İşitsel Yoksunluk ve Plastisite

60 %
40 %
Information about İşitsel Yoksunluk ve Plastisite
Science-Technology

Published on December 30, 2007

Author: atiyolog

Source: authorstream.com

İşitsel Yoksunluk ve Plastisite: Kortikal İşitsel Potansiyeller:  İşitsel Yoksunluk ve Plastisite: Kortikal İşitsel Potansiyeller Atılım ATILGAN İşitsel Yoksunluk (Deprivasyon):  İşitsel Yoksunluk (Deprivasyon) Deprivasyon işitsel sisteme işitsel uyaranın ulaşamamasıdır. İşitsel Uyarım= İşitsel Yoksunluk Ya Kullan= Ya kaybet İşitsel Yoksunluğun Etkisi:  İşitsel Yoksunluğun Etkisi Spiral ganglion sayısında belirgin azalma Mevcut SG demiyalizasyon İşitsel yollarda spontan aktivitede azalma Kortiko-kortikal ve kortiko-talamik bağlantılarda sinaptik aktivitenin azalması Sinir liflerinde frekans spesifitesinin azalması İşitsel Yoksunluğun Etkisi:  Beyinsapındaki nukleuslar arasında nöral yayılımlardaki değişiklikler Kortikal piramidal hücrelerde primer dentritlerin sayısında azalma Görsel fonksiyon alanının işitsel kortikal alana yayılması İşitsel Yoksunluğun Etkisi Görsel fonksiyon alanının işitsel kortikal alana yayılması:  Görsel fonksiyon alanının işitsel kortikal alana yayılması Finney ve ark. (1990) Çok ileri derecede işitme kayıplılarda görsel uyaranla primer işitsel korteksin uyarıldığını göstermişlerdir. Yaşın Etkisi ve İşitme Kaybı:  Yaşın Etkisi ve İşitme Kaybı Yaşla birlikte temporal ve spektral çözümleme zayıflıyor. Nöral senkronizasyon etkileniyor. Kortikal uyarılmış potansiyellerde latans uzaması Periferal, Santral ve Bilişsel süreçler etkilenmektedir. (MMN, P300) Konuşmanın Algılanması :  Konuşmanın Algılanması Frekansların ayırt edilmesi Şiddetin ayırt edilmesi Sesin lokalizasyonu Sürenin algılanması Fonetik özelliklerin ayırt edilmesi 41-42B Fonemlerin kelimelerin tanınması 22B Slide9:  Buttom-Up: Aşağıdan yukarıya işlemleme (F2, Durak Sesler VOT) Top- Down: Yukarıdan aşağıya işlemleme. İşitsel dikat ve bellek sesin algılanmasında rol oynar. Algılama Sırasında İşlemler:  Algılama Sırasında İşlemler Bottom- up: (Aşağıdan Yukarıya) Algılama Sırasında İşlemler:  Algılama Sırasında İşlemler Top- Down: (Yukarıdan aşağıya) Semantik, Sentaktik Alt düzey algılama basamakları Bilişsel süreçler plastisiteyi etkiliyor mu? Primer işitsel kortekste spesifik alan mevcut mu?:  Bilişsel süreçler plastisiteyi etkiliyor mu? Primer işitsel kortekste spesifik alan mevcut mu? 1- İşitsel öğrenmeyle ilgili belleksel ipuçları. 2- İşitsel potansiyellerin bazıları (MMN, P300) işitsel korteks ve asoiasyon alanları tarafından üretilmekte 3- Araştırmalar işitsel korteksin aynı zamanda işitsel depolama alanı olarak da kullanıldığını göstermektedir. Slide13:  Krall, Eggermont, 2007 Krall, Eggermont, 2007 Slide14:  Krall, Eggermont, 2007 Kortikal Uyarılmış Potansiyeller:  Kortikal Uyarılmış Potansiyeller 50- 300 msn arasında kaydedilir. İşitsel talamik ve kortikal kaynaklardan üretilir. Latans yaşla birlikte kısalır yetişkin dönemde 50-80 msn İşitsel yoksunluktan etkilenmektedir. Sharma ve ark. 3,5 yaşına kadar değişiklik yok Yoksunluk süresi uzun olanların santral işitsel gelişimi daha yavaş. ALR -CEP:  ALR -CEP Potansiyellerdeki anormallik; öğrenme güçlüğü, demans, otizm, aizheimer, HIV enfeksiyonu, P1 (50-80) N1 (100-150) P2 (150-200), N2 (180- 300) 10 yaşa kadar latans azalır, amplitüt artar İlk yıllarda daha hızlı ABR’de 18 ay, ALR’de 6 yaştan ergenliğe Cihazlı ALR amplifikasyonun faydasını görmek için pratikte uygulanabiliyor. (Farklı uyaran) Maturasyon:  Maturasyon Kritik yaş: 3,5 7 yıl yoksunluk süresi olanlarda kortikal gelişim hiçbir zaman yaşıtlarının seviyesine ulaşamıyor. Slide20:  Normal işitenlerde P1 latansı Yaşlılarda Geç Potansiyeller:  Yaşlılarda Geç Potansiyeller Uzamış P1-N1-P2 dalga formu Konuşma uyanı kullanıldığında latans uzuyor. 1kHz Tone-burst uyaranda fark görülmemiş Uyaran hızı (rate) yükseldikçe fark artıyor. Ateşleme Zamanı(Refractory Period): Daha fazla nöron ihtiyacı İşitme cihazı ve Koklear İmplantın Etkisi:  İşitme cihazı ve Koklear İmplantın Etkisi Amplifikasyonla beyin yeni spektral ve temporal bilgiyi işlemektedir. Kullanımla plastisite artıyor. Koklear İmplant:  Koklear İmplant Post linguallerde gelişim 18-30 ay Çocuklarda sözel lisan kullanımı, konuşmayı anlama, konuşma üretimi, anlaşılırlık, lisanın kavramsal düzeyde kullanımında artış gözlenmektedir. Koklear İmplant ve Geç Potansiyeller:  Koklear İmplant ve Geç Potansiyeller İşitsel yoksunluk süresine bağlı olarak maturasyonda gecikme olur. Latans daha uzun amplitüt daha büyük Konjenital sağır kedilerde geç implantlanma sinaptik akımlar açısından daha kısır Ponton ve ark. 4,5 yıl ve daha fazla P latansında uzama Erken dönem implantasyon 6 ay içinde normalizasyon sınırına giriyor. nj Slide25:  Kösemihal E., (2007) Koklear İmplantlı Çocuklarda P1 Latansının İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Amaç ve Yöntem:  Amaç ve Yöntem Kİ çocuklarda santral işitsel sistem maturasyonunun P1 latansıyla incelenmesi, erken dönem implantasyon santral işitsel gelişiminin normal çocuklarla karşılaştırılması Normal işiten 9 ay- 7 yaş arası 19 çocuk Koklear implant kullanıcısı 2-11 yaş arası 16 çocuk Bulgular:  Bulgular Yaşla P1 latansı arasında ilişki bulunamamış Cihaz kullanma süresiyle P1 latansı arasında ilişki bulunmuş. Erken dönemde implant olan çocuklarının normalizasyon değerlerine yaklaştığı görülmüş Slide28:  Dorman F.D., Sharma A., Gilley P., Martin K., Roland p., Central (2007) Auditory Development : Evidence from CAEP Measurements in Children Fit with Cochlear Implants, Journal of Communication Disorders 40, 284- 294 Yöntem:  Yöntem 245 konjenital İşitme kayıplı CI kullanıcısında, Ameliyat olma yaşıyla P1 latansı arasındaki ilişki incelenmiş. Bulgular:  Bulgular İşitsel yoksunluk süresi 3,5 yıldan az olanlarda ilk programlamayı takip eden 3- 6 ay içersinde P1 latansının normal sınırlar altına girdiği görülmüş 7 yıldan fazla yoksunluk yaşayanlar, normal işiten yaşıtlarının P1 değerlerine ulaşamamış Slide31:  Normal işitenlerde P1 latansı (Dorman, 2007) İmplantasyon yaşı ve P1 latansı (Dorman, 2007):  İmplantasyon yaşı ve P1 latansı (Dorman, 2007) Geç İmplantasyon:  Geç İmplantasyon Sharma ve ark. (2002) İşitme Cihazı:  Sharma ve ark. (2002) İşitme Cihazı Bileteral implant kullanıcısı; Erken İmplantasyon (Sharma, Dorman& Krall, 2005) :  Bileteral implant kullanıcısı; Erken İmplantasyon (Sharma, Dorman& Krall, 2005) Bileteral implant kullanıcısı; Geç İmplantasyon (Sharma, Dorman& Krall, 2005) :  Bileteral implant kullanıcısı; Geç İmplantasyon (Sharma, Dorman& Krall, 2005) Slide38:  İŞİTSEL UYARILMIŞ GEÇ POTANSİYELLER

Add a comment

Related presentations

Related pages

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ... Modelinde LTP Aracılı Sinaptik Plastisite ... taraması ve işitsel nöropati/işitsel ...
Read more

Beyinde Plastisite ve Bozuklukları | Article | Türkiye ...

Beyinde Plastisite ve Bozukluklar ... "KULLANICI" "SİTE" dhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, ...
Read more

Genomik Plastisite ve Antibiyotik Direnci | Article ...

Genomik Plastisite ve Antibiyotik Direnci. ... "KULLANICI" "SİTE" dhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, ...
Read more

Alkolden Arındırma Tedavisi

Mobile View. Desktop View. Powered By Mega Holdings -
Read more

PROF.DR. MURAT ÖZGÖREN - Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik

PROF.DR. MURAT ÖZGÖREN: ... İşitsel Beyin Sapı ve Orta Latent Yanıtlarında ... Duyusal Engelli Bireylerde Beyin Plastisite ve Kapasite ...
Read more

Psikolojik Danışmanlık - Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Nörolojik ve genetik değerlendirme, ... Duygusal yoksunluk ya da ebeveynlerin verdiği eğitime bağlı ... -İşitsel, Görsel ve Hareket Metodlar ...
Read more

Dil ve Konuşma Terapisi Mesleği | Ze & Lal | Dil ve ...

Dil ve Konuşma Terapisi Mesleği. Dil ve konuşma sorunlu bireylerin değerlendirilmesi, terapisi, danışmanlığı ve gerektiğinde diğer alanlardaki ...
Read more