Isidor Marí Les universitats i la política europea de multilingüisme

50 %
50 %
Information about Isidor Marí Les universitats i la política europea de multilingüisme
Education

Published on June 22, 2009

Author: sdl_uabidiomes

Source: slideshare.net

Description

Conferència d'Isidor Marí, "Les universitats i la política europea de multilingüisme", dins el cicle Amalgama 09, organitzat pel Servei de Llengües de la UAB (19.06.09)

Les universitats i la política europea de multilingüisme Cicle Amalgama 09 Servei de Llengües UAB 19 de juny de 2009

Dues qüestions òbvies (però sovint oblidades) Les polítiques europees de multilingüisme responen (en gran part) a la voluntat de superar els inconvenients de la diversitat lingüística per a la integració del mercat únic europeu i per a la competitivitat global . Les polítiques universitàries a la UE s’orienten a la competitivitat en l’economia mundial del coneixement (en ensenyament, recerca i innovació). Per ex.: Resolució Consell 23.11.2007. És en aquest marc que se situen les polítiques universitàries de multilingüisme.

Les polítiques europees de multilingüisme responen (en gran part) a la voluntat de superar els inconvenients de la diversitat lingüística per a la integració del mercat únic europeu i per a la competitivitat global .

Les polítiques universitàries a la UE s’orienten a la competitivitat en l’economia mundial del coneixement (en ensenyament, recerca i innovació). Per ex.: Resolució Consell 23.11.2007.

És en aquest marc que se situen les polítiques universitàries de multilingüisme.

Tres perspectives complementàries Lingüística : quines exigències tècniques planteja el multilingüisme a les universitats? Universitària : com contribueix el multilingüisme als objectius estratègics de cada universitat i del sistema universitari? Social : quin és el paper de les universitats en la consecució d’un multilingüisme que respongui a l’interès general –de la societat catalana i de tothom?

Lingüística : quines exigències tècniques planteja el multilingüisme a les universitats?

Universitària : com contribueix el multilingüisme als objectius estratègics de cada universitat i del sistema universitari?

Social : quin és el paper de les universitats en la consecució d’un multilingüisme que respongui a l’interès general –de la societat catalana i de tothom?

Un tema immens, però crucial Enorme complexitat de les polítiques europees de multilingüisme : referències selectives. Complexitat no inferior dels mecanismes i nivells de decisió de cada universitat, del sistema universitari i de les polítiques universitàries (catalana, Xarxa Vives, estat/s, UE...): triar alguns punts. Malgrat tot, és important no perdre’s en la complexitat i assegurar una bona gestió universitària del multilingüisme. Confio en les vostres aportacions a una reflexió compartida.

Enorme complexitat de les polítiques europees de multilingüisme : referències selectives.

Complexitat no inferior dels mecanismes i nivells de decisió de cada universitat, del sistema universitari i de les polítiques universitàries (catalana, Xarxa Vives, estat/s, UE...): triar alguns punts.

Malgrat tot, és important no perdre’s en la complexitat i assegurar una bona gestió universitària del multilingüisme.

Confio en les vostres aportacions a una reflexió compartida.

Guió Breu visió de la política europea de multilingüisme Les comunicacions de la Comissió de 2008 i 2005 Les polítiques universitàries i l’èmfasi en la mobilitat Projectes i xarxes sobre el multilingüisme de les universitats L’exemple danès Guia de la Conferència de Rectors de Dinamarca La política lingüística de la Copenhagen Business School Alguns punts per al debat Les competències lingüístiques en els nous plans d’estudi: condicions d’èxit del CLIL/AICLE, capacitació del professorat La mobilitat i la seguretat lingüística: aules multilingües, incentivació i avaluació de la docència. Les llengües i la recerca El multilingüisme: oportunitat o amenaça

Breu visió de la política europea de multilingüisme

Les comunicacions de la Comissió de 2008 i 2005

Les polítiques universitàries i l’èmfasi en la mobilitat

Projectes i xarxes sobre el multilingüisme de les universitats

L’exemple danès

Guia de la Conferència de Rectors de Dinamarca

La política lingüística de la Copenhagen Business School

Alguns punts per al debat

Les competències lingüístiques en els nous plans d’estudi: condicions d’èxit del CLIL/AICLE, capacitació del professorat

La mobilitat i la seguretat lingüística: aules multilingües, incentivació i avaluació de la docència.

Les llengües i la recerca

El multilingüisme: oportunitat o amenaça

Política europea de multilingüisme La comunicació sobre multilingüisme de la Comissió: El multilingüisme: un actiu per a Europa i un compromís conjunt (18 de setembre 08). Annex: Catàleg d’accions comunitàries en l’àmbit del multilingüisme --i resultats de la Consulta sobre multilingüisme [catalans en 1r lloc!] Propostes del Grup d’Alt Nivell , etc. Importància del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (Consell d’Europa)

La comunicació sobre multilingüisme de la Comissió: El multilingüisme: un actiu per a Europa i un compromís conjunt (18 de setembre 08).

Annex: Catàleg d’accions comunitàries en l’àmbit del multilingüisme --i resultats de la Consulta sobre multilingüisme [catalans en 1r lloc!]

Propostes del Grup d’Alt Nivell , etc.

Importància del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (Consell d’Europa)

El multilingüisme: un actiu per a Europa i un compromís conjunt (18 set 08). ÍNDEX: Presentació Els reptes d’una UE més gran i més diversa Objectius El multilingüisme per al diàleg intercultural i la cohesió social El multilingüisme per a la prosperitat Aprenentatge continuat  únic esment explícit: “Les universitats haurien de proporcionar als seus estudiants unes competències lingüístiques sòlides amb independència dels seus camps d’especialització” (punt 6.1) L’ús dels mitjans, de les noves tecnologies i de la traducció La dimensió externa del multilingüisme Aplicació Conclusions

Presentació

Els reptes d’una UE més gran i més diversa

Objectius

El multilingüisme per al diàleg intercultural i la cohesió social

El multilingüisme per a la prosperitat

Aprenentatge continuat  únic esment explícit: “Les universitats haurien de proporcionar als seus estudiants unes competències lingüístiques sòlides amb independència dels seus camps d’especialització” (punt 6.1)

L’ús dels mitjans, de les noves tecnologies i de la traducció

La dimensió externa del multilingüisme

Aplicació

Conclusions

Contrast amb l’anterior comunicació (2005): Una nova estratègia marc per al multilingüisme Xarxes Mercator d’ universit at s active s e n la re cerca sobre les llengües menys difoses De senvolupar l’àmbit acad è mic del multiling üisme diverses universit at s ha n creat càtedres en àmbits d’estudi relacionats amb el mul tiling üisme i la interculturalitat El suport de la Commissi ó a la recerca sobre la diversitat ling üística pot ser complement at per xarxes d’aquest tipus de Càtedres  [EUNoM] Algunes universit at s ofereixen cursos especialitzats sobre “ Indùstries de la Llengua ”. Organi tzar un congrés sobre la formació de traductors a les universi tat s Revi sar els programes de formació de les universitats per a comprovar que proporcionen als estudiants de professions lingüístiques les habilitats adequades per a condicions de treball ràpidament canviants . Ofer ir beques universit àr ies i suport docent en el camp de la interpretació de congressos Pro porcionar a les universit at s un model de curriculum per a un títol de Master sobre traducció i proporcionar traductors visitants

Xarxes Mercator d’ universit at s active s e n la re cerca sobre les llengües menys difoses

De senvolupar l’àmbit acad è mic del multiling üisme

diverses universit at s ha n creat càtedres en àmbits d’estudi relacionats amb el mul tiling üisme i la interculturalitat

El suport de la Commissi ó a la recerca sobre la diversitat ling üística pot ser complement at per xarxes d’aquest tipus de Càtedres  [EUNoM]

Algunes universit at s ofereixen cursos especialitzats sobre “ Indùstries de la Llengua ”.

Organi tzar un congrés sobre la formació de traductors a les universi tat s

Revi sar els programes de formació de les universitats per a comprovar que proporcionen als estudiants de professions lingüístiques les habilitats adequades per a condicions de treball ràpidament canviants .

Ofer ir beques universit àr ies i suport docent en el camp de la interpretació de congressos

Pro porcionar a les universit at s un model de curriculum per a un títol de Master sobre traducció i proporcionar traductors visitants

Punt 3. Objectius: Generalitzar la competència en 3 llengües Objectiu de Barcelona: llengua materna + 2. Seguiment: indicador de competència lingüística . [Contradicció Luxemburg/Catalunya]: el català no hi és comptat.

Generalitzar la competència en 3 llengües

Objectiu de Barcelona: llengua materna + 2.

Seguiment: indicador de competència lingüística .

[Contradicció Luxemburg/Catalunya]: el català no hi és comptat.

EUROBARÒMETRE

Indicador de competències lingüístiques COM(2007) 184 final : Marc per a l’enquesta europea sobre coneixements lingüístics. Actualització de COM(2005) 356 final Previsió d’inici: primer semestre 2009 De moment, exclou expressió oral Anglès, francès, alemany, espanyol, italià [+opcions nacionals] Coneixements entre A1 i B2 del Marc Europeu Dades contextuals + estudiants del darrer curs de secundària inferior i del segon de secundària superior. Proves informatitzades + impreses http://www.surveylang.org/en/index.html

COM(2007) 184 final : Marc per a l’enquesta europea sobre coneixements lingüístics.

Actualització de COM(2005) 356 final

Previsió d’inici: primer semestre 2009

De moment, exclou expressió oral

Anglès, francès, alemany, espanyol, italià [+opcions nacionals]

Coneixements entre A1 i B2 del Marc Europeu

Dades contextuals + estudiants del darrer curs de secundària inferior i del segon de secundària superior.

Proves informatitzades + impreses

http://www.surveylang.org/en/index.html

Punt 5. El multilingüisme per a la prosperitat El multilingüisme de l’empresa, factor de competitivitat. Èmfasi en les PIME. Recomanacions del Fòrum Empresarial (jul 08). Llengües i competitivitat : informe ELAN. Cooperació pública-privada  estratègies de gestió multilingüe. Llengües i perfil laboral : avantatge personal dels multilingües, econòmic i cognitiu. Promoure mobilitat. ACCIONS Mobilitat d’estudiants, treballadors i emprenedors joves Estudiar relació multilingüisme – creativitat – innovació Plataforma d’intercanvi de bones pràctiques a l’empresa Amb els estats: Millorar aprenentatge no formal Formació lingüística i intercultural a les PIME Plans de mobilitat

El multilingüisme de l’empresa, factor de competitivitat. Èmfasi en les PIME. Recomanacions del Fòrum Empresarial (jul 08).

Llengües i competitivitat : informe ELAN. Cooperació pública-privada  estratègies de gestió multilingüe.

Llengües i perfil laboral : avantatge personal dels multilingües, econòmic i cognitiu. Promoure mobilitat.

ACCIONS

Mobilitat d’estudiants, treballadors i emprenedors joves

Estudiar relació multilingüisme – creativitat – innovació

Plataforma d’intercanvi de bones pràctiques a l’empresa

Amb els estats:

Millorar aprenentatge no formal

Formació lingüística i intercultural a les PIME

Plans de mobilitat

Punt 6. Aprenentatge continuat Atenció al dèficit multilingüe en la formació professional i d’adults Més oportunitats per aprendre més llengües : d iversificar públics objectiu, llengües en oferta , modalitats d’aprenentatge i perfils de competència (receptiva/productiva). Únic esment de les universitats: “ Les universitats haurien de proporcionar als seus estudiants unes competències lingüístiques sòlides amb independència dels seus camps d’especialització” Una docència de llengües efectiva : impuls a la cooperació entre escoles i la mobilitat docent ( DROFOLTA ). ACCIONS Impulsar aquests objectius amb els programes europeus Catàleg de bones pràctiques Amb els estats: Promoure aprenentatge de la o les llengües oficials + 2 Diversificar idiomes en oferta Formació i mobilitat del professorat

Atenció al dèficit multilingüe en la formació professional i d’adults

Més oportunitats per aprendre més llengües : d iversificar públics objectiu, llengües en oferta , modalitats d’aprenentatge i perfils de competència (receptiva/productiva). Únic esment de les universitats:

“ Les universitats haurien de proporcionar als seus estudiants unes competències lingüístiques sòlides amb independència dels seus camps d’especialització”

Una docència de llengües efectiva : impuls a la cooperació entre escoles i la mobilitat docent ( DROFOLTA ).

ACCIONS

Impulsar aquests objectius amb els programes europeus

Catàleg de bones pràctiques

Amb els estats:

Promoure aprenentatge de la o les llengües oficials + 2

Diversificar idiomes en oferta

Formació i mobilitat del professorat

Punt 7. Ús dels mitjans, de les noves tecnologies i de la traducció Promoure sistemes d’intercomprensió complementaris de la competència multilingüe: subtitulació, ludoeducació, continguts multilingües. Espai Únic Europeu d’Informació, Sistema d’Informació del Mercat Interior (Eco: la llengua d’Europa és la traducció). ACCIONS Suport a la subtitulació i la producció AV europea Suport a les tecnologies de la llengua Congrés sobre traducció i diàleg intercultural Amb els estats: Directiva de serveis i sistema d’informació multilingüe Circulació internacional de producció AV europea + subtitulació Impuls a la implantació de les tecnologies de la llengua

Promoure sistemes d’intercomprensió complementaris de la competència multilingüe: subtitulació, ludoeducació, continguts multilingües.

Espai Únic Europeu d’Informació, Sistema d’Informació del Mercat Interior (Eco: la llengua d’Europa és la traducció).

ACCIONS

Suport a la subtitulació i la producció AV europea

Suport a les tecnologies de la llengua

Congrés sobre traducció i diàleg intercultural

Amb els estats:

Directiva de serveis i sistema d’informació multilingüe

Circulació internacional de producció AV europea + subtitulació

Impuls a la implantació de les tecnologies de la llengua

Consell de ministres d’Educació, Cultura i Joventut (20-21 nov 08): Suport a la traducció Promoure la diversitat lingüística i el diàleg intercultural reforçant el suport a la traducció a fi d’afavorir la difusió de les idees i dels sabers i la circulació de les obres a Europa i al món. En el marc de les polítiques existents: Informar de les ajudes a la traducció Coordinar-les i reforçar-les Desenvolupar la formació dels traductors Sostenir una xarxa de bases de dades terminològiques Promoure les tecnologies lingüístiques Estudiar la pertinència i la viabilitat d’un programa específic de suport a la traducció.

Promoure la diversitat lingüística i el diàleg intercultural reforçant el suport a la traducció a fi d’afavorir la difusió de les idees i dels sabers i la circulació de les obres a Europa i al món.

En el marc de les polítiques existents:

Informar de les ajudes a la traducció

Coordinar-les i reforçar-les

Desenvolupar la formació dels traductors

Sostenir una xarxa de bases de dades terminològiques

Promoure les tecnologies lingüístiques

Estudiar la pertinència i la viabilitat d’un programa específic de suport a la traducció.

Política universitària europea Agenda per a la modernització: Resolució del Consell de 23 de novembre de 2007, “sobre la modernització de les universitats amb vistes a la competitivitat d’Europa en una economia mundial del coneixement”. El procés de Bolonya: reforma curricular, adaptació dels plans d’estudi. Recerca: 7è Programa Marc [llengua franca?] Èmfasi en la mobilitat: ERASMUS d’estudiants ( cursos intensiusde llengua !), de professorat + ERASMUS MUNDUS, EURAXESS (investigadors). Molt valorat en els indicadors de seguiment.

Agenda per a la modernització: Resolució del Consell de 23 de novembre de 2007, “sobre la modernització de les universitats amb vistes a la competitivitat d’Europa en una economia mundial del coneixement”.

El procés de Bolonya: reforma curricular, adaptació dels plans d’estudi.

Recerca: 7è Programa Marc [llengua franca?]

Èmfasi en la mobilitat: ERASMUS d’estudiants ( cursos intensiusde llengua !), de professorat + ERASMUS MUNDUS, EURAXESS (investigadors). Molt valorat en els indicadors de seguiment.

http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/eurydice09_en.pdf Higher Education in Europe 2009:Developments in the Bologna Process

 

Projectes europeus i xarxes rellevants per al multilingüisme de les universitats ELC/CEL (European Language Council / Conseil Européen pour les Langues): www . celelc . org ENLU (European Network for the Promotion of Language Learning among all Undergraduates): web . fu - berlin .de/ enlu Ian Tudor: Benchmarks for a Higher Education Language Policy ( http :// userpage . fu - berlin .de/~ enlu / downloads /TF1_report_final. rtf ) TNP3 (Thematic Network Project in the Area of Languages III): web . fu - berlin .de/tnp3/ DYLAN (Language Dynamics and Management of Diversity); www . dylan - project . org (UAB: L. Nussbaum). LINEE (Languages In a Network of European Excellence): www . linee . info

ELC/CEL (European Language Council / Conseil Européen pour les Langues): www . celelc . org

ENLU (European Network for the Promotion of Language Learning among all Undergraduates): web . fu - berlin .de/ enlu

Ian Tudor: Benchmarks for a Higher Education Language Policy ( http :// userpage . fu - berlin .de/~ enlu / downloads /TF1_report_final. rtf )

TNP3 (Thematic Network Project in the Area of Languages III): web . fu - berlin .de/tnp3/

DYLAN (Language Dynamics and Management of Diversity); www . dylan - project . org (UAB: L. Nussbaum).

LINEE (Languages In a Network of European Excellence): www . linee . info

L’exemple danès Conferència de rectors de Dinamarca Guia 2004 per a les polítiques lingüístiques de les universitats: Elecció de les llengües vehiculars de cada titulació Llengües dels materials d’aprenentatge Control de qualitat quan els no nadius usen l’anglès, i formació interna Danès per als estudiants forans com a part integrada en els seus estudis a Dinamarca Llengües de la informació i les regulacions de la universitat, requisits de competència per al personal que es relaciona amb estudiants, ensenyants o investigadors forans Reforç de la competència intercultural i multilingüe de tots els estudiants Llengües en què publiquen els investigadors Nivells de competència dels nous estudiants i del personal docent i investigador, permanent i temporal, inclòs l’accés al danès. La internacionalització no eximeix les institucions de la responsabilitat de garantir el manteniment del danès com a llengua acadèmica.

Conferència de rectors de Dinamarca Guia 2004 per a les polítiques lingüístiques de les universitats:

Elecció de les llengües vehiculars de cada titulació

Llengües dels materials d’aprenentatge

Control de qualitat quan els no nadius usen l’anglès, i formació interna

Danès per als estudiants forans com a part integrada en els seus estudis a Dinamarca

Llengües de la informació i les regulacions de la universitat, requisits de competència per al personal que es relaciona amb estudiants, ensenyants o investigadors forans

Reforç de la competència intercultural i multilingüe de tots els estudiants

Llengües en què publiquen els investigadors

Nivells de competència dels nous estudiants i del personal docent i investigador, permanent i temporal, inclòs l’accés al danès.

La internacionalització no eximeix les institucions de la responsabilitat de garantir el manteniment del danès com a llengua acadèmica.

Copenhagen Business School Language Policy http://uk.cbs.dk/about_cbs/menu/language_policy As a consequence of CBS’ strong position in the area of internationalisation, the Board of Directors has adopted a Language Policy. The Language Policy addresses a wide range of challenges connected to CBS' being a university with continuous ambitions to expand its international activities. Both the use of language among students, teachers and administrative staff are considered in the Language Policy. From this overall goal follows, in the case of CBS, that CBS regards: Danish and English as parallel working languages in all its activities CBS acknowledges the importance of being able to operate professionally in at least one more language beside Danish and English CBS will continue to foster the Danish language as a full-scale language of teaching and research.

As a consequence of CBS’ strong position in the area of internationalisation, the Board of Directors has adopted a Language Policy.

The Language Policy addresses a wide range of challenges connected to CBS' being a university with continuous ambitions to expand its international activities. Both the use of language among students, teachers and administrative staff are considered in the Language Policy.

From this overall goal follows, in the case of CBS, that CBS regards:

Danish and English as parallel working languages in all its activities

CBS acknowledges the importance of being able to operate professionally in at least one more language beside Danish and English

CBS will continue to foster the Danish language as a full-scale language of teaching and research.

Basic principles Language competence and intercultural competence are increasingly important globally, and can be seen as complimentary. CBS does not prescribe one particular version of English for its students or staff but aims at correct, lucid and effective ‘international standard English’, essentially based on British and American variants, in its written products, whereas more variation can be expected in spoken English. English will continue to be increasingly important as a second or parallel language to Danish at CBS, but linguistic competence in additional languages is a major strength of CBS, and can give its staff and graduates a significant competitive edge. Content and form in major student assignments are two sides of the same coin, and all teachers are required to address both aspects when assessing the quality of students’ performance . Evaluation therefore entails the assessment of the precision and appropriacy of the language of student work, in writing and in speech, as an integral dimension of content. As a Danish academic institution, CBS has a particular responsibility for contributing to the maintenance of Danish as a language of science and popularisation . This commitment is fully compatible with the goal of developing high levels of multilingualism. CBS must ensure the quality of the English of teaching and administration staff who are expected to function with a high level of competence. Formulating and implementing a language policy is the responsibility of the university, its teaching and administrative staff. However it must be emphasized that responsibility for developing the students’ language competencies also rests with the students themselves.

Language competence and intercultural competence are increasingly important globally, and can be seen as complimentary.

CBS does not prescribe one particular version of English for its students or staff but aims at correct, lucid and effective ‘international standard English’, essentially based on British and American variants, in its written products, whereas more variation can be expected in spoken English.

English will continue to be increasingly important as a second or parallel language to Danish at CBS, but linguistic competence in additional languages is a major strength of CBS, and can give its staff and graduates a significant competitive edge.

Content and form in major student assignments are two sides of the same coin, and all teachers are required to address both aspects when assessing the quality of students’ performance . Evaluation therefore entails the assessment of the precision and appropriacy of the language of student work, in writing and in speech, as an integral dimension of content.

As a Danish academic institution, CBS has a particular responsibility for contributing to the maintenance of Danish as a language of science and popularisation . This commitment is fully compatible with the goal of developing high levels of multilingualism.

CBS must ensure the quality of the English of teaching and administration staff who are expected to function with a high level of competence.

Formulating and implementing a language policy is the responsibility of the university, its teaching and administrative staff. However it must be emphasized that responsibility for developing the students’ language competencies also rests with the students themselves.

Altres punts de l’índex Competències lingüístiques dels estudiants Competència en danès per als estudiants danesos Competència en anglès per als estudiants danesos Competència en altres llengües estrangeres Competència en anglès per a estudiants forans Ensenyament en llengües estrangeres (criteris de qualitat) Llengües de la recerca Danès com a segona llengua per als estudiants i professorat Política lingüística a l’administració, la biblioteca i les comunicacions externes Recursos i prioritats estratègiques. Organització i periodització.

Competències lingüístiques dels estudiants

Competència en danès per als estudiants danesos

Competència en anglès per als estudiants danesos

Competència en altres llengües estrangeres

Competència en anglès per a estudiants forans

Ensenyament en llengües estrangeres (criteris de qualitat)

Llengües de la recerca

Danès com a segona llengua per als estudiants i professorat

Política lingüística a l’administració, la biblioteca i les comunicacions externes

Recursos i prioritats estratègiques. Organització i periodització.

Punts per al debat Les competències lingüístiques en els nous plans d’estudi: condicions d’èxit del CLIL/AICLE, capacitació del professorat La mobilitat i la seguretat lingüística: aules multilingües, incentivació i avaluació de la docència. Les llengües i la recerca El multilingüisme: oportunitat o amenaça

Les competències lingüístiques en els nous plans d’estudi: condicions d’èxit del CLIL/AICLE, capacitació del professorat

La mobilitat i la seguretat lingüística: aules multilingües, incentivació i avaluació de la docència.

Les llengües i la recerca

El multilingüisme: oportunitat o amenaça

Add a comment

Related presentations

Related pages

multilingüisme Conferència d'Isidor Marí: Les universitats ...

Conferència d'Isidor Marí: "Les universitats i la política europea de multilingüisme" ... "Les universitats i la política europea de multilingüisme"
Read more

Jornada - blogs.uab.cat

... “Les universitats i la política europea de ... suport al multilingüisme a la ... *Isidor Marí i Mayans és director de la Càtedra de ...
Read more

Servei de Llengües. Universitat Autònoma de Barcelona ...

Presentació per a les ... Isidor Marí Les universitats i la política europea de multilingüisme Conferència d'Isidor Marí, "Les universitats i la ...
Read more

Societat Catalana de Llengua i Literatura El ...

El multilingüisme a les universitats en l’espai ... La Comissió de Política Lingüística ... de la Universitat Pompeu Fabra. Isidor Marí, ...
Read more

Isidor Marí Mayans - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Isidor Marí Mayans ... Una política intercultural per a les Balears? ... Palma, Universitat de les Illes Balears. 1999: La planificació lingüística, ...
Read more

Aplicació a Catalunya de l’estudi ELAN sobre el ...

Aplicació a Catalunya de l’estudi ELAN sobre el multilingüisme de les ... de manera explícita a la recent política ... 4 Article d’Isidor Marí.
Read more

Isidor Marí - La llengua catalana, pedra de toc de la ...

Quan es diu que el multilingüisme de la Unió Europea ... tal com preveu l'article 10 de la Carta europea de les ... MARÍ, Isidor (2003). "La ...
Read more

Servei de Llengües – UAB Idiomes (Bellaterra) » EEES

El divendres 19 de juny, a les 10 h, Isidor Marí farà una conferència sobre “Les universitats i la política europea de multilingüisme”, a l’aula ...
Read more

Algunes reflexions sobre el nou paper de la Comissió de ...

tiva del doctor Joan Martí i Castell i del professor Isidor Marí ... multilingüisme de la universitat europea ... multilingüisme a les universitats ...
Read more