Inteligencja emocjonalna w bibliotece

50 %
50 %
Information about Inteligencja emocjonalna w bibliotece
Education

Published on June 8, 2008

Author: bjasko

Source: slideshare.net

Nie tylko intelekt czyli o roli inteligencji emocjonalnej w działalności informacyjno-bibliotecznej Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Między IQ a empatią… dobry bibliotekarz to jaki? XI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych, Gliwice 11 maja 2007

Jak to się dzieje… że ludzie zdolni, pracowici i posiadający wysoki iloraz inteligencji i wiedzy książkowej, nie zawsze osiągają sukces w życiu zawodowym i prywatnym? że ludzie - wydawać by się mogło – przeciętni, uzyskujący niskie oceny w szkole, podchodzący kilka razy do egzaminów na studiach, okazują się być świetnymi menedżerami, doskonale zarządzający zasobami ludzkimi oraz są dobrymi partnerami i rodzicami?

że ludzie zdolni, pracowici i posiadający wysoki iloraz inteligencji i wiedzy książkowej, nie zawsze osiągają sukces w życiu zawodowym i prywatnym?

że ludzie - wydawać by się mogło – przeciętni, uzyskujący niskie oceny w szkole, podchodzący kilka razy do egzaminów na studiach, okazują się być świetnymi menedżerami, doskonale zarządzający zasobami ludzkimi oraz są dobrymi partnerami i rodzicami?

Inteligencja umysłu kontra inteligencja serca inteligencja umysłu tj. racjonalna, intelektualna (dotycząca umysłu i racjonalnego postrzegania zjawisk) pomaga poznać i zrozumieć świat; IQ inteligencja serca tj. emocjonalna (której rdzeniem jest serce i uczuciowe podejście do otoczenia) pomaga rozumieć siebie i innych ludzi oraz umożliwia procesy komunikowania się, stanowiące esencję świadomego życia i działania ludzi; EQ

inteligencja umysłu tj. racjonalna, intelektualna (dotycząca umysłu i racjonalnego postrzegania zjawisk) pomaga poznać i zrozumieć świat; IQ

inteligencja serca tj. emocjonalna (której rdzeniem jest serce i uczuciowe podejście do otoczenia) pomaga rozumieć siebie i innych ludzi oraz umożliwia procesy komunikowania się, stanowiące esencję świadomego życia i działania ludzi; EQ

IQ czy EQ nie można ich sobie przeciwstawiać sukces można osiągnąć dzięki symbiozie inteligencji umysłu i inteligencji serca na iloraz inteligencji racjonalnej (IQ) jesteśmy skazani; jest to nasz potencjał stały, określony i wrodzony  iloraz inteligencji emocjonalnej można zmieniać i podwyższać; dorastanie emocjonalne to proces trwający całe życie i piękny przykład na potęgę ludzkich możliwości 

nie można ich sobie przeciwstawiać

sukces można osiągnąć dzięki symbiozie inteligencji umysłu i inteligencji serca

na iloraz inteligencji racjonalnej (IQ) jesteśmy skazani; jest to nasz potencjał stały, określony i wrodzony 

iloraz inteligencji emocjonalnej można zmieniać i podwyższać; dorastanie emocjonalne to proces trwający całe życie i piękny przykład na potęgę ludzkich możliwości 

Czym jest inteligencja emocjonalna? Inteligencja emocjonalna odnosi się do: zdolności rozpoznawania własnych uczuć, zdolności rozpoznawania uczuć innych, zdolności motywowania, zdolności kierowania emocjami zarówno własnymi jak i tych osób z którymi pozostaje się w jakiś więziach i kontaktach.* * D. Goleman Inteligencja emocjonalna w praktyce Poznań, 1997 s. 439

Inteligencja emocjonalna odnosi się do:

zdolności rozpoznawania własnych uczuć,

zdolności rozpoznawania uczuć innych,

zdolności motywowania,

zdolności kierowania emocjami zarówno własnymi jak i tych osób z którymi pozostaje się w jakiś więziach i kontaktach.*

* D. Goleman Inteligencja emocjonalna w praktyce Poznań, 1997 s. 439

Co dzięki inteligencji emocjonalnej? zmysł krytyczny w pracy, życiu rodzinnym, społecznym, miłosnym, a nawet duchowym, dzięki umiejętności słuchania własnych uczuć i intuicji – umiejętność dokonywania dobrych wyborów i podejmowania właściwych decyzji, umiejętność znalezienia zdrowej równowagi pomiędzy własnymi potrzebami, a potrzebami innych, znajdowanie w sobie motywacji wewnętrznej będącej motorem wszelkich działań i czerpanie z nich radości, mistrzostwo w zakresie komunikacji, umiejętność wpływania na zachowania i postawy innych oraz „zarażania” ich swymi pozytywnymi uczuciami i emocjami.

zmysł krytyczny w pracy, życiu rodzinnym, społecznym, miłosnym, a nawet duchowym,

dzięki umiejętności słuchania własnych uczuć i intuicji – umiejętność dokonywania dobrych wyborów i podejmowania właściwych decyzji,

umiejętność znalezienia zdrowej równowagi pomiędzy własnymi potrzebami, a potrzebami innych,

znajdowanie w sobie motywacji wewnętrznej będącej motorem wszelkich działań i czerpanie z nich radości,

mistrzostwo w zakresie komunikacji,

umiejętność wpływania na zachowania i postawy innych oraz „zarażania” ich swymi pozytywnymi uczuciami i emocjami.

Kompetencje emocjonalne samoświadomość uczuć własnych samoregulacja emocji empatia kształtowanie uczuć (i postaw) innych Kompetencje emocjonalne bibliotekarzy oraz ich zwierzchnika mają duże znaczenie w procesach informacyjno-bibliotecznych

samoświadomość uczuć własnych

samoregulacja emocji

empatia

kształtowanie uczuć (i postaw) innych

Kompetencje emocjonalne bibliotekarzy oraz ich zwierzchnika mają duże znaczenie w procesach informacyjno-bibliotecznych

Samoświadomość uczuć własnych stanowi trzon inteligencji emocjonalnej i jest wewnętrznym kompasem emocji bez zrozumienia siebie i własnych uczuć, trudno dążyć do poznania emocji innych umiejętność odczytywania i rozumienia własnych uczuć daje wiedzę o swych emocjach, ich przyczynach oraz umiejętność kontrolowania ich świadoma swych uczuć i emocji jednostka zna swe bogactwo intelektualne oraz swoje wartości i cele, a także ograniczenia, braki i słabości, które należy eliminować „ emocjonalna tępota”, „emocjonalny analfabetyzm” – nieumiejętność odczytywania i słuchania swego ciała i wewnętrznego głosu

stanowi trzon inteligencji emocjonalnej i jest wewnętrznym kompasem emocji

bez zrozumienia siebie i własnych uczuć, trudno dążyć do poznania emocji innych

umiejętność odczytywania i rozumienia własnych uczuć daje wiedzę o swych emocjach, ich przyczynach oraz umiejętność kontrolowania ich

świadoma swych uczuć i emocji jednostka zna swe bogactwo intelektualne oraz swoje wartości i cele, a także ograniczenia, braki i słabości, które należy eliminować

„ emocjonalna tępota”, „emocjonalny analfabetyzm” – nieumiejętność odczytywania i słuchania swego ciała i wewnętrznego głosu

Samoregulacja emocji uświadomienie sobie uczuć pozwala na lepsze zrozumienie siebie oraz na lepsze radzenie sobie z emocjami i stresem oraz na sprawowanie nad nimi kontroli umiejętność pokonywania stresu i radzenia sobie z niepowodzeniami i porażkami – stres staje się bodźcem do efektywniejszego działania sprzyjającego podejmowaniu wyzwań i mobilizacji

uświadomienie sobie uczuć pozwala na lepsze zrozumienie siebie oraz na lepsze radzenie sobie z emocjami i stresem oraz na sprawowanie nad nimi kontroli

umiejętność pokonywania stresu i radzenia sobie z niepowodzeniami i porażkami – stres staje się bodźcem do efektywniejszego działania sprzyjającego podejmowaniu wyzwań i mobilizacji

Kompetencje emocjonalne samoregulacji uczuć ważne w bibliotece samokontrola panowanie nad gwałtownymi emocjami i impulsami spolegliwość i uległość odpowiedzialność i skrupulatność w wykonywaniu codziennych obowiązków przystosowalność elastyczność w dostosowywaniu się do zmian i podejmowanie wyzwań innowacyjność otwartość na nowatorskie pomysły, poszukiwanie oryginalnych rozwiązań, kreatywnego i twórczego myślenia

samokontrola panowanie nad gwałtownymi emocjami i impulsami

spolegliwość i uległość odpowiedzialność i skrupulatność w wykonywaniu codziennych obowiązków

przystosowalność elastyczność w dostosowywaniu się do zmian i podejmowanie wyzwań

innowacyjność otwartość na nowatorskie pomysły, poszukiwanie oryginalnych rozwiązań, kreatywnego i twórczego myślenia

Empatia – świadomość uczuć innych „ radar społeczny”; dzięki empatii można rozumieć uczucia innych, przyjąć ich punkt widzenia oraz identyfikować się z ich uczuciami i emocjami, szanować różnorodność i inność w podejściu do rzeczywistości, słuchać i współprzeżywać (ale nie współczuć!) ludzie o wysokiej empatii są bardziej tolerancyjni, taktowni, życzliwi, szczerzy, są również bardziej chętni do współpracy i potrafią globalnie oceniać swoje związki z innymi, a także łagodzić spory i przewidywać konflikty ale uwaga na pułapki!

„ radar społeczny”; dzięki empatii można rozumieć uczucia innych, przyjąć ich punkt widzenia oraz identyfikować się z ich uczuciami i emocjami, szanować różnorodność i inność w podejściu do rzeczywistości, słuchać i współprzeżywać (ale nie współczuć!)

ludzie o wysokiej empatii są bardziej tolerancyjni, taktowni, życzliwi, szczerzy, są również bardziej chętni do współpracy i potrafią globalnie oceniać swoje związki z innymi, a także łagodzić spory i przewidywać konflikty

ale uwaga na pułapki!

Kompetencje emocjonalne empatii ważne w bibliotece rozumienie innych ważne na płaszczyźnie kontaktów z użytkownikami oraz współpracownikami i zwierzchnikiem kształtowanie innych cecha szczególnie cenna u menedżerów biblioteki nastawienie usługowe uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów; misja i służba użytkownikowi wspieranie różnorodności i postrzeganie jej jako szansy tworzenie i rozwijanie możliwości na osiągnięcie sukcesu dzięki wykorzystaniu różnych typów ludzi; dzięki różnorodności praca zespołowa jest efektywniejsza

rozumienie innych ważne na płaszczyźnie kontaktów z użytkownikami oraz współpracownikami i zwierzchnikiem

kształtowanie innych cecha szczególnie cenna u menedżerów biblioteki

nastawienie usługowe uprzedzanie, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb klientów; misja i służba użytkownikowi

wspieranie różnorodności i postrzeganie jej jako szansy tworzenie i rozwijanie możliwości na osiągnięcie sukcesu dzięki wykorzystaniu różnych typów ludzi; dzięki różnorodności praca zespołowa jest efektywniejsza

Kształtowanie uczuć i postaw innych oraz zarządzanie nimi umiejętność skutecznego przekonywania innych, motywowania , przewodzenia poprzez inspirowanie i wspieranie umiejętność łagodzenia sporów, umiejętność „zarażania emocjami” (np. optymizmem, śmiechem), umiejętność dodawania energii i „uskrzydlania” współpracowników lub podwładnych

umiejętność skutecznego przekonywania innych, motywowania , przewodzenia poprzez inspirowanie i wspieranie

umiejętność łagodzenia sporów,

umiejętność „zarażania emocjami” (np. optymizmem, śmiechem),

umiejętność dodawania energii i „uskrzydlania” współpracowników lub podwładnych

Kompetencje emocjonalne zarządzania uczuciami innych w bibliotece wpływanie na postawy innych porozumienie wysyłanie jasnych i przekonujących przekazów, budowania atmosfery zaufania łagodzenie konfliktów pośrednictwo w sporach i ich rozwiązywanie przewodzenie inspirowanie, kierowanie ułatwianie zmian inicjowanie, propagowanie, kierowanie

wpływanie na postawy innych

porozumienie wysyłanie jasnych i przekonujących przekazów, budowania atmosfery zaufania

łagodzenie konfliktów pośrednictwo w sporach i ich rozwiązywanie

przewodzenie inspirowanie, kierowanie

ułatwianie zmian inicjowanie, propagowanie, kierowanie

Biblioteka organizacją inteligentną emocjonalnie? brak emocjonalnych zdolności i kompetencji może znacząco ograniczać kapitał intelektualny bibliotekarzy i uniemożliwiać jego rozwój, wszyscy pracownicy świadomie budują dobrą atmosferę pracy oraz tworzą klimat wzajemnego zaufania. obok wiedzy i umiejętności intelektualnych równie ważne są cechy osobowościowe takie jak np. umiejętność pracy w zespole, wiara w siebie, zdolność do współodczuwania, słuchania i otwartej komunikacji, zdolność panowania nad emocjami, zaangażowanie, energia i zapał, motywacja wewnętrzna tj. cechy, które bezpośrednio lub pośrednio mają swoje źródło w inteligencji emocjonalnej jednostki, wykorzystywanie pracy zespołowej, budowane i umacnianie relacji i więzi emocjonalnych pomiędzy pracownikami, promowanie potrzeby osiągnięć i dawania z siebie wszystkiego

brak emocjonalnych zdolności i kompetencji może znacząco ograniczać kapitał intelektualny bibliotekarzy i uniemożliwiać jego rozwój,

wszyscy pracownicy świadomie budują dobrą atmosferę pracy oraz tworzą klimat wzajemnego zaufania.

obok wiedzy i umiejętności intelektualnych równie ważne są cechy osobowościowe takie jak np. umiejętność pracy w zespole, wiara w siebie, zdolność do współodczuwania, słuchania i otwartej komunikacji, zdolność panowania nad emocjami, zaangażowanie, energia i zapał, motywacja wewnętrzna tj. cechy, które bezpośrednio lub pośrednio mają swoje źródło w inteligencji emocjonalnej jednostki,

wykorzystywanie pracy zespołowej, budowane i umacnianie relacji i więzi emocjonalnych pomiędzy pracownikami, promowanie potrzeby osiągnięć i dawania z siebie wszystkiego

Summa summarum inteligencja intelektualna bez emocji jest jak książka bez fabuły poeta powiedziałby, że emocje „uskrzydlają” zdolności naszego umysłu i wynoszą je na znacznie szersze przestrzenie poznania iloraz inteligencji emocjonalnej można podwyższać – trening rozwijania i kształtowania kompetencji emocjonalnych pozytywnie zaowocuje w życiu zawodowym, osobistym, rodzinnym i towarzyskim 

inteligencja intelektualna bez emocji jest jak książka bez fabuły

poeta powiedziałby, że emocje „uskrzydlają” zdolności naszego umysłu i wynoszą je na znacznie szersze przestrzenie poznania

iloraz inteligencji emocjonalnej można podwyższać – trening rozwijania i kształtowania kompetencji emocjonalnych pozytywnie zaowocuje w życiu zawodowym, osobistym, rodzinnym i towarzyskim 

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej* Proszę zastanowić się jak często występują w Państwa życiu opisane sytuacje wybierając jedną z odpowiedzi: zawsze często czasami rzadko nigdy * Źródło: A. Zygierewicz Inteligencja emocjonalna czyli o pożytkach panowania nad sobą „Personel” 1998 nr 7/8

Proszę zastanowić się jak często występują w Państwa życiu opisane sytuacje wybierając jedną z odpowiedzi:

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

* Źródło: A. Zygierewicz Inteligencja emocjonalna czyli o pożytkach panowania nad sobą „Personel” 1998 nr 7/8

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej Mówią mi, że pracuję za dużo zawsze często czasami rzadko nigdy

Mówią mi, że pracuję za dużo

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 2. W pracy doświadczam wiele stresów zawsze często czasami rzadko nigdy

2. W pracy doświadczam wiele stresów

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 3. Mam nawyki, których nie potrafiłbym zmienić zawsze często czasami rzadko nigdy

3. Mam nawyki, których nie potrafiłbym zmienić

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 4. Staram się być krytyczny wobec innych zawsze często czasami rzadko nigdy

4. Staram się być krytyczny wobec innych

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 5. Czuję się sfrustrowany, gdy sprawy nie idą po mojej myśli zawsze często czasami rzadko nigdy

5. Czuję się sfrustrowany, gdy sprawy nie idą po mojej myśli

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 6. Mam trudności z rozpoczynaniem nowych zadań zawsze często czasami rzadko nigdy

6. Mam trudności z rozpoczynaniem nowych zadań

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 7. Mam trudności z kontrolowaniem swojej złości zawsze często czasami rzadko nigdy

7. Mam trudności z kontrolowaniem swojej złości

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 8. Odwlekam załatwianie spraw, z którymi się nie zgadzam zawsze często czasami rzadko nigdy

8. Odwlekam załatwianie spraw, z którymi się nie zgadzam

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 9. Nie kontroluję moich uczuć zawsze często czasami rzadko nigdy

9. Nie kontroluję moich uczuć

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 10. Gdy popełnię błąd, nie potrafię się z siebie śmiać zawsze często czasami rzadko nigdy

10. Gdy popełnię błąd, nie potrafię się z siebie śmiać

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 11. Nienawidzę popełniania błędów zawsze często czasami rzadko nigdy

11. Nienawidzę popełniania błędów

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 12. Mam skłonności do porównywania siebie z innymi zawsze często czasami rzadko nigdy

12. Mam skłonności do porównywania siebie z innymi

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 13. Mam trudności w kontaktach z ludźmi zawsze często czasami rzadko nigdy

13. Mam trudności w kontaktach z ludźmi

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 14. Mam skłonności do złego humoru lub depresji zawsze często czasami rzadko nigdy

14. Mam skłonności do złego humoru lub depresji

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 15. Mam skłonności do pozostawania w tyle zawsze często czasami rzadko nigdy

15. Mam skłonności do pozostawania w tyle

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 16. Mam trudności z powiedzeniem „nie” zawsze często czasami rzadko nigdy

16. Mam trudności z powiedzeniem „nie”

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 17. Nie oceniam zbyt wysoko samego siebie zawsze często czasami rzadko nigdy

17. Nie oceniam zbyt wysoko samego siebie

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 18. Mam skłonności do zamartwiania się zawsze często czasami rzadko nigdy

18. Mam skłonności do zamartwiania się

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 19. Mam skłonności do bycia niespokojnym zawsze często czasami rzadko nigdy

19. Mam skłonności do bycia niespokojnym

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 20. Mam skłonności do bycia niecierpliwym zawsze często czasami rzadko nigdy

20. Mam skłonności do bycia niecierpliwym

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 21. Nie czuję się tak szczęśliwy i spełniony, jak chciałbym się czuć zawsze często czasami rzadko nigdy

21. Nie czuję się tak szczęśliwy i spełniony, jak chciałbym się czuć

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 22. Nie interesują mnie inni ludzie zawsze często czasami rzadko nigdy

22. Nie interesują mnie inni ludzie

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 23. Nie czuję się dobrze w towarzystwie innych ludzi zawsze często czasami rzadko nigdy

23. Nie czuję się dobrze w towarzystwie innych ludzi

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej 24. Czuję się poganiany zawsze często czasami rzadko nigdy

24. Czuję się poganiany

zawsze

często

czasami

rzadko

nigdy

Sprawdzian poziomu inteligencji emocjonalnej WYNIKIEM JEST SUMA PUNKTÓW PODLICZONYCH WG WZORCA: pkt odp. 4 nigdy 3 rzadko 2 czasami 1 często 0 zawsze

WYNIKIEM JEST SUMA PUNKTÓW PODLICZONYCH WG WZORCA:

Poziom inteligencji emocjonalnej INTERPRETACJA bardzo wysoki 90-100 wysoki 75-89 średni 56-74 niski 31-55 bardzo niski 0-30 poziom EQ suma punktów

INTERPRETACJA

Bibliograficzny obowiązek Broniewska G. Inteligencja umysłu i inteligencja serca w pracy kierownika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2005 nr 6 s. 96-101 Cooper R. K, Sawaf A. EQ : inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu Warszawa, 2000 Goleman D. Inteligencja emocjonalna Poznań, 1997 Goleman D. Inteligencja emocjonalna w praktyce Poznań, 1997 Modrzejewska K. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – krok na ścieżce kariery „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005 nr 2 s. 57-65 Olson Ch., Singer P. Winning with the library leadership. Enhancing services through connection, contribution and collaboration . – Chicago , 2004 Regal J. Jak pogłębić inteligencję emocjonalną Warszawa, 1997

Broniewska G. Inteligencja umysłu i inteligencja serca w pracy kierownika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2005 nr 6 s. 96-101

Cooper R. K, Sawaf A. EQ : inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu Warszawa, 2000

Goleman D. Inteligencja emocjonalna Poznań, 1997

Goleman D. Inteligencja emocjonalna w praktyce Poznań, 1997

Modrzejewska K. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – krok na ścieżce kariery „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005 nr 2 s. 57-65

Olson Ch., Singer P. Winning with the library leadership. Enhancing services through connection, contribution and collaboration . – Chicago , 2004

Regal J. Jak pogłębić inteligencję emocjonalną Warszawa, 1997

Dziękuję za uwagę Bożena Jaskowska [email_address]

Dziękuję za uwagę

Bożena Jaskowska [email_address]

Add a comment

Related presentations

Related pages

„Emocjonalna niedostępność” Bryn C. Collins - w ...

Emocjonalna niedostępność ... Wypożycz w bibliotece ... Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu ...
Read more

Samokontrola emocjonalna : - w.bibliotece.pl - szukaj ...

Samokontrola emocjonalna: [jak kierować swoimi negatywnymi uczuciami, by osiągnąć zawodowy i osobisty sukces] Autor: ... w.bibliotece.pl na facebooku.
Read more

inteligencja emocjonalna – test inteligencji emocjonalnej

Wysoka inteligencja emocjonalna jest niewątpliwym atutem w dzisiejszym świecie. Wpływa na relacje z innymi, satysfakcję z życia i umiejętność ...
Read more

Inteligencja emocjonalna - Daniel Goleman (15115 ...

Inteligencja emocjonalna. Daniel Goleman. Wydawnictwo: Media Rodzina. 7,01 ... Znajdź książkę w najbliższej bibliotece MAK+
Read more

Inteligencja emocjonalna (2) - YouTube

Czym jest inteligencja emocjonalna i jak ją rozwijać? dr Maria Jankowska.
Read more

Inteligencja emocjonalna w bibliotece - Education

Inteligencja Emocjonalna w Praktyce TRENDY uczenie w XXI wieku Internetowy magazyn CODN nr 2/2005 str. 1 inteligencja emocjonalna w praktyce Materiały do ...
Read more

Praca emocjonalna w bibliotece akademickiej | Babin

Praca emocjonalna w bibliotece akademickiej ... Dane do analizy zebrano w bibliotece położonej w centralnym ... Czy sztuczna inteligencja zastąpi ...
Read more

964 08 - EQ - Inteligencja emocjonalna

6 39. JASKÓLSKA, Joanna Inteligencja emocjonalna nauczycieli a typy zachowań i prze żyć w pracy / Joanna Jaskólska, Mał-gorzata A. Basi ńska.
Read more