Istota e-learningu

67 %
33 %
Information about Istota e-learningu
Education

Published on March 2, 2014

Author: panstudio

Source: authorstream.com

E-learning:: E-learning: Istota e-learningu dr n. farm. Mariusz Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl dr hab. n. o zdr . Joanna Gotlib Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia | Wydział Nauki o Zdrowiu | Warszawski Uniwersytet Medyczny Trochę historii: Trochę historii Rok 1700 , USA – Pierwsze ogłoszenie prasowe z ofertą kursu korespondencyjnego. Rok 1837 , Anglia – Kursy stenografii na odległość. Studenci przesyłają wykładowcy do oceny fragmenty Biblii przepisane metodą stenografii. Rok 1873 , USA – Towarzystwo do Popierania Nauki w Domu. Wymiana korespondencji również między kursantami, nauczanie 24 przedmiotów, listy lektur. Rok 1886 , Warszawa – Uniwersytet Latający. Zalegalizowany w czasie rewolucji 1905-1907. Lata 20 XX w. – Radio edukacyjne. Lata 30 XX w. Australia – Upowszechnienie się radia edukacyjnego. Rok 1945 , USA – Telewizja Edukacyjna. Trochę historii: Trochę historii Początek XX w , Świat – Powstają tzw. Otwarte Uniwersytety. Umożliwiają one korespondencyjne zdobycie tytułu naukowego. Rok 1969 , Wielka Brytania – Powstaje British Open University . Rok 1962 , Przekaz satelitarny. Tele- i wideokonferencje. Lata 1966-1971 , Polska – Politechnika Telewizyjna. Przygotowanie kandydatów na wyższe uczelnie; Materiały pomocnicze dla studentów; Trwają przygotowania do otwarcia Telewizyjnego Uniwersytetu Otwartego. Od roku 1985 , Uniwersytet Alaska udostępnia wiele kursów innym szkołom wyższym. Lata 90-te XX w . Rozwój Internetu i multimediów, wzrost zainteresowania nauczaniem na odległość, wykorzystanie multimediów i Internetu w nauczaniu, powstanie e-learningu. Ewolucja kształcenia na odległość: Ewolucja kształcenia na odległość Model korespondencyjny Model synchroniczny tele -edukacja Model asynchroniczny oparty na Internecie lata 60-te lata 90-te Dowolne miejsce, ale ten sam czas Dowolny czas i miejsce XXI w. XIX w. Formy nauczania: Formy nauczania computer-based learning web- based learning e-learning distance learning learning Kształcenie na odległość zawsze zmierzało ku temu, aby nauczanie było szerzej dostępne, skuteczniejsze, a przede wszystkim tańsze. Metody z wykorzystaniem zewnętrznych nośników danych typu CD, DVD, e-skrypty z których można korzystać w dowolnej chwili. Prowadzący nie może dokonywać zmian i aktualizacji materiałów w trakcie trwania kursu. Metody z wykorzystaniem otwartych zasobów Internetu a także zamkniętych sieci (Intranet). Dostęp do materiałów wymaga jedynie dostępu do sieci, a uczestnicy i prowadzący mogą się komunikować między sobą w trakcie trwania kursów. centralizacja i standaryzacja procesu nauczania, powtarzalna jakość szkolenia, łatwa modyfikacja treści oraz szybka jej dystrybucja, interaktywna i angażująca forma szkolenia, możliwość maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów. sposób przekazywania wiedzy oparty na mediach elektronicznych; kontrolowany proces kształcenia przy pomocy nośników elektronicznych; dostarczanie treści edukacyjnych, zarządzanie procesem nauczenia, egzekwowanie wiedzy oraz komunikacja uczeń – nauczyciel – administrator prowadzona za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Opłacalność e-learningu: Opłacalność e-learningu Koszt szkolenia Liczba uczestników Szkolenie tradycyjne Szkolenie e-learningowe Opłacalność e-learningu Uniwersytety otwarte (Open University): Uniwersytety otwarte ( Open University ) Uniwersytet Otwarty jest odpowiedzią uniwersytetów na konieczność zwiększenia wydajności systemu i utworzenia systemu „Kształcenie przez Całe Życie” The Open University wykorzystuje model „kształcenia na odległość”. Uniwersytety wirtualne (Virtual University): Uniwersytety wirtualne ( Virtual University ) uniwersytet wirtualny istnieje jedynie wirtualnie, bez fizycznych budynków, gabinetów i sal wykładowych, jest to konsorcjum uniwersytetów oferujących wspólny koszyk kursów, wykorzystujących zwykle Internet jako medium transmisyjne, konsorcjum oferuje kursy internetowe indywidualnie, bądź zbiorowo, tworząc wspólne programy studiów, zasoby informatyczne, jak i wykładowcy są rozproszeni w sensie terytorialnym, a skupione w sensie programowym. Uniwersytety wirtualne (Virtual University): Uniwersytety wirtualne ( Virtual University ) Clyde Virtual University (CVU), Liverpool University Online, Hibernia College, University of Ulster Campus One, L'Université Virtuelle en Pays de la Loir (UVPL), L'Université Virtuelle Francophone , Università Telematica "Guglielmo Marconi", NETTUNO, Universidade Aberta , Swiss Virtual Campus, Greek University Network, Bulgarian Virtual University , Virtuelle Hochschule Bayern, Virtual Global University , Oncampus , Denmark Virtual University , Networked University , NKI Internet College, Swedish Net University Agency , Lund NetUniversity , Virtual Polytechnic of Finland , Finnish Virtual University , Estonian Virtual University . Uniwersytety wirtualne (Virtual University): Uniwersytety wirtualne ( Virtual University ) http://www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/linksliste.php Poland ???? Wiedza na żądanie (m-learning, mobile-learning): Wiedza na żądanie ( m-learning , mobile-learning ) obecny rozwój nauczania na odległość wiąże się z integracją systemu edukacji dostępnego z poziomu różnych nośników danych; większość ludzi oczekuje, że uzyska dostęp do istotnych informacji w dowolnej chwili i miejscu, korzystając z dowolnego urządzenia komunikacyjnego: laptop, tablet, netbook, smart phone , czytnik Kindle , palmtop, konsola, odtwarzacze mp3/mp4, etc.; model „wiedzy na żądanie” będzie ewoluował wraz z postępem technologicznym i rozwojem sieci teleinformatycznych. Wiedza na żądanie (m-learning, mobile-learning): Wiedza na żądanie ( m-learning , mobile-learning ) student student student student wykładowca projektor peer2peer cloud wideokonferencja serwer streaming dane upload dystrybucja push tablet e-book mp3/mp4 smart phone mobile phone palmtop Mobilne nauczanie asynchroniczne Mobilne nauczanie synchroniczne serwer smart phone Wiedza na żądanie (m-learning, mobile-learning): Wiedza na żądanie ( m-learning , mobile-learning ) Google Glass PowerPoint Presentation: E-learning ludzie komunikacja treść zachowanie kontekst technologia Na charakter e-learningu mają wpływ różne czynniki PowerPoint Presentation: E-learning ludzie komunikacja treść zachowanie kontekst technologia Technologia: oprogramowanie ( Software ) sprzęt ( Hardware ) Na charakter e-learningu mają wpływ różne czynniki PowerPoint Presentation: E-learning ludzie komunikacja treść zachowanie kontekst technologia Na charakter e-learningu mają wpływ różne czynniki Treść: materiały tekstowe animacje symulacje gry edukacyjne e- booki,i audiobooki wideokonferencje podcasty i webcasty PowerPoint Presentation: E-learning ludzie komunikacja treść zachowanie kontekst technologia Na charakter e-learningu mają wpływ różne czynniki Ludzie: doświadczenie w korzystaniu z nauczania na odległość rozproszenie terytorialne kompetencje informatyczne czas przeznaczony na szkolenie nastawienie do nauczania na odległość PowerPoint Presentation: E-learning ludzie komunikacja treść zachowanie kontekst technologia Na charakter e-learningu mają wpływ różne czynniki Kontekst: skala szkolenia czas trwania szkolenia zakres merytoryczny szkolenia charakterystyka grupy docelowej specyfika przewidzianych treści PowerPoint Presentation: E-learning ludzie komunikacja treść zachowanie kontekst technologia Na charakter e-learningu mają wpływ różne czynniki Zachowanie: typy zachowań psychospołecznych uczestników występujących podczas trwania szkolenia PowerPoint Presentation: E-learning ludzie komunikacja treść zachowanie kontekst technologia Na charakter e-learningu mają wpływ różne czynniki Komunikacja: prowadzący – kursant kursant – kursant PowerPoint Presentation: E-learning ludzie komunikacja treść zachowanie kontekst technologia E-learning Na charakter e-learningu mają wpływ różne czynniki Klasyfikacja szkoleń e-learningowych: Klasyfikacja szkoleń e-learningowych Podział ze względu na formę przekazu . Podział ze względu na tryb uczestnictwa . Podział ze względu na tryb dostępu . Podział ze względu na sposób przekazu informacji do systemu . Klasyfikacja szkoleń e-learningowych: Klasyfikacja szkoleń e-learningowych Podział ze względu na formę przekazu . Podział ze względu na tryb uczestnictwa . Podział ze względu na tryb dostępu . Podział ze względu na sposób przekazu informacji do systemu . Forma podawcza (stateczne elementy szkolenia: tekst, grafika, multimedia) Forma interaktywna (gry, testy, quizy, ćwiczenia, symulacje) Forma współpracy (wirtualne grupy, fora dyskusyjne, wiki, wideokonferencje, czaty) Klasyfikacja szkoleń e-learningowych: Klasyfikacja szkoleń e-learningowych Podział ze względu na formę przekazu . Podział ze względu na tryb uczestnictwa . Podział ze względu na tryb dostępu . Podział ze względu na sposób przekazu informacji do systemu . Forma asynchroniczna (dowolny czas i miejsce) Forma synchroniczna (dowolne miejsce, ale ten sam czas, czyli wirtualna klasa) Forma mieszana ( blended learning , łączenie nauczania tradycyjnego i kształcenia na odległość) Tryb prowadzenia szkoleń e-learningowych: Tryb prowadzenia szkoleń e-learningowych Tryb asynchroniczny Komunikacja nie zachodzi w czasie rzeczywistym, a do realizacji kursu wykorzystuje się oprogramowanie typu: forum dyskusyjne, listy dyskusyjne, poczta elektroniczna. Tryb synchroniczny Wymiana informacji zachodzi w czasie rzeczywistym – wirtualne zajęcia z wykorzystaniem: zsynchronizowany czat tekstowy, komunikacja głosowa (telekonferencja), wideokonferencja. Klasyfikacja szkoleń e-learningowych: Klasyfikacja szkoleń e-learningowych Podział ze względu na formę przekazu . Podział ze względu na tryb uczestnictwa . Podział ze względu na tryb dostępu . Podział ze względu na sposób przekazu informacji do systemu . Forma o ff-line (materiały pobierane przez uczestnika z systemu i przechowywane na jego osobistym komputerze, nie wymaga więc stałej komunikacji podczas trwania szkolenia). Forma on-line (materiały są udostępniane na portalu szkoleniowym i nie ma możliwości bezpośredniego ich pobrania przez kursanta). Klasyfikacja szkoleń e-learningowych: Klasyfikacja szkoleń e-learningowych Podział ze względu na formę przekazu . Podział ze względu na tryb uczestnictwa . Podział ze względu na tryb dostępu . Podział ze względu na sposób przekazu informacji do systemu . Forma bez śledzenia ( no tracking , w trakcie szkolenia system zarządzania nie gromadzi informacji o postępach i aktywności uczestników) Forma ze śledzenie postępów ( tracking , w trakcie trwania szkolenia system rejestruje dane na temat postępów i aktywności poszczególnych uczestników, umożliwia to ocenę/punktację kursantów) Forma ze śledzeniem postępów (tracking): Forma ze śledzeniem postępów ( tracking ) Szkolenia mieszane (blended learning): Szkolenia mieszane ( blended learning ) Szkolenie mieszane polega na jednoczesnym wykorzystaniu zarówno metod tradycyjnych, jak i nowoczesnych, elektronicznych. Najczęstszym połączeniem jest zestawienie technik e-learningu ze szkoleniem tradycyjnym (w szerokim znaczeniu tego słowa), przyjmującym różnorodne formy, od najprostszych form podawczych począwszy, a skończywszy na warsztatowych czy projektowych metodach pracy z uczniem. Szkolenia mieszane (blended learning): Szkolenia mieszane ( blended learning ) blended learning Materiały „papierowe” i elektroniczne Dowolny czas e-szkolenia w ramach terminarza Student sam przeznacza optymalny czas na wykonanie ćwiczeń i zadań Notatki „papierowe” i elektroniczne Prowadzący: trener, mentor, nauczyciel Charakterystyka szkoleń mieszanych (blended learning): Charakterystyka szkoleń mieszanych ( blended learning ) Przekazywanie wiedzy Kurs e- learningowy Kurs tradycyjny synchroniczne asynchroniczne wideokonferencje pokazy on- line zdalne symulacje czat seminaria prelekcje wykłady ćwiczenia samodzielna aktywność w sieci multimedia listy dyskusyjne samokształcenie zadania domowe projekty + blended learning Charakterystyka szkoleń mieszanych (blended learning): Charakterystyka szkoleń mieszanych ( blended learning ) Element szkolenia Bledned learning Szkolenie e-learningowe Szkolenie tradycyjne Treści nauczania PowerPoint Presentation: Element szkolenia Bledned learning Szkolenie e-learningowe Szkolenie tradycyjne Weryfikacja pozyskanej wiedzy Charakterystyka szkoleń mieszanych ( blended learning ) PowerPoint Presentation: Element szkolenia Bledned learning Szkolenie e-learningowe Szkolenie tradycyjne Formy przekazu Charakterystyka szkoleń mieszanych ( blended learning ) Modele szkoleń mieszanych (blended learning): Modele szkoleń mieszanych ( blended learning ) Szkolenie tradycyjne Szkolenie e-learningowe Test wiedzy Szkolenie tradycyjne Szkolenie e-learningowe Test wiedzy Modele szkoleń mieszanych (blended learning): Modele szkoleń mieszanych ( blended learning ) Szkolenie tradycyjne Szkolenie e-learningowe Test wiedzy Modele szkoleń mieszanych (blended learning): Modele szkoleń mieszanych ( blended learning ) Praca indywidualna (forma e-learning ) wykład wprowadzający e-szkolenie seminaria e-szkolenie praktyka e-test egzamin ustny (praktyczny) Praca grupowa i indywidualna (forma tradycyjna) Zapoznaj się z materiałami: Zapoznaj się z materiałami Odpowiedz na pytania

Add a comment

Related presentations

Related pages

Projekt E-learning Gymnázia v Novákoch

Istota (fakt) Pravdepodobnosť. Gramatický čas. He is a good player. (je to fakt: On je dobrým hráčom.) He may/might/could be a good player.
Read more

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

ISTOTA E-LEARNINGU Cechą, która znacząco wpłynęła na sukces e-learningu, jest elastyczność nauczania, którą należy rozumieć jako:6
Read more

SLC-ASYLCARE

E-Learning Plattformen nutzen bzw. aufbauen können. ADMINISTRIEREN UND MANAGEN. Mit unseren hochwertigen Softwarelösungen können wir Sie dabei ...
Read more

Człowiek istota nieznana - Carrel, Alexis - FBC

Człowiek istota nieznana Title: Człowiek istota nieznana Creator: Carrel, Alexis ... E-learning courses. Digital repositories for small cultural ...
Read more

Projekt E-learning Gymnázia v Novákoch

Prečítajte si nasledovné výroky a označte ich podľa toho, čo vyjadrujú písmenom: D - dedukcia P - povinnosť Z - zákaz I - istota Pr.: You must ...
Read more

Istota dramatu - Misiewicz, Janusz - FBC - FBC - On-line ...

Istota dramatu Title: Istota dramatu Creator: Misiewicz, Janusz Subject: dramat, ... E-learning courses. Digital repositories for small cultural institutions.
Read more

CEEOL Education - Technology - Computer Science , Issue 2 ...

Central and Eastern European Online Library - CEE journals, documents, articles, periodicals, books available online for download
Read more

4istota com security, 4istota.com.ua, www4istota.com.ua ...

More information WWW: http://4istota.com.ua IP address: 185.68.16.138 Country: Ukraine IP Space allocated in: 2011-02 Abuse contact emails: Show Company ...
Read more

Top 7 Emilia Kaczmarek profiles | LinkedIn

View the profiles of professionals named Emilia Kaczmarek on LinkedIn. There are 7 professionals named Emilia Kaczmarek, who use LinkedIn to exchange ...
Read more