.5z“‘ . -’. :>vi£LJ: §/zJ‘J__a/ °'°’. _;: ".fL; _:. :G'*; .-Fbrlucrl. -5: »sw'w: .wv¢m«-—e: J.fwJaw-au: ’=2sV —. «'»’-¢‘5'5’u: ~"; "LuJ'r£sv'ut‘<"‘—| .»L<-/ ‘t>'iv-Ccfii -u3:s; .,—>. sJ= *‘£J“"£. znxu£/ ’J~. ~/"-«‘5<—: u€’ J» 1:‘ . fi J1“? -£1/’»-“J"b’U't. ‘ u:53"cJ' L .3!» JP’ -. -*6)"ufiu: :7u'-a3‘; £’u= w‘J? JJ'4-L»"2V-C J_4'-4-2’-»u>"b7CE»'»"»zrtdur'°’a= c—u, +¥’z: ««L : "_u/ “_fi‘f’-¢; .'n§L5~§'Vu"fi¢. ;¢£. .:/ ‘LMLA

6. 59¢/3 8 ‘tee uv¢I, ,v, ¢y. /.J, u'u-_"; f-. ,wu_: B’. -L61.-; I,, v". :«‘I”_/ ,. 2£’. ,.>L-.5)"u1'1-5.1’--; —‘: "s. f/sb’J/ £.a*: '-5d’u: .47 = u.~* Lmw -c; _ u5"a. -.; "gf-—5;l; ’5’-f1’/ .-f'g[J’aJl1"' av-5:? u:”‘7«5xfW}L(di13)23‘—’7'wr-= f’»ci 9.. :Uu‘_(£g! 'c. .;«4_'L'; L./ .:—5l37J(IJr'. ,.«'fgg e»t»= «-law/ L»/ ‘r‘le'~"-F’W"r-"~. f'u: u",5f ¢»». ;»n -+; ;:-»~waw-K. -x= -as w-.12.-r" L-; 'u: g1r‘Jnatw: mar-o“d/ »?'= a’Juz~»'i£ 2., ,f; ’v: .=s>. »—. -tau-Cw’-. —*7c5J: ~:-Gm-as-*1 Jfu’uI".3f-»IJu_/ u,; J°+; ... ..H"’v. ir£”I". q.. .;‘ L«Qx: ’o: U>'«'—u'~F—. v'#Luit}’/ u3L2fcJ". "x‘u£L"'u5‘ J«ra. ?c‘= f'4'—~= «x“-1’u_7i: J»’«: "!u""£sf"'x‘~‘I5' Ju: .“‘oi'uJ”‘-'Lu: i'u: uA7¢'-| !u¢"¢; /‘: "25“= at«-2!LuL»'-J93?’-»Je—/ ‘a: '~5’£ewx"fi€-Jo°»15 —. —’/ ~=-7-‘Jus: Vr»J/ GuJcJ47JU'-Lu5-c47-’3-/ ,r. "(5-4fI; '-t£. .,. J:‘? u'u1.,5né': ¢:"'cJ<s»! n£fJ J“e2°Lucu/ :-a? ‘I: J'4’u: ’.iLJ«z~’UM—£ J‘? -*-Cf’-d: ’s*-”| »7:JL5'c>’: .4’L/ i=. x:~= »*m5'~. ->'-F-F c_. fi‘J; J(5/f). f’5~_(‘/ gJ: J‘u_«"15'§-’/ nr. vZ—l/ Jr: //5

7. 53% -= -cJaAg ¢"5—‘a"/ «’—= -’-= “«3r: .2:. f-u"J. -2/1-ute- L-93.)“-'4:1:/ :4--eso”‘uL”«3'JG‘uWd: BJué-" : .‘-tfit}'/ “$51399/L$: l9b%6j: £2_. fif§. gfi “-01; 6355’ J‘: g U9» usC‘,3.. .;. J;s, z4.. .;; J.; ,f. ;vL. ._. >uL; ,I5‘ -. ,«‘f: _./ U5-"0:&"J; f:-fJb’. Jé_lg: rZj';4L. bag E2-t: .J¢. £J«'»-«Dim £. =.: '.»‘, ..u. ~_. ::u', ¢t_L‘3U. .I. -;t2.. ,:u.5P‘ dz» . _;_'r: "-6.»! ._)_jr. '- r. ./u , .u5.u g_'r. "—-_('-u_7.fi'i‘lr ¢: «3‘L£'1(‘f9fa"LJ'JI'1£"5¢£JLJ*5€—? JJE"'ml3’ytJ5 "J'u‘-0Ju'4». ?d»bb<'—= -d~-F~°e. £dMe£: <*-QLLJ5 fz)u'J? ‘u= ':’-2Jq: J"—-G'f'! |!«. L’z)J'-»C'£ ¢: *.; ;I5z:2££-”—’/ .‘7"&5/2'4.‘-«3f'; b}~= *"d’ui'aé2—-=9 a»Q+a”u= =o¢m2Ju'4L/ aé”cx? £LnrP . ;wn. -.= ».>, ,,, ;_, ,«. ;:-. .., ’r; ,.. ;s1,'-/ :-(34,. Jl, ‘&£; g$£. ,.«r. i£-= e.—‘lm. ,.«G3Z—uF'. yg&-al?4 -4-| !'¢«. »"»’-5’-. »r. zu*-'»ru"l~"-‘/ -" 1’-If? -'/ -9-dzw’»& / .=. L«r‘, JfiLu, =:3.; .I. }’bn: ._;3!_: cf3;':2b’. ,.-r. «.t. £b2 Ls? ’ J2‘-! »"uz 4/c’wz'z. :J’v»2—£«’—I, »:«——-; —f'+'

8. , 10 J; -hfi . -‘-ca»! d? .;_¢= .:. oL? >.L/ °'d’u'~Q’u_7—/ t)*‘a: £iF’: ~.»’*-' «. ?5””»’-.4«J‘/ /.cJl‘a-I/ "-J«v'-«I.7-"-‘f= --= "PU7«‘°W"’ L (Jtv; J19’) Elan Vital . ..§v Ltirra IL L"/ J3 J 5’ "ELI -¢. u_w. “'/ “b’J5'Li—: |»u"-= ':: =r»'+J’~. ¢W~= J’ gt/ /_f. jr" .1’ ‘c, - t‘/ r"'J: ’"-. —.-"7 U"&~§' GU‘ _, ,1,; ‘_, g,o: ,uJ». l5’ £. U(Jl_. »:-_| ;)rtb’Reciprocal Adaptation J. )=*o). ;.. crruar, ;/; z«. —_. -Ae'. ;.J’b= —:‘ed: Léf uhg; -:1:-' Jo? » J: /' (4. t/ ,7.’ F3r“’J- »' 9 -J3 «'- -¢‘: .Q‘('. J~93U'-?5f§'L-j’: '*‘d: /;JU'«?35J’r/ -'9 A")-aJ»_3'u’-4~Fz»: 'i"x‘«'-~. —>t-dF‘LJ'6' -6-J-‘am: -4u: ;/»= ;Ju'o?5o3‘*’£~F: a9-#62:? L u; L WM 3:‘ Jehovah U: Answer. to. Job L _1=’, _v 11> J': *’"5’ev'J7u| _J. .g= ,z. F.; .,. .-L; p:£. ;'u'. —t‘-z¢: .£: r'7 ‘-: —L"«W’4"-: /"<5A5z'u| »cLu'f4--m: :—e= I:’:7? umwdtvu£‘t»? u:’J‘~’»w.5»t”s»'&. cws-£a'. y? and History or Consciouness ‘L Erich Neumarn fit ,4 L J; 1:1? J .1! A 11¢; y’ mi, ’ L )1» ,5 J Origin €w: u:n7J/ di7JJ: uw£a'-d'—-— »? £=I. —-“J r('rronooeodooce). :.= .3>. j:, ,v. »>. ,Vow Io. L_! u-5 . _. . ; J) J’:1J'§-dfi-'JzJKL'JJ'(f‘-? ’Jl3’<J'*5": -"": ’U3J

9. sgtfi “ v-'-(J-any .54-'»'d: '—-: -»V+J’fJ«'= i’¢is£. .z°. .P‘/ onus >‘fi'= —-«a? -s-cs‘u«; :.iJd“a/ loss‘ ea: /5‘ -35!’ : °’u, a;. ,3' 4., '9. qt L, gL numaniam »'. ‘~3=“'t5r"‘“‘*'~. —<i? :—s—i: -‘~'u'= 'Ji. wv'Jm= .i7 L-'-, ~‘»"4‘.3"': '*’; fJ’J"'I; ’u)"irJ)u'J~': -:E»: c_¢[i£'. ..gF'sl5 '4-: -°*-"*"5-bl/ I/"<'—'$-§r; :'L. /.J: ?:(-'—. -."J: tFggiif L51‘/25' 2' {J 1:» J‘ u‘ L: 4'} -:9. J2: Jr‘/ fu. g:. i.7 du 1:‘ Gt; —&’%o: :--i’-= »:Jot»"fL-'~_—u. ««¢-. §«~'. J", .-,9 Ccn if 55'} -'—. «'U' 2.7 Volt‘! ., r' 4:) ((4 cu L Humanism '“= °C'i8i= °f¢he~. «*7d'u. v°—.5?. —»J“"£(, ¢ : 2,5 Jt_. ‘5| .9 4. Modern World I3.i, i"ta'<’! l_[: «i? '.: «<1:sJ. ._(Ig: 'Lt. i£. ._. .-9:15" éégrfl/ ,¢4rl7£. .,. ;J.7,i. _.i_p. _££élJ'((_'g"4 mu! ) Humanism 4C'<3U'u”*’2:A'u; '~«§7’~—? :J"»-*3k"L: r-—: uu&ifi 4 on , "aw av ‘J4?’ fur! L 5 J"/ -' av JLI :4J-"’Jo-f°'iJ”‘(L.5*a’—nJ‘7&'»{“"¢-5:’-'*c—c»"71£'L&r.5' u"&£C§fi’; ;:)(3:'ifi. .vfJ| '&L/ (J/ ')V4L—/ J’—oC9’ 2.LgvL. .-. w7._; itiI‘. ,¢"-'. ;:_-Jia. ¢;c. ¢J1»iiiI.5<iy -9/A£o»6ra. ,i1e«; o,ivJtoe‘Wo: ’J’t«r*>d: ' J ow Ian A o’ . P 4 JV; um» mo an M-

10. wevii: -‘«? +a-c)~? iJlvx<~"‘: -uz/ "«J1»‘¢«5:‘ -: .—o*”tur—”Joi-: —i»/2;-4>»'i»u»w u'»"Js/ A_3"': »‘»c. $f~f~5'J-r-9‘-»5’: .f'L= :»: ae*: "' A-CHhi's35’”J¢z'fo4'J¢-r? ':¢»iz/ ;~? o’f45r "v. z’i. ~é‘~Fa; -JNa, c—w‘u? if' in‘: -!r£uV"». —~. =-r. ‘-: ~.-". *'—. ""’é-7-; JJ'~"’: f‘7«. )" 2;. :}J. }g= /.»: a?1w£5(4£. ,r. £74._agf= ..i__(! ‘u_7.'r. '; J‘ 1.4:-'~'» '/ :2 2:‘ ‘us :9 2:’ 2'5?-V : a=’-’ 2:‘ ‘oJ. ’'l. v b’; tzq5,g&L¢, a-_a_/ LL/ .7cb’. =Im7L; ,LaL. ,., ;7 -. J:‘/ fiJ;1Jb: JsJ! uP*(é‘. /i1ff‘Lyg0g»I —. <nfi»'-: -—L'r"fu, g+: .1z, .vur. *"*'o’-L, .>L-.5)" °»V"«f‘~'+~"2-£Jx2Jlw-is-'! uA’/ ‘ac? ~'v= '°’+‘. I:7:""Ur“"°54»‘«2Ae/ L4--«‘¢3*-1'3-U/ ‘ ‘*= :"J-J-"J'l/ -{'4--r"*t. ‘/‘9ufl3":3'i’= '-Lbfl-‘f—? .F' gr‘: a‘? "3k’nF5Al5ea:2£o? ~5'-5-u': =J¥»-: ‘u3.3‘3 "J-'—I'“3.°3—r"ae= —r‘~/9-J? ~—PJd: z'~= ~F2 ¢'; i!u_: £/afar/ .(?4.y3u3.4.C; ,a: [_; £;1._gK; ,ug

11. ‘ 13 éciur -u3£/ ,§d| .b5’Zf. J.i: i . ~:Jz*3>"-'5:'. f*-‘£’uu/ C/‘7Ju3&: :~§'s£d< uf~. «*7«5/nL£'*'——. —-‘H52/’-, ¢cJ| €-‘Vi-: r'¢; af’I-"= - 3‘f—'-fi4V'fl'aI¢—'/ /56/-= 'xr""s, }r"‘ ~, »r'. £ J3 5’. (Comparative Religion) Jib‘ 35$ 5’ _, ,,i; - ". LJ; "L;4:‘g)'(,3'lt'iJ'5n'»<l‘/ §.JLl-i. -55¢: , zi= ;.: -.'? ',; ,./ '.E. -/’t, -f¢o». _k: -:. _;IL. _,rI; ._. >i».5/“ C/ i££': (u£? :_fi3'd’. :.|5.J3". ,.>b; ,lgl. a|. _2b. _(| 'LnCompa1-ative Religion9.W. lna_f'c. u.c. 'J. ;’C; —c; — L—l~d"u34-z«'= ,‘—, ’o’-c2=| ~'*£u, o'-.5'+u.2tiJ'Studiea &a. »='J-—v2'u3*"’£—. «'2-aéur-. —V«: —.«Jwrbtfu: c1'w. "-. F'f-. -«Ju. utw. x/" JL-‘dot’ LU)‘-. -r ‘+2 '07 «J5 , ,i5-L,5Ib’J§JiLdI, «I, u’d§'‘I3gt, .., '2'. J4./ »V~§7’ ; __, ,i, - , ,_, U: u, _,/ ' din’ qt z'. .._; ,;. _!z_. . IL, ., Jz»i4 2-(q'J'zid’35)u'P«. £E'J'-d/ {J-=0?é-‘Ow _. ,z_, J__U, /'I‘; ‘f'5Inthe Tracks ornuddmmf . _.D’. .§I __, >L. df'_g, ,9,| »;, »1I. ..fl|5’. :.¢; |u¢_c'J/ ~,»i'1a. a,. ,£J’. £'Ms b"fl‘U3L/ ¢;'/ ;L£rJ‘Ji"-'77££LJil5-5d—WJZ5J' : f,b'5?‘4u‘-Tn/7u'L-: t._£’/ :M7‘ . |/, J"| ’d€j:3;. I:£. g_-1/'1£"LLJ (. ::"f. ,4;»u. ’t: r r-”

 • 12. 14 H"-gt‘? U: U”"4”~’u-“'0: . “~f"5~. f"/ ‘.JLs . .("‘: ’-r‘-I1L; .‘? .5’_, ,.£ (, ‘A, !u| cGLr: : O; -gLlu. :'Lfla. -A fdpg) ‘E; J: _ 1’? Bruhi(¢, _,. U, ~. -—ra: ‘c. . /7‘) Anthropologist 1 Nu) . fuel-c’ . - . :«, ,,; JL/ H:#'¢d"uL£é: .;; f~crUf “J/ -"'~. ’-. "£. £,| .¢_u: ,;; & ‘ J) U£fJU’JL U: U:J-lrFUl_U! £i’ ‘U10 I: def: -‘ "' 61:1 13' LJJ, // U, ” J%'U; Jv‘ R Lfl Ur] ‘ «r. -war ' = v--i my . . - ‘ = ~.« LJ U! ’/—~. .rtj: jI; ~$. Gc”d-. l'<. U‘fu#'L£«L. fl;| J! (‘Cr «.4 U'J4w-_a__q_k U'U€"“5‘7JBiGL§s_5;'t: :f: r‘5u'. ,IU, .. r L “pfunaf-U4 U:0U>__Un_ -uga-CU: ’£__‘ & : - tfl U: cr”N‘-dii EUl5J‘fllKU’. CrU‘&£'/ . s1!, ,£‘GLrU'; L-; |_Ln(f. ’Ln: r 7: "JP'kfr& . ’.d1J. __, L' Ut‘-‘L743! "L’UJ"‘. 'j| J_- ' ' d-{JG J! 'C: irJu‘€: Jr; ;U: U-zCrul'. C': ”|d'E| J ~'~"*5u: i.u. ‘ “"°“'= -i3*. ,«° V'<. J1L'uu; .¢ _ Uo«. rLg. ,.U ~ ‘U‘wC1‘5r')'| “,‘U; ,G1 I ‘J; -t'CZW£ ’(F 'rI"u: iu ‘I
 • 13. 15 h''-q; ,‘, «J15;-flu: . rE'i52-‘LJ. . ‘JJU'lJ'r8L 'r'>": -:| ’_-, U‘* <. L’C"_, ;___>b 2'4. - ' ‘ 'l’f‘TLJ. |'i, f!Lu*’. _f$. '‘’~d, ‘ - J’ S” . . " H ‘U. Lrk‘-f’UJ')L}l‘_Jh”U? ‘f‘ . HI’ (3?-': ;"'c. .,giu_. ’.cJ| Lflifqg ‘N¢.1:pL', .|

  14. Lfi. "y’J| / N‘ 16 ~50-Av L3’/ ._. 2:‘ L3‘ U: .4VL{? /'3/"Lfii‘. ?IL. L5/~r"-‘A-£‘L)5Z7IfL5""' {: ".'¢z"fg_: Ll. )rLPL, h-, _;3L: t'.5:. l»? ,J; ¢'g5‘4 _, i,». i’u). .£u, c’JwIg, :LgvJf.0LI, Lu}r»L u= ""c3'u"iJ""JifiV-«r—= —~: d»*c3r= »§: -r'~'JE4-1"‘ . (;, L-/ rlkijllrlc. g?u! (f. i{J)dJ? '-| tJ]L? crLLJ3Jr&" 6:; —§—dr": /<h; !~y'BKU'. V('U‘-‘G-é'{4k"JLf: JéL}: .us, ,'v. L,. ;/5/. y2‘ug5»3;i: v,iv. /U5'u= u?i»= :drM : .'-£ug: "/‘r. ,.b2£ JU, rf, ,i‘f‘-__1,~LJ£. ;L, l?C'rt; .i. o’= «<: ?': "’U! ;7V% " gaz. /c"r. =.:1Ju: _iVu'iy4‘*»U“u‘c—W-52'»-5 t’U, _»: VJ')’. .l3L-l_a. ‘a. r.’J.1J'KI: J'. ‘:o? L;"! -"%A; £fll';1'tJ: 'y (.1:t}t>. C’£a»dfiJ£U5;L5CJU/ "-0'1"‘? /=a“'; " . .f__i, i_. u:I: -25:43» ; |>’J'm' 1"-? ’:"UJ: */U’/ (‘U1

  15. ‘“‘~“"-4 ~J. «V'. ;;",0-U2 - . '‘‘’''**'—is '5 ~: $L$Ji. fi-1-*‘U: }l’gdLd, id: J: ’CJ: ‘?'/ '&' J, Ly'. ”-"-LJzJUd(_-_l’Lt‘k£'d: g’; ’!- out-/ _rJr: ___, ._ ' I, - . ° ‘1"v"'U. -,1u’: ,'U. J., ”u‘ f{ik*: ")-3.0-| ‘U_. g.‘)J‘F’rkJ. |‘(Jzd': §Jc}f_L7’(:4:l'} 4 . ~’ IQJAQ, . - r-ad ( 'L"kJ: }}| d7i“. /;- _ rr‘cfl5 <'—L5!"-‘d‘, q”£G! )c. JV yL}_‘. $-J5., ,I, :=b’~_-'L. “/_. ‘| L 5 . ‘? ’¥‘*T—bf-7:21» r‘: ' ‘fi’r-4; o - - Jgf-_ ‘ 7 . . ‘P J-’{_, lgJh; _L'nL‘-’ I E3‘/ J3! $_‘JL-”. C,€u: L, - “J”-" ‘A; ' : w”>. ""£"'*: ""c-(U. -i. fsb’i, l:J: &'/ rU"U: J”"l' °”r*u. -4/L . ' "W ‘§"°: "u: ’ ‘ J’: -.-, ;.J£; _ '9‘. "’l’, 'L~, ,t-: _‘I_; ’.LfvrLfLJ-£(. .1h: }(‘)U4‘: - . ‘ -‘~-3 95- ~ _‘ 4. 45-) Ali fa . ~,: J,; , UM “I ; :m. <’—$F'U4~. .., '1/:4’ “Hf L'5~_f'u_. ,y'6-; ,Gdfl_e-tux Idu-ud_, ,y‘_'; i, _, H‘/ ‘du_; :' t 1”‘-£; 'i¢_f| ‘k! " . J. .. _ Md, ‘ I . - . "t; 'U. ’J'fL_-_['U5", . . . / o.3|y"d. ;| UJ: 'Lo}y J°"”"<'9d'eI-m-vifuuqiu wU: “’<C. -.i. ub-u . ‘, ‘J: -_; ‘3'd, f'u‘ {LL': J,l, 'g£_U'-5 . QJHI ' ’U""i I‘ ' . 1:"? J UC’H‘I, .gB’f; ,C. ‘_, _:-_, ”,d, }

  16. 18 ‘age’! ‘MJJI/ /1'J . _,1,UV'iid'k’v"'J' av’ «wJ”-"""’W. r*ocoivrW*“““' I '1’ ‘ _ .1 ‘ ' . " _ F6/J. )-"'0d’("’/ “MU: ,/ J-»z', i}«. }‘49*/ ‘I’ do-. .. ;.-mm: -r»: -U-”‘*’ you 6| /1! ‘ . ;wWfl*. ./ J"f-fr ’¢‘&—JU: ’KG . é; i}. "’! ‘fifl ‘. . ‘ £5’/ ‘j"édU3‘ id». ,uzL. }/éwfflf iJ"? ‘fi¥/ fi“£. éaL: él ‘ . J £J, £Llu'U7"-(I * _ww’, ,,_, -gag; /54'-K ‘ . ,,p-"pdf“—(' J‘*""”*g‘ . -"£i’)1:"c&'. ;}’ MJ‘; -,, J_'u, r""‘Z"-/ “ +1 . : ' -5 . _ ljldffly _, .. -'1b’L/ U7’ ~“‘’’’ 0954! .91-40”” . i«/ ‘nu’-'9” or: -bul-4'J: “Mm'; wM‘2'du? ~9-UE‘5’()” ‘V ,1 - 1' . I _’ . ‘(Cf': d-. }L'U”l{; €'l ‘J/ ifflféb did if): )', £’? J‘: J4V 3' Ugd/ .;bu, |,al bdwi! /JO JfuIiz'—'4’(€"’yd: )V -VJ‘ . «¢/ .r'»'«= '-"" , , . t1~' "”’ . 1' I 5' wfid7‘flflb"! J&/ ‘é. ’ I ‘l/ .”“J3dfl r""WM' . ”f‘/ J2./1‘? /"5”"H . J/ Jragiu-U. ..

  17. dd? ’ 3'! A‘ if 1 9 -'-fie-it J_; flr_¢fi3.‘§. 'U'; .‘¢'{ . I’. ;.L'ir, ._: .J”| wM’. -.1.= -ill‘-I . £ . .,>. .». ,.r. s., ».5£a. ,r: ’Lr. £o: »,. ,ugF. ;.iar. ,u -U5‘-7‘g"'Glr‘3’Jl'£’tf""""H’Jt°fi3t}’é’ Hii: "|.313L’. .,.4g. ¢‘Z; ,fd<iJ. .,, gfq. i5;y32'. gI -Lain/ .2:-W"

  18. 20 :0“, E316 L-}E: °;a)1_-1' JL&’: l|5’L-J§, _,lL_Jp£ty‘>_fi_U: J‘firu"_3/ Lt-'u'J£t2'JL7('-g? (_. A’1v¢f; {UJ5:r(3nu'4'9<. :,; l,, e~‘~"e-= -.~“: ’«J”~Fc-, f/J_¢. (,, ;¢c: ,,_r$_: Jl__R, ,« rlrH"P'fl’“5‘L§; "5"5"'tJ: JflJ-"; :«r. _2.'; :'JA» Jfu“J(’Jrsfi-glib’-+‘zdH/ »r’a': -44.J, f€d; JL§r)U". ,{; !-Ittf, rJ: _;: ..7;= _fi‘fi, }J! 'Ld'. ;"” L)‘-'c. pt5.(/ 'ngf/ J}/ u}, L$. _(I_, }.J, .Dg'¢: ;;, ,J5. . -UrU. r’. r‘ gwtibf J"-""". ’;‘-£""”°J”£~, ;—»: _';3!tbv'£. -—= !5.; '| : -cut)Li’/ :.@5’; ‘.u: '£f; ,fJ. ,;, ,£rj; _;_wZ_/ ray. 11:33.1’ -l llldu J’ ”' *5’-‘ 6*’ dsfk "V -M 4?": .-». -r g u, ,5,-—. ‘ -. —

  19. 21 , ,:_“k, -r-_‘— fl: U! ’ wlru L 5:4.‘ .1»! ., ,p"'u'; ¢. ;35": '-{: ;J’u)’}L'; ‘3aar'or5EsTb’_g-JI___; e;1§ , .v nJ’°~. «r£-9‘-5144.3’-’-. §/".5., «r. :c, u»I. ?tn. CL; I.. ;_Ct, n.3’ . .;. .-L. -., :;n-'. u:3s’“, ..¢. ,."‘¢L', «c, ./‘ . ,{uta'"/2.4;. »;£gMq; u7,, ,,. ,,, K;, ;E* .9 . .g. .D; ..F)'I'LL4£. (5yv -5’«f""-UEJKML4/‘ : J:Q: ':: —uk‘dM. _;_'r-*'' -1 2.5;’. ..-. K‘.5-= ..J: "Lra'_»(o'J"3"u;7i, ”b’. :.1]37l‘3”'; l q, ,.I_-J. .¢, J.¢; ..y. ;¢. ,;. £,i, .U3.; u;ur. ,.; s$u -.4JH'-: ;LflwO"t51'L"4.—= — *'**«3’+(-”~5>. J<. f'»un: -/Iv/ ’£d—«»n. :r-= -4 . »I, ~,; )u, :.__Y: »=. ,.»! J’. _f'£. ,m_'-. :—t': r(; :x"= —.u2£ 57°75.d. w._; ;<"/ L.a. d.s<‘dMu; f:gf9lfL. (Cf: ,u»: £J’ufl¢. :LJVu}’{¢p; ,': J’l? J.i; ?~. Fl4"~£zJ’5 uy4.¢Jl? J¢£H_g, .u£. .J'. .;: .C, «JET5’mzLu'~_G . .;_: .;. .m, IgcIug, Ii. ,w? -uz J‘! J —-—s-r*"_d»/ ’ Jam -. —'

  20. 22 J/ V-’-/ J’lv—'Jr"’C‘s. :=4-:95-a"‘-7‘! d’¢5‘U*z .9., .:. z3’J! "dmJ. :£'E-7’: -r= ‘*’«sx>r3'-‘:2u: ’:3&-2»: finuyh; ':u-3.»/ s;£u§:9ufiu¢z—1‘¥uLM , .u7aL. —.. )’1n; ‘-’. w,. _;: .;, :./ uI, ,v‘&£, usgc. (Ir L-; I(d: ,_. »,'», J‘L'; ’.'). _;. i_b»£; m . :1ir"uI‘&t_I: ru. |/' :5-! '-ufi’°u’-»’é»? d./ /":3fJ""£J"JJ‘dfé‘Jufi’ . -yf(Phthagoras)e. ,ic§ qt, J1, , ,I. jJ‘, ? I4. cfiw’ J"urt: »tg‘, I:. ./fa‘u: ,,,2;gI-u? .)’I. fl‘wb’; .~ 1;! g: up .3; 4:: .. E*'tv .1: an L ufiuii 2. 4? dz’ ¢jJ5g: m,r'J‘-"‘l: {;-3:‘ c——"»J‘<"u_? O” £(Philoeophy) —J*b41J'/ ‘o5'ut’J’b? "->J? "«}"u= "-5'-—13’-: »'/ =- f4': “u'u, é~“-Wtsl-€"; z’. s,ufu, é’“Lfi»: :d'Jié . ;sfl5,u: .». £u: b:1sI. §._. ‘:, I¢___,

  21. ‘ 23 J. IJ&£ -. ¢6’d"«5»nc: £'£»»»c~°‘z‘c3tz~§»v'£u»G’¢*' ‘= *v'O’-"5.}’duu; z». —:£. ;'»". :uVwusml1.9.3:’ o“§f££. g¢‘tg. b3;L; b’J, ;£, ,,‘}t¢: J’t, ,d? ‘_, ;; 21' ‘1'wwt>IA’. _;I. -'5‘- Lu. _;: ’J’l, .fwI»u5I "gr; v7J’l-(“dntF»u, w Jxractu .3:g; «*f. u-,4,/ fiawusu W/ M34uiuc2'-‘5'f§)‘5£s*w| ,;Iu}*uiI. £l£. ,., %' J}d: £%J/ at-= vW4uiufg3iu, :=3'g; g?‘ugé' / ".B3¥’uJ: '*u5'J’. g__: £./ nJ:1’c3Itbv£(, I1b*| ;5u»I_. ¢‘_{' Jago: .;_, >I'. J‘9(; J:‘ys9‘)"-L, .,. ,-3}‘; .k755’alI'; ';: 'q. ._gfiF' —f. .;: ’—= -.5» wt» 0:: "-1""-€-s. f»: /'—'/ -Z7/'7-J; "urIeu! -Cum. ’ . J:. :., g&. ;;I. .;~_. z.n. ,u»-4‘—_rtz: .=. u;7-*'I_. .:—F, »)u2u: /or/ f.§2i’s: -+J'}"'z= A~§'fc25/“"572: , ;:2_gJ«. J’. ,;: ’.)’v» as-*'ué'c. ,6I. £.s-, I.. vmsv «. ¢"~. -«'7d'»| -A-: -I3|. »"a-r| =4"-= l:*'Js*~"'—37‘-#7 L. ., -j, Qua .43! L .5,-It J . ,.O’J(1>1o: inua) , ;,; ,bu5 J? J gé/ *7’/ -J; F’fJL/ J’b-= :5’:4Ud: "Js*o'u'U: "1I5' (:4#o'fM| £u: *Ili'JilJ; j“G-, .v/ fq—, -JP"dr'V -u! L/gf: :'¢—

  22. - 24 w L5‘! flee 5'u5-adiw-’1u. »'-.5-'= .-2=—E"JJb= "u'? J:' K}; J.: F_, ,., ,:; ,,I. _(_; =.}«g: g:¢~'u'u)ui'f+Jg-n . §:f. us1;; /,5°’eu. u,2.g(? azfi. l~/ <-4-J) -€_yu~C}"J_¢; LF' JL‘75’. _fl_¢. uiea/ Ilvfiuzgkv/ J!J”'JJ£U, —E’”t3t! u‘u}'1l5'e. rr’| /'u7.<‘_, .»£u/ J'+ccfigJL/ B b’»/4-/ »~«: —t: ’J’du f: :»‘¢: ."$~°*»"‘d‘-at-*-' J‘-fJv. u=/ *6‘-uz‘tzr’--7-= -d: &7iJ'd': w"J‘5 -u_, ., _r', (Porphyry) W); ,, « J, ;._bU5 L1-‘r’U. ' , ,«‘* L . ,/ U't3’! 'tJ_7L"*’-'£L? ;'-1;L5’r1’J': J‘(.5"‘~= '/"L§j£'21;‘ . ;->; ‘f. J‘}/ Ur_3’li£-5115c‘-4-d. v’-‘J1/d/ .:‘(5/u‘J< .416’ = /:. ‘:r: f' '—. J'‘JJ52—u: / -9 J4» us: 1:5}-v' »' will” ur_«'-J'' :1 gJ1v°fi' .93 :4 J4. up a u. g'J5 L , ,;¢I fl pk 'e, rt| >’ (Neo P1a: oniam)"= «.»‘: >u5I; *" JJL’. ,1; 1((: |‘ L 'u_7JV'J“-'5-: »="fu3é/ u:L23Ll“”'J~= "?”-«J3 —JI>'. .?J‘x"’-Lean‘ }'/ "c. .-»<&£. ,.; g?ugc. u,. _iJ5J; *u5|}£. ,1.-: |5| um! }I us; 4 J. '., g J Lt. » L MI ‘,3 Lu _/ ;_ . .‘; b’}n-, l,, I

  23. 541:4‘? J” _. JI‘g}‘Lu"au , _ L dt! :_/ uni? " . ,, .¢'a». ,L, mI . ;.: ’‘'J [J Lrfiw J9 J09 Wu» d'La. v.? .r2—LJ’(: ”'k: u I -| _r"'¢{. -lrcfi - 'ur:9|l}(Jt" " I . .- . ‘J. J, L;l, ;”v'uJJ""“’ . _ If-J . ::’J‘*¢i-’furi»“J¢z»27*""""y"u”/ ' L/ ” " ' . . W" _ , , I .46/did . fJ'(‘£"GyJ W fiM'; ::LLUb-: dur'-5’/9 efi/ kfldtzfugé/ did - ' I ‘- _£J'u¢’4’ V 0 - Cr . . . -x. .:ww"~M" i"; éW"JuM gran », ..W'—J'»"/ "5 ’ . J/ ' 5. - . .f. .'«, ZA‘U"5:}: "‘I‘pHkL&fi/ kfi. éJ_/ ‘ff . « “J ’ - _. d*_r. '~""; "' __ f_&J: .,. .uu, ».¢ufiO”6’-‘J’ c, _‘. f(-, "d: IV’k5': tJ5'r— ‘ ‘€'u:2Jwlu_: (f; fi ; .x‘*‘u. ,s. .,, ».. s./ a.rL»=1.»~t«»»r°/ "’ " ‘F . _ I ' J, lI; :’Zdzé"2 ‘_m'¢{J_o«I. b’, §‘. :.. f~, -5o'. .l. =-v HL [WV J '1 . =.: :'-7 vi! ’ 1" 2' U”) (H Jdfiwebt 7 -Jn, I.. f.; fiJ°Jcf"’4t»("’W ec)J"f6J,1., ,l. t" L(Rga8O! 'I)(5J2tF”‘(Inteu t . - 446'" H . ,= ,»~. ,,~. ,«~. .~? ~«- 0*
 • 24. 2» Gt; 26 _ ~—*———§§%-<~v -E-) LF GA’ ; ,{uV"/ '7 /51 Ly" tn 141 5g: ___, U:_. _,/ '» "3r"LL!54t9‘3£~: /!~§7-J: -F'(¢L—; Ldyu; n7 utJ’tJ: ./r"’u; fl5c: 'ul5‘-Veg-Lu. ;.-, «.4¢s_, uvuL, u—, u , ¢ I? ‘;'(U': -€-E1/vg. /J? :;; '): LJIL3£’§_Q, ‘_ '-'-"$0/~'= '2l3’! (fiy€; :'lI4-u': ;.. f,. lbwb"‘, !‘J7”, ?,/ bar -c, _C-E, J~’«J"“~~Lu. ?U'Jr‘7‘~. I—f: ’L—, -;"4,*«—, I.I-‘:11. -1 a2'~'f+/5' u’ e»,1>! c/. ,:fi; :«u .2; 5;; ,, .., ,c/ ,p». , -. ¢:: =rut<LA-»». *;~u3-Ira-’J£, .f, L._3,, ,: 0"’-*‘”"'+*'-”4'*3-/ “**L'5'/ "7/5’, >?. ,s’. J,, _zAiL'5:; -4 -cJ; c3": £’2L}'c. ¢"ufiu, »_i—*‘{5tgc; *=aI_: , v»-its-iawéaieifixfiauviefigtg . A L/ Ca: /‘bu;4£: ”JtgLU; a,_: ,!U; d,U: ,,; ,,”4ww; -55 J} (Humanism) "54 . -,_,1,5r- U; r; r_g' J. ; «1«’= —E£»s= ':z2.-: »l. ,"/ v‘su, .L; Ji.3:, -. Gt! 'E’3d? ‘.'-: 'tfC! ‘Vd7}V«, .;lq; <Ldz. ‘§'(fL; .%, ’(~’J5v-’. ¢n'5iu"! '-3.7;/ ""J5*';3U'f-3; —4’—iZ5f*«/3 id‘-3-u£"~"'C)d»; L.-—i.3’.5’(, u.j-“Gt; -: -

  25. 27 G6!” . .g l. .&. Z-)U'Lfit—/ ”". .('fJ1”'L”” m7f+1fJ: -‘d«}lfJ)J'v/ ”7"”L‘5" . . . "J , . ~-- at? W’ 'E'£"{‘fiWWyL“U’ Hbifdfioufiff s: JiLJ’J?55”‘J""LwMfi£, It-J{L'Nual.3 . . . . - J . ; " ° _, ;_Lf(mma) J: -7—“! - " ‘J _wJb_ . . . L". ¢r'Ja-'u"f9’J‘“"°“°‘“ ' u_ru1’uff_ ‘N/ ',SPirmW; ,¢¢, ,,d, Lz, »/£-: - Eai’(fiU4JL}/ CM/ _J? £s°u1;. :lb(z)'| Spirit nu}-'L£. _3"’L(f"é' ' ' ’ I ’. .g_a‘/ '); _ . ma»«r(~**’“”; }‘; ; ' ’ . . J, :3 _: ’(‘f3L. .d/5,/ ‘fi£I. Lu3"zU? "'l57

  26. 28 21: Q’); , ,r 2./ fa . -4+ J; , J up 4 M619: .2? Jul’) .5» , J._; ;l«uiG/ ‘uy. :.5lb¢, fi5d’u'-i. flI. LL/ ~l? J*7:(" c2,, ;e'I}u; ,,4._-fi; L., ./'. ¢fJu u. J/. _}‘. 'Lt: Glbtdisi J"JLé‘J5«—: ':'~f'd‘Lu'P«? ?u= —.-/ z-= ?'<‘v-2-’ (5r: ‘A. o;. jrCn; £"-_. ~£’*’= :"r. ‘(. ¢-, —J£, c""5J'-L5// L~"" —-35.“/3'»' 131" J’ -r’—: r/7“? at-‘-2!’ «.51-2$“i'o"'»’*“ .5-—_«'t~. ‘.; :g—»z. y~? ‘t""»: /97rh’»= 'f= :’L: ‘utJ": -vi‘-’L . -qtnig. -:a, I.; ,;: L—. *’Lp, .J-": £"Jn-= .»'r3¢, (o"—‘—'! *’J‘:5 -J: t.: :l-°v: J1J5L. l4’j7;1't3((3"¢e3-5!-2:'L3(¢. k-5'2 , ._; :J-.1». ;I-y’g: ’JuIJfL; :~)'g. E‘Lu: C'L(u , Iv; Ufiu. ,,vL; ,u. :'/2_u,2Iu4b’2‘Jtg. :1A= -Lutg. J3' r—J»'id/ :*FJr—x’l»*£: /'J"7‘c2"-5Ji'eJ: "v—’}’-5'12’ 5’-—. '«5Ju/ id»u! d'79d’azJ'<.3’4/: “5u¢-ev/ "L-9

  27. 2:4’-s-“3H: Lr’-. *wc: )'r5Lc»*: fi|. .;(}"Ib’. _;. C!(5,, .~. ’LL, ».J'; .,: :j’_t«. ;u, u.. ..J’(-, y'iL; .+‘—gJ, gr, ?;_g r3., :._. ,'-‘/ .J: L-‘. aa. .L. (.Lge. iLJ». »;L; :y -'r*2"2!efia. PJt.3’4-/ *‘Vu't3’4 JJ'du, ;JL(_): "‘3Q3f; ao‘1L, £?; ;f(}’E; '[rE-J9’-£f:1 ”"~J'c5:? v-£a'a‘-9-|3*£te'= =é. ’J. Jr*'fu*fu"-‘ . r"as~§'”tr'f-: —== +Jc—7-o”. F.3%'e: ,,>. ,»u"u«: -J Jc1~5'f_4-: .»u5*’£“du. }v/ -=-t3I3:4uF—'; uiu. :3:~E u| "Lt_m; l_»'4_. L.. -«v‘: b'v L-1J')7-u_: .: .W} J9". -.». :='(J" J. -JP. }*‘= .I3n; pJ‘*. ;:-. L£, uIn. ;J}. .=: »,LJ; ~ . .'§"u")IéJ-wsJ. »isJ. f’u’2—u&’. R‘J-+62 st)Js»e. zas; ’:; —'«Le—>t~4=/ ’fI<e‘u: ’é’-fizz? -; —a. ¢V¢5z. ——~. xo"u'°u'-"'4- »s»w= Z:»fd: ;J~. —/'-Wu:6-? £&’J‘»'d»; ./‘ / LLme: g;. ;./ Jvf, ... ;r: ‘fl. .4z. r}5,t4,,14 J: /wk» L air" » J. " 26)‘; GL5’ -*-A’ -5 aux" -F If firm 2.’. ,¢g’: _(. f,: ._iu. «.; :J"*. .-», -s. L., _-’r)"'. r./ .: L7IJ5'; ’:‘- . . L, »/-. I>_: -~ 7-5.4/a§*"—’-J‘ hf’. /’

  28. 3 0 J” J» Gage f&’. x%u, :4-»-»>~’&’f/ £»'w2é/ Jlayuf J-’/ *4'u: a-/ "¢: '~»rk-«42-‘z: fiu'/ -1?»? Ur d/ _5'. _(lJu, }:‘¢¢*'“-g_: $': J">tV-, -4.£f(}'yujfi(, g:£r (J, —M’. ;I. ;.-J. «.>. h’/ '.zu: u"u”’f. ¢o. ’r’: ’-9-<: ’*r7 _-, _:q3¢)qj‘5=. .Df'; .5u'/ :}Llf(, "—#'.1m. -9-Ev’/ 't; ‘=’1'; ' . c,2g: ub’ ’L, f., .,e»2.. ,4:: .5u. J»*'£o”f»'d»<u’J»" -us

  29. 31 we . -l 113 d’4:J’, 2’ W o “I at / J /35 J54?’ 5 . - ! .' ¢£°£"-’/ ’”‘ fl»/ ‘Lpd/ J” LP’/ J”! /'7 “Gd”-‘JIVUE ' ‘; £’f1DJ"ap'fi -J’ . a . , L’ L’l,5,dZ _ £J_/ lU; .b""-'4 “Edi ‘rd. ‘I/ £Ld}. fi;Ll, . u; ’4.2.yLd; /LLKJU . . (kg/ V?-‘Jr . - a. .M"” JfiL0__p»_-, :U,4:2«J. *“-”/ ’ )W_/ __(a. _,: J'-U. ’ . ,’u| }"! ’-“W. . ‘/ ']; V| / L/‘V-""'“u‘ A»“d‘«*‘}‘}y (51!-J3; ' iii, /u"4 - - J, g., /.-2M““”“’-’ fd, £,, ;., »,~. ;vsr-‘“*-4” '- . kl . ‘ _¢ 2 _z féflbl - --‘J2?/ 'w ‘ J‘/ (6-/ -9' - . l.i; U!b/ J?’ .14 tfi*U‘e/ V’ JO] "'°/ L-I"/ —;. I ‘JILL? ’/JO"! nfid"JJ"? "jjt-. %J’/ ’ “-"": d’/ J}?

  30. v 32 A16!"-'-‘: (.JlVJ-"J" ‘Q24 : ’.J"‘u»3“’. -.'~'J,4:= ,aJ*ra. ((fv. /r"’~s«. W”: -'*J‘¥, , ,w; ,r; _~. Wa, _,_G’L/ ‘(5,. g.x2u3./ «J13-é-'f, »w’ t. J.Jt-. "»2'*"'»vL: —ga: =—tMi»-*3L= /r’/4-H‘/ r" J)‘/ ;v‘. t_, .4,/ .yfz«/329*-: £:. f,, a—/2:u*‘I7 L! ‘u_iJg&. *4.:4('f. .Fu§l{{JH‘fio; JJ"'dJ'J7 c. '.w. rvJss2J/ L«r’(fi. J.z-u? Jv= .:wvb’. r"v ; ,.5_£, -/. ¢,-miLJs&aér—f3’ét: -«3’a: w9 J? u=u*’l~t“a. "‘fuza’uZ. )’zJ«: ‘»aui~»*'>-*3 LJLQQIrv/ ,,r‘é. Lmg(fi‘(5»g(re. .a. /,z’ .4‘; . -»; I.; :.»/ L.Jl«7.‘rt»c'§*-, ¢dP-52:52./ r5: . :.Wu°"-’f§. lT: tf: l”¢J'-9J! fJ? =3o5GJ': £JV’ Qua 41:36? 2 2/») if 4am’. -.>m>:2 u‘ -. —'i -. ——+»u: ’.r7/ta: c—ib-¢r*~: *3u= »»a‘r9"fi‘uF’» .5,b’. :.Jyiufb‘-+Jfi"&i-«fl'-J»*’J! -’1r? n7=4 , ;I, , , ,I ‘J J» was’ (5,; I um u' uaf 6-. xrwJw'-aid/ r"5°"»z'«z‘r‘£f¢. n(Guilds)
 • 31. l a. nJr4‘: ub: .'2j' _. _-‘*3 45*-"'5r‘53t3l? 'cf'uk‘§Td’~/ ‘lv*. J=: ’l“u$"'/ “'J‘”~ffidx .4 in rr"’ «-— uszfin 3'; 9 Av mm L .4 ), -. ,_7 .329 cf d’J; "£»r': 'u‘¢. '-3C~~"—H5:2!/ un¢; g., ¢l. ;’J’ es. -»‘3". »:*. 'i'-'4»/ >.Jt. ‘«z‘. :-= *'-u: .»«. wLt,9’. &z_/ .-. :w' O"-£0-‘"4"-E‘N'¢-514:5‘? -«gsfi’d: Ea: '=—ruJc.3" -u. :J. r»L -"'r. :-*»"'»»‘= =‘W. «:'«fA': fé-I~l= /'/ u‘r/ sud‘ J'-c. £;dJ3r‘§(J”ZcJ5c(Jt}VJJ’5'LUI0Gd#u; :’r t’; Ia'2'—5-u:0Lc, D$"br*5,, Ié’. Lu:0L. ,,gi C‘?7H5105525£2--"5-t. ?"1—’i’-‘-; ‘L*r°2/flO%'~rJ' J. ,., ,_'. )c(}", .-»; r.v’_Lf, e,»J»*¢. .;v. LJu. _;.5.u. _;, <t . h’»nu: ’J’b‘f5’, (.—_I. ,u? y/J’bJ‘u': .3#. H£&. .,. ¢L7 . _;: ’r.6.'-’4aL. /'4". -.g, t// uitJ’uIt. r»‘J’»ueL. .ta '-. -J"-: - 3"x-’Vw/4rr“»'-= v:'dr"4«3"’: —>J'~f£"-g-k 15,-I, .u7Ct? tL, .2()= fufi3"’-r/ .u: Lu; £tg7u: yé: J«“‘pf ui| J"z)«fi&. ,:? L/’d'a5~; ~:r*: d'7rl"‘2’w' L; :(Provence), _f'| ,,{fi2'_.11«L_', ;aL¢/7,‘ucdu . _4_'nA--at ; ..-_; ,;v’¢; .,-c. fi.. a,. §-sq, .=v; «.y. .a. «;urm; ¢., % . i:; U". fi.'| a7l_fnL. o/‘c. d:<"dJi¢’}}'5’dfl? df. fq—l«%: ;

  32. ~'-U-Av "-"4a5¢5¢4.f'. ~"; >.Gfy’§¥. _£ J#, If9J. ,r‘. [fi»; ‘}», ~.~. ,d_, U,£’&Lf, Lf&; ~»= w«Mcsu--MLu. ou. ... ;uMc. » -. v;; g«t>C(jCLc5,. ;_s, rg_); ,:; !,. WHWL¢ Lfibdrfi-gr; ’w; '4'-": "v’{‘= '/“L)5t5Jr'(_: 'ml. I» - , " ' ’ -'-’Ic)3'¢J'L£(5.wu_*n, if45_L(_, ¢Jy J: ((’F4;l_»i. ,f¢‘; ‘5L, b—, a,¢’_. _£. ,_, J’, ___'wd’__, /,» F“-"’s*r+: u"’~s»: x== s~. rv. ;.*-. x.u, ,:. L-£, 4/I, -,, I;lla°‘(_; _7:'<: :LL. £,_r‘. r_; ;;, ,‘: +J, U4Uu/ KJ'Jj'(¢é'K: *J3‘€L? '5£_y| "'; ‘jb§? '?/ (‘~; :’, )J": "j J“ ’ *9’ -4; = -»w+ u-aw»; ma. » .44» -: J33K» us; o‘r«'~dm£(; gLL, ,;. ,,, ;_: ,w: J,, _y}, ,, U’-: =—2H‘}’: Lfil, l¢LU/ ',lc, I,: ,;H5LRcd, L': _d1-r, !‘&L utbficxJ= +aI-, ,>9;-§_; ,;d_“M¢. %:; : d"Lu: ."'»-5 fuzutr 4L. )u, ,)te-_”. _]w; J:; "LLxIU; {'” u| ([. n;' I15 ' *J’-"U'u¢u: '-*°. -6,»-'»

  33. Pfleutu'. fo'6a. fi*7:‘-'~u£l»:4pku”; .(5,m5,gg J/5J—J'-Jufldz£a. _fiu}U. ;’LI4.{, ,I‘¢, w;,1,{ J‘= ;c—u*((? ‘.; f’eC! V"H’¢H'>c3‘u= ’¢. <': .t. =.5-4.)», -’*’~"§L3"'J'/ ‘-L? -Et}d'(év‘; 5/U-t: .r§; ,C£. b-‘J'| f£ J"’F"‘du‘: €-uitVLur’L: ‘(fiu'; s:Lu: E?L; '?f‘L whw-’»—6.: .nn»I+c<*uzwWe. ,ru--az StVictor), ?/, c;_"5,'7,_. g¢‘_): cJtU3;, fi,J, |:’, {¢_v_, f aE:45J/ P(s. _-J. ’(_, fi(J39;z{'l;5’jg’; .h$'J'? ,.+(Richard u’vt3’-£'J“"-'—r»“«. ?‘eu: -v3'¢w'fuzZ-t? J"": — I, €L/ ;I: .uy/ xi. pk. ,.; :,. C". ;I. ,I‘t3.; ;ut-; ;,, an -u_: ‘;‘, eJ, ,g: .3fuLU«7JI-&L. {_. / , "The Minor Benjamin" 1:’ "The Major Benjamin" ‘u_: J/ui’-? Vu: Ete«£u'»'—'-z¢/ "u= J»Jf"uG'7 +C5"eu: .C’u' -4-J»-‘v-15--'-3-b-. ;»-. ¢C«r‘r**"u'«: ' u’-: -'m2¢c5J-«f'—**7ufo’-; "x‘e«. ?5'"~L+t3’JzJ'9' du*'r: "d‘£f—«. ?": ~v: 'fr. —f'enc‘f'sL/ '«M: -un0’. . . :'. ._n>; =£. -_. .s,5 d. Mg:1f. u; u': Ln. J|G'L. p"u"| ,ui, ;.l? ,I, ,,| .,g Jo/ < W. -"r*"¢r««»'#’4«-A2J¢"w? 'J2—w’-= =J= -
 • 34. 36 -= u_-A! 1 ' ' -' 1j)J’4'Jl/ ’/I . . 1"‘ fljbiééi -. ., ., fuz4'‘‘'‘‘-‘’y/ ’” Z; '—d-7*, -I-! IJ. ’.r"'j. : / u{y’£d)/ U,”ljI, ,£ , t): _’ :5.‘ ' - -1/yr‘ 9' ' '-I - _ - -. l*d. “": £‘i’ £91 J££UflJrKJ’J / . . 351}: adj. /%kJ'JJ'J'1/. l3JOt‘-‘I - ' - J11“, . - L -»'/ -f— - -- UE/ /godiwidj JVJL: /V¢- “. :u-. ,,»-y~. ‘jJ -. I l / ' -I I . 0'10""/ .LJ‘. r'Vj'ur . J'yL_fi‘, ‘// cfl5b, _¥/ ;», ,I‘£fL¢Z . - .1 V I . , _. ,,aruwwv= - . -1; , ' Jw-”v"” mwa. .aunJ/ ‘W/ r’Mf. ;fJ(L)2J 9.. /L . tg "4 _-, z.d: /ufuflLyFf: V‘z/ J‘W__. &uy'i W’ JU5’U‘*f""”""M - . -gf U’ __, f) u’Jw*’L“"""’(”" ’ ' . 1:, -F . "(u: ;u. ;}g]'| "-f-a . _. .-’/ ”l'. ) _"-’ em flu’ ¢"' "X! " I -4- 1&5-d’~«_z,44*! "c}"u . ._ , ,L : rt7.: !~'-: ’.’ " . .-Au‘ L L” kflLlw‘ UL/ J“; /:4.-‘J 2. u: rt3:t 4-. . . - av " ' jrl». .”3—s/5/("t-“J! Jw, LL-‘? sJ5U.5¢. .'-? J;/ ;j'E-IfJ-'/ _Lf‘%ru; b’u: rV. - ' ' . _ _ . ‘ j. ;—, —:Jv! v‘-‘J ‘V 2'-‘Li5»'u. r’*-f""JJC~¢

  35. . ‘we ". ;fsfl.9fl-‘}. 'L5’~‘-; "jr__4§, (_L, «"/ _u-G E . ._ - ’- r. -5 . ., . ;%'-‘K14:/ 'ydf£d’, (E; ’a‘ ‘I/ ‘L; fir-: ‘—[ c, I; .J‘£‘3ULubc‘£"r‘“w Q15-J's. ‘-‘J1 _, .6.’ ’I - 231). ,‘-J. iJU(, :&U'dEJ, & %/ d’J‘i. .fi, |J'| 'c_U, vi "J7-’t.5’": :’-: "(f-‘_-. |,JI ‘ J C} ' '- Wlmffiffb g'. _:: L:; :3'[/ ' .0 J', J"___e; ‘£. U . , U‘/ a‘°J"-'5£‘t-F‘! u.”Lf -. 2 . jC’fw: L1v. ak. ,L , _;: ,,. _(_}. ”i U I ‘flu we’; #1 fhxd: - ’ 7 {H- U’u=2"LJ ' Pm“~‘fi"r'U’”~'-‘J: ~‘l " ' 4v'U_', J J. _ wJ_ _ of‘? 6'r"B’L5-*": ‘J: —,I__)’L; E_i’r’«5. .1 '<'—-.0 , L " - " ”'~"(‘*-'<"—'»= ‘ah. er‘vL; JdCru= L:/ L,_; ,,, W?_L, _1_)_ dz£#‘l"fi'U: ;’J-'L5:"‘t)l J u 9 - ' ‘.9, . |'z _. . . _.>. ,,u dr! ;U”LJ'f& - U i Jkug, -I . /A/ UL£| U,_ “U -'_ "'; J/UfJ: ’,_. ;§' v 4 -'U. 'J‘/ i‘; t'¢; .fi4.: ,L, ... g.: Fd"§_J"(Ul; | I ~U . ""J; ’(k5V’Ll£3Jld«? '£3"/ ; J 1 L I‘ . u3u_z: .j"- , _,: ;Wf¢ “L Um’ L-rd’. /r’. ¢ Penn ~'—-7*.3’, I¢l'/ " ' ‘-‘ '| ')UE1’r‘-5"'U5 J . d: I”, (. . L-I/ ‘II/9J£! "‘_): vuHk-, "}b/ c)‘

  36. 11'-‘J-*. i"J¢. «?V": ’v"-; fl;¢fiidj| -'9.D{; ;t'£"u: "'U*I 5,) 96" 1141'. ‘ .9’ -| ./‘fe. l-7" Form £aliL"¢; :"u: .i;5 , g’t; ":. ,r°"-. _;3J”L££J. j'}«; -._;5’3(5:! .,fl3(}" :47:.47."'n, ,+E'. LC/ .,Ei»5b’, z:(5;L. ;'é; c.. ,.»nsJ L}-Jr-i[Cr,2u, »ifi*.5.L, ,I‘6L, :., ;i; ?pi‘. J'IrszI. ;I -g, (l_r'I/ .»I: ,b’l-1,-uL. Rilqigtl/ 'j. P.L. :c: |.

  37. 79 Efity pro? ‘ETb’. =<; »(3'g“'f’J”"(€”’P‘; '7J! "”brI‘ --. . _ -. I. I_. f U‘; ’fJ_d: _brLt, |)hdg: J,| (_, (£_: :L1>’LU/ ..>T£: c.. . , . . _£J: ;’u: _,, _v, _,ln: -9 I _ , n _ 3 . I.'| I’(J ‘LIP: Lri, ,,vaczf+“. """-~/ ' -"° '” "J I n _J U} __EJH. k,, ii: i_, f/gf. ysa’__, zz. u:Ldrp u: H: H * . _, l,q'4/, IJ! 'D| :fi3r". “}’; '%r’kdt£. f). J‘jJ" , ' , . ' . . ' ‘L’-: ' . :-; az, mxJ"~»'rW *f”. ””. 'QU’(J‘Lt . >/J"/ G-i/ 'L(L5‘? l-""'-’-'= ""‘» aid-v': J."‘”% " ' . . . .5 we ‘F’_E, '&‘fiJ¢3€{l3Jr)‘: "'drd’fr’vdt£. ‘:€) ul'Qlv‘l! ‘.*r1.V. G;; J;; ‘3U-'4gfl‘fir}‘dt£ ,9/” . _m-W’/ ,-K. -Aer/ aw‘ ' . ' . «I. ifwnéta A; “<_j{r, [,J", ,l‘f{¢]1$-~e-15’(; "lb’ _& “pf ' - , - - . -,«. -in - rt‘/ ”K. §f‘jgLU'l_t/ ,£j| U’4(J-J35 J
 • 38. 40 113" KI-'-(IMP 3 . -1' 35 _ ' ' ‘ -we -9. (Humanism) "52 M)! " J5-55~= c»2Aeu"€-5uC, f._; :i. I.; ¢;I, ,,§. f¢ L/3~'-E*r”'J’u'd/ "‘Jmd'iuI 1;; .«; nz, ,/‘ Lwgu -w. «Jt. vJ -'7:JZ_: /'; f:“L: f_J! ((: "(3t; ’ -1 """‘-’i"'= ——. —’er: o': :=: */i-2131.3’-—(3~, ;.y: J: -r -: /,i L)’; yaw-. Hi Lust/ .¢’. ‘;I‘. .?_L, :£, ,_)c. é3‘, _g; rs; _f, ; _, . W2 J» ~. f' J‘ as J? Wm-s , —. -""<: Jr"‘r. ~'/ -~. f'a-a-£’t: ”ex3’A’»"u‘-'-—a2'«' -« J*‘I. «°»e»‘+. .;= e2'r; .-. :e= ».r: j’e'; .2_f_f, »;L, '1», _., ,. '9L3’-? t)4§J:15‘? -J? U4=-}7fL. &’: J). ,,I‘§_%£} U’. J:}"J; i-'fgVu’iJa'JrJ_é/ iij, ;,; jr _, , "iJ'Ji, ‘~: -<"—I«Lu: )’”L: i-»’. ¢.n, .u. €,, ,,«L2.. /L, r4_ “¥‘-~/ "5%d5J‘5z/ fie}-5d]‘Jwb’-: u'-J. =—: j,: e -‘T-"-‘? "'("/ $521? 'u3u. ‘-C’»JusfIn. }e= ».e<. ):2.L; (;I. ,(. Jp. , .1 “"""""/ "'0'0"’-“”4i}= f'{‘: ‘~= }"d/ ::»: '(}§': v.§r f‘): f'vI. L;-; ’,, :g5;r‘, —:¢_£, ._); ._, ;__¢d, ,_, ;J_, L,;

  39. Jl27V: «:. e.»: .'t‘3t£‘3 41 5:44,‘, dqjfigégfl'5;"S? -kc"(tfi(3jJJJ3-lI~‘£. .:, )3 Vi3>Ju*’vt«= ‘f. a-°t—"J‘e-i: ’i5»'; rLu2.: ,_Ia (. .b'! JG' ‘«»*J'-i3"J. .»; .»_. ,,m; .,(-_s; (;L. ,»; é,. ; _‘ "’*"*“”f-*L5I£¢u, .—'a-"»JI_»-», .«. ,—>Lm; .: , rg_, .; , -,, _,; :—J"$-’; ’J‘? 'J£J'(££"J: ‘B;4c/ ’;”£J'/ ¢UL7é'-3‘! -t. «"y: « J1-2 . ,I, »vi.3’¢J'g2., ezsg. _, g; ._; ),at; ,_ 5""/ ‘B, /:. ‘:-fl-‘§. .§~, ?t: fgfi'. .sJ(y£_l, _ _, ;u, ,r_= _). ; _A -*5Mr‘°4.-'fu9iJe/ J.-jJs. rca KJ: V"(3Ua'5*/ J/-"'4-a‘EL>'{-9}"= v/'5.»J4y -. "; ‘J’3”"-'= "-"u""’t-7". "-‘*5-V5-o”u$Clgl. J"‘.1) -V" °‘/ -“—J'-.4 fr r»‘*‘c-9." . .rLg> .5/_-: ._= > '32-‘--'a. fi+-2:0’2:‘-£l: J.; a4.| >3.»zf. ;.lCb3,, s;_7°J"’ (-'r: utd. i/u; j#. ."uus| KL; I)_U: ’J-E’ 5 J": ~'~" -9 -1». i; m w (f M r'-my» Lil -. . Naturana g. ?. __f| _, a 2, 1;} J’; H. 1.? ) 0: wk: ”; -, ‘7"3‘5/”'+3t""/3 '-"""'€- J"/ :»>-"-= —:‘: ’J. r? Nntura ~f'€--3 61'‘ '1’-s-J “J/ ”=—. é’J . ,r‘- Nature Natumta —J<'-t: »i5»-iCJz. -I-: '12"/ ..v'L; .r, ,i;5v‘, ,,: ‘w

  40. ilir 5’-"-c¢. a.g 2 :35‘ 35 ' _ *-'-’-£1! J’ u“e/ :w'a. r/)-é5u“J: ‘f / /v’--5’-""'”"' <-c, -c£.3"'c’fuwzf"'x. '5"“’-’= "—? '—‘r c__. ,., b’, ;;g", -‘Jr'*’| >’: I*l| >,4:'/ <'—~‘v/ "./3; "" . ::»w. fgg, I;'. _.; «j 'zc. .,. «b’w1J'-7:': *J: "d7/»'d’£"- -. «.~.2_. /~ U/ »v'w: ¢%J-'; ~'~/ J"- r*«‘. £’23J: ’-—L*'w"-"«: —D"-. -": =-«. ”"5-"*"*” "' 5,73-9 l€'Jf: V-7’. /’"'J'»'*2=‘*f"’4-/ t-fl": ’“’*5’7 __Ju, /£”| _€_| /_‘filK_I! _}KJ", ;'§. '4a_1£/ r.J«J’b: :7u’ {vat_r,32£. _;; wI.3u. swzi, ::. /'g; .|: {3n: »v'Uo‘ -. i:I_.3:’7-¢_-. q.l: L.5/¢)"’! "L5’-ii-'45 , _,‘d, g'__, J:, |¢_Qfi’£. J'. _}¢Jé;1("‘-"'§U5'l3wJ' -r , _L, ,., ... Lg, .,; .,. :,w? '§, a,c, «;zgI>’eL? u:»'? f»9'r*-‘VF’ ¢»: —nfizr-‘+C‘f. aw)°Jr5¢'*”*-+"”~”* . .>: —*‘3£uJ; ‘.-‘: "T-U‘*", "”‘f’V --l, ;-~ _. ,, .5 ,3 H r-~. -.35" 1:‘ “(5" a: w -: 't: -"' 0: Lu J: Lu ‘,1, an Jus 2. 6'6: J? °Hr''«-‘7'" *" _W__J: L_: u’; ,u¢‘_. ;-, (7I, ,I“j, r;L}’I». -.'vl! ».: 'z‘: N'J“’fU”¢’§ 4/ . m.. raw-». =~w¢ 4!‘ J 4 -§. L-11¢-

  41. _ . -1? ]e' g'. .(; g: / 'x. t«: !-E/ ‘-at-*’u: c-! r‘”'}: {‘~gvI9"d’~= »>| _.v; t;. ( . to 5.». _-29, . }Ii1|f- ":1 ,4» . -A, ._; ,;rrum. 4.. avg» 92- J: -.' w [sf 4“ ; ".' H‘ H»! -'N J5 J” 6' L5 55" 5' ~= v‘fi. «’-' 'J—§= -i4f; fi;"£‘_f. "lr/ ;'. £L-hLfl(L—ULf'-Qclgbr 32-91,. Lwfu, éJ. »,~, ,«(w. ;,«1%L.2¢'su{ u| &'): "_, ,.: ?-5b’§. -.b’b’.5.y; .J/ ;L, ::}5Ju; C’£. .,. ,g . .‘7_L: : r. t», r_¢, »;s .19, J; .I’L; ’}vt4f= as¢>'Lu,5yK.5A, .IL; ,ugI . n .3’-‘)"J"'. fi.‘£. £ . u'n, I.i1B'b’g/ .,. _fI/ “._)”’, ,I")"" . £ 4., .-4'} 4 '‘x‘'''’ I1)’ JV’. ,, I Lpu g, L._. ¢;? ‘&. ;., .;n, g,é? (#¢m'Q| .,£74 .14 I/ ».§'ivéw/ -a1Jnrr‘"= -9/: I£: uL37u'ukL/ *’ a, ;,. ..; -.4.»/2Jafiwuvaam»/ 'w-»dF (3f£. Z./ Jlu_. (./ -:¢J33—fl-6'w+LI'AtMf3 J». r+, ;y«9rmw-uzucJ: rJcis=5'uL~=3? o. c«’Li'z-= --¢’Vd3'-uJ'-E-, -/J9"-Lf! fi=£C71'~'5"»"L . g_. ° E95 or -4)! ‘ d -‘L (Montaigne) Ur‘? VJ‘) J-= "g, :r‘**Jf. -.'su»g. y.f. ;.l. f;; '=v-_»3'-*—. J‘«~. f'«’—. J' J1J.3’. g2v£cx»; ¢1;u'2lr£d:7z, ¢z¢'}9'-E‘U53

  42. 5!}: K_ . Q_m . _‘ -n| Z'Q. '$. J‘: r‘>rR‘L~23,vc_"/ "0, 6 '-. ; . U: ’dLJ'1U'l st-. ‘-‘diTrU,3.<U_ ‘41fifl-9’-. g”d". . . g ‘Zr-' 4 - ' ””"’-“‘= r_as E”"UL"‘-’. ‘.. :,. Lr~E r I ' J. /L; J.”J, lL5J"/ -'. f wzdaggfiig as. -Au/5 ‘£52’: 5’ g. ‘ J‘-*1? . J. M 0,’ G 'r. |JUl‘£~u7.. -. 3" 5: ‘ *- I’; .o ‘L~d: ;-C’£, ?,; ,<. J’: f ‘r’U‘r; FJTrmGk: ;:": :' . fig ’ {t? ’‘LJ’? ! - ‘L5.-2,f‘_- '"(R°8s . .. tf‘L', -:')d; ,;°’f‘fi . .-», I:. .«, -u'u, .£{":1)l.5.oz‘. 'L}"' u/1/, , “Isa. ‘ ‘€Ir. ,f”£UUG‘ U; (Intellect) Cw‘ .1~_>ul5_. §~’ ‘? 'J, !‘. ‘[~£ ' ‘W36’? ' ”: ”;"“’Jw5‘- E: rU',3,_, d;, I Q'd’rcf€; L:Urf d"'f(d, ;g __, __; u_‘ IS‘: -‘. 'tJ'J: *€. -_. ,,_ Uwug " Ui; ,gI_f'f: - . . Lg” U}, .3 _u_. ‘U? a- . ~r_~_§U. “-gt: "'}"4J'1J, fi._{¢P, L;L; ”&+-: .tI}' I ‘5’5‘'’*’~»! £.-. uu'. ~'vu‘. 6%’ ‘, /:05”: , . .v; .>? _fi UEJG; ' '°c°"""uL ' . :‘__4a . ".U”L‘S& ‘QC; rrJ'"d‘; ~i-d. ':: :£= ~,B: 'wg>' . ‘£u: u‘| .,F, ?_; ‘N. a 1-1 l. I--! _-_| ;u; ]'' ; °~CIb’, ._. _,. .,J . ‘ - - " V’. n—. «r»««s.5—{___d); 'U: U”-<. ‘~ Cladfigdv
 • 43. EU 5’ ; .c4._. ._; : 5'1.‘ 35 - i= I'. J_uIf a= ..'rr§£“§'-. ¢. »’-I’v’+i41J'u': /‘IL-M5?’-5 -’1L3’4=cs9"c5‘~e"’-sJ_7«. ('aso". J='L‘L5"? JL$= V'L~. -v/ “ -'= »V—£/ "J. »'H»*‘J:14-J-*'-u. C-u3u= ‘l¢JmJ"c—Ei -9- E; 5:! -'— J :11 611"" ".1; LM" 1.9’ (Renaissance) , :t- M5 L3’-' ‘ug’/5 . u , J-1‘-, -_'»’~L. _.. ,'-'. -_, ,>, »e. .;_: J‘: iv 34-/ (Reformation) -u. =%~*}-»‘W. x'f-{id/ su: 'uzZ7fi‘-»L2f~§i Lr¢a«‘_,4(_¢u! .fi, ;3’cr, ,,y. -—. fi)L= ‘dr: ‘/’v¢; ? ‘_}; ,rJ'I. ,é’4.| /._; :._j_5£. _;b: rw'. :.tL? -Jéfliufcitr Jc£, L11.-I"gJ'! fq. L'zJu: C’J"-‘id’--’L}F. :Z-= *"‘-<». :.-"~.6-z'£u'-.4ZPJ. /"‘. ~'P»'€—"~§/ ; r gu'; _4.. r L 1.93,! ‘J .5» be '5 aw at Ll» 5 J’; 2 ~09 -9, .59; L M; as .9 .5» . ,'- fly! A’! /at way. Just 72:, 2» £, .=, ,.; -9" W n‘ &? "d-9'-+1 -’—H JV‘ ‘.3: J1 Q: 92:. » . _;_*: m'; n’ J! ‘ 51; U3 U96‘ U1 U1’ tJ. ""’3 J’ :3 ; an my . ;_,4,» , ,v . ;_m-; ),? ; . -Lt .3; 5’ -. -u 513.4 fut--M»-«.1»-! ’9’¢'5I»= a'-. r'i"d-”‘i-5LIP'Jl<“

  44. 0 0 '1'‘ . . '. écagay ‘A5 -= .- 59' <57"»‘«. i“7J*-’*’~. v: ~' »"r: — Wfi'J"-4 V-—| .f'JJ| r:‘n»: "-: —J; J»'*1-5Jl*»Ju: ‘U'. fi'L -1-550’ / dinid’-94d-"»'cM'd:9"£J'»’»u': ‘. ,-, , , ,v us '4' cJ Ju. » L Q! ,, I : _-4 (| b’b’| _w' g/ '1 . c,. .1’ “’d1"A'J-"C7 "’3—"sficJ£’»1’/ tJ’. ’”'; ”"‘. - ~'/ ‘I -'/ .J"75’ . »i--(. -4uf. £(£; )dz‘): -iJ"'2.Jl. b'g/ '.«5:}J»'£' , x_: a'I, f,), ;{c; -g,1;f. gavi£LnQur. ;.5,b u/ UL£¢'—e/ Jé’afi: ?c-»: ‘d: V"'uf-= I“*'Li»—”€= —c}’l~ ('7 at aw ca: »' L5’ «-2 an-' .5»; JU/92" I») 9-/ I -g, /m-I¢, b'-‘H1 . rs, ,u 2 Ju, ,». W0dv. Ln'4;c—u'»»'~= m wt» -.4=»r3"= c¢»eo4-4-J'“"'—°""'~‘<3’<-=4'9"v£~J””' u: rt? :§-"-24 4.—J"3’. -£U. ’7—L5"c*= ""u'd’-‘§'-""‘. ';14t. (;"’ ; §., ¢f’, u;I¢, b’| ..; V£, —,, .I’L? ,;la‘»o’l_«VcJ‘u‘-'L°J'-JL JL-. >’. .6,: ;". fua«5»'u: :’r-, ,"t= :-u. "l: :¢c2'/ ‘J""P KJI-£. .Lnf5'l—: "’d5u£u: ‘~= -fi: ;u'Jr5-"?5¢¢7} . L_»’ndt'-119*! -w-V4.--. v-. J"* U: ., .,wg'. . fa , ww. m'»'¢5»C* »'= J :2‘ u: q: 2.. n}‘Pc. g;)'Lf"_r: ’.5,5-_{cf: J:. §’JJ’¢)_‘: "r(£l}t3”/ .J59’ .1.

  45. Inns’/ -'4‘? -"-CA-Ag J3)g‘_. f/___S7¥*. :E: ‘ £5»! ._J_'_uI. é|/ u Lg} c. Lafidy .5.-:7 ”l_; /"'7 J”: =4:-3-3;-N-1'/ »—9—. *;75'*4°*-.4-‘3‘. ’~5'*/ -4’—°L—51-rr -*3h’; nb: /“L3”; ;, .0.6», £.5». x.n7-. a:cx>'; J¢: r4-. .F' . »5**’dJ'»‘+—'«5*’d»¢: cJ‘-y‘«~m: o.5’dJ'f5-c'§/ ‘,4.-. ) mg-3.. :u». =_, .;. ‘--. §_q; t»«--Ir«’*’/ .*"L--k‘, ='*"' --9" Lfit. -,_>uu. ;cJfa; fiusZ’IV43‘J'f“: ‘:J'V-= -‘-“U1/1}’ . rg4»_3,; ,., .;«. .:—. :<‘»«». —'-upA-5-= ’V, é’z+ . t,('4. cfif/ ./~€ 4(Jv J‘ »'d»2J’ .3’->. J” -J/ . ow flu; ‘/ L55‘ , b’(d;2). f’ -4- J7’ ufi uilfi‘ 4-IVZ :51‘-‘wf 4-. .,nJ1i3;. )"-l; r,_}r7"UniveraaI£i’Z. .u;0u'2.£2.. / . fi'I: .JiJ. _;'fA1w_, mfu_rJn‘¢; d:rV'»‘dr’tJE""t5' JV”s“A’/ V’-uz«3"J"-U”d'-e: —%v%~W"V

  46. J”KL3’/ :"-F‘ ‘R, 441-» "W"3?-r”'°’~‘: 'u3u3’~>*55’d: t¢_3"2:, Ju. J,¢/ -hf f("; ’s. J"J"N'LJ3r: "1_{;4., lr1.. ‘¢. L'f'U¢‘_}5£"fi, r,% <"JW-5"'<: -‘)"J¥" —u_: .La J: ->1 anus’. 4 um «I ' '5"? cf-’° —-4*’ "W" ~. -—/ '" .1!’ J/ “"J’J"" 4) '1F", ,v L): LJ1""-’-: (dr‘°d"-’)General‘j; L .3, __. u»r--3;, --Uc ch 4 ""5t9*°2»'-= °V"~»eJn"dM"'za-9;, fly: Jae . -wry»/ -J, ..; '-«J-», ,.«-J; -» _. f_ 5,, Qt -ac" ‘3r‘V‘°‘+= ~fi”’56’<= »!“'Ji-92744:: +6‘/ (ds2)J“ . .flJL-'mJ’uUv. r owmow»: :». a-. a.. «r«. »--. a.a, ,;, ,,. ,. '1:/35 U‘: u”V "’cl>5' '/ .u 1:‘ (Descartes) . ;., b’ . «_, ‘,1, 41* 4 M Li‘ ~' '9 dvk ~6,: —.v’. r» M . -., r a, -r. '*'a-F-ha Lagc/ ..-2.; Jq, -%, l£/ ;:: ok; ;J; ¢LUfl °J‘3:'-5"‘? -4d'L>fi’d»| :»5JL/ f,’f. ;fi5L.1_, ,w. m,; . ‘I-“{-5(J~cPL_. ?»4*. J.7,; _-V, ,*, ,__{: ;L, J;, ;-‘£4’/ -,_J_(, ""’r"-’f‘f-: '°J“r‘fv‘>r‘: :c—. ,.-«»2.. .J15&v, ,;; UJb; _( . .g’u, _;, f U. "'”z. )5°: '~'. -.4-s. J$Z, .u. :-3.-.3’. I’u""_, -._, rJ: ¢4:; ,__E? ,

  47. ,. .r; r,. -.. w “9 _. _w, o“-at-(ii-"la/ "”-:35”/ £'uL‘c_-.3€’z, .,. fe". a’. .(. ' -"¢'12“5u‘: utur“’¢. —:J»a*I‘4,rL, LB/ q.c6.: .== ?’ IMJ. ,2.. .:. ,r, _,r_; Ff_, a,k, c,, ?_, ;_-; =:>‘, ,,. ,'_, .; t-i'¢'”'tJ3-5'J": c-e-/ n-J»? /'q: J?u}»a. J.u| z,u "6'”‘r(°’J-"L-'4t5’t: J‘~—; ":"a. :l-; .o'LuLg'|4’Q-, _;1|; 'E'. .§ —u. =zC*»"«s': '2'«= «-/ a»-lfizkacrxaa-56.5: 6‘Jf7== -Jrruffs-h%. *L)a's; wa}»"'. »}": J: -,7.. |>b’14;, I£a_; L,: 'z, u'("u| z,u. +u= ;IgTJ: u- . ;'.2C. .£. JI. ;., L., I(*)‘*; ag:2:. ,., °-va. ,:’. J' L. -., §:. £«'. ,:’. f', ?zJ. ’J. ,cz, .,fi'£. £I: ..z’4.I; u| t_f. Jav€u'-. _'5“L"z, u". ,./ "f| n,, E'J'5}¢. .,. »b’E‘ -Ma’ Lu fC'u"’9'W' dJ'J“a3t: .'aé: #v'-u’wd‘u: «‘3‘£3¢: d"»2/a ¢_? "5u_: Z': g!, ;>L'{/ "la»"3"&'/ cJ| —7'-. _;_1L. /z, )». ..fJ u‘/ "°-*$J? l*4&‘c3tz/ €—5Hrr"’«5a-uPu0"u'»: ‘ . ;a4}‘". r-"2'xM£--as»-co"-. J%~x‘a~ur‘.5:2.J” .4. 5:; (Thinking Reed) "I. ‘a’/ Uh 2,. /'f. _-, tJI2_(Paaca11) . a»Jm—s, ,r-; ;.¢a.5JaaI: a.a»eLam $25,? ¢.I. .I2.Q’¢. :,«-L-<*. ;)HV»zg£.5u4,5

  48. 50 JJJKCW/ -3-P Q. ’ <. «,—a2'w&w-I agate. /“.5’£um"~. ('-L/ "J»= :¢3I-5'? —o2bi»»z)6‘ -+6’ Cogitoergosum (I think ther for I am) ufi A/ ’! Km; .52 L L}! L/ "wt at 1 J’ ‘UK Q1’ Q5" L59;J§. o£: V.j'? $r. :d;7flf9f: r’4.; J'rJ-4-+4 em: ~45Zr—x"f| <’4i-d:7~9c—-aztfiui-tr’ “<: .;_ . ’«. I,L_f. _( _-, ,ag, L/ Jr . »_ r_/ u . _fv fa, » 1:‘ «.5 ‘cu av K ‘J; /= "'~= »'JfJ£, :y-= ./3‘+L: d'5.: .y4u. d'/ J"4»"é- m! .£. };tfig. fi£. «_A. .;'cu4&‘, ; ¢; m_V°'»"JI'¢’ . .,_c/ ,2‘. u= wi«. §r"rx“"Jr’«—/ ::-§"¢tJh’«$/ fiéeuléa "c»” ~. ~/“ -5; -J (5 ufi F 2:’ Lu J‘? 7 J 4 -.4 J2; Jwuq’-', .I(fL). ;xs. f€, gua’1Jv'aa2., <.3*a: u. “'J"<= c.—. :»*'xd'a‘-. ;:21.J»"f2Vuus'L. Jcs-u’ The heart has reasons of its own which the Reason does not understand.

  49. :. uVJ’/ ~''v? ’ 51 —’-(.31! au«'—s, -.-'. ;"v42fc—a». xva'£"u: "waa am “if” -<. — :9 = — “. J:" at as» J? «av J1 at r»‘- iJ'.4_-gJut_. n:£("‘; :'(, u u"'u)"d<e; h'¢J' ". J:"u’-Z-slit-Jam': *u'€—J¢tfd:2J"u: "J”” aI'-u3“~= +£. v": '/c—J'-+UQ: .J= °“d‘3"éu'4-W3‘ -—E= uLm&"w"L“. F"'u'“. J»"LJ¢£-"+'3"43'= - -c. -J'«3:m3'ze»>J-15=u'a£~r»': :')‘t}r*u"d: ):¥ a= dmJ. r'-'-—.46’5"-i. *7JLie/ d»"c——452u'f.4xlF . ,»a. ,I“. ,/"w; fi'. }*.1E.4.I! u3“. ,x“'rtV~—= é9'a' -u_: i»4uuLéJ. aLa»¢'»"u_: z-’o*nf —. »*’a'utu*'*~-.4»-/ ’:= 'r“‘7-'/ »‘w-5c3’4=<" *’. I'4cfl3:. ,V"a-J? -.¢~= -"£mJ’“c, -:'v£. }' ""-"/ ""‘/ -"- v. ,u-, ’rfg, u3,; f.= _Jt£/ {Pu}? ,.4.'zb’= »<}' aJ<.5a2). J“.3;'av"fi; +—&«d= ¢,; .£. yf'55'~= :r“ _€_flfwg, i5'I, ¥4;, )3,, |.: «|:76’? L/. =3Luuf':7gc. __(| jgu= C‘! l:, ,(dj| d?"£. :5:; fiZ. /’u: ;’L; Jaf'; .6’). /Z‘, f.: )5u: /1/g. /,, ee’r, ,-': r.; v,. u/11:5"-/ c-t-x’: =°. f’I« -4—d’J: J'z-u. ?¢. ('¢: -=<'*N--’—e/ '

  50. J1J5/(_; ’/~-''«y 52 . .:. q,_, .? ~§'UV. 'J1"(. fCF-&)C}? ‘.-*. ('*’/ ';I1""': KtJ: /5L5/L9=«'5 L5.wL; :¢"-u_7i"-= :~'(»"f4_, )7J'£;6b’. dL)Jge’: -'-/ "'z: '-—? r'*"-(l. »’--r. l": u"b/ »f4J’a'i-ua/ "u“’ui u"-. =-= »='r*‘d:9'= o.(. /'/ ::"€—J‘3deL)Jain" u‘~§‘-U3 E"--. v't"f .1‘-q. .o. cJc. Jt'? ¢, ';'»'* . :«t«’b’ J«. W.fi»'-H»7v: u:«‘¢V-= —.)«r»"I. J:= e-‘fl »u': u*’l~: 'd"“-5~. —/"‘u: ¢/£J«r»#5-fwz’ '<; — J’cV: ._«°s’_»a/ .§'-ug-: —i«E— r'»"~. iw: u?v- any —K= ».’“/ .1: Jf-'-«P55,‘-J‘-'! '5'-3”-= 'WL¥L£Jv£<3’4~= a5’ ; t.g*, (,_, »"‘Ifi‘}. »‘_. .¢, w‘l§. .->6’a25.1I‘La? ,_J: ’H‘JI L. ;,. ».; _a; rrv2./ .6v¢_&‘f. -.t_Ji. ;.uC_-. ?t£ _-, y:'I', [,‘_; I,, I‘_(_, ,|»l_; "l/ .L(Locke). Jlfi'zfiut¢. ’.«. ./u L J; -9’; (Hartley) £4 / " zit L La» We! in U: K‘, c.1g’¢; .-? 'g4f¢; f3JU‘Lu; }:‘»u'-|3la’; ’.; £"/9“ }I4._. .wIA’. u1J'rtE'd«9'¢’zJ/ sié-‘w‘5f€—. JP . _cn. ;,, w;<J: =:s. ,~"rstr5z: Jf:1>)-uzJn: ':' u¢‘aPJ. /r3/Z55cfi? '/5U~’J"3I': -‘E-C*"4<J‘; ’I' JérgitdaléaJ‘-€—J‘: cfid? zr‘7/¢u"€-fwslla-F

  52. I1Jb/ (3’/ *'’’W 54 ‘€44! J-—cm J’‘m’- ":4 2': /' —. »u1'*’r: 'L’! '~§': .x~':5»'. J_~I»" a£’. .OLw. ;'. y'bC(. ;ttI. .;)DeiamrcKJu_+. _}r= _g 2:L; aw-mz: a»"+m2m«= rw'<a:2>J”fcl 5-? ¥f'fi-f‘1:-+43/r‘c}-? -55”"? -J7sJ5u: ‘|J‘ .6v, ;.fic. ... J<a.2). f"¢’e, yJ; /,€4L; ,.i'L L, v,w_: .'£tg2fpV. Jr"¢_'a= ;¢,5L. ,f‘. U_: £(§‘ .164 ,4; J’! .; Alf b’u: 'r'u' . uu J}‘/ .; . _/. L«‘. Q5/-“"/ .c—AfldVv: ¢7'£u'?2—7J<c-z| nzfig—z Luazfié2-£"Jt= '»”»e£d: ':7~—5rJvv~o4-Igio‘ . ,;r'u, I‘a. n;: >=. <.. ;.gv. ,.a. u7.y. :-, Uj§§LuvLh’ w a an J“: -k M a L U» w r» can at tax‘ 4 L54’ J_IQ: rl/ l“l. £u. .:, é3Z. :f; P4;. ‘_f‘¢_)4g; )(J’. l34;, ='K; [ "-~r‘7JU'4*F~"}’l2'J-’5¢}’J1J5"'; ":. ’r/ ;’5’*: 'I£"Ltj-L’ -E’-én}l>. :.“¢; l:3

 • Add a comment

  Related pages

  Australian Islamic Library - Australian Islamic Library

  One of the biggest collections of Online Islamic books and multimedia. Information in our library is available in numerous international languages.
  Read more

  Jadidiyat - Oxford Scholarship

  Muslim Modernity in Action. Chapter: (p.207) 7 Jadidiyat Source: Locale, Everyday Islam, and Modernity Author(s): M. Raisur Rahman Publisher: Oxford ...
  Read more

  Australian Islamic Library

  Australian Islamic Library, Perth, Western Australia. 9,628 likes · 37 talking about this. A multi-lingual resource for muslims across the globe.
  Read more

  Hasan Askari - Wikipedia, the free encyclopedia

  For the defence analyst, see Hasan Askari Rizvi. ... Jadidiyat (philosophical and critical essays) See also. Moinuddin Chishti; Nizamuddin Awliya;
  Read more

  Australian Islamic Library | LinkedIn

  View Australian Islamic Library’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like ...
  Read more

  Australian Islamic Library - BOOKSHELFS - Australian ...

  AUSTRALIAN ISLAMIC LIBRARY Priceless Pearls of Wisdom to be Picked Up... Explore our Bookshelves and Multimedia! 
  Read more

  Sunan Abu Dawood - Wikipedia, the free encyclopedia

  Sunan Abu Dawud has been translated into numerous languages. The Australian Islamic Library has collected 11 commentaries on this book in Arabic, ...
  Read more

  AUSTRALIAN ISLAMIC COLLEGE

  Our annual magazine showcases the highlights of Australian Islamic College of Sydney life and community. Now online! Term Dates 2016.
  Read more

  Jadīdīyat : kal aur āj aur dūsre maz̤āmīn (Buch ...

  Diesen Titel erhalten Sie in einer Bibliothek! Jadīdīyat : kal aur āj aur dūsre maz̤āmīn. [Shamsurraḥmān Fārūqī] -- Articles, on 20th century ...
  Read more

  Australian Islamic Library - Blog

  Islamic Books in Pdf, pdf islamic books, islamic books for download, australian islamic library, islamic books online
  Read more