Istratii dora

50 %
50 %
Information about Istratii dora

Published on February 25, 2014

Author: Dib_ulim

Source: slideshare.net

  Impact şi perspective de parteneriat profesional – DIB şi Institutul Confucius ULIM Teodora Istratii Şef Oficiu 1

Partneneriatul – presupune o relaţie la acelaşi nivel, de lungă durată, implicaţii fiind la fel de valoroşi, cu drepturi egale, fiecare oferind şi primind în acelaş timp Comunicarea multiculturală - este interacţiunea între oameni de diferite culturi, presupune acceptarea şi tolerarea diferenţelor cu şansa afirmării poziţiilor proprii 2

Cadrul legal al parteneraitului internaţional Statul recunoaşte şi garantează dreptul tuturor cetăţenilor la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţilor etnice, culturale, lingvistice şi religioase Nivel instituţional: STRATEGIA DE DEZVOLTARE ULIM PENTRU ANII 2009-2014 (Aprobat la Sedinâa Lărgită a Senatului din 28.01.2009,în baza Conceptului Educaţional ULIM, Capitolul VII – Rela ţii Internaţionale) Nivel naţional: Constituţiei Republicii Moldova, Conform Legii privind aprobarea Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova (ACFC/OP/(2002)3, 3

Centrul de Limbă şi Cultură Chineză 25.02.14 4

Centrul de Limbă şi Cultură Chineză şi DIB În noiembrie 2010 a fost inaugurat Centrul de Limbă şi Cultură Chineză în spaţiul Sălii de lectură Nr. 3 Filologice Romano-Germanică. Centrul de Limbă şi Cultură Chineză dispune de tehnică performantă de ultimă generaţie, calculatoare, printer, proiector, ecran portativ. Bogăţia Centului de Limbă şi Cultură Chineză sunt şi cele 3260 ex. de carte, CD-uri, DVD-uri etc. Manualele sunt dotate cu CD-uri, frumos colorate şi atrăgător prezentate, hărţi, lucrări poligrafice în pergament şi vopsele naturale. Centrul de Limbă şi Cultură Chineză ULIM este deschis pentru toţi utilizatorii cursurilor de studiere a limbii chineze din ULIM şi din afară. 5

Centrul prestează următoarele servicii • Consultare şi împrumut de documente din fond • Organizarea reuniunilor ştiinţifice şi culturale • Lecţii publice acces Internet şi servicii de multiplicare • Organizare de expoziţii tradiţionale şi on-line • Activităţi promoţionale 6

Festivalul toamnei ( 中秋节 ) Fesivalul “Mijlocul Toamnei” - prezentarea originii și a obiceiurilor culturii Chinei. Astfel de activități stabilesc relații de prietenie dintre profesori și studenți , de asemenea interesul stundenților față de cultură chineză crește nemijlocit. 25.02.14 7

Frumuseţea armoniei – “Beţişoarele chinezeşti” Dl Hu Yifan, a explicat originea, imaginea, cultura acestei arte, de asemenea, a instructat pe cei prezenţi cum să utilizeze corect beţişoarele chinezeşti. Cei prezenți au avut posibilitatea să exerseze arta bețișoarelor chinezești. Toţi au depus efort să înveţe această artă. Jocurile precum “transmiterea mingii de ping-pong cu ajutorul beţişoarelor” a sporit interesul celor prezenţi. În timpul evenimentului emoţiile pozitive şi aplauzele au atins punctul culminant. Participanţii au învăţat despre istoria şi cultura beţişoarelor chinezeşti, au exersat pe deplin, fapt ceea ce le-a oferit posibilitatea să se bucure de tezaurul cultural şi farmecul Chinei. 8

“Caligrafia chineză” Sun Futing a prezentat originea, procesul de dezvoltare, semnifica ția culturală și valoarea istorică a caligrafiei chineze. Ulterior, lectorul voluntar a demonstrat studenților cum se utilizează pensula/peni ța și cum se scriu unele din caracterele de bază chinezești. 25.02.14 9

Arta Decupajului Evenimentul a început cu prezentarea oferită de lectorii din cadrul Institutului Confucius, despre originea “Decupajului Hîrtiei”, clasificarea și modul de utilizare a obiectelor decupate, explicarea modelelor reprezentative ale decupajelor, simbolul şi semnificaţia frumoasă reprezentată de fiecare model decupat. Mai tîrziu, sub îndrumarea profesorilor, studenţii au confecţionat singuri lucrări de decupaj, cum ar fi o lucrare de decupaj cu forma caracterelor chinezeşti 喜喜 (Xi xi) ceea ce semnifică - fericire, alte modele impresionante, precum simbolurile zodiacului chinezesc 25.02.14 10

Solstiţiul de iarnă Activitatea a întrunit discuţii şi pregătirea nemijlocită a colţunaşilor chinezeşti 25.02.14 11

Expoziţia de fotografii China Văzută de străini 25.02.14 12

Institul Confucius a obţinut Premiul de Excelență la Beijing Institutului Confucius din cadrul ULIM i-a fost decernat Premiul de Excelenţă în cadrul celei de-a VIII-a Conferinţe Internaţionale a Institutelor Confucius. Evenimentul a avut loc în zilele de 7-8 decembrie 2013, la Centrul Naţional de Congrese din Beijing. Cu această ocazie, comunitatea academică a Universită ții Libere Internaționale din Moldova adresează colaboratorilor acestui institut cele mai sincere felicitări. Premiul pentru Excelenţă reprezintă recunoașterea Institutului Confucius din cadrul ULIM ca fiind un centru performant – model de bune practici în lume. 25.02.14 13

Vă mulţumesc pentru atenţie! 14

Add a comment

Related pages

A Spira Dora - Documents

dora Fragment din analiza unei isterii - Cazul Dora Viziunea lui Freud despre femei a făcut obiectul a numeroase studii, conferinţe şi colocvii ...
Read more

Orbital FM .... Sfarsit emisie Dj Dora - YouTube

... orbital_fm Listener: ... Orbital FM .... Sfarsit emisie Dj Dora ... Iurie Istratii-Dj la radio emisie directa ...
Read more

Bucureşti 06.11.2014 .07 - cetatenie-primesc.eu

117.gadarag dora (20458/2013). 118.gadjiu dumitru (13711/2013). ... 155.istratii ivan (13318/2013). 156.iutiŞ snejana (15041/2013) ...
Read more

Summer Research Recipients | Academics | Bates College

Click on a link below to see the summer research recipients from that year. Menu. Search. ... Romina Istratii ’12: ... Dora Plummer ’05: ...
Read more

CASELAW_REFERENCES_ENG - Scribd

CASELAW_REFERENCES_ENG - Ebook download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read book online.
Read more

Admisi Moldova 2016 - scribd.com

682 istratii iuliana 683 iucal 684 iucusciu ilie laura 685 ivanov catalina 686 ivanov diana 687 ivanov mirabela 688 izbas diana 689 izmana veronica 690 ...
Read more

The Jewish Floridian - UFDC Home

Jewish Floridian/the Floridian newspaper. This item is only available as the following downloads: Full Text & Jewish IFIondifiam i% Combining Title J ...
Read more