Inovasyon Sunusu

67 %
33 %
Information about Inovasyon Sunusu
Education

Published on July 26, 2009

Author: cakirengin

Source: slideshare.net

İNOVASYON Engin ÇAKIR 2008800078

Ya evrim geçirirsin ya da yok olursun… Evrim geçirmezsen beş yıl sonra türün sona erebilir…

Evrim geçirmezsen beş yıl sonra türün sona erebilir…

Dinozorlar varoluştan itibaren milyonlarca yıl dünyanın tek hakimi olmuşlardır. Ne oldu da bu hükümdarlar ortadan kayboldu? Bir çok fikir öne sürülmüş; saman nezlesi, türü yok edici hastalıklar…. Peki Dünya’nın her yerinde mi???

Dinozorlar varoluştan itibaren milyonlarca yıl dünyanın tek hakimi olmuşlardır.

Ne oldu da bu hükümdarlar ortadan kayboldu?

Bir çok fikir öne sürülmüş; saman nezlesi, türü yok edici hastalıklar….

Peki Dünya’nın her yerinde mi???

Sebep ? Bir büyük astroid… Koca bir tür bir göktaşına yenik düşmüştür. Bugün yönetim ve organizasyon alanında bu teori “organizasyonun çevreye uyumu, adaptasyonu” başlıklarında ele alınıyor. Genel olarak değişim ve çevreye uyma…

Bir büyük astroid…

Koca bir tür bir göktaşına yenik düşmüştür.

Bugün yönetim ve organizasyon alanında bu teori “organizasyonun çevreye uyumu, adaptasyonu” başlıklarında ele alınıyor.

Genel olarak değişim ve çevreye uyma…

Sebep ? Göktaşının yaratığı toz bulutu atmosferi sarar ve güneş ışığı yeryüzüne ulaşamaz. Giderek hava soğur. Sıcacık topraklarda yaşamaya alışkın dinozorlarımız soğuk havaya bir türlü adapte olamaz. Yüzbinlerce tür yeni koşullarda evrimleşip yaşamlarını devam ettirirken, dinozorlar yok olur.

Göktaşının yaratığı toz bulutu atmosferi sarar ve güneş ışığı yeryüzüne ulaşamaz.

Giderek hava soğur.

Sıcacık topraklarda yaşamaya alışkın dinozorlarımız soğuk havaya bir türlü adapte olamaz.

Yüzbinlerce tür yeni koşullarda evrimleşip yaşamlarını devam ettirirken, dinozorlar yok olur.

Son zamanlarda hangi iş dergisini açsak, veya son yıllarda yayınlanan ve herkesin bahsettiği hangi iş kitabına baksak mutlaka “inovasyon” konusuyla karşılaşıyoruz.

“ ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRİN”

“ ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRİN”

Peki dünya iş liderlerinin bu denli vurguladığı bu inovasyon konusu nedir ve Türkçe’de ne anlamamız gerekiyor inovasyon denilince?

İNOVASYON KELİMESİ İnovasyon latince bir sözcük olan ‘innovatus’tan türemiştir. “Toplumsal kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlaması” anlamına gelir. Türkçe de ‘Yenilik’, ‘Yenileme’, ‘Yenilikçilik’ gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da bu sözcüklerin yaptığı çağrışımlar, gerçek anlamını vermemektedir.

İnovasyon latince bir sözcük olan ‘innovatus’tan türemiştir. “Toplumsal kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlaması” anlamına gelir.

Türkçe de ‘Yenilik’, ‘Yenileme’, ‘Yenilikçilik’ gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da bu sözcüklerin yaptığı çağrışımlar, gerçek anlamını vermemektedir.

İNOVASYON NEDİR? Farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek ya da daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap aramak için yapılan çalışmalardır.

Farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek ya da daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap aramak için yapılan çalışmalardır.

İnovasyon da amaç; var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmektir.

İnovasyon da amaç; var olan pek çok ürün ve hizmeti daha güzel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmektir.

İnovasyon İnovasyon, sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle ortaya çıkan yeni fikir geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta organizasyona pazarda rekabet gücü kazandıran işletmenin pazar payını arttıran bir oluşumdur. İnovatif fikirlerin sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir.

İnovasyon, sürekliliği olan bir faaliyettir.

Bu nedenle ortaya çıkan yeni fikir geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta organizasyona pazarda rekabet gücü kazandıran işletmenin pazar payını arttıran bir oluşumdur.

İnovatif fikirlerin sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir.

İNOVASYON NEDEN ÖNEMLİDİR? İnovasyon yapan firmaların işlerini büyütmelerini ve ülkelerinin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlar. İnovasyon yapan hastane, firma, restoran, market, otel, banka v.b.yerlerin bulunduğu ülkelerde işsizlik azalır, kişilerin kazançları artar.

İnovasyon yapan firmaların işlerini büyütmelerini ve ülkelerinin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlar.

İnovasyon yapan hastane, firma, restoran, market, otel, banka v.b.yerlerin bulunduğu ülkelerde işsizlik azalır, kişilerin kazançları artar.

SÜREÇ İNOVASYONU : Farklı yeni bir üretim veya dağıtım yönteminin geliştirilmesi veya varolan yöntemlerin iyileştirilip daha gelişkin hale getirilmesi 1993’te kurulan Goldaş’ın geliştirdiği bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemi, rekabet üstünlüğünü, ürün ve süreçlerde yaptığı değişiklikler sonucu küresel bir şirket olma yolunda gösterdiği çabalarla koruyor.

SÜREÇ İNOVASYONU :

Farklı yeni bir üretim veya dağıtım yönteminin geliştirilmesi veya varolan yöntemlerin iyileştirilip daha gelişkin hale getirilmesi

İNOVASYONUN YARATICILIKLA OLAN İLİŞKİSİ “ Yaratıcılık” yeni fikirlerin oluşturulması ile ilgiliyken, inovasyon bu fikirleri ürün veya hizmete dönüştürme sureciyle ilgilidir.

“ Yaratıcılık” yeni fikirlerin oluşturulması ile ilgiliyken, inovasyon bu fikirleri ürün veya hizmete dönüştürme sureciyle ilgilidir.

İNOVASYONUN BULUŞ İLE OLAN İLİŞKİSİ “ Buluş” , yeni ya da gelişmiş bir ürün veya sürecin fikir ya da konsept düzeyini ifade eder ve uygulamaya konulması veya kullanılmaya başlaması ile inovasyona dönüşür.

“ Buluş” , yeni ya da gelişmiş bir ürün veya sürecin fikir ya da konsept düzeyini ifade eder ve uygulamaya konulması veya kullanılmaya başlaması ile inovasyona dönüşür.

İNOVASYONUN TEKNOLOJİK GELİŞME İLE OLAN İLİŞKİSİ “ Teknolojik gelişme” nin ekonomik açıdan bir anlam ifade edebilmesi için, isletmenin kar veya zarar etmeyi göze alarak teknolojik gelişmeyi inovasyona dönüştürmesi gerekir.

“ Teknolojik gelişme” nin ekonomik açıdan bir anlam ifade edebilmesi için, isletmenin kar veya zarar etmeyi göze alarak teknolojik gelişmeyi inovasyona dönüştürmesi gerekir.

İNOVASYONUN YAYILMA İLE OLAN İLİŞKİSİ İnovasyon, buluşun kullanıma geçirilmesi ve yayılma da inovasyonun piyasalarda kullanıma geçirilmesini ifade etmektedir. Doğal olarak inovasyon ve ”yayılma” yakından ilişkilidir.

İnovasyon, buluşun kullanıma geçirilmesi ve yayılma da inovasyonun piyasalarda kullanıma geçirilmesini ifade etmektedir. Doğal olarak inovasyon ve ”yayılma” yakından ilişkilidir.

 

İnovasyonda AR-GE Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), inovasyon için gereken en önemli faaliyetlerden biridir. Ancak girişimsel inovasyon yoksa, diğer bir deyişle Ar-Ge‘ yi yapanların girişimcilik niteliği yoksa, değer yaratılamaz; Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüştürülemez.

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), inovasyon için gereken en önemli faaliyetlerden biridir. Ancak girişimsel inovasyon yoksa, diğer bir deyişle Ar-Ge‘ yi yapanların girişimcilik niteliği yoksa, değer yaratılamaz; Ar-Ge sonuçları inovasyona dönüştürülemez.

İnovasyonla oldukça farklı ürünler geliştirip pazara sunarak çok fazla satış yapabiliriz. İnovasyon yaparken çevremizden bilgi almalıyız. Hedef kitlemize göre inovasyon yapmalıyız.

İnovasyonla oldukça farklı ürünler geliştirip pazara sunarak çok fazla satış yapabiliriz.

İnovasyon yaparken çevremizden bilgi almalıyız.

Hedef kitlemize göre inovasyon yapmalıyız.

 

İnovasyon Teknikleri Yaratıcı düşünce ile yenilikçilik… Para kazandırabilecek şekilde yenilikçilik… Rekabet ettirebilecek yenilikçilik… Sektör lideri yapacak yenilikçilik… Rakiplerden bir adım öne çıkaracak yenilikçilik…

Yaratıcı düşünce ile yenilikçilik…

Para kazandırabilecek şekilde yenilikçilik…

Rekabet ettirebilecek yenilikçilik…

Sektör lideri yapacak yenilikçilik…

Rakiplerden bir adım öne çıkaracak yenilikçilik…

Değişim Treni Geleceğini yaratma fırsatını sunan, değişim treni istasyona gelmeden değişimi şekillendirme fırsatını sana sunan yenilikçilik…

Geleceğini yaratma fırsatını sunan, değişim treni istasyona gelmeden değişimi şekillendirme fırsatını sana sunan yenilikçilik…

BÜYÜME = İNNOVASYON Pazar payını koruyorsan sevinme. Küçülüyorsun demektir. Ciron artıyorsa sevinme. Karlılığın düşüyor olabilir. Maliyetlerini düşürüyorsan sevinme. Farklılaşmıyor olabilirsin.

Pazar payını koruyorsan sevinme.

Küçülüyorsun demektir.

Ciron artıyorsa sevinme.

Karlılığın düşüyor olabilir.

Maliyetlerini düşürüyorsan sevinme.

Farklılaşmıyor olabilirsin.

İNNOVASYONLA DEVLEŞ Dünya devi olan tüm büyük şirketlerin temelinde önemli inovasyon teknikleri uygulamaları bulunmaktadır. Bu şirketler faklılaşma modellerini üretmişler ve eksiksiz bir şekilde uygulamışlardır.

Dünya devi olan tüm büyük şirketlerin temelinde önemli inovasyon teknikleri uygulamaları bulunmaktadır.

Bu şirketler faklılaşma modellerini üretmişler ve eksiksiz bir şekilde uygulamışlardır.

İnovasyon Sarmalı

İnovasyonu Etkileşim Ağı Üretim Pazarlama ve Satış Geliştirme Yeni Fikirler ve Teknolojiler Pazar Pazarın ve Toplumun İhtiyaçları Mevcut Bilgi ve Teknoloji

İNOVASYON TÜRLERİ

ÜRÜN İNOVASYONU: Bir işletmenin farklı, yeni, değişik bir ürün geliştirmesi ve bunu pazara sunmasıdır ya da var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli,üstün özelliklerde yapmak için değiştirmesidir. Arçelik’in, geleneksel Türk Kahvesi Makinesi Telve, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan iF Tasarım Ödülü’nü aldı. Telve, 2005 yılı ürün tasarımı kategorisinde, endüstriyel tasarım alanında ödüle layık görüldü. Ürün, kullanış kolaylığı ve getirdiği yenilikler sayesinde büyük başarı sağladı.

ÜRÜN İNOVASYONU:

Bir işletmenin farklı, yeni, değişik bir ürün geliştirmesi ve bunu pazara sunmasıdır ya da var olan ürünlerini daha iyi, daha kaliteli,üstün özelliklerde yapmak için değiştirmesidir.

 

HİZMET İNOVASYONU : BİR İŞLETMENİN YENİ FARKLI VE DEĞİŞİK BİR HİZMET GELİŞTİRİP BUNU MÜŞTERİLERE SUNMASINA HİZMET İNOVASYONU DENİR. Sunulan bir hizmeti değiştirerek insanlara yarayacak şekilde sunmaktır. Türkiye’nin ilk çevrimiçi (online) yemek sipariş sitesi olan “yemeksepeti.com”dan binlerce insan faydalanmakta. Sitede siparişler tamamen etkileşimli bir ortamda gerçekleşiyor.

HİZMET İNOVASYONU :

Daha fazla müşteri çekebilmek için ürün ve hizmetlerde farklı, değişik ve yeni tasarımların, ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilip kullanılması pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır. PAZARLAMA İNOVASYONU :

Daha fazla müşteri çekebilmek için ürün ve hizmetlerde farklı, değişik ve yeni tasarımların, ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilip kullanılması pazarlama inovasyonu olarak adlandırılır.

PAZARLAMA İNOVASYONU :

Zamanında teslimat Hızlı cevap verme Azaltılmış stok Kaliteyi geliştirme İş süreçlerini geliştirme PAZARLAMA İNOVASYONU :

Zamanında teslimat

Hızlı cevap verme

Azaltılmış stok

Kaliteyi geliştirme

İş süreçlerini geliştirme

PAZARLAMA İNOVASYONU :

Radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmemiş ürün, üretim yöntemleri ya da pazarlama faaliyetlerinde ortaya çıkan büyük atılımlarla oluşur. RADİKAL İNOVASYON :

Radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmemiş ürün, üretim yöntemleri ya da pazarlama faaliyetlerinde ortaya çıkan büyük atılımlarla oluşur.

RADİKAL İNOVASYON :

Adım adım yapılan bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar. ARTIMSAL İNOVASYON :

Adım adım yapılan bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

ARTIMSAL İNOVASYON :

ORGANİZASYONEL İNOVASYON : Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ya da varolan sistemlerin firma şartlarına uyarlanarak kullanılması Dell’in sipariş üzerine üretim modeli de güzel bir organizasyonel inovasyon örneğidir. 1994 yılında uygulamaya başlanan, stok tutmadan müşterilerin isteği doğrultusunda konfigüre edilmiş sistemleri satma yöntemi Dell’e büyük kazançlar sağladı.

ORGANİZASYONEL İNOVASYON :

Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ya da varolan sistemlerin firma şartlarına uyarlanarak kullanılması

TEKNOLOJİK İNOVASYON : Teknolojik ürün ve süreç inovasyonunu kapsar. Ürünün hem fiziksel hem de hizmeti ifade etmektedir. Teknolojik olarak yeni bir ürünün ya da sürecin geliştirilmesinin yanı sıra, mevcut ürün ve süreçlerde de önemli teknolojik değişikliklerin yapılması da bu kapsamda değerlendirilir.

TEKNOLOJİK İNOVASYON :

Teknolojik ürün ve süreç inovasyonunu kapsar. Ürünün hem fiziksel hem de hizmeti ifade etmektedir. Teknolojik olarak yeni bir ürünün ya da sürecin geliştirilmesinin yanı sıra, mevcut ürün ve süreçlerde de önemli teknolojik değişikliklerin yapılması da bu kapsamda değerlendirilir.

Teknolojik İnovasyon Çeşitleri Teknolojik Ürün İnovasyonu: Tüketiciye yeni veya iyileştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla performans özellikleri artırılmış bir ürünün geliştirmesini ve ticarileştirilmesini ifade eder. Teknolojik Süreç İnovasyonu: Yeni veya önemli ölçüde gelişmiş bir üretim ya da dağıtım yönteminin uygulanması söz konusudur.

Teknolojik Ürün İnovasyonu: Tüketiciye yeni veya iyileştirilmiş hizmetler sunmak amacıyla performans özellikleri artırılmış bir ürünün geliştirmesini ve ticarileştirilmesini ifade eder.

Teknolojik Süreç İnovasyonu: Yeni veya önemli ölçüde gelişmiş bir üretim ya da dağıtım yönteminin uygulanması söz konusudur.

SUNUMSAL İNOVASYON : Yeni tasarımların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesidir.

SUNUMSAL İNOVASYON :

Yeni tasarımların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesidir.

İnovasyon İçin Gereklilik İnovasyonun temel taşları olan teknolojik inovasyon, organizasyonel inovasyon ve sunumsal inovasyon , inovasyonun olmazsa olmazlarıdır. Bir firma da ne kadar Teknolojik İnovasyon olursa olsun eğer Sunumsal ve Organizasyonel İnovasyona yatırım yapılmaz ise inovasyon başarısız olur.

İnovasyonun temel taşları olan teknolojik inovasyon, organizasyonel inovasyon ve sunumsal inovasyon , inovasyonun olmazsa olmazlarıdır.

Bir firma da ne kadar Teknolojik İnovasyon olursa olsun eğer Sunumsal ve Organizasyonel İnovasyona yatırım yapılmaz ise inovasyon başarısız olur.

İnovasyon İle Ayakta Kalabilmek… Ayakta kalmak ve rekabet edebilmek için müşterilerimizin ürünlerimizi tercih etmelerini sağlamalıyız. Tercih edilmek için ürünlerimize özellikler eklemeliyiz ki bu da inovasyondur .

Ayakta kalmak ve rekabet edebilmek için müşterilerimizin ürünlerimizi tercih etmelerini sağlamalıyız. Tercih edilmek için ürünlerimize özellikler eklemeliyiz ki bu da inovasyondur .

İnovasyonun Etki Süresi İnovasyon, şirketin daha yüksek kâr elde etmesini sağlasa da bunun ne kadar kısa sürebileceğini hesaplamak gerekmektedir.

İnovasyon, şirketin daha yüksek kâr elde etmesini sağlasa da bunun ne kadar kısa sürebileceğini hesaplamak gerekmektedir.

İnovasyonun Etki Süresi Günümüzde gelişen teknolojinin, değişen müşteri isteklerinin, bilgiye ve teknolojiye kolaylıkla erişen rakiplerin inovasyonu taklit etme becerilerinin hızlarını düşünürseniz, tek bir inovasyonla elde edilen rekabet avantajının ne kadar kısa sürebileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle, sürekli olarak inovasyon yapmak gerekir.

Günümüzde gelişen teknolojinin, değişen müşteri isteklerinin, bilgiye ve teknolojiye kolaylıkla erişen rakiplerin inovasyonu taklit etme becerilerinin hızlarını düşünürseniz, tek bir inovasyonla elde edilen rekabet avantajının ne kadar kısa sürebileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu nedenle, sürekli olarak inovasyon yapmak gerekir.

İnovasyon İçin… Firmaların, varlıklarını sürdürmeleri ve rekabet edebilmeleri için inovasyon yapmaları gerekir. Bunun için; Maliyetlerin azaltılması Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesiyle çeşitliliğin artırılması Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması gerekmektedir.

Firmaların, varlıklarını sürdürmeleri ve rekabet edebilmeleri için inovasyon yapmaları gerekir. Bunun için;

İnovasyon Sürecinin Adımları Araştırma ve Sinyallerin Taranması Stratejik Karar Verme Gerekli Bilgi ve Kaynağı Edinme Çözümün Geliştirilmesi Öğrenme

Araştırma ve Sinyallerin Taranması

Stratejik Karar Verme

Gerekli Bilgi ve Kaynağı Edinme

Çözümün Geliştirilmesi

Öğrenme

1- Araştırma ve Sinyallerin Taranması Firmanın dünyanın herhangi bir yerinde yapılan araştırma sonuçlarının doğurduğu fırsatlar veya yeni bir düzenlemeye uyma zorunluluğu gibi bazı bilgilerin sinyallerini taraması ilk adım olacaktır.

Firmanın dünyanın herhangi bir yerinde yapılan araştırma sonuçlarının doğurduğu fırsatlar veya yeni bir düzenlemeye uyma zorunluluğu gibi bazı bilgilerin sinyallerini taraması ilk adım olacaktır.

2- Stratejik Karar Verme İnovasyon faaliyetine başlamak amacıyla kaynak ayırmadan önce dış ortamdan aldığınız bu sinyaller arasından stratejik olarak en önemli olanı seçmelisiniz. Asıl başarı, en büyük rekabet avantajını sunan sinyale yanıt verebilmektir.

İnovasyon faaliyetine başlamak amacıyla kaynak ayırmadan önce dış ortamdan aldığınız bu sinyaller arasından stratejik olarak en önemli olanı seçmelisiniz. Asıl başarı, en büyük rekabet avantajını sunan sinyale yanıt verebilmektir.

3- Gerekli Bilgi ve Kaynağı Edinme Hangi sinyale yanıt vereceğinizi belirledikten sonra sıra, bunun için gereken kaynakları seferber etmenize gelmiştir. Burada yapılacak ilk iş; ürün, hizmet veya sürecin geliştirilebilmesi için gerekli bilgilerin toplanması ve kaynaklarım bir araya getirilmesidir.

Hangi sinyale yanıt vereceğinizi belirledikten sonra sıra, bunun için gereken kaynakları seferber etmenize gelmiştir. Burada yapılacak ilk iş; ürün, hizmet veya sürecin geliştirilebilmesi için gerekli bilgilerin toplanması ve kaynaklarım bir araya getirilmesidir.

4- Çözümün Geliştirilmesi Bilgi ve bilgi kaynaklarını bir araya getirilip geliştirme işleminin nasıl yapılacağını belirledikten sonra sıra uygulamaya gelir. Bu aşamada ürün, hizmet veya süreç ortaya çıkana kadar araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülür.

Bilgi ve bilgi kaynaklarını bir araya getirilip geliştirme işleminin nasıl yapılacağını belirledikten sonra sıra uygulamaya gelir. Bu aşamada ürün, hizmet veya süreç ortaya çıkana kadar araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülür.

5- Öğrenme Bu aşama, diğer tüm aşamalardaki başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesine, gerekli bilgilerin üretilmesine ve bunların innovasyon sürecini daha iyi yönetmede kullanılmasına imkan sağlar.

Bu aşama, diğer tüm aşamalardaki başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesine, gerekli bilgilerin üretilmesine ve bunların innovasyon sürecini daha iyi yönetmede kullanılmasına imkan sağlar.

İnovasyonda Başarı Sırrı Bir firmada inovasyon faaliyetlerinin başarısı, inovasyon stratejisinin firmanın kurumsal stratejisi ile bütünleşmiş olmasına bağlıdır.

Bir firmada inovasyon faaliyetlerinin başarısı, inovasyon stratejisinin firmanın kurumsal stratejisi ile bütünleşmiş olmasına bağlıdır.

İNOVASYONDAN ÖRNEKLER Buruşmayan Kumaşlar Hastalıklara dayanaklı iri ve bol ürün veren domatesler Omega 3 içeren yumurtalar Tahlil Sonuçlarını internetten bildiren hastaneler BU ÖRNEKLERİ ÇOĞALTABİLİRİZ

Buruşmayan Kumaşlar

Hastalıklara dayanaklı iri ve bol ürün veren domatesler

Omega 3 içeren yumurtalar

Tahlil Sonuçlarını internetten bildiren hastaneler

BU ÖRNEKLERİ ÇOĞALTABİLİRİZ

YAPILAN İNAVASYON ÇALIŞMALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye’de İnovasyon Ulusal İnovasyon Sistemi Ulusal İnovasyon Girişimi (UİG)

Ulusal İnovasyon Sistemi

Ulusal İnovasyon Girişimi (UİG)

Ulusal İnovasyon Sistemi Ana Aktörler; • Politikaları yapan ve uygulayan hükümetler, • Tüm sektörlerdeki firmalar, • Devlet ile firmalar, üniversiteler ile araştırma kurumları arasında köprü görevi gören kuruluşlar, • Üniversiteler, • Araştırma kurumları, • Patent ofisleri, ortak araştırma merkezleri, teknoloji transfer birimleri, eğitim merkezleri, teknoparklar gibi diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarıdır.

Ana Aktörler; • Politikaları yapan ve uygulayan hükümetler, • Tüm sektörlerdeki firmalar, • Devlet ile firmalar, üniversiteler ile araştırma kurumları arasında köprü görevi gören kuruluşlar, • Üniversiteler, • Araştırma kurumları, • Patent ofisleri, ortak araştırma merkezleri, teknoloji transfer birimleri, eğitim merkezleri, teknoparklar gibi diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarıdır.

 

Ulusal İnovasyon Girişimi (UİG) Türkiye’nin ulusal kalkınmasında önemli bir girdi olduğuna inanılan inovasyon konusuna ilişkin olarak özel sektör, akademik dünya ve sivil toplum kuruluşları ndan temsilcilerin katılımı ile başlatılan ve Türkiye çapında tasarlanan sivil girişimin adıdır.

UİG’nin Amacı Türkiye’de inovasyon politikalarının oluşturulması ve uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek; siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyalogu geliştirerek ve görüş ve öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak; ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak

Türkiye’de inovasyon politikalarının oluşturulması ve uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek; siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyalogu geliştirerek ve görüş ve öneriler hazırlayarak inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda bulunmak; ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmak

UİG Yapısı Çalışma Grupları UİG Üyeleri Çalışma Grubu Üyeleri 2023 Türkiyesi ve İnovasyon İnovasyonun Finansmanı İnsan Kaynağı ve Yetenekler Ortam ve Altyapı Kamuda İnovasyon 21 üye 106 üye

UİG Projeler Mükemmeliyet Merkezleri Bölgesel İnovasyonda Pilot Uygulama Tasarım Kapasitesi Kamu Alım Projeleri Büyük Proje

Mükemmeliyet Merkezleri

Bölgesel İnovasyonda Pilot Uygulama

Tasarım Kapasitesi

Kamu Alım Projeleri

Büyük Proje

Türkiye’nin Durumu World Economic Forum European Trend Chart on Innovation

World Economic Forum

European Trend Chart on Innovation

World Economic Forum Report 2006

World Economic Forum Report 2006

World Economic Forum Report Global Competitiveness Index rankings 2006–2007–Top 10 4,67 48 5,74 14 5,38 15 5,36 10 5,59 7 5,67 14 United Kingdom 5,16 22 6,09 8 5,60 9 5,35 11 5,45 9 5,94 8 Netherlands 4,44 63 6,51 1 5,69 7 5,89 3 5,22 17 5,75 9 Germany 4,05 91 6,11 7 4,97 22 6,02 1 5,33 16 5,53 19 Japan 4,37 69 5,82 12 4,84 27 5,75 4 5,66 1 5,41 27 United States 5,67 8 6,16 6 5,90 4 5,11 15 5,63 3 6,13 2 Singapore 5,44 14 6,24 5 5,98 2 5,40 7 5,59 6 6,15 1 Denmark 5,40 15 5,97 9 5,51 12 5,66 5 5,65 2 5,95 7 Sweden 5,50 12 5,91 10 6,05 1 5,65 6 5,60 4 6,10 3 Finland 5,28 18 6,34 2 5,73 5 5,89 2 5,59 5 6,02 5 Switzerland Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank   3. Macroeconomy 2. Infrastructure 1. Institutions Innovation Factors Efficiency Enhancers Basic Requirements  

World Economic Forum Report Global Competitiveness Index rankings 2006–2007–Top 10 4,89 12 5,82 6 5,56 6 5,63 3 5,57 11 6,89 14 United Kingdom 4,90 11 5,80 7 5,45 11 5,23 12 5,67 8 6,90 13 Netherlands 5,51 5 6,26 1 5,16 20 5,09 20 5,42 18 6,37 71 Germany 5,90 1 6,14 2 5,21 19 5,23 10 5,54 15 6,98 1 Japan 5,72 2 5,78 8 5,49 8 5,67 2 5,82 5 6,60 40 United States 5,04 9 5,17 23 5,69 2 5,62 4 5,59 10 6,81 20 Singapore 5,04 10 5,76 9 5,46 10 5,40 6 5,91 2 6,94 4 Denmark 5,44 6 5,87 5 6,01 1 5,11 19 5,85 3 6,93 9 Sweden 5,56 4 5,74 11 5,44 12 5,13 17 6,23 1 6,93 7 Finland 5,72 3 6,06 3 6,01 5 5,44 5 5,77 6 6,72 29 Switzerland Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank   9. Innovation 8. Business Sophistication 7. Technological Readiness 6. Market Efficiency 5. Higher Education and Training 4. Health and Primary Education  

European Innovation Scoreboard 200 4 2004 YILI ÖZET YENİLİK GÖSTERGESİ

European Innovation Scoreboard 200 4 2004 YILI YENİLİK GÖSTERGESİ EĞİLİM DEĞERLENDİRMESİ

European Innovation Scoreboard 200 4 TÜRKİYE’NİN AB-25’E GÖRE YENİLİK PERFORMANSI + 49 İleri teknoloji içeren imalattan elde edilen katma değer - 51 Bilişim Teknolojisi harcamaları ++ 0 USPTO patentleri 0 1 EPO patentleri ++ 17 İş dünyası Ar-Ge harcamaları ++ 64 Kamu Ar-Ge harcamaları 0 45 Yüksek öğrenimli işgücü Eğilim Son (EU25=100)

European Innovation Scoreboard 2005 16.5 16.1 40.1 47.9 221.8 2.8 0.6 0.9 1.3 76.3 42.8 21.0 172.1 Community industrial designs per million population 5.5 10.1 30.3 18.7 27.4 149.9 1.1 1.8 4.5 1.3 111.3 54.7 19.7 153.3 Community trademarks per million population 5.4 102.1 47.9 24.8 28.5 108.9 0.1 0.0 0.7 0.1 33.0 0.6 0.3 33.7 Triad patents per million population 5.3 303.0 356.1 51.5 68.4 167.2 -- 0.3 -- -- 50.7 1.2 0.7 64.5 USPTO patents per million population 5.2 161.6 165.0 117.1 153.6 425.6 1.9 1.2 18.2 4.3 121.4 7.5 4.2 195.1 EPO patents per million population 5.1 7.30 3.84 3.93 2.12 7.25 -- 5.40 3.89 4.65 5.61 3.25 5.08 6.45 Employment in medium-high/high-tech manufacturing 4.5 -- -- 5.1 7.8 5.8 -- 9.5 -- 4.1 7.6 15.1 5.4 5.4 Sales of new-to-firm products 4.4 -- -- 2.1 4.9 4.9 -- 7.1 -- 8.5 6.4 10.8 8.1 5.2 Sales of new-to-market products 4.3 22.4 26.8 3.5 2.4 22.3 2.3 3.8 10.8 2.9 22.8 7.5 2.7 14.7 Exports of high technology products 4.2 -- -- 3.99 4.97 3.81 -- 1.37 2.02 2.87 4.28 1.84 2.15 2.71 Employment in high-tech services 4.1 -- -- 23.2 54.0 63.0 -- 15.5 -- 11.0 -- 40.7 19.3 48.1 SMEs using organizational innovation 3.6 7.8 7.9 6.2 -- 6.9 3.2 1.5 -- 8.6 8.0 7.1 7.2 6.4 ICT expenditures 3.5 -- 0.072 0.022 0.048 0.024 -- 0.000 -- -- 0.048 0.033 0.000 0.009 Early-stage venture capital 3.4 -- -- 1.01 1.70 1.35 -- 1.52 -- 0.73 1.61 2.62 1.56 -- Innovation expenditures 3.3 6.9 -- 11.3 14.0 12.1 -- 2.8 -- 3.1 12.6 7.0 9.1 7.7 Innovative SMEs co-operating with others 3.2 15.3 -- 28.8 46.5 34.4 -- 13.9 -- 9.4 22.4 36.2 12.5 35.5 SMEs innovating in-house 3.1 -- -- 16.1 4.8 4.7 -- 2.1 -- 0.8 3.8 13.7 3.1 17.8 Enterprises receiving public funding for innovation 2.4 86.7 89.9 69.7 -- 92.0 -- 75.8 -- 77.6 91.7 61.1 80.0 83.0 Share of medium-high/high-tech R&D 2.3 2.39 1.87 0.88 1.65 2.17 0.19 0.21 0.52 0.12 1.16 0.26 0.16 1.42 Business R&D expenditures 2.2 0.74 0.68 0.73 1.21 0.67 0.48 0.17 0.73 0.39 0.57 0.39 0.40 0.69 Public R&D expenditures 2.1 -- -- 96.3 53.0 82.5 43.9 75.2 93.9 76.8 77.1 48.4 90.0 85.9 Youth education attainment level 1.5 -- -- 19.4 26.6 26.9 2.0 1.6 2.3 1.1 29.1 4.6 5.0 13.8 Participation in life-long learning 1.4 16.3 14.9 18.4 22.5 20.3 1.4 -- -- -- 13.5 10.1 1.9 11.6 Broadband penetration rate 1.3 37.4 38.4 32.6 30.6 28.8 9.7 11.1 21.6 21.6 29.6 12.8 16.8 17.8 Population with tertiary education 1.2 13.4 10.2 9.0 10.8 14.6 5.6 9.8 -- 8.5 18.1 11.0 9.4 8.7 New S&E graduates 1.1 JP US NO IS CH TR RO HR BG UK PT PL AT

European Innovation Progress Report 2006

European Innovation Progress Report 2006

Kalkınma, İnovasyon ve Büyüme 1970-1995: gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlası inovasyondan kaynaklanmıştır. Organisation for Economic Co-operation and Development ( OECD )

1970-1995: gelişmiş ekonomilerdeki büyümenin yarıdan fazlası inovasyondan kaynaklanmıştır. Organisation for Economic Co-operation and Development ( OECD )

Kalkınma, İnovasyon ve Büyüme REKABETÇİLİK ( VERİMLİLİK ARTIŞI) YÜKSEK YAŞAM STANDARDI İNOVASYON YETENEĞİ İ ş b i r l i ğ i

Kalkınma, İnovasyon ve Büyüme Bölgesel İnovasyon Politikası * Bir bölgenin diğerlerine göre sahip olduğu dezavantajları ortadan kaldırmak, * İnovasyona dayalı firmaları ve nitelikli işgücünü çekmek, * Varolan firmaların rekabet güçlerini arttırmak için uygulanması gereken politika ve stratejilerdir.

Bölgesel İnovasyon Politikası Bir bölgenin inovasyona bağlı olarak gelişmesi, rekabet gücünün artması ve yaşam seviyesinin yükseltilmesi için, o bölgenin sahip olduğu dört sermaye faktörüne: Fiziksel sermaye Toplumsal sermaye İnsan sermayesi Finansal sermaye yatırım yapılması gerekir.

Bir bölgenin inovasyona bağlı olarak gelişmesi, rekabet gücünün artması ve yaşam seviyesinin yükseltilmesi için, o bölgenin sahip olduğu dört sermaye faktörüne:

Fiziksel sermaye

Toplumsal sermaye

İnsan sermayesi

Finansal sermaye

yatırım yapılması gerekir.

Bölgesel İnovasyon Politikası Bölgeler arasındaki dengesizliklerin ortadan kaldırılması için, her bölgenin özelliğine göre inovasyon politika ve stratejilerinin oluşturulması gerekir. Bu politikaların tasarlanması ve uygulanmasında bölgenin tüm paydaşlarının etkin rol alması çok önemlidir. Ulusal inovasyon politikası tasarlayıcı ve uygulayıcılarıyla yakın temas ve işbirliği de çok önemlidir.

Bölgeler arasındaki dengesizliklerin ortadan kaldırılması için, her bölgenin özelliğine göre inovasyon politika ve stratejilerinin oluşturulması gerekir.

Bu politikaların tasarlanması ve uygulanmasında bölgenin tüm paydaşlarının etkin rol alması çok önemlidir.

Ulusal inovasyon politikası tasarlayıcı ve uygulayıcılarıyla yakın temas ve işbirliği de çok önemlidir.

Kamuda İnovasyon Kamu kesimi faaliyetlerini yürütürken toplumsal gereksinimleri daha iyi karşılamak, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve yaygın biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak için • İnovasyon yapmaya açık olmalı, • Kamu çalışanlarının bu yetkinliğe sahip olmasına dikkat etmeli ve • Kamu yönetiminde inovasyonu özendirici bir yapıyı benimsemelidir.

Kamuda İnovasyon Hakkında UİG’nin Önerileri • Merkezi ve yerel yönetimlerin (kamu sektörü), inovasyon ekonomisinin ana oyuncuları arasında olmaları nedeni ile; tüm organlarıyla birlikte kamu sektörünün öğrenmek ve yenilik yapmak gerekliliğini sağlayacak bir düzen oluşturması; • Geleneksel kamu sektörü erdemleri olan dürüstlük ve tarafsızlığın, problem çözme, yenilikçilik ve yaratıcılık ile desteklenmesi; • Memurlar ve kamu yöneticilerinin, kamu varlıklarının daha etkin kullanımı yolu ile daha fazla değer üretmeleri.

 

TEŞEKKÜRLER.... Engin ÇAKIR

TEŞEKKÜRLER....

Engin ÇAKIR

Add a comment

Related presentations

Related pages

İNOVASYON - web.deu.edu.tr | v2.0

inovasyon İşçi sağlığı/iş yeri güvenliği. İnovasyon/yenileşim ... PowerPoint Sunusu Author: Asus Created Date: 4/28/2015 11:37:21 AM ...
Read more

BAŞARI VE İNOVASYON - B.Ü. Eğitim Fakültesi

BAŞARI VE İNOVASYON (Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu) MEB Zirvedekilerle Buluşma Eğitim Programı Semineri ... PowerPoint Sunusu Author: user
Read more

Teknoloji ve Tasarım Dersi inovasyon sunusu - Health ...

Teknoloji ve Tasarım Dersi Yapım Kusagı sunusu Teknoloji ve Tasarım Dersi Yapım Kuşağı sunusu www.teknolojitasarim.com
Read more

Teknoloji ve Tasarim: Teknoloji ve Tasarım inovasyon Sunusu

Yönetici gelişime dair ne varsa.. Yahya KARAKURT Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006 Konum: Istanbul Aktif Durum: Aktif Değil Gönderilenler ...
Read more

INOVASYON - Konya-Karaman TR52 Bölgesi 2023 Vizyonu

•İnovasyon, ön üretimin sonraki safhaları, üretim ve dağıtım, düük yenilik derecesine sahip gelitirme faaliyetleri, eğitim ve
Read more

JCI VI. Girişimcilik Akademisi : 4-6 Mayı

İnovasyon Üzerine: Kazandıran Yenilikçilik Gürcan Banger JCI VI. Girişimcilik Akademisi : 4-6 Mayıs 2007 “
Read more

PowerPoint Sunusu - Sabancı University | ref.sabanciuniv.edu

REKABET KONGRESİ 2007 FİRMA DÜZEYİNDE İNOVASYON MODELLERİ VE UYGULAMALARI Prof. Dr. GÜNDÜZ ULUSOY Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ...
Read more