Ionty

60 %
40 %
Information about Ionty
Education

Published on February 28, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Ionty (kation a anion)

Ionty jsou kladně (Na+) nebo záporně (Cl-) nabité částice hmoty. Ionty vznikají přijetím nebo ztrátou elektronů z elektronového obalu neutrálního atomu. Prvky přijímají nebo ztrácejí elektrony proto, aby získaly stavbu elektronového obalu jako nejblíže postavený vzácný plyn. Anorganická chemie 8.ročník – Ionty ZŠ Kamenka Čelákovice

Je schopnost atomu poutat valenční elektrony. Značí se X. Zapisuje se desetinným číslem nad chemickou značkou prvku. Je-li X < 2, prvky zpravidla ztrácejí valenční elektrony a vytvářejí ionty s kladným nábojem - kationty. Je-li X > 2, prvky zpravidla přijímají elektrony a vytvářejí ionty se záporným nábojem anionty. Anorganická chemie 8.ročník – Ionty ZŠ Kamenka Čelákovice

Vznik kationtu: Nao - e- → Na+ {11-11+}o - e- → {10+11+} Vznik aniontu: Clo + e- → Cl{17-17+}o + e- → {18-17+} Anorganická chemie 8.ročník – Ionty ZŠ Kamenka Čelákovice

Doplň chybějící údaje v zápisu: Cu0 2e- → Cu2+ S0 + 2e- → P0 → P3Zapiš schéma vzniku: K0 K+ O0 O2Al0 Al3+ Anorganická chemie 8.ročník – Ionty ZŠ Kamenka Čelákovice

Kontrola Cu0 - 2e- → Cu2+ S0 + 2e- → S2P0 + 3e- → P3K0 - e- → K+ O0 + 2e- → O2Al0 - 3e- → Al3+ Anorganická chemie 8.ročník – Ionty ZŠ Kamenka Čelákovice

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ion – Wikipedie

Ionty (v jednotném čísle ion nebo iont) jsou elektricky nabité částice atomární velikosti (atomy, molekuly, někdy také skupiny atomů či molekul).
Read more

Kategorie:Ionty – Wikipedie

Články v kategorii „Ionty“ Zobrazuje se 11 stránek z celkového počtu 11 stránek v této kategorii.
Read more

O Ionic-CARE

Záporně nabité kyslíkové ionty (O-ionty) nejsou ničím novým a umělým. Naopak každý z nás se s nimi setkává od svého prvního nadechnutí.
Read more

Jak fungují ionty - Bio Ionic: Profesionální péče o ...

Co jsou ionty? Ionty jsou atomy, které získali nebo ztratili elektron a díky tomu jsou nabity energií. Pozitivní ionty (kationty) ztratili elektron a ...
Read more

UniversitätsKlinikum Heidelberg: Heidelberg Ion-Beam ...

1895. Der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) beschäftigt sich in Würzburg mit Kathodenstrahlen. An den Elektroden einer ummantelten ...
Read more

iont – Wikislovník

ionty: vokativ: ionte: ionty: lokál: iontu: iontech: instrumentál: iontem: ionty: význam . elektricky nabit ...
Read more

ionty - Free definitions by Babylon

ionty - Free definition results from over 1700 online dictionaries. Cart (0) Products. Special Offers. Support. Babylon Translator; Premium Dictionaries;
Read more

Looking at Ions - Chem4Kids.com: Atoms: Ions

That means an atom with a neutral charge is one where the number of electrons is equal to the atomic number.
Read more

Elektrolyty (Ionty) - Vitalion.cz

Elektrolyty. Další názvy: Ionty Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži) Normální hodnoty: Hodnoty ...
Read more

Plasma - NASA's Polar, Wind and Geotail Missions

Introduction to concept of plasma, with examples of fluorescent tube, ionosphere, magnetosphere and solar wind; part of the educational ...
Read more