ITI kuutoskaupungit, Marko Puhtila

50 %
50 %
Information about ITI kuutoskaupungit, Marko Puhtila
Business & Mgmt

Published on February 19, 2014

Author: TurkuSciencePark

Source: slideshare.net

Description

Turkulaisten toimijoiden rahoituksenhankinnan kehittäminen -seminaari, 13.2.2014

Avoimet ja ketterät palvelut

6AIKA – Avoimet ja älykkäät palvelut • Merkittävä mahdollisuus kaupunkien tarpeista lähtevän palveluinfrastruktuurin kehittämiseen ja talouskasvun edistämiseen EU:n uudella rakennerahasto-ohjelmakaudella 2014 2020, kuutoskaupunkien yhteinen hanke. • Budjetti 70 – 90 MEUR – kaupungit saavat jokaista sijoittamaansa euroa kohden kaksi lisää; kaupunkien varauduttava vastinrahoitukseen. Kaupungit päättävät itse rahoitettavista hankkeista. • Kolme yhteistyöakselia: avoin osallisuus, avoin tieto ja avoimet innovaatioalustat. • Uudet hankkeet sekä jo aloitettujen hankkeiden jatkokehitys ja vahvistaminen, hyvien käytäntöjen monistaminen kaikkien käyttöön; hankkeissa mukana aina vähintään kaksi kaupunkia. • Vahva elinkeinopoliittinen tavoite: tuottavuuden ja talouskasvun voimistaminen; kiinteä yhteys myös INKA-ohjelmaan. • Strategian valmisteluvaihe käynnissä kevään ajan.

6AIKA - Avoimet ja ketterät palvelut – strategia •Avoimet innovaatioympäristöt •Avoin data ja rajapinnat •Avoin osallisuus

Avoimet innovaatioympäristöt •Älykkään kaupungin Living Labit • Käyttäjävetoiset innovaatioalustat  tki-keskittymiä, energiatehokkaita ratkaisuja •Käyttäjälähtöiset innovatiiviset hankinnat • Kaupunkien yhteiset työkalut ja prosessit  Pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Avoin data ja rajapinnat •Kuutoskaupunkien Avoin Data • Yhteiset tiedon avaamisen prosessit ja iskujoukot  Pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen •Kaupunkiliikkumisen tilannekuva  Pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen  Energiatehokkaat ratkaisut

Avoin osallisuus •Monikanavaiset kuntapalvelut Palvelujen saatavuus kaikille ryhmille; nuoret, ikääntyvät työntekijät, maahanmuuttajat • Parempia palveluita palvelumuotoilulla  Pk-yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen  Nuorten ym. työllistyminen, eri väestöryhmien palvelut •

Palvelutuotanto Turun kaupunki Turun kaupunki Yritykset ja Yritykset ja korkeakoulut korkeakoulut Asukkaat, kolmas sektori, Asukkaat, kolmas sektori, muut loppukäyttäjät muut loppukäyttäjät -Datan avaaminen -Datan avaaminen -Datan yhteentoimivuuden -Datan yhteentoimivuuden edistäminen edistäminen -Rajapintojen -Rajapintojen standardisointi standardisointi -Rajapintojen hallintamallit -Rajapintojen hallintamallit -Palvelutuotantoprosessien -Palvelutuotantoprosessien kehittäminen kehittäminen -Palvelutuotanto -Palvelutuotanto -Asiakkaan kanssa -Asiakkaan kanssa pilotoiminen pilotoiminen -Kehittäjäkumppaniohjelma -Kehittäjäkumppaniohjelma -Vaikuttavuuden -Vaikuttavuuden mittaaminen mittaaminen -Kokonaisarkkitehtuurin -Kokonaisarkkitehtuurin määrittelyyn osallistuminen määrittelyyn osallistuminen -Kehityskohteiden ja -Kehityskohteiden ja sisältöjen määrittely sisältöjen määrittely -Käyttäjätestaus -Käyttäjätestaus -Viestiminen -Viestiminen -Käyttöönoton edistäminen -Käyttöönoton edistäminen -Palautemekanismit -Palautemekanismit Asiakkuus ja avoin osallisuus

Palvelutuotanto Turun kaupunki Turun kaupunki Yritykset ja Yritykset ja korkeakoulut korkeakoulut Asukkaat, kolmas sektori, Asukkaat, kolmas sektori, muut loppukäyttäjät muut loppukäyttäjät WP1 WP1 WP2 WP2 WP1 WP1 WP2 WP2 WP1 WP1 WP2 WP2 WP3 WP3 WP4 WP4 WP3 WP3 WP4 WP4 WP3 WP3 WP4 WP4 WP5 WP5 WP6 WP6 WP5 WP5 WP6 WP6 WP5 WP5 WP6 WP6 WP7 WP7 WP8 WP8 WP7 WP7 WP8 WP8 WP7 WP7 WP8 WP8 Asiakkuus ja avoin osallisuus

Palvelutuotanto Projekti Projekti Yritykset ja Yritykset ja korkeakoulut korkeakoulut Turun kaupunki Turun kaupunki WP2 WP2 WP3 WP3 WP4 WP4 WP5 WP5 WP6 WP6 WP7 WP7 WP8 WP8 ITI ITI Innovatiiviset Innovatiiviset hankinnat hankinnat WP1 WP1 Asukkaat, kolmas sektori, Asukkaat, kolmas sektori, muut loppukäyttäjät muut loppukäyttäjät WP1 WP1 WP2 WP2 WP1 WP1 WP2 WP2 WP3 WP3 WP4 WP4 WP3 WP3 WP4 WP4 WP5 WP5 WP6 WP6 WP5 WP5 WP6 WP6 WP7 WP7 WP8 WP8 WP7 WP7 WP8 WP8 Inka --Älykäs kaupunki Inka Älykäs kaupunki Asiakkuus ja palaute

Läpileikkaavia teemoja Avoin data – “perustyötä” •Älykkään paikkatiedon tuottaminen (case: INSPIRE, sähköisen asiakaspalvelun tarpeet) •Datan avaaminen •Datan yhteentoimivuuden edistäminen (case: HRI, JulkICT Lab) •Avoimien rajapintojen standardisointi (case: CitySDK) •Avoin julkinen data + suljettu data + kaupallinen data paremman kokonaiskuvan saamiseksi •Rajapintojen hallintamallit •Joustavat sähköisten palvelujen tuottamis ja –hankintamallit (case: Palvelukartan seuraava versio) Metodit - “perustyötä” •Datan avaamisen strategiat ja työkalut •Kumppanikoodariohjelmat (vrt. Code4Europe) •Kehittäjäyhteisötuki (vrt. Helsinki Loves Developers) Liittyy mm.: •Prosessien kehittäminen, IT-kokonaisarkkitehtuuri, jne.

TEMin ITI-Inka –linjauksia (4.11.) •ITIssä tehdään isommin mahdollistamista ja platformia ja Inkassa toteutetaan päälle palveluja •ITIssä yhteiskuntavetoinen idea tai aihio ja Inkassa sitä lähdetään työstämään yritysten kanssa •ITI: kansalaislähtöisyys – Inka: yrityslähtöisyys •Voidaan tehdä ”saman helminauhan eri vaiheita”

Kiitos

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

6Aika-ohjausryhmän muistio 3.9.2014

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, ... Marko Puhtila, Turun kaupunki ... Dropbox/Kuutosten ITI-strategia valmis-
Read more

⭐KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa. SHARE ; HTML ; DOWNLOAD ; ... Turun kaupunki Marko Puhtila, Turun kaupunki Mirka Järnefelt, ...
Read more

⭐KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa. SHARE ; ... Turun kaupunki (estynyt) Marko Puhtila, Turku Science Park Oy Kimmo Viljamaa, ...
Read more

6Aika-ohjausryhmän kokous-19.5.2014 - spotidoc.com

No category; 6Aika-ohjausryhmän kokous-19.5.2014 +
Read more

⭐6Aika-strategian ohjausryhmä

... Anna-Mari Sopenlehto, Turun kaupunki (etänä) Marko Puhtila, Turku Science Park Oy (etänä) Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki (estynyt) ...
Read more

6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA ...

6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2014
Read more

6Aika-ohjausryhmän kokous_17.10.2014_Muistio_final

No category; 6Aika-ohjausryhmän kokous_17.10.2014_Muistio_final +
Read more

6Aika-ohjausryhmän kokous_3.12.14_muistio_final

No category; 6Aika-ohjausryhmän kokous_3.12.14_muistio_final +
Read more