Itzulpenak (Zer-Nork_OA_2)_Gaz_Eus_1

60 %
40 %
Information about Itzulpenak (Zer-Nork_OA_2)_Gaz_Eus_1
Entertainment

Published on March 9, 2014

Author: Riezu

Source: authorstream.com

Itzulpenak (Zer-Nork_OA): Itzulpenak ( Zer-Nork_OA ) Los enemigos han cercado la casa Etsaiek etxea inguratu dute Yo no he tirado esos libros Nik ez ditut liburu horiek bota Los caseros han vendido las vacas Baserritarrek behiak saldu dituzte Tú has hecho un agujero en la huerta Zuk baratzean zulo bat egin duzu Nosotros no hemos cogido la llave de casa Guk ez dugu etxeko giltza hartu 1 1 Itzulpenak (Zer-Nork_OA): Itzulpenak ( Zer-Nork_OA ) Los trabajadores hoy no tienen fiesta Langileek gaur ez dute jairik / festarik Mañana traerás la mochila al colegio Bihar ikastetxera motxila ekarriko duzu Las chicas tienen unas flores en la mano Neskek eskuan lore batzuk dituzte Los domingos limpiamos los zapatos Igandeetan zapatak garbitzen ditugu Mañana veremos los toros en la plaza Bihar plazan zezenak ikusiko ditugu 1 2 Itzulpenak (Zer-Nork_OA): Itzulpenak ( Zer-Nork_OA ) Vosotros habéis mirado atrás Zuek atzera begiratu duzue Yo no necesito gafas Nik ez dut betaurrekorik behar Mis padres cenarán en la cocina Nire gurasoek sukaldean afalduko dute En el monte ensuciaréis los pantalones Mendian prakak zikinduko dituzue Nosotros solemos mirar por la ventana Guk leihotik begiratzen dugu 1 3 Itzulpenak (Zer-Nork_OA): Itzulpenak ( Zer-Nork_OA ) Vosotros habéis echado una piedra al río Zuek ibaira harri bat bota duzue Antes hemos conocido a tus sobrinos Lehen zure ilobak ezagutu ditugu Los médicos curarán a los enfermos Sendagileek gaixoak sendatuko dituzte Mañana correremos por la playa Bihar hondartzan korrika egingo dugu Las chicas suelen comprar una revista Neskek aldizkari bat erosten dute 1 4 Itzulpenak (Zer-Nork_OA): Itzulpenak ( Zer-Nork_OA ) En el camino hemos terminado la gasolina Bidean gasolina bukatu dugu Tú sueles comprar una tarta grande Zuk tarta handi bat erosten duzu Vosotros no encendéis las luces de la sala Zuek ez dituzue gelako argiak pizten Tú has escrito una carta en el dormitorio Zuk logelan eskutiz bat idatzi duzu La película está terminando a tiempo Filma garaiz bukatzen ari da 1 5 Itzulpenak (Zer-Nork_OA): Itzulpenak ( Zer-Nork_OA ) Vosotros no habéis traído leña Zuek ez duzue egurrik ekarri Esas chicas han aprendido un baile nuevo Neska horiek dantza berri bat ikasi dute Los trabajadores han arreglado el camino Langileek bidea konpondu dute Hace poco he conocido a tu novia Duela gutxi zure andregaia ezagutu dut Mi abuelo no acierta nunca la quiniela Nire aitonak ez du inoiz asmatzen kiniela 1 6 Itzulpenak (Zer-Nork_OA): Itzulpenak ( Zer-Nork_OA ) Esos padres tienen una hija muy traviesa Guraso horiek oso alaba bihurria dute Esta casa no se va a caer enseguida Etxe hau ez da berehala eroriko El profesor no se suele aprender los nombres Irakasleak ez ditu izenak ikasten Nosotros tenemos un amigo en San Sebastián Guk Donostian adiskide bat dugu Vosotros tenéis una casa muy hermosa en el pueblo Zuek herrian oso etxe eder bat duzue 1 7

Add a comment

Related presentations