ISOM. Espai de Reflexió Ètica

43 %
57 %
Information about ISOM. Espai de Reflexió Ètica
Education

Published on March 6, 2014

Author: jalbaiges

Source: slideshare.net

ESPAI DE REFLEXIÓ ÈTICA ISOM SCCL 21 de novembre del 2012

Constitució de l’ERE d’ISOM al 2010 Motiu: impuls a l’ètica derivat del Pla de Qualitat de DGAIA; i de participar al curs d’Ètica de la Dra. Román Això ens ha permès: Reforçar convicció de les intervencions realitzades, basades en els valors que ens son propis, Revisar intervencions que ens havien generat certa inquietud o incertesa, sobre la correcció o no de la decisió presa, Separar els valors i conviccions personals davant qualsevol dilema, i aproximar-nos als del nen i llur família, i als de l’organització. 2

Protocol de funcionament de l’ERE d’ISOM  Recull els criteris per a la constitució i funcionament dels ERESS.     Dinàmica de reunions cada mes i mig. Es convoca als assistents mitjançant convocatòria. S’elabora l’acta de reunió. Tenim elaborat un pla anual que recull els objectius de l’ERE pel 2012. 3

Concreció Pla de treball ERE d’ISOM 2012         Incentivar formació en Ètica de tot l’equip d’ISOM. Realitzar codi ètic de l’Entitat (recull bones pràctiques). Redefinir el model d’educador. Adaptació a la normativa dels nois, en quant a la transmissió de normes Incorporació al manual de l’educador aspectes dels dilemes treballats Incorporar als procediments del manual de qualitat de l’entitat, aspectes educatius i procediments importants. Donar continuitat a l’ERE. Incentivar-ne la innovació i recerca al camp social, fer publicacions d’experiències (prevenció o exportació),... 4

Com hem implantat el que anem aprenent de la cultura de la ètica a ISOM?  Formació: S’ha impulsat la formació interna per a tots els equips professionals.  Identificació de temes claus que afecten a la organització i en que calia fer una nova mirada des de la perspectiva de la ètica.     Educació afectivo – sexual. Identitat cultural. Confidencialitat. Salut mental. 5

Com hem implantat el que anem aprenent de la cultura de la ètica a ISOM?  Construcció de tríptics: té a veure amb les expectatives basades en la justícia i en la veritat, en el fet de poder satisfer-les.  Adreçats a: infants i adolescents, professionals externs i interns de la organització i famílies.  Màxima: és molt important educar en l’expectativa.  Per ISOM qualitat té a veure amb la satisfacció dels nois i els professionals.  Treball de casos. 6

Tríptics: Infants ISOM. 7

Tríptics: Adolescents ISOM. 8

Avaluació pla de treball ISOM 2012: reptes 2013 Incentivar formació en Ètica de tot l’equip d’ISOM. Realitzar codi ètic de l’Entitat (recull bones pràctiques). Definir de nou el model d’educador. Adaptació a la normativa dels nois, en quan a la transmissió de normes Incorporació al manual de l’educador aspectes dels dilemes treballats Incorporar als procediments del manual de qualitat de l’entitat, aspectes educatius i procediments importants.  Donar continuïtat a l’ERE: dinamitzar-lo interna i externament.  Incentivar-ne la innovació i recerca al camp social, fer publicacions d’experiències (prevenció o exportació),...       9

Dificultats detectades en el procés d’implantació.  Pel que fa al treball de casos:  Dificultats per diferenciar els dilemes ètics dels tècnics. Tot i la metodologia apresa.  Pel que fa al funcionament de l’ERE i la seva dinàmica:     Imprescindible el lideratge. Poc fluxe de comunicació entre l’ERE i els equips. Manca de temps per fer reflexions acurades. Necessitat de fer un treball previ a la reunió del propi ERE.  Pel que fa a la formacio:  Manca d’aprofundiment en temes ètics. 10

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ètica | ISOM, SCCL

A ISOM estem convençuts que la qualitat també té a veure amb la satisfacció dels infants i les seves famílies. Sense oblidar els professionals, tant ...
Read more

Espai de reflexió ètica a ISOM - Inici. DIXIT ...

L’ERE d’ISOM es va constituir a finals del 2010 comptant amb vuit membres de l’organització, i respectant el criteri d’incorporar la perspectiva ...
Read more

L’Espai de Reflexió Ètica a ISOM | ISOM, SCCL

Espai de Reflexió Ètica; Participa! Voluntariat; Des de l’empresa; Fes un donatiu; ... Inici > 2013 > març > L’Espai de Reflexió Ètica a ISOM .
Read more

ISOM

... l'Espai de Reflexió Ètica d'ISOM ha el·laborat un document que serà sotmès a discussió de la comunitat professional durant la 6a edició de ...
Read more

Jornada Espais de Reflexió Ètica d’Infància: On som ...

Jornada Espais de Reflexió Ètica d’Infància: On som? Cap on anem?. Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya
Read more

Sant Tomàs - Gent molt capaç - Espai de Reflexió Ètica

Espai de Reflexió Ètica. Què és? És un òrgan de Sant Tomàs, ... Professionals de diferents serveis de l’entitat amb formació ètica acreditada.
Read more

Constituïm un espai de reflexió ètica » Som ...

... i per aquest motiu hem format un Espai de Reflexió Ètica en Serveis ... trobada on va quedar constituït l’equip de treball de l’espai, ...
Read more