Interne audits Landstede

50 %
50 %
Information about Interne audits Landstede
Entertainment

Published on August 16, 2007

Author: gschipper

Source: authorstream.com

Interne audits:  Interne audits ROC Landstede Zwolle Doel:  Doel Onderzoek naar kwaliteit examinering van de 46 teams (7 eenheden) Aanzetten tot verbeteracties middels conclusies en aanbevelingen Opzet Interne audits:  Opzet Interne audits Per eenheid 2 interne auditoren (14) 2 keer per jaar een interne audit bij een team van een ander cluster Aansturing door Dienst Planning andamp; Control - Kwaliteitszorg Opdrachtgever Stuurgroep Examinering (directieleden van elk cluster, met examinering in hun portefeuille) Organisatie – voorbereiding (1):  Organisatie – voorbereiding (1) Auditteam benadert betreffende directie Directieteam van eenheid kiest een team, geeft contactpersoon door (taakhouder) Auditteam benadert contactpersoon van team en informeert c.p. Auditteam vraagt materiaal op (OER, toetsplannen, toetsbundels, enz) en bereidt audit voor Auditteam stelt programma op Organisatie – voorbereiding (2):  Organisatie – voorbereiding (2) Contactpersoon benadert auditee: Directie (coach) Examencommissie (2 leden) Vaststellingscommissie (2 leden) Toetsconstructeurs (2 leden) Beoordelaars (2 leden) BPV (begeleiders; beoordelaars; klankbordgroep; Raad van Advies; 2 leden) Organisatie – voorbereiding (3):  Organisatie – voorbereiding (3) Examenbureau Surveillanten Deelnemers (2 to 4 pers; b.v. 1 per leerjaar) Organisatie – uitvoering (1):  Organisatie – uitvoering (1) Programma 09.00 – 16.00 u Vaste vragenlijst a.d.h.v. nieuwe standaarden Accent ligt op verantwoording vragen, bewijsmateriaal laten overleggen Handboek Examinering is leidend Organisatie – uitvoering (2):  Organisatie – uitvoering (2) Auditteam schrijft concept verslag Auditteam licht verslag toe, binnen 14 dagen, aan examencommissie en c.p. Examencommissie en taakhouder stellen verbeterplan op Auditteam brengt 2e bezoek na 4 mnd Auditteam maakt definitief verslag Organisatie – uitvoering (3):  Organisatie – uitvoering (3) Evaulatieformulieren voor c.p. en directie Ondertekening auditrapport Dienst Planning andamp; Control - kwaliteitszorg maakt samenvatting Verdere taken auditoren:  Verdere taken auditoren Begeleiding zelfevaluatie Per team, 1 keer per jaar (dec) Plan: Vaststellen van de OER-en 120 u per jaar (audits) Jaarlijkse deskundigheidsbevordering

Add a comment

Related presentations

QSS-02

QSS-02

December 9, 2018

QSS-03

QSS-03

December 9, 2018

QSS-04

QSS-04

December 9, 2018

QSS-05

QSS-05

December 9, 2018

QSS-07

QSS-07

December 9, 2018

Related pages

Top 24 Auditor (roc) profiles | LinkedIn

Here are the top 24 Auditor (roc) profiles on LinkedIn. Get all the articles, experts, jobs, and insights you need.
Read more

Edwin Wijnbergen | LinkedIn

LinkedIn er verdens største erhvervsnetværk, der hjælper fagfolk som Edwin Wijnbergen med at finde interne kontakter, der kan anbefale jobkandidater, ...
Read more

Ida Feddes | LinkedIn

View Ida Feddes’ professional profile on LinkedIn. ... Landstede Groep; ... Interne Audits (LRQA, Rotterdam) Interne Audits ...
Read more

Louise de Ruiter | LinkedIn

... ist das weltweit größte berufliche Netzwerk, das Fach- und Führungskräften wie Louise de Ruiter dabei hilft, interne Kontakte zu finden, ...
Read more

Jaarbericht Examinering Landstede MBO 2010-2011

Jaarbericht Examinering 2010/2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011 3 3. Gewijzigde aanpak interne audits 3 4. Centrale ...
Read more

Landstede Groep Strategienota 2018 | De Kracht van Kiezen!

Landstede Groep is toekomstgericht ... projecten met diverse partners en interne projecten. Landstede Groep ... Dankzij het uitvoeren van interne audits ...
Read more

Ronald Admiraal | LinkedIn

... ist das weltweit größte berufliche Netzwerk, das Fach- und Führungskräften wie Ronald Admiraal dabei hilft, interne Kontakte zu finden, ...
Read more

Carola van den Heuvel Oosterwijk | LinkedIn

... das Fach- und Führungskräften wie Carola van den Heuvel Oosterwijk dabei hilft, interne Kontakte zu finden, die mit empfohlenen Kandidaten, ...
Read more