Iparragirre DBH

67 %
33 %
Information about Iparragirre DBH
Entertainment

Published on November 30, 2008

Author: xabilak

Source: authorstream.com

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA Euskal HerrianFormazio-saioa : DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA Euskal HerrianFormazio-saioa 2008ko azaroa IPARRAGIRRE BHI Xabier Lakunza Slide 2: Konpetentzien definizio asko daude. Ondorengo hau aukeratu dugu. “Capacidad de actuar eficazmente en situaciones diversas, complejas e imprevisibles; se apoya en cono- cimientos, pero también en valores, habilidades, experiencia...” (Eurydice, 2002) 1 DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA Euskal Herrian : DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA Euskal Herrian Markoa 1 Ebaluazioaren objektua: oinarrizko konpetentziak 2 Ebaluazioaren aplikazioa 3 Hobekuntza prozesua 4 4 2 Slide 4: NONDIK DATOR? Europako Batzordearen jarraibideetatik: · Helburu estrategikoa, Oinarrizko konpetentziak, Europar Markoa … LOEtik (2/2006 Legea): · Diagnostiko ebaluazio orokorra ESTATU MAILAKOA · Erroldako ebaluazio diagnostikoa ERKIDEGOKOA 1. MARKOA 1. MARKOA EAEko curriculumeko dekretua (175/2007) 3 Slide 5: LMHko 4. mailan eta DBHko 2. mailan ikasle guztien oinarrizko KONPETENTZIAK ebaluatuko dira. Erronka handia suposatzen du Hezkuntza prozesuekin lotutako testuinguruko faktoreak eta aldagaiak aztertzeko. Ikasleei buruzko informazioa emango du eta ikastetxeentzat orientatzailea eta formatzailea izango da. INFORME INDIBIDUALA, gurasoiei ikastetxeen bidez helduko zaiena. Familiek (INFORME INDIBIDUALA) eta hezkuntza komunitateak (IKASTETXEKO TXOSTENA) konpetentzien lorpen mailaren inguruko informazioa jasoko dute, motibatzeko eta hobekuntza errazteko. Ikastetxeetan etengabeko hobekuntza bultzatzeko : ikasle guztiek oinarrizko konpetentziak garatzen dituztela bermatzeko. Emaitzekin ez da ikastetxeen sailkapenik egingo. 1. MARKOA DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA … NORI eta ZERTARAKO? 4 Slide 6: Oro har, diagnostiko ebaluazioak ikastetxeetan ebaluazio kultura sendotu eta etengabeko hobekuntza prozesuak ahalbidetuko ditu. Ikastetxeek datuak lortuko dituzte denboran zehar eta kanpoko erreferentziak ere bai. Horrek erabaki egokiak hartzen lagunduko du ikuspegi errealista batetik. (IKASTETXEKO TXOSTENA). Ikastetxe bakoitzak ikasleen data basea osatu beharko du. Hezkuntza sistemari buruzko informazioa lortzen lagunduko du.Hezkuntza Sailak erabakiak datuetan oinarrituko ditu eta lehentasunak zehaztu ahalko ditu. (TXOSTEN OROKORRA). 1. MARKOA DIAGNOSTIKO EBALUAZIOAren ERAGINAK 5 Slide 7: 1. MARKOA DIAGNOSTIKOA EGITEKO EBALUAZIOAREN PRINTZIPIOAK Itzuli 6 Slide 8: ZER ULERTZEN DUGU KONPETENTZIATZAT? “Egiten jakitea” da, beraz; jakite hori aplikatu egiten da eta hainbat egoera eta testuinguetara egokitu daiteke. Gainera, izaera integratzailea du, ezagutzak, prozedurak eta jarrerak barneratuz. APLIKATUA JAKINTZA INTEGRATUA TESTUINGURUA 2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA Konpetentziak berarekin dakar: 7 Slide 9:  Oinarrizko konpetentziak ez dira gutxieneko ikaskuntzak, baizik bizi eta elkarbizi ahal izateko eta ikasten jarraitu ahal izateko beharrezkotzat jotzen direnak.  Euren artean ez dira independenteak, guztien artean erlazioa dago.  Ez dago erlazio unibokorik konpetentzien eta arloen artean.  Ez dira arloen bidez bakarrik garatzen, baizik eta antolakuntza, tutoretza, eskolaz kanpoko ekintza eta abarren bidez ere.  Ezin dira bereizi testuinguru soziokulturaletatik. OINARRIZKO KONPETENTZIAK 2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA KONPETENTZIAk 8 Slide 10: KONPETENTZIAK  Dimentsioak  Azpi-gaitasunak  Adierazleak ZER ELEMENTUK OSATZEN DUTE KONPETENTZIA? 2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA 9 Slide 11: Adierazleak Zentzu orokorra identifikatzen du. Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizten ditu. Ideien arteko lotura ezagutzen du. ... Graduazioa: 3 mailatan Zentzu orokorra identifikatzea Testuetako xedea antzematea Informazioa aukeratzea Ulertzeko estrategiak erabiltzea Azpi-gaitasunak ENTZUMENA IRAKURMENA MINTZAMENA IDAZMENA INTERAKZIOA Dimentsioak HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA 2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA 10 Slide 12: Azpi-gaitasuna Oinarrizko nozio geometrikoak eta espazio-adierazpeneko sistemak erabiltzea Azpi-gaitasuna Forma eta harreman geometrikoen ezagutza erabiltzea KANTITATEA ESPAZIOA ETA FORMA ALDAKETAK, HARREMANAK eta ZIURGABETASUNA PROBLEMAK EBAZTEA Adierazleak Orientazioarekin eta espazioaren adierazpenarekin lotutako funtsezko nozio geometrikoak ulertzen ditu. Posizioak eta mugimenduak identifikatu, aztertu eta azaltzen ditu. Distantzia errealak zenbatu eta neurtzen ditu plano eta mapa errazetan... Graduazioa: 3 mailatan MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA 2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA 11 Slide 13: EZAGUTZA ZIENTIKOAREN ULERMENA NATURAREN AZALPENA IKERKETA ZIENTIFIKOAREN OINARRIZKO GAKOEN EZAGUPENA EZAGUTZA ZIENTIFIKOEZ BALIATZEA ERABAKIAK HARTZEKO Azpi-gaitasuna Garapen eta aplikazio teknologiko nabarmenenak aztertzea eta kritikoki baloratzea Azpi-gaitasuna Ingurumeneko arazo larrienak azaltzea, kausak eta eraginak kontuan hartuz Adierazleak Objektu eta baliabide teknologikoak identifikatzen ditu. Inguruko makinei eta beren funtzionamenduari buruzko jakinmina erakusten du. Garapen teknologikoak bizitza kalitatean duen eragina baloratzen du. Graduazioa: 3 mailatan ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN KULTURA 2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA 12 Slide 14: Irakurri egunkari bateko artikulu hau eta, gero, erantzun galderei. KLONAZIOA 2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA ZIENTZIARAKO GAITASUNA. GALDERA BATEN ADIBIDEA 13 Slide 15: Testuaren 15. lerroan, titi batetik erabiltzen duten partea deskribatzeko “zati txiki txikia” esaten da. Testua irakurri duzunez, igarriko duzu zer den “zati txiki txiki” hori. “Zati txiki txikia”: A- Zelula da. B- Genea da. D- Zelularen nukleoa da. E- Kromosoma da. ZIENTZIARAKO GAITASUNA. GALDERA BATEN ADIBIDEA 2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA Itzuli Azpikonpetentzia:Fenomenoen deskribapena Adierazle maila: 2 14 Slide 16: A) SENTSIBILIZAZIO FASEA B) APLIKAZIO FASEA C) HOBEKUNTZA FASEA DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN Emaitzak aztertzea. Ikastetxeko txostena Ikastetxearen hobekuntza plana egitea Ikastetxearen hobekuntza plana ematea 8 10 9 PRESTAKUNTZA IKASTETXEAN Ebaluazioa koordinatzeko taldea Sentsibilizazioa Prestakuntza 1. Probak egiteko prestatzea 2. Proba irekia 1 2 Informazioa Sentsibilizazioa Prestakuntza orokorra 0 Probak aplikatzea Zuzenketa Datuak aztertzea eta korrelazioak egitea Emaitzetako txostenak ikastetxeetara bidaltzea 3 4 6 7 5 Txostenak Egitea 1.HIRUHILEKOA 2. eta 3. HIRUHILEKOA HURRENGO Ikasturteko LEHEN LAUHILEKOA 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA 15 Slide 17: DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN Nola antolatuko dugu? KANPOKOA (Derrigorrezkoa,ISEI-IVEI) Item Itxiak Item Erdi Itxiak Item Irekiak Ekoizpen Laburrak APLIKAZIO KONTROLATUA BARNEKOA (boluntarioa) a) Hezkuntza Sailak proposamenak eta ereduak (probak, irizpideak, antolatzeko proposamenak, ereduak...) ematen ditu. b) Ikastetxeak berak, berezko proiektuari jarraituz, sortu edota egokitu dituen beste tresna eta proba batzuk. IKASTETXEKO DIAGNOSTIKO BARNE-EBALUAZIOAREN EGITURA HEZKUNTZA SAILAK DEFINITZEN DU - Ikasturte bakoitzean ebaluatuko diren konpetentziak - Aplikazioa kanpoko baliabideen bidez. IKASTETXEAK ZEHAZTEN DU (aplikazioa eta garapena barneko baliabideekin) TXOSTENAK Ikasle bakoitzekoa Ikastetxekoa EAEkoa IKASTETXEKO TXOSTENA: Kanpoko ebaluazioaren emaitzak Barneko ebaluazioaren emaitzak baleude Informazioa familientzat eta Hezkuntza komunitatearentzat 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA 16 Slide 18: DIAGNOSTIKO EBALUAZIOAren EGUTEGIA 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA 17 Slide 19: Ikastetxeak erabakia hartu beharko du. (ZEHAZTEKO) PROBEN APLIKAZIO HIZKUNTZA 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA 18 Slide 20: Iraupena: 2 egun Denbora: 2 goiz, gutxi gorabehera 3 ordukoak. Probaren ezaugarri formalak: Galdera koadernoak eta Erantzun orriak bereiztuak. Galdera koaderno desberdinak gela berean modu aleatorioan (al azar) banatuak (neurtzeko aukera zabalagoa ematen baitu). ERRENDIMENDU PROBEN EZAUGARRIAK 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA 19 Slide 21: 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA 20 Slide 22: PISA azterketan bezalako itemak, baina egokituak: Testuinguruak garrantzia izango du: ikasleen adina eta ikasmaila kontuan izango dira, ikasleei egoeren hurbiltasuna, gaur egungo arazo errealak izatea (mota askotakoak), ohiko bizimoduarekin lotuta egotea, egoera/arazo esanguratsuak izatea, ikasten dutena aplikatzeko egokiak... ITEM-en EZAUGARRIAK 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA Ikasleek dakitena aplikatzeko gai diren ala ez ebaluatzera zuzenduak. Arazoetan oinarrituak. Konfliktoak identifikatu, horiei buruzko informazioa aztertu, arazoen kausak bilatu, ondorioak antzeman, eragileak ezagutu, alternatibak aztertu edota proposatu, gatazkak konpontzeko bideak baloratu beharko dituzte... 21 Slide 23: Irakurri egunkari bateko artikulu hau eta, gero, erantzun galderei. KLONAZIOA Zientziarako Gaitasuna. Galdera Baten Adibidea 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA 22 Slide 24: Zeinen berdina da Dolly ardia? A- 1. ardiaren berdina. B- 2. ardiaren berdina. D- 3. ardiaren berdina. E- Bere aitaren berdina. Zientziarako Gaitasuna. Galdera Baten Adibidea 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA 23 Slide 25: Zientziarako Gaitasuna. Galdera Baten Adibidea 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA 24 Slide 26: Proba hauek BALIO ERANTSIAREN kalkulua ahalbidetzen dute, errendimendua ebaluatzeko modurik justuena : ez da bakarrik ikasleak lortzen duena ikusten, baizik eta ebaluazio batetik bestera dagoen aldea, eta ikaste prozesuaren hobekuntza ikastetxean. Informazioa galdera-sorten bidez eskuratuko da: Ikasleek Familiek Tutoreek Zuzendaritzakoek erantzundakoak EMAITZEN INTERPRETAZIOA: Testuingurua eta balio erantsia 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA Itzuli 25 Slide 27: Txostenak Ikastetxearena Ikasle bakoitzarena Zer egin informazioarekin? Kanpoko ebaluazio diagnostikoa Barneko ebaluazio diagnostikoa (boluntarioa) (probak eta beste iturri batzuk) Informazioa (familiak, ikasleak, hezkuntza komunitatea): ikastetxea Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak analizatzea: ikastetxea Erabakiak (hobetzeko proposamenak): ikastetxeko irakasleak HOBEKUNTZA PROZESUA 4) HOBEKUNTZA PROZESUA Itzuli 26 Slide 28: A) SENTSIBILIZAZIO FASEA B) APLIKAZIO FASEA C) HOBEKUNTZA FASEA DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN Emaitzak aztertzea. Ikastetxeko txostena Ikastetxearen hobekuntza plana egitea Ikastetxearen hobekuntza plana ematea 8 10 9 PRESTAKUNTZA IKASTETXEAN Ebaluazioa koordinatzeko taldea Sentsibilizazioa Prestakuntza 1. Probak egiteko prestatzea 2. Proba irekia 1 2 Informazioa Sentsibilizazioa Prestakuntza orokorra 0 Probak aplikatzea Zuzenketa Datuak aztertzea eta korrelazioak egitea Emaitzetako txostenak ikastetxeetara bidaltzea 3 4 6 7 5 Txostenak egitea 1.HIRUHILEKOA 2. eta 3. HIRUHILEKOA HURRENGO Ikasturteko LEHEN LAUHILEKOA 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA DIAGNOSTIKOA EGITEKO EBALUAZIOAREN PRINTZIPIOAK(Eranskina) : DIAGNOSTIKOA EGITEKO EBALUAZIOAREN PRINTZIPIOAK(Eranskina) 41. 42. 43. orrialderekin osatu 1. MARKOA Slide 30: DIAGNOSI EBALUAZIOA EAEn (Eranskina) 2006-2007. ikasturtea Lehen Hezkuntzako 4. maila DBHko 2. maila Guztira Ikasleak 17.698 16.888 34.586 Taldeak 849 836 1.685 Zentsu izaera izango du: IKASLE GUZTIEI egingo zaie 1. MARKOA Itzuli Slide 31: a) Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna. b) Ikasten ikasteko gaitasuna. c) Matematikarako gaitasuna. d) Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. e) Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna. f) Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. g) Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. h) Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna. EAEko oinarrizko konpetentziak DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN (Eranskina) 2. EBALUAZIOAREN OBJEKTUA Slide 32: DIAGNOSTIKO EBALUAZIOAren EGUTEGIA 3) EBALUAZIOAREN APLIKAZIOA

Add a comment

Related presentations

Related pages

DBH - J.M.Iparragirre BHI

Oinarrizko Hezkuntza derrigorrezkoa eta doakoa da. Eskolaldiko hamar urte hartzen ditu, eta, normalean, sei urtetik hamasei urtera egiten da, bi hezkuntza ...
Read more

J. M. IPARRAGIRRE BHI

J. M. IPARRAGIRRE BHI. Ruta a la página. Página Principal; ... Informatika 2016-2017 dbh-4. Ingelesa dbh 4-1. Lengua y Literatura dbh 4-1. Matematika dbh 4.
Read more

DBH-1 - J.M.Iparragirre BHI

DBH-1 . Hauek dira DBH 1.mailako ikasgaiak eta ordu kopuruak: ... © J.M.Iparragirre BHI Telefonoa: 943721413 | Fax: 943721403 | 012286aa@hezkuntza.net.
Read more

iparragirre-dbh3 - home

Ongi etorriak gure wiki-ra!!!! Wiki hau JMIparragirre ikastetxeko 3 dbh-ko ikasleen artean osatzen ari gara.
Read more

jmiparragirre.net: DBH 3

You are currently using guest access . English (en) English (en) Español - Internacional (es) ... J. M. IPARRAGIRRE BHI
Read more

Harrera plana jm iparragirre by JMIparragirre BHI - issuu

Title: Harrera plana jm iparragirre, Author: JMIparragirre BHI, Name: harrera_plana_jm_iparragirre, Length: 9 pages, Published: 2016-02-12T00:00:00.000Z.
Read more

iparragirre-dbh3 - Organoak, sistemak eta aparatuak

-organoak aparatuen eta sistema sati dira.aparatuek eta sistemaek. berriz, giza gorputza ostzen dute.-organoen egitura eta morfologia aztertzen duen ...
Read more

JMIparragirre Institutua

Zumarragako Udalak antolatutako Giza eskubideen marrazki lehiaketan DBH 2ko MIKELE MEDIAVILLA k irabazle suertatu da (11-16 urteko kategorian) Sari ...
Read more

Andoni Iparragirre Conget | LinkedIn

Andoni Iparragirre Conget. Biologoa eta irakaslea/ Biologist and teacher. Location Antzuola, Basque Country, Spain Industry Environmental Services
Read more

1. DBH 1 - aixerrota.hezkuntza.net

1. DBH 1.B Tutorea: Maite Ruiz de Loizaga Ikaslea 1 Atutxa Garcia, Jon 2 Cagigas Tobio, Leire 3 Claros Villaroel, Jeancarla Janina 4 Dilla Abad, Sara
Read more