Intolerància a sucres

50 %
50 %
Information about Intolerància a sucres
Health & Medicine

Published on February 19, 2014

Author: pediatresdeponent

Source: slideshare.net

XXXI CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA EN PEDIATRIA LLEIDA-2014 Intolerància a sucres Dra. Gemma Castillejo Gastroenterologia pediàtrica

Desenvolupament de les preferències per aliments • Existeix una preferència innata pel dolç als nounatsresponen de manera positiva i preferent al gust dolç. (Bartoshuk LM. Annu Rev Psychol 1994;45:419-440) • Concentracions elevades de sacarosa han demostrat tenir un efecte analgèsic als nounats.

¿Quan comença la introducció de sucres a la dieta? Primer aliment dolç introduït als nens: Llet materna A la dieta dels humans no ha estat un component significatiu fins mètodes de processament moderns, des de llavors, l’increment ha estat exponencial.

Principals carbohidrats Sucres Monosacàrids: Fructosa: HFCS, mel, concentrat sucs fruita, agave, nèctar fruita i vegetals Glucosa-Dextrosa: HFCS, mel, concentrats fruites, agave, nèctar Galactosa: llet

Absorció i Transport de monosacàrids: Fructosa, Glucosa i Galactosa han de ser transportats a través de la membrana de l’enteròcit fins a la circulació portal, mitjançant proteïnes transportadores. Activitat de les proteïnes de transport determinat genèticament i alterades per inflamació o estrès.

Principals carbohidrats Sucres Disacàrids Sacarosa: sucre canya, remolatxa dolça, mel, xarop blat moro Lactosa: llet Maltosa: malta Trealosa: xampinyons Sucres Poliols (sucres alcohòlics) Sorbitol, Manitol, Xylitol, Lactitol, Eritriol, Isomaltosa, Maltitol

Absorció de disacàrids 1- Requereix hidròlisi: Lactosa- lactasa / Sacarosa-sacarasa Maltosa- maltasa / Trealosa-trealasa Enzims específics per a cada HC. Es troben a la Mb de la vora serrada de les vellositats dels enteròcits 2- Posterior transport:

Principals carbohidrats Oligosacàrids (HC cadena curta): Maltooligosacàridos: Dextrinomaltosa Oligosacàrids no glucans: Rafinosa, estaquiosa, polidextrosa, fructo i galactooligosacàrids, inulina Polisacàrids Midons: amilosa, amilopectina, midons modificats No midons: cel·lulosa, hemicel·lulosa, pectina, b-glucà, glucomanans, gomes vegetals i mucílags, hidrocol·loides

Sucres totals Sucres naturals Presents de forma natural a fruites, vegetals i llet Els sucres naturals de la fruita, llet i derivats lactis contenen micronutrients essencials. Especialment: ►Vitamines: A, C, B12, folat, ►Minerals: Ferro, Fòsfor, Magnesi i Calci. Sucres afegits Addicionats als aliments o begudes durant la seva preparació o el seu processament PROBLEMES: Augment ingesta energètica: > sucre > IMC: estudis longitudinals mostren un augment del guany ponderal amb la ingesta de determinats sucres afegits. Disminució ingesta micronutrients: Majoria de sucres afegits tenen gran densitat energètica i són pobres en nutrients.

Sucres afegits: – Consum per població en quantitats majors a les recomanades per quasi tota la població, – aportats principalment per postres dolces / begudes amb gas / sucs / xuxes i caramels, – desplacen aliments amb més nutrients, – molt presents als productes d’alimentació processats. Inclou mel,melasses, sucs de fruita concentrats, sucre morè, xarop de blat de moro,xarop de blat de moro alt en fructosa, sacarosa, lactosa, glucosa, xarop de malta

Problemes amb els sucres afegits 1- FACTOR DE RISC CARDIOVASCULAR • Obesitat • Hipertensió • Dislipèmia (majors cifras LDL/TG i menors d’HDL) • Hiperinsulinèmia • Síndrome metabòlica 2- RISC DE CÀRIES DENTAL

“The American Heart En general, diverses recomanacions parlen de minimitzar la ingesta d’aliments i begudes amb sucres afegits Association is taking aim at the nation's sweet tooth, urging consumers to significantly cut back on the amount of sugar they get from such foods as soft drinks, cookies and ice cream.” Specific advice: “…limiting foods and beverages high in calories, fat, sugar or salt such as cakes and pastries, chocolate and candies, cookies and granola bars, doughnuts and muffins, ice cream and frozen desserts, …fruit flavoured drinks, soft drinks, sport and energy drinks, sweetened hot and cold drinks” Nutrition Facts Panel: “Choose products that contain less sugar”

Què passa si retirem el sucre? Amb què ho substituïm?

Per a què serveixen els dolços als aliments? Endolcir Textura: afegeixen volum, cohesionen textures Sensació cruixent Humectant Disminució punt congelació Conservant Substrat fermentació Color productes

Què passa amb la fructosa? Es considerava que la fructosa era beneficiosa pels pacients amb DM i resistència a la insulina perquè la seva ingesta no feia augmentar l’índex glicèmic i la producció d’insulina como sí ho feia la glucosa i els carbohidrats complexos Però... La fructosa, comparant-la amb la glucosa, es metabolitza preferentement en forma de greix al fetge. Un elevat consum de fructosa produeix: Resistència a la insulina Baixa tolerància a la glucosa Nivells elevats d’insulina Augment de triglicèrids Gota la fructosa no sembla ser la millor elecció com a font de carbohidrats de la dieta Petites quantitats ok Grans quantitas ull, sobretot a persones amb hiperCT i R a la insulina-- més susceptibles als efectes negatius de la fructosa sobre el metabolisme.

Què passa amb la fructosa? A més... La fructosa augmenta la sensació de gana ja que disminueix els nivells d’insulina i leptina (efecto saciant) i augmenta els de ghrelina. La persona es sent menys satisfeta i menja més, afavorint l’obesitat. El consum de fructosa als EUA (sacarosa i xarop de blat de moro) ha incrementat un 26% del 1970 al 1997. Augment per increment constant de sucres afegits a la dieta.

Per a què serveixen els dolços als aliments? Endolcir Textura: afegeixen volum, cohesionen textures Sensació cruixent Humectant Disminució punt congelació Conservant Substrat fermentació Color productes

Per a què serveixen els dolços als aliments? Endolcir Textura: afegeixen volum, cohesionen textures ...edulcorants no aporten volum Sensació cruixent Humectant Disminució punt congelació Conservant Substrat fermentació Color productes

Poliols o sucres alcohòlics Deriven dels sucres Endolceixen poc Aporten volum i textura Baixos en calories Sorbitol Xylitol Eritriol Maltitol Lactitol Manitol

Poliols o sucres alcohòlics Deriven dels sucres Sorbitol Endolceixen poc Aporten volum i textura Baixos en calories Xylitol Eritriol Maltitol Lactitol Manitol Però…baixa digestibilitat

Poliols o sucres alcohòlics Deriven dels sucres Endolceixen poc Aporten volum i textura Baixos en calories Oligofructans FOS Polímers de fructosa de inulina Fibra dietética prebiótica Substitueix sucres Sorbitol Xylitol Eritriol Maltitol Lactitol Manitol

Per a què serveixen els dolços als aliments? Endolcir Textura: afegeixen volum, cohesionen textures Sensació cruixent (menys sucre—menys cruixent) Humectant Disminució punt congelació Conservant Substrat fermentació Color productes

Per a què serveixen els dolços als aliments? Endolcir Textura: afegeixen volum, cohesionen textures Sensació cruixent Humectant Disminució punt congelació Conservant (més sucre- més temps de conservació) Substrat fermentació Color productes

“Optimització del producte”: Combinacions d’edulcorants intensos sucres alcohòlics inulina o polidextrosa

Malabsorció d’HC La majoria de persones presenten una maldigestió quan es mengen grans quantitats de sucres, però aquesta maldigestió generalment no produeix símptomes. Però actualment, aquesta “optimització del producte”, a individus predisposats provoca l’augment de la producció de gas, AGCC i compostos osmòticament actius, provocant símptomes.

Malabsorció d’HC • Dieta amb menys HC provoca menys símptomes digestius • Existeix un efecte acumulatiu, si es mengen varis productes rics en HC al mateix temps, els símptomes seran més importants que si es mengen per separat. • Els aliments que produeixen gas a una persona poden no produir gas a una altra. Alguns bacteris del BG poden destruir l’hidrògen que produeix un altre bacteri. L’equilibri entre els dos tipus de bacteris explica per què unes persones tenen més gas que d’altres.

Quins són els sucres que provoquen més gas? Rafinosa: Els fesols en contenen gran quantitat. Menor quantitat a col, cols de Brussel·les, bròquil, espàrrecs, altres vegetals i cereals integrals. Lactosa: És el sucre natural de la llet . També es troba en els productes lactis, com el formatge i els gelats i els aliments processats, com pa, cereals i guarniment per a amanides. Fructosa: És present naturalment a cebes, carxofes, peres i blat . També s'utilitza com a edulcorant en alguns refrescs i begudes de fruites. Sorbitol: Es troba naturalment en les fruites, incloent pomes, peres, préssecs i les prunes panses. També s'utilitza com dulcificante artificial en molts menjars dietètics, dolços i xiclets sense sucre. Midons: La majoria dels midons, com patates, blat de moro, la pasta i el blat, produeixen gas a mesura que es descomponen al BG. L'arròs és l'únic midó que no causa gas. Fibra: La fibra soluble es dissol fàcilment en aigua i adquireix una consistència tova i gelatinosa en els intestins. Es troba en el segó de civada, fesols, pèsols i la majoria de les fruites. La fibra soluble no es descompon fins que arriba al BG, on la digestió causa gas. La fibra insoluble passa sense canvis a través dels intestins i produeixen poc gas. El segó de blat i algunes verdures contenen aquest tipus de fibra.

Símptomes de malabsorció a HC Distensió abdominal Diarrea i/o restrenyment Flatulència Dolor abdominal crònic o agut Vòmits, nàusea, Cansament, sensació de cap espès

Realització del test H2 1- Dejú 8 hores abans. No ingesta antibiòtics des de 3-4 setmanes abans prova 2- Medició basal 3- Ingesta del producte: Grams de sucre per Kg pes dissolts en aigua 4- Medicions aire exhalat cada 30 minuts durant al menys 120-180 minuts

Interpretació del test H2

Origen de l’hidrògen i el metà Metabolisme humà no produeix H2 ni metà, no té metabolisme anaeròbic, pel què en dejú o descans no els exhala y si ho fa, provè de bactèris anaerobis. El budell té gran nombre de bactèris, molts d’ells són anaerobis que poden generar gran quantitat d’H2. H2 al colon per fermentació bacteriana d’HC, midons, lleguminoses i restes d’aliments no digerits

Malabsorció d’HC AGCC (àcid acètic, butíric, làctic) Hidrògen CO2 Metà AGCC produeixen gradient osmòtic, provocant que aigua vagi cap al llum intestinal--- diarrea Gran part del CO2 es queda al budell i provoca símptomes de distensió abdominal i ventositats explosives H2 travessa paret intestinal i finalitza a la circulació sang, transportat a pulmons Reflex de la massa de bactèries i la quantitat de material fermentat per bactèries del colon: fonament del test

Complicacions / Símptomes durant el test H2 Intestinals: Dolor abdominal Distensió abdominal, hiperperistaltisme, diarrea, nàusea, rots, cremor Cansament / Cefalea / atac migranya Mareig, pruïja, sensació de calor / fred / parestèsies Reacció tipus al.lèrgica Aritmia / taquicàrdia

Malabsorció de fructosa El dintell d’absorció de fructosa varia individualment i ampliament. Fins el 30% de població occidental i africana presenten malabsorció Un 50% de persones sanes no poden absorbir correctamente 25-30g de fructosa per àpat. A malabsorció menys de 25g (ingesta diària 11-54g/dia) Capacitat d’induir símptomes més gran a persones amb trastorn intestinal funcional vs normals.

Malabsorció de lactosa Màxima activitat lactasa: mamífers alletats, tolerància va disminuint durant la maduració del budell. Principal causa d’intolerància a la llet i derivats és la normal maduració intestinal. Quan les persones envelleixen, els seus nivells de lactasa disminueixen. Com a resultat, les persones poden experimentar quantitats creixents de gas després de menjar els aliments que contenen lactosa.

Malabsorció de lactosa: tipus Forma congènita - Dèficit selectiu de lactasa. - Herència autosòmica recessiva- Casos esporàdics Símptomes: Diarrea a la 1ª o 2ª presa de llet Distensió abdominal i irritabilitat Diarrea explosiva, femta aquosa o espumosa Vòmits intermitents Dèficit tipus adult Símptomes insignificants fins als 3-5 anys, posteriorment la incidència augmenta linealment fins al 20-90% segons les poblacions. Símptomes: Diarrea, de vegades explosiva Distensió abdominal Recargolaments Flatulència

Dèficit secundari Freqüent ja que la lactasa és la primera disacaridasa que s’afecta i la darrera a recuperar-se. • Desprès d’una G.E.A viral • Post Giardia • F.Q.P • Dèficits d’IgA i Disgammaglobulinèmies • Antibiòtics • Postcirurgia: gastrectomies, reseccions de BP. • Malaltia celíaca • Malaltia inflamatòria intestinal Algunes són temporals i d’altres permanents

Poliols i polialcohols Els més coneguts i emprats són: maltitol, manitol, sorbitol, xilitol, lactitol, eritriol. Avantatge: modifiquen poc la glucosa a la sang: edulcorants Problema: S’absorbeixen de forma incompleta, Consum excessiu produeix sensació de distensió, diarrea i flatulència A algunes persones fins i tot a dosis baixes Sorbitol Tipus d’intolerància: Intol sorbitol aïllada o Intol a sorbitol depenent de malabsorció de fructosa Freqüent combinació dels dos sucres a fruita o xiclet abans / desprès de fruita pot provocar símptomes d’intolerància tot i que la fruita no contingui sorbitol. Hem de realitzar test de sorbitol si resultat borderline al test de fructosa

Tractament Evitar sucre/s responsable/s clínica. Productes sense fructosa Prioritzar fructosa natural sobre HFCS Productes naturals Evitar “concentracions” el mateix dia: efecte acumulatiu Valorar si ingesta compensa molèsties Individualitzar! Buscar dosi mínima tolerada

Malabsorció d’ HC: el dia a dia Intolerància real Dèficit enzimàtic: lactasa, alteració transportador: fructosa Test H2 espirat positiu amb clínica +++ Dieta “estricta” i permanent Avisar diferència amb intol hereditària a fructosa Intolerància per sobrecàrrega Lactasa i transportador normals Test H2 espirat positiu sense clínica o poca Dieta normal desprès periode estricta (excepte sobrecàrregues) Pitjor tolerància si trastorn digestiu funcional de base

Malabsorció d’ HC Efectes additius amb altres HC pobrement absorbits Increment exagerat de la clínica a pacients amb trastorns funcionals A alguns casos dieta permanent i altres dieta “lliure” desprès periode exclusió Test H2 espirado positivo con clínica +++ Test H2 espirado positivo sin clínica o poca

Malabsorció d’ HC real per sobrecàrrega A ambdòs casos empitjorat per excesos a la dieta o barreja de sucres: “optimització del producte”, lactosa, fructosa, poliols, fructans…

Cóm s’inicien els TGIF?

Etiquetes!! Quin sucre és? Afegit? fructosa?, mel? concentrat fruites? poliol? natural?

Moltes Gràcies!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Intolerància a sucres. - YouTube

Want to watch this again later? Sign in to add this video to a playlist
Read more

Intolerància a la lactosa- Cuina.cat

El dubte que ens planteja l’ Anna és l’etern dilema de la intolerància a la lactosa, l’únic sucre present en la llet.
Read more

Intolerància a la lactosa - Viquipèdia, l'enciclopèdia ...

La intolerància a la lactosa és la incapacitat de l'organisme per digerir la lactosa, el sucre predominant a la llet. Aquesta intolerància és deguda a ...
Read more

PROVA D’INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA I ALTRES SUCRES

Centro e Anss Cn Rotger s qtvie ivxmgee MS INFORMACIÓ PEL PACIENT PROVA D’INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA I ALTRES SUCRES La prova consisteix en prendre unes ...
Read more

INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA by GRUP PROJECTES A-G-A-S-E on ...

INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA És la incapacitat de l'òrganisme per a digerir la lactosa. Símptomes Diagnòstic Tractament Són de dolor abdominal
Read more

La intolerància hereditària a la fructosa - Meritxell ...

La intolerància hereditària a la fructosa es tracta d’un error genètic del metabolisme de la fructosa causat per la ... Productes 0% sucres: ...
Read more

Intolerància a la lactosa

Intolerància a la lactosa Definició: ... La lactosa és el sucre que es troba de forma natural a la llet de qualsevol mamífer, per tant
Read more

Intolerància a la lactosa. Canal Salut. Generalitat de ...

La lactosa és el sucre principal de la llet de tots els mamífers (inclosos els humans) i això inclou tota l'àmplia gamma dels derivats lactis.
Read more

INTOLERÀNCIES ALIMENTARIES: INTOLERÀNCIA A LA FRUCTOSA

QUÈ ÉS LA FRUCTOSA? La fructosa és un sucre simple que es pot trobar de manera natural a les fruites i que s'ingereix principalment en forma de sacarosa.
Read more