ISO 9001:2008 változások

33 %
67 %
Information about ISO 9001:2008 változások

Published on January 23, 2009

Author: HZsolt

Source: slideshare.net

ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) Az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány változásai

ISO 9001:2008 MSZ EN ISO 9001:2009 Ez a szabvány negyedik kiadása . Nemzetközi kiadás dátuma: 2008.11.15. Magyar kiadás: 2009. január Ennek a kiadásnak a célja: A szöveg egyes pontjait világossá, könnyebben értelmezhetővé tegyék. Növeljék a kompatibilitást az ISO 14001-es szabvánnyal.

Ez a szabvány negyedik kiadása .

Nemzetközi kiadás dátuma: 2008.11.15.

Magyar kiadás: 2009. január

Ennek a kiadásnak a célja:

A szöveg egyes pontjait világossá, könnyebben értelmezhetővé tegyék.

Növeljék a kompatibilitást az ISO 14001-es szabvánnyal.

A következőkben csak a jelentősebb változtatásokra, módosításokra és újdonságokra koncentrálunk , és itt nem mutatunk be minden apró szövegbeli, árnyalatnyi változást. Az angol szöveg változásait az előző verzióhoz képest teljes körűen a szabvány „B” melléklete kiemelten tartalmazza.

A következőkben csak a jelentősebb változtatásokra, módosításokra és újdonságokra koncentrálunk , és itt nem mutatunk be minden apró szövegbeli, árnyalatnyi változást.

Az angol szöveg változásait az előző verzióhoz képest teljes körűen a szabvány „B” melléklete kiemelten tartalmazza.

Jogi követelmények kiterjesztése … „ jogszabályi és egyéb szabályozó követelmények ” …az egész szövegben Magyarázat : Az eddigi „ jogszabályi ” (regulatory) követelmények kiegészülnek „ jogszabályi és egyéb szabályozó ” (statutory and regulatory) követelményekké. Ezzel kiterjeszti annak értelmezését is. (Pl. érthető alatta a törvényi és annak hatósági végrehajtása is.) Ez az egész szabványban végigvonul, és egységesen így szerepel!

… „ jogszabályi és egyéb szabályozó követelmények ” …az egész szövegben

Magyarázat : Az eddigi „ jogszabályi ” (regulatory) követelmények kiegészülnek „ jogszabályi és egyéb szabályozó ” (statutory and regulatory) követelményekké. Ezzel kiterjeszti annak értelmezését is. (Pl. érthető alatta a törvényi és annak hatósági végrehajtása is.)

Ez az egész szabványban végigvonul, és egységesen így szerepel!

Kockázat megjelenése a szabványban 0.1. Általános rész … A szervezet minőségirányítási rendszerének megtervezésére és bevezetésére hatással van(nak): a) a szervezet környezete, ennek a környezetnek a változásai, az ezzel a környezettel kapcsolatos kockázatok, … Magyarázat : A kockázat szó első használata a 9001-ben.

0.1. Általános rész

… A szervezet minőségirányítási rendszerének megtervezésére és bevezetésére hatással van(nak):

a) a szervezet környezete, ennek a környezetnek a változásai, az ezzel a környezettel kapcsolatos kockázatok, …

Magyarázat : A kockázat szó első használata a 9001-ben.

Termék értelmezés kiterjesztése 1.1. Általános rész … 1. MEGJEGYZÉS: Ebben a nemzetközi szabványban a "termék" kifejezés csak a) a vevőnek szánt vagy az általa igényelt termékre, b) termék-előállító folyamatokból származó bármely tervezett kimenetre alkalmazzák . Magyarázat : A szabvány eddig csak a végtermékre vonatkozott, mostantól a beszerzett és a félkész termékekre is .

1.1. Általános rész1. MEGJEGYZÉS: Ebben a nemzetközi szabványban a "termék" kifejezés csak

a) a vevőnek szánt vagy az általa igényelt termékre,

b) termék-előállító folyamatokból származó bármely tervezett kimenetre alkalmazzák .

Magyarázat : A szabvány eddig csak a végtermékre vonatkozott, mostantól a beszerzett és a félkész termékekre is .

Outsourced folyamatok felügyelete 4.1. Általános követelmények … „ Az ilyen, külső erőforrással végeztetett folyamatokra alkalmazandó felügyelet típusát és mértékét meg kell határozni a minőségirányítási rendszerben.” … „ 3. MEGJEGYZÉS: A külső erőforrással végeztetett folyamatok felügyeletének biztosítása nem menti fel a szervezetet az összes vevői, jogszabályi és egyéb szabályozó követelménynek való megfelelés felelőssége alól .” … Magyarázat : Az alvállalkozás ba kiadott folyamatok felett szigorúbb felügyelet (kontroll) szükséges. A szervezet felelőssége nem hárítható át az alvállalkozás kontrolljával az alvállalkozóra.

4.1. Általános követelmények

… „ Az ilyen, külső erőforrással végeztetett folyamatokra alkalmazandó felügyelet típusát és mértékét meg kell határozni a minőségirányítási rendszerben.”

… „ 3. MEGJEGYZÉS: A külső erőforrással végeztetett folyamatok felügyeletének biztosítása nem menti fel a szervezetet az összes vevői, jogszabályi és egyéb szabályozó követelménynek való megfelelés felelőssége alól .” …

Magyarázat : Az alvállalkozás ba kiadott folyamatok felett szigorúbb felügyelet (kontroll) szükséges. A szervezet felelőssége nem hárítható át az alvállalkozás kontrolljával az alvállalkozóra.

Vonatkozó személyzet kiterjesztése 6.2.1 Általános előírás … „ MEGJEGYZÉS: A termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőségre közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek mindazok a munkatársak, akik bármilyen feladatot hajtanak végre a minőségirányítási rendszerben .” Magyarázat : A termék-követelményeknek való megfelelést direkt vagy indirekt módon befolyásolhatja a minőségirányítási rendszerben bármely feladatot ellátó személyzet. Tehát nincs leszűkítve pl. műszaki személyzetre.

6.2.1 Általános előírás

… „ MEGJEGYZÉS: A termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőségre közvetlen vagy közvetett hatással lehetnek mindazok a munkatársak, akik bármilyen feladatot hajtanak végre a minőségirányítási rendszerben .”

Magyarázat : A termék-követelményeknek való megfelelést direkt vagy indirekt módon befolyásolhatja a minőségirányítási rendszerben bármely feladatot ellátó személyzet. Tehát nincs leszűkítve pl. műszaki személyzetre.

Információs rendszer – erőforrás 6.3. Infrastruktúra … Az infrastruktúra – értelemszerűen – tartalmazza: … c) a támogató szolgáltatásokat (mint például a szállítást, a kommunikációt vagy az információs rendszereket ). Magyarázat : az információ / információs rendszer megjelenése az infrastruktúra alatt, a menedzselt erőforrások között.

6.3. Infrastruktúra

… Az infrastruktúra – értelemszerűen – tartalmazza: …

c) a támogató szolgáltatásokat (mint például a szállítást, a kommunikációt vagy az információs rendszereket ).

Magyarázat : az információ / információs rendszer megjelenése az infrastruktúra alatt, a menedzselt erőforrások között.

Munkakörnyezet fogalmának tisztázása 6.4. Munkakörnyezet .. „ MEGJEGYZÉS: A „munkakörnyezet” kifejezés azokra a körülményekre vonatkozik, amelyek között a munkát végzik, beleértve fizikai, környezeti és egyéb tényezőket (mint pl. zaj, hőmérséklet, páratartalom, megvilágítás vagy időjárás).” Magyarázat : Fogalom tisztázása, mit is értsünk ezalatt.

6.4. Munkakörnyezet

.. „ MEGJEGYZÉS: A „munkakörnyezet” kifejezés azokra a körülményekre vonatkozik, amelyek között a munkát végzik, beleértve fizikai, környezeti és egyéb tényezőket (mint pl. zaj, hőmérséklet, páratartalom, megvilágítás vagy időjárás).”

Magyarázat : Fogalom tisztázása, mit is értsünk ezalatt.

Kiszállítás utáni követelmények 7.2.1. A termékkel kapcsolatos követelmények meghatározása … „ MEGJEGYZÉS: A kiszállítás utáni tevékenységek közé tartoznak, pl. garancia keretében végzett tevékenységek, szerződéses kötelezettségek, mint pl. karbantartási szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások, mint pl. újrahasznosítás vagy végső megsemmisítés .” Magyarázat : Új megjegyzés a kiszállítás utáni követelmények meghatározására, értelmezésére.

7.2.1. A termékkel kapcsolatos követelmények meghatározása

… „ MEGJEGYZÉS: A kiszállítás utáni tevékenységek közé tartoznak, pl. garancia keretében végzett tevékenységek, szerződéses kötelezettségek, mint pl. karbantartási szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások, mint pl. újrahasznosítás vagy végső megsemmisítés .”

Magyarázat : Új megjegyzés a kiszállítás utáni követelmények meghatározására, értelmezésére.

Tervezés kiterjesztése a csomagolásra 7.3.3. A tervezés és fejlesztés kimenő adatai ... „ MEGJEGYZÉS: A termék-előállításra és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó információk magukban foglalhatják a termék megóvására vonatkozó részleteket is .” Magyarázat : A csomagolási terv is része lehet például a fejlesztési eredményeknek.

7.3.3. A tervezés és fejlesztés kimenő adatai

... „ MEGJEGYZÉS: A termék-előállításra és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó információk magukban foglalhatják a termék megóvására vonatkozó részleteket is .”

Magyarázat : A csomagolási terv is része lehet például a fejlesztési eredményeknek.

Azonosítás és nyomon követhetőség a teljes főfolyamaton 7.5.3. Azonosítás és nyomonkövethetőség … „ A szervezetnek azonosítania kell a termék állapotát, figyelembe véve a figyelemmel kísérésre és a mérésre vonatkozó követelményeket mindenhol a termék-előállítás során .” … Magyarázat : Kiegészítés, amiben kiterjeszti az azonosítás és nyomon követhetőség követelményét a teljes főfolyamati életciklusra.

7.5.3. Azonosítás és nyomonkövethetőség

… „ A szervezetnek azonosítania kell a termék állapotát, figyelembe véve a figyelemmel kísérésre és a mérésre vonatkozó követelményeket mindenhol a termék-előállítás során .” …

Magyarázat : Kiegészítés, amiben kiterjeszti az azonosítás és nyomon követhetőség követelményét a teljes főfolyamati életciklusra.

Személyes adatok mint vevői tulajdon 7.5.4. A vevő tulajdona … „ MEGJEGYZÉS: A vevő tulajdona tartalmazhat szellemi tulajdont és személyes adatokat is .” Magyarázat : A vevő személyes adatai is a vevői tulajdon részét képezik. Azok védelme is kötelezettség – ezek már információbiztonsági feladatok .

7.5.4. A vevő tulajdona

… „ MEGJEGYZÉS: A vevő tulajdona tartalmazhat szellemi tulajdont és személyes adatokat is .”

Magyarázat : A vevő személyes adatai is a vevői tulajdon részét képezik. Azok védelme is kötelezettség – ezek már információbiztonsági feladatok .

Szoftveres mérőeszközök alkalmassága 7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése … „ MEGJEGYZÉS: A számítógépes szoftverek esetében az igazolás (verifikálás) és a konfigurációkezelés szolgál annak megerősítésére, hogy azok megtartják a szándék szerinti használatra való alkalmasságukat .” Magyarázat : A számítógépes szoftverek mint mérőeszközök kalibrálása / hitelesítése nehezen értelmezhető. Ennek az értelmezésnek a kiterjesztéséhez ad segítséget ez a megjegyzés.

7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése

… „ MEGJEGYZÉS: A számítógépes szoftverek esetében az igazolás (verifikálás) és a konfigurációkezelés szolgál annak megerősítésére, hogy azok megtartják a szándék szerinti használatra való alkalmasságukat .”

Magyarázat : A számítógépes szoftverek mint mérőeszközök kalibrálása / hitelesítése nehezen értelmezhető. Ennek az értelmezésnek a kiterjesztéséhez ad segítséget ez a megjegyzés.

Vevői elégedettségméréshez lehetőségek 8.2.1. Vevői megelégedettség … „ MEGJEGYZÉS: A vevői észlelés figyelemmel kísérése magában foglalhatja bemenő adatok megszerzését olyan forrásokból, mint pl. vevői elégedettségi felmérések, a kiszállított termék minőségével kapcsolatos vevői adatok, felhasználóivélemény-felmérések, meghiúsult üzletekkel kapcsolatos elemzések, köszönetnyilvánítások, garanciális panaszok és kereskedői jelentések.” Magyarázat : ötletadás, példák a vevői elégedettségmérés inputjaihoz

8.2.1. Vevői megelégedettség

… „ MEGJEGYZÉS: A vevői észlelés figyelemmel kísérése magában foglalhatja bemenő adatok megszerzését olyan forrásokból, mint pl. vevői elégedettségi felmérések, a kiszállított termék minőségével kapcsolatos vevői adatok, felhasználóivélemény-felmérések, meghiúsult üzletekkel kapcsolatos elemzések, köszönetnyilvánítások, garanciális panaszok és kereskedői jelentések.”

Magyarázat : ötletadás, példák a vevői elégedettségmérés inputjaihoz

Folyamatmérés mértéke 8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése … „ MEGJEGYZÉS: A megfelelő módszerek meghatározásakor javasolható, hogy a szervezet vegye figyelembe az egyes folyamataira alkalmas figyelemmel kísérés vagy mérés típusát és mértékét, azzal összefüggésben, hogy a folyamatok milyen hatással vannak a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre és a minőségirányítási rendszer eredményességére .” Magyarázat : Az adott folyamat jelentőségének figyelembe vétele a folyamatmérés mértékének, módszerének meghatározásakor.

8.2.3. A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése

… „ MEGJEGYZÉS: A megfelelő módszerek meghatározásakor javasolható, hogy a szervezet vegye figyelembe az egyes folyamataira alkalmas figyelemmel kísérés vagy mérés típusát és mértékét, azzal összefüggésben, hogy a folyamatok milyen hatással vannak a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelésre és a minőségirányítási rendszer eredményességére .”

Magyarázat : Az adott folyamat jelentőségének figyelembe vétele a folyamatmérés mértékének, módszerének meghatározásakor.

Helyesbítés és megelőzés eredményessége 8.5.2. Helyesbítő tevékenység … f) az elvégzett helyesbítő tevékenység eredményességének átvizsgálására … 8.5.3. Megelőző tevékenység … f) az elvégzett megelőző tevékenység eredményességének átvizsgálására … Magyarázat : A helyesbítés és megelőzés eredményessége vizsgálatának kiemelése

8.5.2. Helyesbítő tevékenység

… f) az elvégzett helyesbítő tevékenység eredményességének átvizsgálására …

8.5.3. Megelőző tevékenység

… f) az elvégzett megelőző tevékenység eredményességének átvizsgálására …

Magyarázat : A helyesbítés és megelőzés eredményessége vizsgálatának kiemelése

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Add a comment

Related pages

ISO 9001 – Wikipédia

Az ISO 9001 helye. Az ISO 9001-es szabvány az ISO 9000-es minőségbiztosítással / minőségirányítással foglalkozó szabványcsoport maghatározó ...
Read more

Változások az ISO 9001-es szabványban

Változások az ISO 9001-es szabványban 2008 novemberében megjelent az ISO 9001:2008 szabvány legújabb kiadása, 2009 elején pedig hatályba lépett ...
Read more

MSZ EN ISO 9001 2008-mellékletek nélkül

A CEN az ISO 9001:2008 szabvány szövegét minden változtatás nélkül EN ISO ... negyedik kiadása közötti változások
Read more

Az ISO 9001:2008 kötelező érvényű 2009 novembertől

Az ISO 9001:2008 kötelező érvényű 2009 novembertől 2008. november 14-én megjelent az ISO 9001 szabvány új változata. Egy évvel a közzététel ...
Read more

ISO 9001 – Minőségirányítási Rendszer (MIR ...

ISO 9001 – Szabályozott minőségirányítás Az ISO 9001 szabvány egy Minőségirányítási Rendszer ... Strukturális változások lesznek, ...
Read more

Megjelent az új ISO 9001:2008 szabvány - T&T Quality

Megjelent az új ISO 9001:2008 szabvány. ... Változások a tanúsítási gyakorlatban (Az ISO 17021:2006 tanúsítási szabvány változásai).
Read more

SGS Magyarország - Az ISO 9001: 2015 szabvány változása

Az ISO/DIS 9001 szabványtervezetben lévő főbb változások: Struktúra és terminológia, ... ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 (DIS változat)
Read more

Technoqua - Új ISO 9001:2008 szabvány, átállási ...

... költségcsökkentés), változások kezelése (átszervezés, új szervezeti egység létrehozása, ... ISO Tanácsadás | Vezetésfejlesztés ...
Read more