Itzulpenak_OA_2

40 %
60 %
Information about Itzulpenak_OA_2
Education

Published on April 6, 2014

Author: Riezu

Source: authorstream.com

Itzulpenak (OA): Itzulpenak (OA) Algo ha sucedido en la fábrica Zerbait lantegian gertatu da A tus amigos les va a llegar un regalo Zure adiskideei opari bat helduko zaie Mi hermano (de una chica) suele levantar a las ocho Nire neba zortzietan jaikitzen da Los enemigos han cercado la casa Etsaiek etxea inguratu dute Mañana seguramente no nos gustará la película Bihar seguru aski ez zaigu filma gustatuko 1 1 Itzulpenak (OA): Itzulpenak (OA) Esta casa no se va a caer enseguida Etxe hau ez da berehala eroriko Los hijos (chicos y chicas) me llegarán a casa pronto Seme-alabak goiz etxeratuko zaizkit Yo el sábado me leeré todo el periódico Nik larunbatean egunkari osoa irakurriko dut El niño se ha perdido en el bosque Umea basoan galdu da A Mikel y a Ana se les ha escapado de la jaula el pájaro Mikeli eta Anari txoria kaiolatik ihesi zaie 1 2 Itzulpenak (OA): Itzulpenak (OA) Tú sueles sacar unas fotos preciosas Zuk argazki bitxiak ateratzen dituzu Los abogados salen temprano hoy Abokatuak gaur goiz ateratzen ari dira A los pescadores se les romperán las redes en el mar Arrantzaleei itsasoan sareak apurtuko zaizkie Estoy llegando pronto a casa Goiz heltzen ari naiz etxera Los obreros sacarán los hierros del taller Langileek lantegitik burdinak aterako dituzte 1 3 Itzulpenak (OA): Itzulpenak (OA) Se me han ensuciado los pantalones en el patio Jolaslekuan prakak zikindu zaizkit Estoy andando por la plaza Enparantzan nabil Este joven suele preparar siempre las fiestas Gazte honek jaiak beti antolatzen ditu A ese coche se le terminará rápidamente la gasolina Kotxe horri gasolina azkar bukatuko zaio Yo no he tirado esas piedras Nik ez ditut harri horiek bota 1 4 Itzulpenak (OA): Itzulpenak (OA) Al cazador se le suele esconder el perro en el monte Ehiztariari mendian txakurra izkutatzen zaio Vosotros os estáis acostando muy tarde Zuek oso berandu oheratzen ari zarete A vosotros se os están acabando las hojas limpias Zuei orri garbiak bukatzen ari zaizkizue Este año nos quedaremos en casa Aurten etxean geratuko gara Pasado mañana no vendrás al caserío Etzi ez zara baserrira etorriko 1 5 Itzulpenak (OA): Itzulpenak (OA) No solemos salir de casa tan tarde Ez gara etxetik irteten hain berandu A ti a la mañana se te ha caído a la calle un tiesto Zuri goizean lorontzi bat lurrera erori zaizu Vosotros os habéis juntado en la plaza del pueblo Zuek herriko enparantzan bildu zarete Los montañeros se han perdido en el monte Mendizaleak mendian galdu dira Se os está ocurriendo una bonita idea Ideia eder bat bururatzen ari zaizue 1 6

Add a comment

Related presentations