IT i praksis 2014

67 %
33 %
Information about IT i praksis 2014
Government & Nonprofit

Published on September 16, 2014

Author: Skatteetaten

Source: slideshare.net

Description

IT i praksis
Hva er status for endringsledelse i offentlig sektor?
Morten Skodbo, Rambøll Management Consulting

IT I PRAKSIS 2014 STATUS FOR ENDRINGSLEDELSE I OFFENTLIG SEKTOR? Følg oss på twitter: @ITipraksis

IT I PRAKSIS 2014 IT I PRAKSIS 2014 • Baseres på undersøkelser gjennomført våren 2014 • 123 offentlige og 93 private virksomheter har deltatt i undersøkelsen • IT i praksis 2014 er 7. årgang av rapporten i Norge • IT i praksis kartlegger utviklingen innenfor digital virksomhetsutvikling og innovasjon, og beskriver fremtidige tendenser i arbeidet med IT. • Undersøkelsen gjøres blant de 500 største offentlige og private virksomhetene i Norge • Retter seg mot både øverste forretningsansvarlige og øverste IT-ansvarlige. • Inkluderer borgernes synspunkter på samhandling med det offentlige • Gjennomført i samarbeid med Dataforeningen med støtte fra Difi og NTNU Følg oss på twitter: @ITipraksis

Leveranser HVOR SANNSYNLIG ER DET AT VI REALISERER GEVINSTENE AV VÅRE IT INVESTERINGER? Basis-organisasjon Prosjekt/program-organisasjon Leveranse Tid Pris Kvalitet Gevinst-realisering Bestilling 01 02 04 03

PROSJEKTER FEILER OG GEVINSTER UTEBLIR Kilde: Double Whammy – How ICT Projects are Fooled by Randomness and Screwed by Political Intent, Saîd Business School ved University of Oxford i England. Aug 2011 Basert på en gjennomgang av 1471 offentlige og private prosjekter i flere land ”One in six projects (17%) with cost overruns of nearly +200% and schedule slippage of nearly 70%” Kilde: Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten – Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter, Mai 2010. Finansministeriet Danmark ”Siden 2001 har der i de største statslige it-projekter været budgetoverskridelser for samlet set omkring en mia. kr.” Utfordringer knyttet til manglende pro-sjektmodenhet, risikofylte prosjekter, mistillitsforhold til leverandørene Kilde: John & Daniel, Elizabeth (2006): Benefits Management, Delivering Value from IS & IT Investments. West Sussex, England: John Wiely & Sons Ltd. P. 35 Over 70 % of IT projects fail to deliver the expected benefits Kilde: Office of Government Commerce (2004), OGC Successful Delivery Toolkit Deficiencies in benefits capture bedevils nearly 50% of government projects 30-40% of systems to support business change deliver no benefits whatsoever

Leveranser HVOR SANNSYNLIG ER DET AT VI REALISERER GEVINSTENE AV VÅRE IT INVESTERINGER? Basis-organisasjon Prosjekt-organisasjon Leveranse Tid Pris Kvalitet Gevinst-realisering Bestilling Ca 30% jobber systematisk med porteføljestyring 01 Ca 40% har en standardisert prosjektmodell 02 Ca 10% har en systematisk tilnærming til gevinstrealisering 04 Ca 11% jobber systematisk med endringsledelse 03 Følg oss på twitter: @ITipraksis

MODENHET INNEN ENDRINGSLEDELSE Modenhet innen endringsledelse (offentlige) IT i praksis viser en tydelig risiko forbundet med en prosjekttilnærming som utelukkende fokuserer på IT-leveransene og ikke prioriterer endringsledelse. Denne gruppen oppnår de beste resultatene

OFFENTLIGE VIRKSOMHETER ØNSKER SELV Å BLI BEDRE PÅ ALLE OMRÅDER Modenhetsmodellen viser modenheten nå og ønsket modenhet om 3 år

RESULTATER SKAPES GJENNOM SYSTEMATISK ARBEID OG KONTINUERLIG LÆRING

TOPPLEDELSENS OG MELLOMLEDELSENS KOMPETANSENIVÅ INNEN GEVINSTREALISERING OG ENDRINGSLEDELSE MÅ HEVES Toppledelsens kompetanse vurderes generelt sett høyere enn mellomledelsenes Følg oss på twitter: @ITipraksis Tydelige sammenheng mellom kompetanse og de resultater man oppnår gjennom IT Toppledergruppen Mellomledernivå

1. Noe må skje 2. Noen må tro på det 3 .Vi må vite hvor vi skal 4. Den viktige dialogen 5. Rydd veien 6.Feire milepæler 7.Ha is i magen 8 . Få endringene under huden ELEMENTER I ENDRINGSLEDELSE 45% 50% 60% 40% 42% 63%

Ledelse Administrasjon Ledelse Administrasjon Rapporter osv. Rutiner/instrukser Strukturer Systemer Endre adferd/praksis Samhandling og samarbeid Relasjoner/roller Følelser og reaksjoner ENDRINGSLEDELSE KREVER BALANSE MELLOM LEDELSE OG ADMINISTRASJON Følg oss på twitter: @ITipraksis

IT I PRAKSIS 2014 FØLG OSS PÅ TWITTER @ITIPRAKSIS

Add a comment

Related presentations

Related pages

Vasilissa Antigoni: Tris Praksis Film (2014) · Trailer ...

Wie wertest Du? Klicke auf einen der Sterne: Darsteller und Crew Regisseur Telémachos Alexios Alexioul Darsteller
Read more

idrætslærer eksamen praksis 2014 del 7/7 - YouTube

Redskaber afslutning Metropol - Institut for Skole og Læring, Nyelandsvej, Frederiksberg.
Read more

Vasilissa Antigoni: Tris Praksis (2014) - IMDb

Share this Rating. Title: Vasilissa Antigoni: Tris Praksis (2014) 7.1 /10. Want to share IMDb's rating on your own site?
Read more

Praksis | Facebook

Praksis, Svendborg, Denmark. 624 likes · 3 talking about this · 3 were here. ... December 12, 2014 · Niels & Lennarts indslag til årets julefrokost.
Read more

Praksis på Skofo 2014 - YouTube

Bilder og film fra praksis på Skogn folkehøgskole i forbindelse med Praktisk pedagogisk utdanning i friluftsliv. Tusen takk til både elever ...
Read more

Relationel Praksis_vol. 5_nr. 2_2014 by Mindspace ...

LEDER RELATIONEL PRAKSIS NR. 2 CARSTEN HORNSTRUP. Relationel Praksis præsenterer tre spændende artikler om folkeskolereform, etik og ledelse. Det er med ...
Read more

PC Praxis – Wikipedia

PC Praxis; Beschreibung: deutsche Computerzeitschrift: Verlag: Data Becker: Erstausgabe: 1987: Einstellung: 3. Januar 2014: Erscheinungsweise: monatlich ...
Read more

SEPTEMBER 2014 Rekonstruktion - ey.com

Rekonstruktion Hvordan virker reglerne i praksis? | September 2014 | 5 • Vurderet i forhold til størrelsesforde - lingen af danske virksomheder, er der
Read more

HTC Desire 820 - Erster Praxis-Test - IFA 2014 - CHIP

HTC Desire 820 - Erster Praxis-Test - IFA 2014. Play Video. Teilen. Facebook; Twitter; Google Plus; WhatsApp; E-Mail; Kommentare; 08.09.2014, 20:20 ...
Read more

Praxistipp.com – Euer Vergleichsportal im Internet

Unabhängige und kostenlose Vergleiche von Produkten, Online Shops und Internet Diensten - finde hier die besten und günstigsten Anbieter
Read more