Itu Monitor Og Digital Kompetanse I YrkesopplæRingen, Hi Ak 16.10.2009

50 %
50 %
Information about Itu Monitor Og Digital Kompetanse I YrkesopplæRingen, Hi Ak 16.10.2009
Education

Published on October 15, 2009

Author: jhskaug

Source: slideshare.net

Description

OBS: Prosentandel riktige svar på prøve i digital kompetanse på ulike yrkesfaglige linjer er ikke generaliserbare.

Gjesteforelesning for PPU-studenter på Høgskolen i Akershus.

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G ITU Monitor, digital kompetanse og bruk av IKT i yrkesopplæringen Jørund Høie Skaug, ITU 11/11/2006 Oslo www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Agenda  ITU og det nye IKT-senteret  Myteknusing: “de unge, digitalt innfødte kan mer enn voksne”  ITU Monitor og måling av digital kompetanse  Hovedfunn  Prøve i digital kompetanse hos elever  Prøve i digital kompetanse hos lærere  Noen resultater fra elevprøven på yrkesfag  Digital kompetanse i yrkesfagene  Hvorfor er digital kompetanse viktig i yrkesfagene?  Noen nettressurser som kan være nyttige for lærere www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Hva er ITU  Nasjonal FoU-enhet innen IKT og utdanning ved UiO.  Premissleverandør og dialogpartner innen utdanningspolitikk  Fokuserer spesielt på nasjonal kunnskapsbygging om digital dannelse og digital kompetanse www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Nytt IKT-senter fra 1.1.2010  ITU, Utdanning.no og Uninett ABC slås sammen  Hovedkontor i Tromsø, ITU og Uninett ABC i Oslo  Statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet  Økt satsning på IKT i hele utdanningsløpet  Lærlinger og barnehager kan bli inkludert i senteret  Etterutdanning IKT i fagene  Den grunnleggende ferdigheten “Å kunne bruke digitale verktøy” www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Myteknusing  En påstand som vi ofte hører eller gjenforteller i ulike former: “Dagens unge er oppvokst digitalt, og kan som oftest mye mer enn oss voksne/lærere om digitale medier. Deres digitale kompetanse er høyere enn vår”.  Hva kan de egentlig om kildekritikk, nettvett, samhandling, basale regler for kommunikasjon? www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Martinlutherking.org www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Skoleeksempel fra MK, Molde www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Digital kompetanse for alle  Vi kan lett se oss blinde på ungdoms praksis med digitale medier og uttrykksformer  Forskning viser, og mange voksne/lærere har erfart at:  Det kreves mer enn å være kløppere på Facebook og mobiltelefon for å være en digitalt kompetent elev.  Utfordringer til for eksempel kildebruk, etikk, demokratisk deltakelse, problemløsning og å være en aktiv produsent av kunnskap.  Som lærere og voksne stiller vi med kompetanse, ballast og livserfaring som alle unge i utdanningsløpene trenger. www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 11/11/2006 Oslo www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Hovedfunn ITU Monitor 2009  Grunnskoleelevenes digitale kompetanse er gjennomgående for lav.  IKT brukes sjelden i fagene.  Varierende kompetanse blant lærere og mangel på systematikk.  Norske elevers digitale kompetanse er ikke lenger et spørsmål om utstyr.  Grunnskoleelever bruker ikke nok tid foran datamaskinen. www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G IKT-bruken i grunnskolen går ned www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G IKT-bruk øker i videregående www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Elever: daglig/ukentlig bruk av IKT www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Tøff overgang  Basisferdighetene må utvikles parallelt med krav om at IKT skal brukes i fagene og som del av undervisningen.  Særlig hardt rammes de elevene som ikke har tilgang på datamaskin hjemme.  Elever som velger yrkeslivet etter grunnskolen risikerer å starte på bar bakke.  Grunnskolens mangelfulle satsing skaper sosiale forskjeller www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Bruke IKT for å lære... www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Videregående – på rett vei  Elevene oppgir at de bruker mye tid ved datamaskinen og at IKT er integrert i undervisningen.  Skoleledelsen har satt IKT i system.  Det stilles krav til lærerne samtidig som det gis muligheter for faglig påfyll og støtte. www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Prøve i digital kompetanse  Lærerprøven: http://quiz.start.no/75040 www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Testing av digital kompetanse  ITU monitor 2009 tester elever (7. trinn, 9. trinn og VG2) og lærere  Unikt i verdenssammenheng  Vi kan sette testresultat opp mot informasjon om tidsbruk, hjemmeforhold og skoleprestasjoner  ... og opp mot hvilke holdninger og prioriteringer skolelederne har www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Utforming av prøven  Må ta hensyn til ulike læringsplattformer og operativsystemer  Oppgavene må være troverdige og realistiske i forhold til krav i læreplaner og praksis  Prøvene har mange like spørsmål, men er tilpasset hvert enkelt trinn. www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Tema for spørsmål i prøven  Hovedvekt på på grunnleggende IKT og problemløsning med IKT  Grunnleggende IKT dekker basiskompetanse og ferdigheter, problemløsning dekker mer krevende bruk av IKT  Men også spørsmål om sosiale/etiske dimensjoner, kommunikasjon og multiple kilder  Eksemplene som nå skal vises er fra elevprøvene www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Problemløsning med IKT  Ta kopi av tabell  Lim inn i regneprogram  Hva var totalsum i 2008?  1259  1722  1843  3851 www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Problemløsning med IKT  Gjennomsnittlig poengsum for fem land -  Totalt svart riktig:  Studiespesialiserende: 22%  Yrkesfag total: 17%  Design og håndverk: 27%  MK: 30%  Teknikk og industriell prod.:20% www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Problemløsning med IKT  Enkel programmeringsoppgave www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Problemløsning med IKT  Enkel programmeringsoppgave  Totalt svart riktig:  Studieforberende: 33%  Yrkesfag total: 21%  Elektrofag: 40%  MK: 44%  Restaurant- og matfag: 29% www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Kommunikasjon og sikkerhet  Du får en e-post fra en ukjent avsender som lover at du vil tjene masse penger hvis du besvarer e- posten og legger ved ditt kontonummer. Hva BØR du gjøre?  Sende penger  Slette e-posten, og ikke sende noen penger  Sende penger og be om å få en kvittering  Sende penger etter at du har fått kvittering www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Kommunikasjon og sikkerhet  Totalt svart riktig  Studieforberedende: 96%  Yrkesfag total: 87%  Helse- og sosialfag: 89%  Restaurant- og matfag: 90%  Design og håndverk: 54% www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Sosiale/etiske spørsmål, elever  En venn av deg har veldig få bilder av seg selv på profilen sin i et nettsamfunn (Facebook, Nettby eller lignende). Du mener at han trenger flere bilder, og bestemmer deg for å hjelpe han. Hva er BEST å gjøre?  Du legger ut bilder uten å spørre, fordi det er dine bilder  Du legger ut bilder uten å spørre, fordi bildene ligger på din profil  Du legger ut bilder, og så kan du slette de han ikke liker  Du spør om lov til å legge ut noen bilder av han www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Sosiale/etiske spørsmål, elever  Totalt svart riktig:  Studieforberende: 76%  Yrkesfag total: 68%  Design og håndverk: 73%  Helse- og sosialfag: 80%  Service og samferdsel: 87% www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Bruk av multiple kilder, elever  Du har fått i oppgave å finne ut hvem som er medlemmer i Stortingets utenrikskomité. Hvor tror du det er BEST å søke? www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Prøve i digital kompetanse totalt  Elever på 7. trinn har 60 prosent riktige (15 spm.)  Elever på 9. trinn har 49 prosent riktige (14 spm.)  Elever på VG2 har 55 prosent riktige (16 spm.)  Yrkesfag: 1, 68 poeng lavere enn studiespesialiserende  Lærere har 67 prosent riktig (11 spm) www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Kjennetegn ved digitale elever  Resultat på prøve i digital kompetanse henger sammen med  Hjemmeforhold (foreldres utdanning og antall bøker)  Skoleprestasjoner (9. trinn og VG2)  Skoleforhold (f. eks. skolens satsning på IKT)  Tid ved datamaskin hjemme (7. og 9. trinn)  Mestringsmotivasjon  Hvor digitale trenger elevene på DH å være?  http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=446 www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Nyttig nettsted: bloggen NRKBeta  http://nrkbeta.no/ www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Digital kompetanse i yrkesopplæringen  1. Hva slags felles digital kompetanse har elevene behov for?  2. Hva slags yrkesspesifikk digital kompetanse har elevene behov for?  Jeg kan svare delvis på spørsmål 1, mer indirekte på spørsmål 2 www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Digital kompetanse i yrkesopplæringen  1. Hva slags felles digital kompetanse har elevene behov for?  Viktige momenter: publisere, kommunisere, samhandle, utøve kildekritikk, søke informasjon.  2. Hva slags yrkesspesifikk digital kompetanse har elevene behov for?  Digitale ferdigheter må være på plass for å få fullt utbytte av både fellesfag og fagspesifikk programvare. www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Delogbruk: nettsamfunn for lærere  http://delogbruk.ning.com/ www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Wiki på delogbruk  Wiki: “toveis-web”. Hvem som helst kan når som helst redigere sider. Samskrivingsverktøy. www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Wiki på delogbruk  http://delogbruk.wikispaces.com/  www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Wiki på delogbruk  “Hva slags IKT-ferdigheter man bør lære seg?” www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Wiki på delogbruk  “Hva slags IKT-ferdigheter man bør lære seg? www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Wiki på delogbruk  “Hva slags IKT-ferdigheter man bør lære seg?”  www.itu.no

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Kraften i sosiale medier In Bb 2.0 is a collaborative music and spoken word project conceived by Darren Solomon from Science for Girls, and developed with contributions from users. The videos can be played simultaneously -- the soundtracks will work together, and the mix can be adjusted with the individual volume sliders.  http://www.inbflat.net/  Foredraget er tilgjengelig på www.itu.no

Add a comment

Related presentations

Related pages

Itu Monitor Og Digital Kompetanse I YrkesopplæRingen, Hi ...

Download Itu Monitor Og Digital Kompetanse I YrkesopplæRingen, Hi Ak 16.10.2009. Transcript. 1.
Read more

Foredrag Digital kompetanse og nettvett i skolen - Education

Foredrag Digital kompetanse og nettvett i skolen; System is processing data Please download to view Download 1
Read more