JA FÃredrag 070921

50 %
50 %
Information about JA FÃredrag 070921
Education

Published on February 7, 2008

Author: Teobaldo

Source: authorstream.com

Självhjälps-KBT i Primärvården:  Självhjälps-KBT i Primärvården Jonas Almlöv Psykolog Närsjukvården i Östergötland Syfte:  Syfte Att behandla patienter med egentlig depression Syfte:  Syfte Att behandla patienter med egentlig depression Med kognitiv beteendeterapi Syfte:  Syfte Att behandla patienter med egentlig depression Med kognitiv beteendeterapi Uppföljning via telefon eller Internet Syfte:  Syfte Att behandla patienter med egentlig depression Med kognitiv beteendeterapi Uppföljning via telefon eller Internet På 6 vårdcentraler i länets tre delar Varför kbt som guidad självhjälp?:  Varför kbt som guidad självhjälp? Evidensbaserad behandlingsmetod Varför kbt som guidad självhjälp?:  Varför kbt som guidad självhjälp? Evidensbaserad behandlingsmetod Ökad tillgänglighet till psykologisk behandling Varför kbt som guidad självhjälp?:  Varför kbt som guidad självhjälp? Evidensbaserad behandlingsmetod Ökad tillgänglighet till psykologisk behandling Fokus på patientens egna resurser Varför kbt som guidad självhjälp?:  Varför kbt som guidad självhjälp? Evidensbaserad behandlingsmetod Ökad tillgänglighet till psykologisk behandling Fokus på patientens egna resurser Frigör tid - både för patient och behandlare Varför kbt som guidad självhjälp?:  Varför kbt som guidad självhjälp? Evidensbaserad behandlingsmetod Ökad tillgänglighet till psykologisk behandling Fokus på patientens egna resurser Frigör tid - både för patient och behandlare Avlastning i primärvården Effekten av självhjälpsbehandling:  Effekten av självhjälpsbehandling ANDERSSON, G., BERGSTROM, J., HOLLANDARE, F., CARLBRING, P., KALDO, V., & EKSELIUS, L. (2005) Internet-based self-help for depression: randomised controlled trial. BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY, 187, 456-461. Vad innehåller självhjälps-kbt?:  Vad innehåller självhjälps-kbt? Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan tankar, känslor och beteenden – psykoedukation Vad innehåller självhjälps-kbt?:  Vad innehåller självhjälps-kbt? Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan tankar, känslor och beteenden – psykoedukation Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår omgivning - beteendeanalys Vad innehåller självhjälps-kbt?:  Vad innehåller självhjälps-kbt? Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan tankar, känslor och beteenden – psykoedukation Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår omgivning - beteendeanalys Lära sig lägga märke till vad som sker i kroppen, huvudet och omkring oss och vad vi gör samtidigt som detta händer Vad innehåller självhjälps-kbt?:  Vad innehåller självhjälps-kbt? Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan tankar, känslor och beteenden – psykoedukation Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår omgivning - beteendeanalys Lära sig lägga märke till vad som sker i kroppen, huvudet och omkring oss och vad vi gör samtidigt som detta händer Vad är viktigt i livet – annat fokus än ångestreduktion Vad innehåller självhjälps-kbt?:  Vad innehåller självhjälps-kbt? Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan tankar, känslor och beteenden – psykoedukation Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår omgivning - beteendeanalys Lära sig lägga märke till vad som sker i kroppen, huvudet och omkring oss och vad vi gör samtidigt som detta händer Vad är viktigt i livet – annat fokus än ångestreduktion Pröva nya sätt att bete sig på – vidgad beteenderepertoar Vad innehåller självhjälps-kbt?:  Vad innehåller självhjälps-kbt? Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan tankar, känslor och beteenden – psykoedukation Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår omgivning - beteendeanalys Lära sig lägga märke till vad som sker i kroppen, huvudet och omkring oss och vad vi gör samtidigt som detta händer Vad är viktigt i livet – annat fokus än ångestreduktion Pröva nya sätt att bete sig på – vidgad beteenderepertoar Stor plan, men små steg mot ett liv mer värt att leva Vad innehåller självhjälps-kbt?:  Vad innehåller självhjälps-kbt? Lära sig se skillnaden på och ömsesidig påverkan mellan tankar, känslor och beteenden – psykoedukation Hur dessa uppstår och utvecklas i konstant samverkan med vår omgivning - beteendeanalys Lära sig lägga märke till vad som sker i kroppen, huvudet och omkring oss och vad vi gör samtidigt som detta händer Vad är viktigt i livet – annat fokus än ångestreduktion Pröva nya sätt att bete sig på – vidgad beteenderepertoar Stor plan, men små steg mot ett liv mer värt att leva Utvärdering – vad har fungerat och vad behövs i framtiden Förekomst av depression:  Förekomst av depression Punktprevalens i Sverige: 5% Förekomst av depression:  Förekomst av depression Punktprevalens i Sverige: 5% Livstidsprevalens: 1 av 5 blir någon gång i livet deprimerad Förekomst av depression:  Förekomst av depression Punktprevalens i Sverige: 5% Livstidsprevalens: 1 av 5 i Svergie blir någon gång i livet deprimerad Kvinnor drabbas oftare: 25% kommer någon gång i livet ha blivit deprimerade Arbetsgång:  Arbetsgång Patienten remitteras från läkaren till psykologen Arbetsgång:  Arbetsgång Patienten remitteras från läkaren till psykologen Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal Arbetsgång:  Arbetsgång Patienten remitteras från läkaren till psykologen Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod Arbetsgång:  Arbetsgång Patienten remitteras från läkaren till psykologen Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod Patienten arbetar med kapitel 1 ca en vecka genom att läsa texten och jobba med de tillhörande hemuppgifterna Arbetsgång:  Arbetsgång Patienten remitteras från läkaren till psykologen Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod Patienten arbetar med kapitel 1 ca en vecka genom att läsa texten och jobba med de tillhörande hemuppgifterna Patienten sänder in sina hemuppgifter eller berättar via telefon hur veckans arbete fortskridit Arbetsgång:  Arbetsgång Patienten remitteras från läkaren till psykologen Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod Patienten arbetar med kapitel 1 ca en vecka genom att läsa texten och jobba med de tillhörande hemuppgifterna Patienten sänder in sina hemuppgifter eller berättar via telefon hur veckans arbete fortskridit Patienten får återkoppling via e-post inom 1-2 dagar och instruktioner för att kunna påbörja nästa veckas arbete Arbetsgång:  Arbetsgång Patienten remitteras från läkaren till psykologen Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod Patienten arbetar med kapitel 1 ca en vecka genom att läsa texten och jobba med de tillhörande hemuppgifterna Patienten sänder in sina hemuppgifter eller berättar via telefon hur veckans arbete fortskridit Patienten får återkoppling via e-post inom 1-2 dagar och instruktioner för att kunna påbörja nästa veckas arbete Patienten arbetar i ca 10 veckor med de nästföljande kapitlen med stöd av psykologen Arbetsgång:  Arbetsgång Patienten remitteras från läkaren till psykologen Psykologen och patienten träffas för ett bedömningssamtal Patienten tilldelas textmaterial och återkopplingsmetod Patienten arbetar med kapitel 1 ca en vecka genom att läsa texten och jobba med de tillhörande hemuppgifterna Patienten sänder in sina hemuppgifter eller berättar via telefon hur veckans arbete fortskridit Patienten får återkoppling via e-post inom 1-2 dagar och instruktioner för att kunna påbörja nästa veckas arbete Patienten arbetar i ca 10 veckor med de nästföljande kapitlen med stöd av psykologen Patienten och psykologen träffas för ett avstämningsmöte. Remissvar sänds till läkaren Hur är programmet upplagt?:  Hur är programmet upplagt? 8 kapitel med text. Hur är programmet upplagt?:  Hur är programmet upplagt? 8 kapitel med text. Tre kapitel om hur beteenden lärs in och hur depression uppstår och vidmakthålls. Hur är programmet upplagt?:  Hur är programmet upplagt? 8 kapitel med text. Tre kapitel om hur beteenden lärs in och hur depression uppstår och vidmakthålls. Två kapitel om hur man kan hitta fram till ett mer aktivt liv. Hur är programmet upplagt?:  Hur är programmet upplagt? 8 kapitel med text. Tre kapitel om hur beteenden lärs in och hur depression uppstår och vidmakthålls. Två kapitel om hur man kan hitta fram till ett mer aktivt liv. Ett kapitel om hur man kan jobba med sina tankar. Hur är programmet upplagt?:  Hur är programmet upplagt? 8 kapitel med text. Tre kapitel om hur beteenden lärs in och hur depression uppstår och vidmakthålls. Två kapitel om hur man kan hitta fram till ett mer aktivt liv. Ett kapitel om hur man kan jobba med sina tankar. Ett om sömnvanor. Hur är programmet upplagt?:  Hur är programmet upplagt? 8 kapitel med text. Tre kapitel om hur beteenden lärs in och hur depression uppstår och vidmakthålls. Två kapitel om hur man kan hitta fram till ett mer aktivt liv. Ett kapitel om hur man kan jobba med sina tankar. Ett om sömnvanor. Ett kapitel om att fortsätta med sina nya vanor. Behandlingsida:  Behandlingsida Hemuppgifter:  Hemuppgifter Vilka remitteras?:  Vilka remitteras? Patienter med egentlig depression Vilka remitteras?:  Vilka remitteras? Patienter med egentlig depression Patienter med blandtillstånd av ångest och depression Vilka remitteras?:  Vilka remitteras? Patienter med egentlig depression Patienter med blandtillstånd av ångest och depression Patienter med oklar problembild av den psykiska ohälsan Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Grubblar mycket, sover dåligt, tappat lusten Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Grubblar mycket, sover dåligt, tappat lusten Sjukskriven först heltid nu deltid, insatt på SSRI Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Grubblar mycket, sover dåligt, tappat lusten Sjukskriven först heltid nu deltid, insatt på SSRI Under bedömning framkommer att hon haft tidigare episoder av nedstämdhet, dessa uppstår då hon inte kan säga ifrån, reda ut situationen eller ta hjälp i tid Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Insänder första hemuppgift: börjar få överblick över hur nedstämdhet fungerar Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Insänder första hemuppgift: börjar få överblick över hur nedstämdhet fungerar Hemuppgift två: lägger märke till negativa cirklar i vardagen och hur passiv hon blivit trots att hon tidigare varit ”om sig och kring sig” Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Insänder första hemuppgift: börjar få överblick över hur nedstämdhet fungerar Hemuppgift två: lägger märke till negativa cirklar i vardagen och hur passiv hon blivit trots att hon tidigare varit ”om sig och kring sig” Hemuppgift tre: Lär sig om negativ förstärkning, ser hur detta blivit vardagsstrategi Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Hemuppgift 4 och 5: arbetar med beteendeaktivering Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Hemuppgift 4 och 5: arbetar med beteendeaktivering Hemuppgift 6: tycker bäst om detta kapitel. ”Det beskriver verkligen hur hon tänker!” Patientfall:  Patientfall Eva, 25, nedstämd sedan 3 månader Hemuppgift 4 och 5: arbetar med beteendeaktivering Hemuppgift 6: tycker bäst om detta kapitel. ”Det beskriver verkligen hur hon tänker!” Gör eventuellt hemuppgift 7 och 8: sover redan bättre och vet inte riktigt vad det är hon lärt sig av detta, men är glad över att ha fått hjälp Framtidens IKBT?:  Framtidens IKBT? Via sjukvårdsupplysningen direkt slussas till it-psykologen? Framtidens IKBT?:  Framtidens IKBT? Via sjukvårdsupplysningen direkt slussas till it-psykologen? Alla former av ångest och förstämning? Framtidens IKBT?:  Framtidens IKBT? Via sjukvårdsupplysningen direkt slussas till it-psykologen? Alla former av ångest och förstämning? Första instans för sökande till primärvården med psykisk ohälsa? Framtidens IKBT?:  Framtidens IKBT? Via sjukvårdsupplysningen direkt slussas till it-psykologen? Alla former av ångest och förstämning? Första instans för sökande till primärvården med psykisk ohälsa? Beteendeanalys på hemkunskapen? Självhjälps-KBT i Primärvården:  Självhjälps-KBT i Primärvården Jonas Almlöv, Psykolog Närsjukvården i centrala Östergötland jonas.almlov@lio.se

Add a comment

Related presentations