Inspiration lindberg

71 %
29 %
Information about Inspiration lindberg
Education

Published on February 7, 2008

Author: Bertrando

Source: authorstream.com

Ett Nationellt kvalitetsregister som har funnits sedan 1996:  Ett Nationellt kvalitetsregister som har funnits sedan 1996 Slide2:  Varför skall vi ha ett Nationellt Diabetesregister ? Det övergripande målet för kvalitetssäkringen i diabetesvården är att inom ramen för tillgängliga resurser kontinuerligt förbättra vårdens kvalitet. Registreringen skall kvalitetssäkra diabetesvården oavsett vårdformen på nationell bas. Endast genom systematisk registrering kan man erhålla en totalbild av diabetesvården och vårdens resultat. Därmed erhålles underlag för resursfördelning och prioritering, som kan leda till minskade komplikationer från ögon, njurar och andra organsystem, vilket sparar såväl mänskligt lidande som pengar. Slide3:  Ett verktyg för att underlätta systematiskt kvalitetsarbete Redovisar resultat från diabetesvården på ett lättillgängligt, jämförbart och öppet sätt Pedagogiskt förbättringsverktyg i den fortlöpande kvalitetsprocessen vid de enskilda enheterna Stärker patientens inflytande och medverkan i vården Slide4:  Regional satsning I Region Skåne finns sedan snart två år en central enhet (Utvecklingscentrum) som på uppdrag från Regionstyrelsen har till uppgift att utveckla metoder för förbättringsarbete. Utvecklingscentrum har tillsatt en arbetsgrupp, med representanter från bl a diabetes-, hjärt-, strokevården och ortopedin ”Skånsk Kvalitetskraft” vars uppdrag är att: • Ta fram generella principer och lösningar på övergripande nivå inom kvalitetsregisterområdet • Sprida dessa förslag och principer internt och externt till andra grupper/nätverk som arbetar med kvalitetsregister • Anordna en årlig, regional kvalitetsregisterkonferens I Skåne 2007-10-10 Slide5:  Antal patienter i NDR 1996-2006 2007-05-02 Slide6:  % *Totala antalet diabetiker har uppskattats till 4% av antal invånare 2007-10-10 Slide7:  2007-10-10 Slide8:  Andel diabetiker som rapporterats till NDR 2006 Totala antalet diabetiker har uppskattats till 4% av antalet invånare 2007-10-10 Slide9:  Nordost rapporterar 80 % av uppskattat antal diabetespatienter till NDR Sydväst rapporterar 49 % av uppskattat antal diabetespatienter till NDR Sydost rapporterar 47 % av uppskattat antal diabetespatienter till NDR Nordväst rapporterar 37 % av uppskattat antal diabetespatienter till NDR Mellersta rapporterar 21 % av uppskattat antal diabetespatienter till NDR Fördelning av rapporterade patienter i NDR från Skåne 2006, både primärvård och specialistvård Beräknar att ca 4 % av befolkningen har diabetes, vilket är ca 47 000 patienter med diabetes i Skåne Slide12:  5,9 Slide13:  Andel med BT- resp Lipidsänkande behandling, % Slide14:  2007-10-10 Slide15:  Föreslagna nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes SFD (Svensk förening för diabetologi) 2007 www.diabetolognytt.se Antal registrerade per år 2002-2006:  Antal registrerade per år 2002-2006 Slide22:  Söklista Slide23:  Patienternas personnummer beroende på urvalet i söklistan Slide24:  Diabetesprofil Slide26:  Totalt                                                                                                                                                                                                                                    2004 2005 Slide27:  Ögonbottenundersökt senaste 2 åren, både män och kvinnor 2004 2005 Slide28:  www.ndr.nu användarnamn och lösenord Hjälp att komma igång???? KAS:ar i Skåne agneta.g.lindberg@skane.se marianne.lundberg@skane.se gun.olsson@skane.se

Add a comment

Related presentations

Related pages

LINDBERG · Inspiration or

Inspiration or ? LINDBERG is world-famous for intensely innovative eyewear products. We are determined to protect the uniqueness of our designs, our ideas ...
Read more

Inspiration - Stig Lindberg on Pinterest | Stig Lindberg ...

Explore The manifest's board "Inspiration - Stig Lindberg" on Pinterest, the world's catalog of ideas. | See more about Stig Lindberg, Playing Cards and ...
Read more

Inspiration | Lindberg International

Change! Whether we like it or not the world is changing at an increasing pace and the faster your surroundings change, the faster you need to change as well.
Read more

Mercedes-Benz von Lindberg inspiriert? | Offensichtlich

Lindberg Brillen sind vielen Brillenträgern ein Begriff. Um so auffälliger ist die außerordentliche Ähnlichkeit der neuen Mercedes Benz Brillen by ...
Read more

Lindbergh Inspiration - Plane & Pilot Magazine

Neil Armstrong and other influential members of the Lindbergh Foundation. In 1927, Charles Lindbergh flew The Spirit of St Louis from New York to Paris non ...
Read more

LindbergArt - Inspiration

inspiration. robin lindberg 2015 - robin@lindbergart.se
Read more

Inspiration: Lindberg Plate – Sarah & Ruby Design Studio

We saw this plate in the V&A museum (London) and were smitten! Designed in the 1940s by Swede Stig Lindberg and made by the Gustavsberg factory in Stockholm
Read more

Stig Lindberg - Schwedisches Design

Startseite / Inspiration & Trends / Designer / Stig Lindberg. Stig Lindberg. Biografie Foto: Stig Lindberg Stig Lindberg, geboren im Jahr 1916 im ...
Read more

LINDBERG News

LINDBERG in the eyes of Numéro Magazine. To acknowledge its revolutionary design, LINDBERG s S/S 2016 Sun collection was included in this artistic product ...
Read more

Conrad Hotels & Resorts ernennt Peter Jon Lindberg zum ...

Conrad Hotels Resorts gab heute die Ernennung von Peter Jon Lindberg zum neuen Director of Inspiration der Marke bekannt. Im Rahmen seiner Rolle, ...
Read more