Institutio Communicationis

50 %
50 %
Information about Institutio Communicationis
Education

Published on November 19, 2008

Author: Sophijski

Source: slideshare.net

Description

Further development of my ideas on this topic.

Institutio communicationis Конференция в чест на 70-годишнината на проф. Йордан Ведър 17 ноември 2008 г. Борислав Георгиев Нов български университет Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

 

План на презентацията Какво е комуникация ? Защо в езика е в скоби? Какво е институция ?

Какво е комуникация ?

Защо в езика е в скоби?

Какво е институция ?

Модели на комуникацията

Модели на комуникацията

Модели на комуникацията

Комуникация Етимология Лат. Communicatio Споделяне; съ-общаване Разделяне Дефиниране Изграждане на кодирани отношения между говорещия и слушащия, при условие че слушащият може на свой ред да стане говорещ ( Bernard Toussaint ).

Етимология

Лат. Communicatio

Споделяне; съ-общаване

Разделяне

Дефиниране

Изграждане на кодирани отношения между говорещия и слушащия, при условие че слушащият може на свой ред да стане говорещ ( Bernard Toussaint ).

 

Науки за комуникацията Изграждане на кодирани отношения между говорещия и слушащия , при условие че слушащият може на свой ред да стане говорещ . Лингвистика (и семиотика) : кодирани (отношения) Психология : изграждане на отношения между говорещия и слушащия Антропология : слушащият може на свой ред да стане говорещ

Изграждане на кодирани отношения между говорещия и слушащия , при условие че слушащият може на свой ред да стане говорещ .

Лингвистика (и семиотика) : кодирани (отношения)

Психология : изграждане на отношения между говорещия и слушащия

Антропология : слушащият може на свой ред да стане говорещ

Защо (чрез езика) ? Roman Jakobson Петте сетивни органа могат да изпълняват семиотична функция.

Roman Jakobson

Петте сетивни органа могат да изпълняват семиотична функция.

7 стратегически вида комуникация Зрителна комуникация Слухова комуникация Вкусова комуникация Допирна комуникация Мирисна комуникация Говорна комуникация Писмена комуникация

Зрителна комуникация

Слухова комуникация

Вкусова комуникация

Допирна комуникация

Мирисна комуникация

Говорна комуникация

Писмена комуникация

Институция Bronislaw Kasper Malinowski Група хора, обединени от обща цел за проста или сложна дейност, основана върху конкретно материално или техническо оборудване, организирана около определен правен или обичаен закон, формулиран езиково като мит, правило, максима.

Група хора, обединени от обща цел за проста или сложна дейност, основана върху конкретно материално или техническо оборудване, организирана около определен правен или обичаен закон, формулиран езиково като мит, правило, максима.

Институцията е формална организация Формална е тази организация, която има йерархична структура на длъжностните места, в която хората са заменени от заеманите от тях длъжности и в която хората изпълняват определени свои задължения и през определен период се местят на нови длъжности.

Формална е тази организация, която има йерархична структура на длъжностните места, в която хората са заменени от заеманите от тях длъжности и в която хората изпълняват определени свои задължения и през определен период се местят на нови длъжности.

Институция Bronislaw Kasper Malinowski Ключови думи, описващи институцията: Право (закон) Хора Норми Материален апарат Дейности Функции

Ключови думи, описващи институцията:

Право (закон)

Хора

Норми

Материален апарат

Дейности

Функции

Комуникацията институция ли е? Подредба на Malinowski: Право (закон) Хора Норми Материален апарат Дейности Функции Подредба при доказателствата Хора Материален апарат Дейности Функции Норми Право (закон)

Подредба на Malinowski:

Право (закон)

Хора

Норми

Материален апарат

Дейности

Функции

Подредба при доказателствата

Хора

Материален апарат

Дейности

Функции

Норми

Право (закон)

Материален апарат Знаковите системи, основаващи се върху седемте стратегически вида комуникация.

Знаковите системи, основаващи се върху седемте стратегически вида комуникация.

Дейности Всеки възможен речев акт ( speech act; словесно действие ) и/или комуникационен акт , който може да бъде изпълняван и е изпълняван по различен начин в различните култури.

Всеки възможен речев акт ( speech act; словесно действие ) и/или комуникационен акт , който може да бъде изпълняван и е изпълняван по различен начин в различните култури.

(Стратегически) функции Социализация чрез размяна и обмяна Удоволствие Лечение

Социализация чрез размяна и обмяна

Удоволствие

Лечение

Социализация Езикът е средството, което превръща нашия личен опит във външен и в обществен. Berthrand Russel

Езикът е средството, което превръща нашия личен опит във външен и в обществен.

Berthrand Russel

Какво се обменя? Claude Lévi-Strauss Обмяна на жени (сексуални или брачни партньори); Размяна на стоки и услуги; Обмяна и размяна на идеи (обмяна и размяна на информация);

Claude Lévi-Strauss

Обмяна на жени (сексуални или брачни партньори);

Размяна на стоки и услуги;

Обмяна и размяна на идеи (обмяна и размяна на информация);

ОБМЯНА и РАЗМЯНА “ Обмяна” : остава се в рамките на едно и също знаково поле (“превод” в същинския смисъл на думата); “ Размяна” : преминаване от едно знаково поле в друго.

“ Обмяна” : остава се в рамките на едно и също знаково поле (“превод” в същинския смисъл на думата);

“ Размяна” : преминаване от едно знаково поле в друго.

Норми В известен смисъл системата от културни стереотипи на всяка цивилизация се подрежда с помощта на езика, изразяваща тази цивилизация. Хората...в значителна степен се намират във властта на конкретния език , който е станал система за изразяване в дадено общество. Edward Sapir

В известен смисъл системата от културни стереотипи на всяка цивилизация се подрежда с помощта на езика, изразяваща тази цивилизация. Хората...в значителна степен се намират във властта на конкретния език , който е станал система за изразяване в дадено общество.

Edward Sapir

Право (закон) Обичайното право (неписаните закони) на комуникацията е (са) това, което в прагматиката на езика се нарича прагматически принципи .

Обичайното право (неписаните закони) на комуникацията е (са) това, което в прагматиката на езика се нарича прагматически принципи .

Прагматични принципи Принцип на властта (принцип на комитативността) Принцип на сътрудничеството (принцип на кооперативността) Принцип на учтивостта Принцип на иронията Други принципи

Принцип на властта (принцип на комитативността)

Принцип на сътрудничеството (принцип на кооперативността)

Принцип на учтивостта

Принцип на иронията

Други принципи

Илюстрация за власт и сътрудничество в комуникацията Говоря С него. Говоря НА него. Казвам НА него (Казвам МУ ).

Говоря С него.

Говоря НА него.

Казвам НА него (Казвам МУ ).

Илюстрация за власт и сътрудничество в комуникацията Той вл езе с жена си в залата. Той и жена му вл язоха в залата.

Той вл езе с жена си в залата.

Той и жена му вл язоха в залата.

Какво представлява проектът? Да се опише (опишат) институцията (институциите) на комуникацията, която (които) общностите в България, претендиращи за отделна идентичност (етническа, расова, религиозна, полова и т.н.) са си създали по описания преди малко начин.

Да се опише (опишат) институцията (институциите) на комуникацията, която (които) общностите в България, претендиращи за отделна идентичност (етническа, расова, религиозна, полова и т.н.) са си създали по описания преди малко начин.

Практическата полза от проекта “ Мирно съвместно съществуване”

“ Мирно съвместно съществуване”

Add a comment

Related presentations

Related pages

Institute for Media and Communication Studies ...

Institute for Media and Communication Studies. Address : Garystr. 55, Passageway Bldg., 2nd + 3rd floors 14195 Berlin ...
Read more

Institution - Wikipedia, the free encyclopedia

The institution of money encompasses many formal organizations, including banks and government treasury departments and stock exchanges, ...
Read more

Director of Communications - HigherEdJobs

Jobs in higher education. Faculty and administrative positions at colleges and universities. Updated daily. Free to job seekers.
Read more

Research strengthens security - Fraunhofer FKIE

Research strengthens security. Fraunhofer Institute for Communication, Information Processing and Ergonomics FKIE. Welcome to the Fraunhofer FKIE.
Read more

Instructor - Communication - HigherEdJobs

The Communication Department at the University of Colorado Colorado Springs invites applications for the position of Instructor to begin August 2016.
Read more

IfteCo, Institution für telepathische Communication

Tierkommunikation Beratung/Ausbildung nach Penelope Smith. Authorizierte Tierkommunikatoren stellen sich vor. Kommunikation mit Tieren, Information ...
Read more

Communications Advisor | Brookings Institution

The Communications Advisor coordinates the Communication department’s efforts to support and enhance research, commentary, and other content produced by ...
Read more

Fraunhofer ESK - Fraunhofer ESK

Source: Fraunhofer-Gesellschaft: Fraunhofer Institute for Embedded Systems and Communication Technologies ESK - Your experts for networked systems
Read more