Intro jones terra_reversa_okt_2016

50 %
50 %
Information about Intro jones terra_reversa_okt_2016

Published on October 21, 2016

Author: Peter_Tom_Jones

Source: slideshare.net

1. Boekvoorstelling Terra Reversa: de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid Peter Tom Jones & Vicky De Meyere [OPEK-Leuven, 20 Oktober 2016]

2. Het principe van het voortschrijdend inzicht OKT 2016 2 Analyse ecologische problematiek – nadruk op “het probleem” “DUURZAME ONTWIKKELING” 2006 2009 2016 TR/Jones & De Meyere

3. Het principe van het voortschrijdend inzicht OKT 2016 3 Oplossingen “TRANSITIE” 2006 2009 2016 TR/Jones & De Meyere Analyse ecologische problematiek – nadruk op “het probleem” “DUURZAME ONTWIKKELING”

4. Het principe van het voortschrijdend inzicht OKT 2016 4 Oplossingen voor ecologische problematiek – TR, 2016 – HOOP 2006 2009 2016 TR/Jones & De Meyere Analyse ecologische problematiek – nadruk op “het probleem” “DUURZAME ONTWIKKELING”

5. Terra Reversa: transities meervoudig bekeken OKT 2016 5TR/Jones & De Meyere

6. Terra Reversa, 2016: tekens van hoop OKT 2016 6TR/Jones & De Meyere

7. Transitie van de fossiele, lineaire economie naar een klimaatvriendelijke, circulaire, veerkrachtige economie Figuur: VITO OKT 2016 7TR/Jones & De Meyere

8. 10 redenen om optimistisch te zijn 1. CO2-emissies stabiliseren voor het eerst wereldwijd. 2. China sluit haar steenkoolcentrales en goes cleantech. 3. De doorbraak in het mondiale klimaatbeleid 4. De doorbraak van de disinvestment-beweging 5. Fossiele energiebedrijven boeren (snel) achteruit. 6. Hernieuwbare energie breekt het ene record na het andere. 7. Elektrificatie wagenpark komt op gang. 8. Peer-to-peereconomie doet zijn intrede. 9. Circulaire economie is het nieuwe Leitmotiv. 10. Zelfs stortplaatsen leveren nieuwe grondstoffen. OKT 2016 8TR/Jones & De Meyere

9. 10 redenen om optimistisch te zijn 1. CO2-emissies stabiliseren voor het eerst wereldwijd. 2. China sluit haar steenkoolcentrales en goes cleantech. 3. De doorbraak in het mondiale klimaatbeleid 4. De doorbraak van de disinvestment-beweging 5. Fossiele energiebedrijven boeren (snel) achteruit. 6. Hernieuwbare energie breekt het ene record na het andere. 7. Elektrificatie wagenpark komt op gang. 8. Peer-to-peereconomie doet zijn intrede. 9. Circulaire economie is het nieuwe Leitmotiv. 10. Zelfs stortplaatsen leveren nieuwe grondstoffen. OKT 2016 9TR/Jones & De Meyere

10. 3. Klimaatbeleid dubbelsporig succes • “…limit planetary warming to well below 2 °C, urging nations to pursue an even stricter target, 1.5 °C” • “Countries will assess their progress towards reducing emissions in 2018, and must revisit their climate pledges every five years, beginning in 2020” • “The agreement creates a transparent system for measuring, reporting and verifying emissions” 3 OKT 2016 10TR/Jones & De Meyere

11. Stevige hoop op een versneld in werking treden is inmiddels bevestigd 3 Status 27-9-2016: 60 landen ratificeerden klimaatverdrag (eerste grens overschreden). Samen goed voor 48% emissies. Status 5-10-2016: EU ratificeert verdrag & tweede grens bereikt (> 55% emissies) – Verdrag gaat van kracht vanaf 4-11-2016 OKT 2016 11TR/Jones & De Meyere

12. 10 redenen om optimistisch te zijn 1. CO2-emissies stabiliseren voor het eerst wereldwijd. 2. China sluit haar steenkoolcentrales en goes cleantech. 3. De doorbraak in het mondiale klimaatbeleid 4. De doorbraak van de disinvestment-beweging 5. Fossiele energiebedrijven boeren (snel) achteruit. 6. Hernieuwbare energie breekt het ene record na het andere. 7. Elektrificatie wagenpark komt op gang. 8. Peer-to-peereconomie doet zijn intrede. 9. Circulaire economie is het nieuwe Leitmotiv. 10. Zelfs stortplaatsen leveren nieuwe grondstoffen. OKT 2016 12TR/Jones & De Meyere

13. 4. Disinvestment-beweging wint heel snel aan invloed Om de opwarming te beperken tot maximum 2°C moet de hoofdmoot van de fossiele grondstofvoorraden (steenkool, aardolie, gas) in de grond blijven 4 OKT 2016 13TR/Jones & De Meyere

14. > 500 pensioenfondsen, steden, religieuze groepen, universiteiten, foundations  3,4 triljoen dollar “divested” 4 “Stranded assets” OKT 2016 14TR/Jones & De Meyere

15. 5. Fossiele bedrijven gaan failliet… met steenkoolsector voorop • Steenkoolbedrijven : o Peabody Energy, Arch Coal, … • Schaliegas en -oliebedrijven • Zelfs oliebedrijven doen het slecht als gevolg van: o Lage olieprijzen & steeds duurder wordende ontginning o Klimaatbeleid o Afbouw subsidies (cf. G7, Wereldbank, OESO, etc.) (hoewel nog te traag!) 5 OKT 2016 15TR/Jones & De Meyere

16. 6. Hernieuwbare energie breekt helemaal door (ondanks historisch lage olieprijzen en riante subsidies voor fossiele energie) 6 OKT 2016 16TR/Jones & De Meyere

17. Zelfs The Economist heeft het begrepen OKT 2016 17TR/Jones & De Meyere

18. Bevestigd door het Amerikaanse Department of Energy OKT 2016 18TR/Jones & De Meyere

19. Jobs in de energiesector: cleantech versus fossiel [Bron:McKinsey 2012] 6 OKT 2016 19TR/Jones & De Meyere

20. 10 redenen om optimistisch te zijn 1. CO2-emissies stabiliseren voor het eerst wereldwijd. 2. China sluit haar steenkoolcentrales en goes cleantech. 3. De doorbraak in het mondiale klimaatbeleid 4. De doorbraak van de disinvestment-beweging 5. Fossiele energiebedrijven boeren (snel) achteruit. 6. Hernieuwbare energie breekt het ene record na het andere. 7. Elektrificatie wagenpark komt op gang. 8. Peer-to-peereconomie doet zijn intrede. 9. Circulaire economie is het nieuwe Leitmotiv. 10. Zelfs stortplaatsen leveren nieuwe grondstoffen. OKT 2016 20TR/Jones & De Meyere

21. 8. Peer-to-peer economie (P2P) doet zijn intrede • P2P: economie waarin “gelijken” samen produceren, consumeren en innoveren • P2P in de virtuele sfeer: o Open source (cf. Wikipedia, Linux) & Open Access • P2P in de fysieke productie en consumptie: o Open design & fab labs o Deeleconomie • Coöperatie & delen: Weggeef- en kringwinkels, auto- en fietsdelen • [Oppassen voor commerciële deelplatformen zoals Uber, Airbnb] o Naar een postkapitalistische productiewijze 8 OKT 2016 21TR/Jones & De Meyere

22. Conclusies OKT 2016 22TR/Jones & De Meyere

23. Dank voor de aandacht! OKT 2016 23TR/Jones & De Meyere

Add a comment